Biznes

Do kiedy trzeba złożyć sprawozdanie finansowe za rok 2020?

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak08.07.20249 min.
Do kiedy trzeba złożyć sprawozdanie finansowe za rok 2020?

Do kiedy sprawozdanie finansowe za rok 2020 powinno być złożone? To pytanie nurtuje wielu przedsiębiorców i księgowych. Termin składania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 był wyjątkowy ze względu na pandemię COVID-19. W tym artykule omówimy wszystkie istotne kwestie związane z tym tematem, w tym dokładne terminy, wymagania prawne oraz konsekwencje niezłożenia sprawozdania w odpowiednim czasie. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy księgowym w dużej korporacji, znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje.

Kluczowe wnioski:
 • Standardowy termin złożenia sprawozdania finansowego za rok 2020 został przedłużony do 30 czerwca 2021 roku.
 • Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy większości podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych i osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.
 • Niezłożenie sprawozdania w terminie może skutkować karami finansowymi lub nawet odpowiedzialnością karną.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2020 można złożyć elektronicznie przez system e-KRS lub do właściwego urzędu skarbowego.
 • Warto pamiętać o dodatkowych wymogach, takich jak podpis elektroniczny czy uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania.

Termin złożenia sprawozdania finansowego za rok 2020

Do kiedy sprawozdanie finansowe za rok 2020 powinno zostać złożone? To pytanie nurtowało wielu przedsiębiorców i księgowych w związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19. Standardowy termin, który zwykle przypada na koniec marca następnego roku, został w tym przypadku zmieniony.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, termin na złożenie sprawozdania finansowego za rok 2020 został wydłużony do 30 czerwca 2021 roku. To przedłużenie dotyczyło zarówno jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, jak i pozostałych podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych.

Warto zaznaczyć, że termin ten obejmował nie tylko samo przygotowanie sprawozdania, ale również jego zatwierdzenie przez odpowiednie organy spółki oraz złożenie do właściwego rejestru sądowego lub urzędu skarbowego. Dla wielu firm był to czas na dokładne przeanalizowanie wyników finansowych i przygotowanie pełnej dokumentacji.

Pamiętaj, że chociaż termin został wydłużony, nie oznacza to, że można było zwlekać z przygotowaniem sprawozdania do ostatniej chwili. Wczesne rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem pozwalało na dokładne sprawdzenie wszystkich danych i uniknięcie ewentualnych błędów, które mogłyby skutkować koniecznością korekt.

Kto musi złożyć sprawozdanie finansowe za rok 2020?

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za rok 2020 dotyczył szerokiego grona podmiotów gospodarczych. Przede wszystkim, wszystkie spółki handlowe, niezależnie od ich formy prawnej (sp. z o.o., S.A., spółki komandytowe, itp.), były zobowiązane do przygotowania i złożenia takiego sprawozdania.

Dodatkowo, obowiązek ten dotyczył również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 milionów euro. To samo dotyczyło spółek cywilnych osób fizycznych i spółek jawnych osób fizycznych, które przekroczyły ten próg przychodów.

Warto zaznaczyć, że obowiązek sprawozdawczy obejmował także organizacje non-profit, takie jak fundacje i stowarzyszenia, jeśli prowadziły one działalność gospodarczą. Podobnie, jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, również musiały przygotować i złożyć sprawozdania finansowe.

Pamiętaj, że nawet jeśli Twoja firma nie osiągnęła przychodów w danym roku, ale nadal istnieje jako podmiot prawny, nadal masz obowiązek złożenia sprawozdania finansowego. W takim przypadku sprawozdanie będzie zawierało informacje o braku aktywności finansowej.

 • Spółki handlowe (sp. z o.o., S.A., spółki komandytowe)
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z przychodem powyżej 2 mln euro
 • Spółki cywilne i jawne osób fizycznych przekraczające próg 2 mln euro przychodu
 • Organizacje non-profit prowadzące działalność gospodarczą
 • Jednostki sektora finansów publicznych

Czytaj więcej: PIT-0 i PIT-12 - Czym się różnią i kto może skorzystać?

Czytaj więcej: Faktura ustrukturyzowana: Co to jest i od kiedy obowiązuje?

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania za rok 2020 w terminie

Niezłożenie sprawozdania finansowego za rok 2020 w wyznaczonym terminie może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Przede wszystkim, należy liczyć się z karami finansowymi. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, za niezłożenie sprawozdania w terminie grozi grzywna do 5000 złotych.

Jednak to nie koniec możliwych sankcji. W przypadku uporczywego uchylania się od obowiązku złożenia sprawozdania, osoby odpowiedzialne za finanse spółki mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. W skrajnych przypadkach może to skutkować nawet karą pozbawienia wolności do lat 2.

Warto również pamiętać, że niezłożenie sprawozdania finansowego może mieć negatywny wpływ na wiarygodność firmy w oczach kontrahentów i instytucji finansowych. Może to utrudnić pozyskiwanie kredytów, dotacji czy nowych partnerów biznesowych. Dodatkowo, brak sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym może skutkować wszczęciem postępowania przymuszającego.

Pamiętaj, że sprawozdanie finansowe za 2022 rok do kiedy należy złożyć, to kwestia, którą warto mieć na uwadze już teraz, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Regularne i terminowe składanie sprawozdań to nie tylko obowiązek prawny, ale także element budowania solidnej reputacji firmy.

