Biznes

Alternatywy dla WIBOR - Jakie wskaźniki zamiast niego?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska05.05.20246 min.
Alternatywy dla WIBOR - Jakie wskaźniki zamiast niego?

Co zamiast WIBOR – ta kluczowa kwestia dla rynków finansowych wiąże się z koniecznością zastąpienia przestarzałego wskaźnika referencyjnego, jakim dotychczas był WIBOR, nowymi alternatywami lepiej odzwierciedlającymi aktualne warunki rynkowe. W tym obszernym artykule kompleksowo omówimy dostępne opcje zmiany bazowych stóp procentowych służących do wyceny instrumentów finansowych oraz ustalania oprocentowania kredytów i pożyczek.

Kluczowe wnioski:
 • WIBOR jako wskaźnik oparty na estymacjach banków jest coraz mniej wiarygodny i zostanie wycofany na rzecz alternatywnych stawek bazowych.
 • Polskim odpowiednikiem stawki overnight może stać się WIRON lub POLONIA, wykorzystywane już na rynku międzybankowym.
 • Stawki REDION i WARION zyskują popularność w wycenie lokat negocjowanych oraz swapów stopy procentowej.
 • LIBOR i EURIBOR to utrzymujące się zamienniki dla WIBOR w obszarze walutowych transakcji finansowych.
 • Stawki FRA i IRS stanowią kolejną przyszłą alternatywę wykorzystywaną w instrumentach pochodnych rynków finansowych.

Zastąpić WIBOR - wskaźnikiem WIRON czy stawką POLONIA?

Wraz z postępującą reformą rynków finansowych co zamiast WIBOR będzie pełniło funkcję nowego wskaźnika referencyjnego? Jedną z pierwszych rozważanych opcji jest stawka WIRON określana przez Narodowy Bank Polski jako średnia arytmetyczna efektywnych stawek na polskim rynku depozytów overnight dla kwot powyżej miliona złotych.

Równie prawdopodobnym kandydatem wydaje się być stawka POLONIA wyznaczana przez GPW Benchmark w oparciu o transakcje zawierane na rynku międzybankowym overnight. Wskaźnik ten zyskuje na popularności jako reprezentatywna miara kosztu finansowania w polskich złotych, dlatego może stanowić optymalne co zamiast WIBOR.

Warto jednak pamiętać, że zarówno WIRON, jak i POLONIA odnoszą się wyłącznie do jednodniowych depozytów, przez co ich zastosowanie w instrumentach dłuższego terminu wymaga uwzględnienia odpowiednich modeli terminowej struktury stóp procentowych.

Niezależnie od ostatecznego wyboru zmiana ta podyktowana jest koniecznością wyeliminowania ryzyka manipulacji wskaźnikami oraz zwiększenia ich przejrzystości i wiarygodności dla uczestników rynku. Regulatorzy i banki centralne na całym świecie dążą do zreformowania przestarzałych stawek referencyjnych opartych na szacunkach.

Stopy referencyjne NBP alternatywą dla WIBOR?

Rozwiązaniem wartym rozważenia w kontekście poszukiwania co zamiast WIBOR mogłoby być zastosowanie oficjalnych stóp referencyjnych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. Stawki te mają charakter realny, a nie szacunkowy, i obejmują zarówno główną stopę procentową, jak i cztery pozostałe stopy: lombardową, redyskonta weksli, depozytową oraz rezerwy obowiązkowej.

Szczególnie potencjał stopy depozytowej wydaje się obiecujący, ponieważ odzwierciedla ona koszty pozyskiwania środków przez banki na rynku międzybankowym i jest bardzo zbliżona do ceny pieniądza overnight. Jej wadą pozostaje jednak względnie niska płynność rynku i mniejsza wiarygodność ze względu na decyzje RPP, które mogą uwzględniać inne czynniki niż tylko czysto rynkowe.

Wdrożenie stóp NBP jako co zamiast WIBOR wymagałoby przy tym diametralnych zmian nie tylko w kontraktach i umowach finansowych, ale także w całym systemie kalkulacji stawek bazowych. Pomimo tej niedogodności rozwiązanie to posiada niezaprzeczalną zaletę w postaci jawności, transparentności i braku podatności na jakiekolwiek próby manipulacji.

 • Potencjalnym zagrożeniem może być jednak uzależnienie wszystkich stawek od decyzji politycznych RPP.
 • Kluczowym czynnikiem powodzenia byłoby tu przejęcie kompleksowej kontroli nad stopami referencyjnymi przez polski bank centralny.

Czytaj więcej: Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej - Zmiana wpisu po spadku, akt poświadczenia dziedziczenia

WARION i REDION jako co zamiast WIBOR?

W poszukiwaniach optymalnego alternatywnego wskaźnika co zamiast WIBOR należy również wziąć pod uwagę dwie nowe stawki referenycyjne opracowywane przez GPW Benchmark - WARION i REDION. Pierwsza z nich to Warranty Instruments Reference Rate bazująca na zawartych transakcjach warranty call lądowych kontraktów lokacyjnych banków.

Z kolei REDION, czyli Renegotiable Deposits Instruments Reference Rate, stanowi stawkę bazową dla lokat negocjowanych i swapów stopy procentowej opartą na faktycznych danych transakcyjnych przekazywanych dobrowolnie przez banki działające na polskim rynku. Oba wskaźniki opierają się na realnych przepływach rynkowych i transakcjach giełdowych.

Zaletą tych stawek jest niewątpliwie ich przejrzystość, obiektywizm oraz zgodność ze standardami określonymi przez międzynarodowe zasady reformy wskaźników referencyjnych. Pozytywnie ocenia się także ich niezależność od doniesień ze źródeł szacunkowych, które obarczono ryzykiem manipulacji.

Słabą stroną WARION i REDION pozostaje jednak mniejsza płynność instrumentów bazowych, które cały czas znajdują się we wstępnej fazie rozwoju. Dodatkowo, konieczność przeprowadzenia kompleksowych zmian w systemie ustalania stóp może wymagać zwiększonych nakładów pracy i środków finansowych.

Kurs LIBOR zastąpić WIBOR - mniej ryzykowny wybór?

Zdjęcie Alternatywy dla WIBOR - Jakie wskaźniki zamiast niego?

W scenariuszu poszukiwania globalnego rozwiązania dla co zamiast WIBOR poważnym kandydatem wydaje się być zastosowanie kursu LIBOR, czyli London Interbank Offered Rate, stanowiącego obecnie jedną z kluczowych stawek referencyjnych na świecie. Jest to wskaźnik publikowany dla pięciu głównych walut: dolara amerykańskiego, euro, funta szterlinga, jena japońskiego oraz franka szwajcarskiego.

LIBOR jest ustalany w oparciu o stawki kredytów na rynku międzybankowym i publikowany raz dziennie o godzinie 11:55 czasu londyńskiego dla siedmiu okresów zapadalności - od overnight do 12 miesięcy. Wskaźnik ten cechuje wysoka wiarygodność i przejrzystość procesu wyznaczania, co zmniejsza ryzyko manipulacji.

Niewątpliwą zaletą LIBOR byłaby również jego powszechna znajomość i akceptacja wśród uczestników globalnych rynków finansowych. Stanowi ona kluczowy punkt odniesienia dla wielu produktów pochodnych oraz kontraktów kredytowych na całym świecie, więc jej zastosowanie w Polsce ułatwiłoby integrację i przejrzystość rodzimego systemu finansowego.

 • Podstawową obawą pozostaje jednak ryzyko kursowe związane z przyjęciem wskaźnika denominowanego w walutach obcych.
 • Dlatego zdecydowana większość ekspertów bardziej skłania się ku szukaniu rozwiązań wewnętrznych, dopasowanych do specyfiki polskiego rynku finansowego.

Podsumowanie

Poszukiwanie odpowiedniego wskaźnika co zamiast WIBOR to proces wymagający dogłębnej analizy zalet i wad różnych rozwiązań. Priorytetem jest wybór stawki opartej na rzeczywistych transakcjach rynkowych, transparentnej i odpornej na manipulacje. Wśród głównych kandydatów znajdują się wskaźniki krajowe, takie jak WIRON, POLONIA, WARION czy REDION.

Nie można również wykluczyć opcji wykorzystania stawek zagranicznych lub rozwiązań bazujących na stopach referencyjnych NBP. Reformując system stóp procentowych w Polsce, kluczowe jest zachowanie spójności i płynnej integracji z globalnymi rynkami finansowymi. Wybór właściwego co zamiast WIBOR zapewni większą stabilność i bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły