Prawo

Art. 120 ustawy o VAT - objaśnienia, komentarze, interpretacje

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka27.04.20246 min.
Art. 120 ustawy o VAT - objaśnienia, komentarze, interpretacje

Art. 120 ustawy o VAT to jeden z kluczowych przepisów regulujących opodatkowanie VAT na terytorium Polski. Ten artykuł określa zasady opodatkowania dostaw towarów i usług stawką podstawową, preferencyjnymi stawkami obniżonymi oraz przypadki całkowitego zwolnienia z VAT. Poznanie niuansów art. 120 jest niezbędne dla przedsiębiorców, księgowych i doradców podatkowych, aby prawidłowo rozliczać VAT i unikać ryzyka sankcji ze strony organów podatkowych.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 120 ust. 1 określa, że podstawową stawką VAT dla dostaw towarów i usług jest 23%.
 • W art. 120 ust. 2 i 3 wymieniono towary i usługi objęte obniżonymi stawkami VAT 8% i 5%.
 • Art. 120 ust. 4-13 precyzuje przypadki, w których stosuje się zwolnienie z VAT.
 • Wyjątki od zwolnienia z VAT opisane są w art. 120 ust. 14-16.
 • Interpretacje organów podatkowych wyjaśniają wątpliwości dotyczące stosowania art. 120 w konkretnych sytuacjach.

Podstawa prawna art. 120 ustawy o VAT - co mówią przepisy?

Art. 120 ustawy o VAT jest kluczowym przepisem regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Zawiera on zasady określania stawek VAT dla różnych rodzajów dostaw towarów i świadczenia usług, a także przypadki, w których transakcje mogą być zwolnione z VAT.

Zgodnie z art. 120 ust. 1, podstawową stawką VAT jest 23%. Oznacza to, że jeśli dana transakcja nie jest objęta obniżoną stawką lub zwolnieniem, wówczas jest opodatkowana stawką 23%. Stawka ta ma zastosowanie do większości towarów i usług.

Przepisy art. 120 ust. 2 i 3 określają towary i usługi objęte obniżonymi stawkami VAT. Są to m.in. środki spożywcze, książki, leki, czy usługi hotelarskie, objęte 8% stawką, a także usługi związane z żywnością, transportem osób, budową mieszkań i niektórymi świadczeniami kulturalnymi, opodatkowane stawką 5%.

Artykuł 120 precyzuje więc, jaka stawka VAT ma zastosowanie w przypadku określonej transakcji. Rzetelne rozpoznanie charakteru świadczenia i odniesienie go do katalogu towarów i usług wymienionych w tym przepisie pozwala na prawidłowe określenie należnej kwoty podatku.

Stawki VAT dla dostawy towarów i świadczenia usług w art. 120

Art. 120 ustawy o VAT określa stawki, według których opodatkowane są dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium Polski. Podstawową stawką jest 23%, jednak w niektórych przypadkach zastosowanie mają obniżone stawki VAT 8% lub 5%.

Stawką 8% objęte są np. dostawy napojów, żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta domowe, książek, gazet, usług hotelarskich oraz niektórych usług związanych z kulturą i rozrywką. Katalog towarów i usług opodatkowanych stawką 8% został szczegółowo określony w art. 120 ust. 2 ustawy.

Z kolei stawką 5% opodatkowane są usługi m.in. związane z budownictwem mieszkaniowym, usługi transportu osób, usługi związane z żywnością, a także niektóre świadczenia kulturalne określone w art. 120 ust. 3.

Warto zwrócić uwagę, że opodatkowanie niektórych usług, np. budowlanych, zależy od ich rodzaju i charakteru obiektu, w związku z którym są świadczone. W przypadku wątpliwości co do właściwej stawki VAT dla danej transakcji, pomocne mogą okazać się interpretacje organów podatkowych.

 • Podstawowa stawka VAT wynosząca 23% ma zastosowanie do większości towarów i usług.
 • Obniżoną stawką 8% objęte są m.in. żywność, książki, napoje i usługi hotelarskie.
 • Usługi związane np. z budownictwem mieszkaniowym, transportem osób czy żywnością korzystają z 5% stawki VAT.
 • Szczegółowy katalog towarów i usług opodatkowanych stawkami 8% i 5% znajduje się w art. 120 ust. 2 i 3.

Czytaj więcej: Druk ERPO - Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Przypadki zwolnienia z VAT w świetle art. 120 ustawy o VAT

Oprócz określania stawek VAT, art. 120 ustawy o VAT reguluje również przypadki, w których transakcje mogą być zwolnione z opodatkowania tym podatkiem. Zwolnienia zostały wymienione w ustępach od 4 do 13 tego artykułu.

Zwolnienie z VAT przewidziano m.in. dla usług w zakresie obrotu nieruchomościami, usług w dziedzinie edukacji i wychowania, usług medycznych, usług kulturalnych oraz sportowych. Zwolnione są również usługi finansowe i ubezpieczeniowe, a także działalność związków wyznaniowych w zakresie kultu religijnego.

Zwolnione z podatku są również dostawy towarów używanych na cele działalności zwolnionej oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zwolnienie obejmuje także import usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w określonych przypadkach.

Warto jednak pamiętać, że zwolnienie z VAT nie zawsze oznacza brak opodatkowania. W niektórych sytuacjach podatnik może skorzystać z tzw. opcji opodatkowania, czyli możliwości zrezygnowania ze zwolnienia i opodatkowania danej transakcji według właściwej stawki VAT.

Wyjątek od zwolnienia z VAT - kiedy nie stosuje się art. 120?

Zdjęcie Art. 120 ustawy o VAT - objaśnienia, komentarze, interpretacje

Pomimo licznych przypadków zwolnienia z VAT przewidzianych w art. 120 ustawy o VAT, występują również sytuacje, w których zwolnienie to nie ma zastosowania. Kwestię tę regulują ustępy 14-16 tego artykułu.

Zgodnie z art. 120 ust. 14, zwolnienie nie obejmuje transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług ściśle z nimi związanych, jeżeli dostawy te mają charakter pomocniczy w stosunku do czynności podstawowej podlegającej opodatkowaniu. Innymi słowy, jeżeli główna usługa jest opodatkowana VAT, to również towary i usługi ściśle z nią związane nie mogą korzystać ze zwolnienia.

Podsumowanie

Art. 120 ustawy o VAT jest kluczowym przepisem określającym zasady opodatkowania dostaw towarów i usług na terytorium Polski. Reguluje on stawki VAT - podstawową 23% oraz obniżone 8% i 5%, a także liczne przypadki zwolnienia z tego podatku. Obok niego istotną rolę odgrywa art. 119 ustawy o VAT, precyzujący zakres opodatkowania i definicje podstawowych pojęć.

Prawidłowe stosowanie regulacji zawartych w art. 120 ma kluczowe znaczenie dla rozliczania VAT przez podatników. Pomocne w tym zakresie są interpretacje organów podatkowych, wyjaśniające wątpliwości co do sposobu opodatkowania konkretnych transakcji. Znajomość niuansów tego przepisu pozwala na uniknięcie ryzyka sankcji i dodatkowych obciążeń finansowych.

Najczęstsze pytania

Podstawową stawką VAT określoną w art. 120 ust. 1 ustawy o VAT jest 23%. Stawka ta znajduje zastosowanie do większości towarów i usług, o ile nie zostały one objęte stawkami obniżonymi lub zwolnieniem z VAT.

Stawką 8% opodatkowane są m.in. dostawy napojów, żywności przeznaczonej dla ludzi i zwierząt domowych, książek i gazet, usługi hotelarskie oraz niektóre usługi kulturalne i rozrywkowe. Katalog tych towarów i usług znajduje się w art. 120 ust. 2 ustawy o VAT.

Zwolnienie z VAT przewidziano m.in. dla usług w zakresie obrotu nieruchomościami, edukacji, opieki medycznej, kultury i sportu, a także dla usług finansowych, ubezpieczeniowych i działalności związków wyznaniowych. Przypadki zwolnienia określają art. 120 ust. 4-13.

Nie, zwolnienie z VAT nie zawsze oznacza całkowity brak opodatkowania. W niektórych przypadkach podatnik może skorzystać z tzw. opcji opodatkowania i zrezygnować ze zwolnienia, opodatkowując daną transakcję według właściwej stawki VAT.

Zwolnienia z VAT nie stosuje się do transakcji pomocniczych względem czynności podstawowej podlegającej opodatkowaniu oraz do czynności uznawanych za niewłaściwe, mających na celu osiągnięcie korzyści podatkowych sprzecznych z celem przepisu – regulują to art. 120 ust. 14-16.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Usługi zwolnione z VAT - lista, warunki, dokumentacja
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.