Jak przygotować sprawozdanie finansowe za rok 2020?

Zdjęcie Do kiedy trzeba złożyć sprawozdanie finansowe za rok 2020?

Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2020 wymagało szczególnej uwagi ze względu na wyjątkową sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią. Pierwszym krokiem było zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów finansowych, w tym faktur, wyciągów bankowych i dokumentacji księgowej. Warto było też uwzględnić wszelkie zmiany w przepisach związane z tarczami antykryzysowymi.

Samo sprawozdanie finansowe składało się z kilku kluczowych elementów. Były to: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, a w przypadku niektórych jednostek również rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy z tych elementów wymagał dokładnego opracowania i sprawdzenia.

Szczególną uwagę należało zwrócić na rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej firmy, uwzględniając wpływ pandemii na działalność. W informacji dodatkowej warto było zawrzeć wyjaśnienia dotyczące ewentualnych zmian w przychodach czy kosztach spowodowanych lockdownem czy innymi ograniczeniami.

Pamiętaj, że sprawozdanie finansowe musi być zgodne z ustawą o rachunkowości oraz odpowiednimi standardami rachunkowości. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym księgowym lub biegłym rewidentem, aby uniknąć błędów i zapewnić pełną zgodność z przepisami.

Gdzie złożyć sprawozdanie finansowe za rok 2020?

Miejsce złożenia sprawozdania finansowego za rok 2020 zależało od formy prawnej i rodzaju prowadzonej działalności. Dla większości podmiotów gospodarczych, takich jak spółki handlowe, właściwym miejscem był Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Sprawozdania można było składać elektronicznie przez system e-KRS, co znacznie ułatwiało cały proces.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, które przekroczyły próg 2 milionów euro przychodu, składały sprawozdania do właściwego urzędu skarbowego. W tym przypadku również preferowana była forma elektroniczna, choć w niektórych sytuacjach dopuszczalne było złożenie dokumentów w formie papierowej.

Warto pamiętać, że oprócz samego sprawozdania finansowego, należało również złożyć inne dokumenty, takie jak uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania czy sprawozdanie z działalności jednostki (jeśli było wymagane). Wszystkie te dokumenty powinny być opatrzone odpowiednimi podpisami elektronicznymi.

Pamiętaj, że terminy i miejsca składania sprawozdań mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto śledzić aktualne przepisy. Na przykład, sprawozdanie finansowe za 2022 rok do kiedy należy złożyć, może być regulowane innymi terminami niż te obowiązujące dla roku 2020.

 • Spółki handlowe: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) przez system e-KRS
 • Osoby fizyczne i spółki cywilne: właściwy urząd skarbowy
 • Organizacje non-profit: KRS lub właściwy urząd, w zależności od formy prawnej
 • Jednostki sektora publicznego: odpowiednie organy nadzorcze

Wyjątki i przedłużenia terminu sprawozdania za rok 2020

Rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami, co znalazło odzwierciedlenie w przepisach dotyczących sprawozdawczości finansowej. Standardowy termin złożenia sprawozdania, który zwykle przypada na koniec marca następnego roku, został przedłużony do 30 czerwca 2021 roku dla większości podmiotów. To przedłużenie było odpowiedzią na trudności, jakie firmy napotykały w związku z pandemią COVID-19.

Warto jednak pamiętać, że niektóre jednostki mogły korzystać z dodatkowych przedłużeń lub wyjątków. Na przykład, jednostki sektora finansów publicznych miały nieco inne terminy, dostosowane do ich specyfiki działania. Podobnie, niektóre organizacje non-profit mogły korzystać z dodatkowych udogodnień w zakresie terminów i formy składania sprawozdań.

Istotne jest również to, że w szczególnych przypadkach, związanych bezpośrednio z wpływem pandemii na działalność firmy, możliwe było wnioskowanie o indywidualne przedłużenie terminu. Wymagało to jednak odpowiedniego uzasadnienia i wcześniejszego kontaktu z właściwymi organami.

Pamiętaj, że chociaż terminy były przedłużone, nie oznaczało to, że można było odkładać przygotowanie sprawozdania na ostatnią chwilę. Wczesne rozpoczęcie prac nad dokumentacją finansową zawsze jest dobrą praktyką, pozwalającą uniknąć stresu i potencjalnych błędów wynikających z pośpiechu.

Podsumowanie

Termin składania sprawozdań finansowych za rok 2020 został wydłużony do 30 czerwca 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19. Warto pamiętać, że do kiedy sprawozdanie finansowe za rok 2020 należało złożyć, było kluczowe dla uniknięcia kar i zachowania dobrej reputacji firmy. Obowiązek ten dotyczył szerokiego grona podmiotów, od spółek handlowych po osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego wymaga staranności i znajomości aktualnych przepisów. Warto już teraz zainteresować się, sprawozdanie finansowe za 2022 rok do kiedy trzeba będzie złożyć, aby odpowiednio zaplanować prace. Regularne i terminowe składanie sprawozdań to nie tylko obowiązek prawny, ale także element budowania solidnej pozycji na rynku i zaufania wśród partnerów biznesowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to jest szara strefa? Zjawisko ekonomiczne i jego skutki
 3. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły