Praca

Ciąża na wypowiedzeniu umowy o pracę - Jak chronić swoje prawa?

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak07.01.20244 min.
Ciąża na wypowiedzeniu umowy o pracę - Jak chronić swoje prawa?

Ciąża na wypowiedzeniu umowy o pracę to sytuacja, w której pracodawca decyduje się zwolnić pracownicę będącą w ciąży. Jest to niezgodne z prawem i narusza szczególną ochronę trwałości stosunku pracy, z której korzystają kobiety oczekujące dziecka. W artykule wyjaśniono, jakie przepisy chronią ciężarne przed utratą pracy oraz jakie działania można podjąć, by skutecznie dochodzić swoich praw w razie bezprawnego zwolnienia.

Kluczowe wnioski:
 • Zwolnienie ciężarnej jest niedopuszczalne, a pracodawcy grożą surowe sankcje.
 • Kobiety w ciąży i korzystające z urlopu macierzyńskiego są szczególnie chronione.
 • Możliwe jest przywrócenie do pracy i uzyskanie odszkodowania od pracodawcy.
 • Warto znać swoje prawa i szybko reagować na próby zwolnienia.
 • Pomoc prawna znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń w takiej sprawie.

Ochrona kobiet w ciąży przed zwolnieniem

Kodeks pracy zapewnia szczególną ochronę stosunku pracy kobietom w ciąży oraz korzystającym z urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy o pracę w tym okresie jest niedopuszczalne.

Zakaz ten wynika z konstytucyjnej zasady równego traktowania pracowników bez względu na płeć. Ma on na celu zapobieganie zwolnieniom kobiet spowodowanym ciążą lub macierzyństwem.

Sankcje za zwolnienie ciężarnej

Pracodawca, który zwolni kobietę w ciąży lub korzystającą z urlopu macierzyńskiego, naraża się na dotkliwe sankcje.

Grożą mu kary grzywny sięgające 30 000 złotych, a nawet kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Zakaz wypowiadania umowy w okresie ciąży

Zakaz wypowiadania umowy o pracę obejmuje okres ciąży, a także urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Ochrona zaczyna się od momentu, gdy pracodawca zostanie poinformowany na piśmie o ciąży pracownicy. Nie jest wymagane dołączanie zaświadczeń medycznych.

Pracodawcy nie wolno w tym czasie wręczać wypowiedzeń ani rozwiązywać umów za porozumieniem stron.

Czytaj więcej: Praca na Statku Bez Kwalifikacji: Szanse na Tankowcach, Statkach Towarowych i Promach

Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Kobiety w ciąży mają prawo do korzystania z płatnego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 31 tygodni w przypadku ciąży mnogiej,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego.

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy niezależnie od tego, jak długo była zatrudniona u danego pracodawcy.

Roszczenia pracownicy w razie bezprawnego zwolnienia

Ciąża na wypowiedzeniu umowy o pracę - Jak chronić swoje prawa?
Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach Wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy
Odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie Odprawa nie niższa niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia

Pracownica może dochodzić w sądzie pracy przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, odszkodowania oraz innych świadczeń należnych za cały okres pozostawania bez pracy.

Pomoc prawna

Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże ustalić wysokość należnego odszkodowania i innych roszczeń oraz skutecznie je dochodzić.

Możliwość przywrócenia do pracy i odszkodowania

Sąd pracy może nakazać bezprawnie zwolnionej pracownicy przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach.

Ponadto przysługuje jej odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy.

Odszkodowanie to nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W praktyce oznacza to bardzo wysokie kwoty, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Podsumowanie

Ciąża na wypowiedzeniu umowy o pracę to sytuacja, w której pracodawca decyduje się na zwolnienie pracownicy będącej w ciąży. Jest to niezgodne z prawem i narusza szczególną ochronę trwałości stosunku pracy przysługującą kobietom oczekującym dziecka.

Artykuł szczegółowo wyjaśnia, jakie przepisy chronią ciężarne przed utratą pracy. Dowiadujemy się, że wypowiedzenie umowy w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego jest niedopuszczalne. Pracodawcy grożą za to surowe sankcje.

Kobiety w ciąży i matki wychowujące małe dzieci są szczególnie chronione. Przysługuje im prawo do urlopów związanych z rodzicielstwem. Nie mogą też zostać zwolnione z pracy z powodu ciąży, porodu czy opieki nad potomstwem.

W razie bezprawnego zwolnienia ciężarnej lub matki opiekującej się dzieckiem, przysługują jej roszczenia o przywrócenie do pracy i wypłatę odszkodowania. Artykuł podpowiada, jak skutecznie dochodzić swoich praw w takiej sytuacji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły