Prawo

Czym jest RODO? Wprowadzenie do ochrony danych osobowych

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka05.05.20246 min.
Czym jest RODO? Wprowadzenie do ochrony danych osobowych

Co to znaczy RODO? RODO to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie w maju 2018 roku. Jego pełna nazwa to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. To zbiór przepisów prawnych regulujących sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. RODO określa prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem ich danych oraz obowiązki firm i instytucji przetwarzających te dane.

Kluczowe wnioski:
 • RODO to unijne rozporządzenie chroniące dane osobowe obywateli UE.
 • Określa ono prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem ich danych.
 • Nakłada obowiązki na firmy i instytucje przetwarzające dane osobowe.
 • RODO zaczęło obowiązywać w maju 2018 roku na terenie całej UE.
 • Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych.

Co to znaczy RODO? Wprowadzenie do prawa ochrony danych

Czy wiesz, co to znaczy RODO? RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które jest zbiorem przepisów prawnych regulujących kwestie związane z ochroną danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. To ważne rozporządzenie weszło w życie w maju 2018 roku i od tego czasu ma zastosowanie na terenie całej UE.

RODO zostało wprowadzone, aby zwiększyć poziom ochrony danych osobowych w erze cyfrowej i ujednolicić przepisy w tym zakresie w różnych krajach członkowskich. Jego głównym celem jest zapewnienie obywatelom większej kontroli nad własnymi danymi oraz zwiększenie przejrzystości procesów przetwarzania danych przez firmy i instytucje.

Co to znaczy RODO w praktyce? To zbiór praw i obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych. Z jednej strony RODO definiuje prawa osób fizycznych, takie jak prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych czy prawo do niepodlegania zautomatyzowanej profilacji. Z drugiej strony nakłada obowiązki na podmioty przetwarzające dane, np. wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Znasz już podstawową odpowiedź na pytanie co to znaczy RODO. W kolejnych częściach dowiesz się więcej szczegółów na temat najważniejszych definicji i zasad wynikających z tego ważnego rozporządzenia.

Co to są dane osobowe według definicji RODO?

Fundamentalnym pojęciem w kontekście RODO są dane osobowe. Rozporządzenie definiuje je jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być zarówno typowe dane identyfikacyjne, jak imię, nazwisko, numer PESEL czy adres zamieszkania, ale również mniej oczywiste informacje.

Zgodnie z RODO, danymi osobowymi są także takie szczegóły jak numer IP użytkownika, dane lokalizacyjne z telefonu, nagranie monitoringu czy nawet odcisk palca. Za dane osobowe mogą być uznane wszelkie informacje, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.

Warto pamiętać, że RODO chroni dane osobowe niezależnie od formy, w jakiej są przetwarzane. Mogą to być dane papierowe, ale również cyfrowe zapisy w systemach informatycznych firm i instytucji.

Rozporządzenie wprowadza bardzo szeroką definicję danych osobowych, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności obywateli w różnych sytuacjach przetwarzania ich danych. Każda firma czy organizacja przetwarzająca jakiekolwiek informacje mogące się kwalifikować jako dane osobowe, musi przestrzegać wymogów RODO.

Czytaj więcej: Koszty dojazdu do pracy - Jak odliczyć je w PIT?

Co to jest przetwarzanie danych według RODO?

RODO reguluje nie tylko kwestię ochrony danych osobowych, ale również definiuje samo pojęcie przetwarzania danych. Jest to bardzo szerokie określenie, obejmujące wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych - począwszy od ich pozyskania, aż po przechowywanie, modyfikację i usunięcie.

Zgodnie z rozporządzeniem, przetwarzaniem danych jest już nawet samo gromadzenie informacji czy przeglądanie zbiorów danych osobowych. RODO chroni dane osobowe na każdym etapie, niezależnie od tego, czy są to typowe operacje firm, takie jak przechowywanie danych pracowników czy klientów, czy też bardziej specyficzne działania jak zapisywanie logów na serwerach.

Warto zaznaczyć, że przetwarzanie danych może mieć formę zautomatyzowaną bądź być wykonywane w sposób manualny. W obu przypadkach musi być zgodne z przepisami RODO. Dotyczy to więc zarówno przetwarzania danych w systemach informatycznych, jak i prowadzenia papierowych archiwów czy rejestrów.

 • RODO reguluje szeroką gamę operacji na danych osobowych - od ich gromadzenia, przez modyfikację, aż po trwałe usunięcie.
 • Przetwarzanie danych może mieć zautomatyzowany lub manualny charakter, a RODO dotyczy obu tych przypadków.
 • Zgodne z RODO musi być nie tylko typowe gromadzenie danych o pracownikach czy klientach, ale też inne operacje prowadzące do zapisu danych osobowych, np. w logach systemowych.
 • Oznacza to, że praktycznie każda firma przetwarza jakieś dane osobowe i musi spełniać wymogi RODO.

Co to jest administrator danych osobowych wg RODO?

Zdjęcie Czym jest RODO? Wprowadzenie do ochrony danych osobowych

RODO definiuje różne kategorie podmiotów zaangażowanych w procesy przetwarzania danych osobowych. Kluczowym z nich jest administrator danych osobowych. To podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem mogą być zarówno firmy, jak i instytucje publiczne. Przykładem administratora danych jest przedsiębiorstwo, które gromadzi dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów w celu realizacji działalności gospodarczej. Administratorem może być również szpital, który przetwarza dane medyczne pacjentów.

To na administratorze danych osobowych ciąży odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. To on musi wdrożyć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych oraz przestrzegać wszystkich pozostałych obowiązków wynikających z RODO.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu rozumiesz już, co to znaczy RODO. To kluczowe unijne rozporządzenie, które znacząco wpłynęło na kwestie ochrony danych osobowych w krajach członkowskich. Definiuje ono szeroką gamę praw osób fizycznych oraz obowiązków firm i instytucji przetwarzających te dane.

Kluczowe jest, aby pamiętać, że RODO co to znaczy to nie tylko ochrona typowych danych identyfikacyjnych, ale też wielu innych informacji pozwalających na zidentyfikowanie konkretnej osoby. Dlatego bardzo wiele podmiotów musi dostosować się do nowych przepisów określających sposób pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.