Prawo

Do kiedy zapłacić podatek dochodowy? Terminy płatności

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki09.05.20246 min.
Do kiedy zapłacić podatek dochodowy? Terminy płatności

Do kiedy płacimy podatek dochodowy? To pytanie zadaje sobie wiele osób co roku. Terminy płatności podatku dochodowego mogą być różne w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą. Niezależnie jednak od sytuacji, ważne jest, aby pamiętać o tych datach i uregulować należności na czas. W przeciwnym razie grożą kary i dodatkowe opłaty.

Kluczowe wnioski:
 • Osoby fizyczne składają deklarację PIT do końca kwietnia, a płatność musi nastąpić do końca tego miesiąca.
 • Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mają czas na zapłatę podatku do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się miesięcznie, podatek dochodowy należy uregulować do 20. dnia następnego miesiąca.
 • Nie złożenie deklaracji lub opóźnienie w płatności wiąże się z naliczeniem odsetek karnych.
 • W niektórych sytuacjach przysługują ulgi lub zwolnienia z podatku dochodowego, dlatego warto sprawdzić, czy masz do nich prawo.

Kiedy płacimy podatek dochodowy dla osób fizycznych?

Jako osoby fizyczne, musimy rozliczyć się z fiskusem raz w roku. Do kiedy płacimy podatek dochodowy? Termin na złożenie zeznania podatkowego PIT upływa 30 kwietnia. Jest to ostateczny dzień, w którym należy wysłać deklarację do urzędu skarbowego.

Co istotne, płatność samego podatku należy uregulować również do końca kwietnia. Oznacza to, że jeśli wykazaliśmy w deklaracji zobowiązanie podatkowe, to pieniądze muszą wpłynąć na konto właściwego urzędu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia.

Warto pamiętać, że są także terminy przesunięte w przypadku rozliczania się przez internet. Jeżeli składasz PIT online, masz czas do 2 maja na przesłanie formularza. Płatność podatku i tak powinna nastąpić do 30 kwietnia.

Jeśli z jakichś przyczyn nie zdążysz rozliczyć się w podstawowym terminie, możesz skorzystać z dwumiesięcznego okresu przekroczenia terminu bez ponoszenia konsekwencji. Pamiętaj jednak, że po upływie tego czasu naliczane są już odsetki.

Kiedy firma musi zapłacić podatek dochodowy?

W przypadku firm sytuacja wygląda nieco inaczej. Przedsiębiorcy mogą wybierać różne formy opodatkowania, co wpływa na terminy zapłaty podatku. Rozróżniamy przy tym podatek dochodowy od osób fizycznych (stawka liniowa lub skala podatkowa) oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Firmy rozliczające się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, regulują zaliczki na podatek co miesiąc. Do kiedy płacimy podatek dochodowy w takiej sytuacji? Zaliczki miesięczne należy wpłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego przez przedsiębiorców następuje do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W praktyce oznacza to, że czas na złożenie zeznania PIT upływa 30 marca (jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Odrębne przepisy regulują terminy w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, takich jak spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wówczas rozliczenie roczne przypada do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, podobnie jak w przypadku firm.

Czytaj więcej: Zaprzeczenie ojcostwa: pozew, wniosek, termin

Daty płatności podatku dochodowego dla przedsiębiorców

Jak już wspomniano, terminy płatności podatku dochodowego dla przedsiębiorców mogą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania. Rozróżniamy trzy główne sytuacje:

 • Miesięczne zaliczki na podatek - płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne zaliczki na podatek - płatne do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału
 • Roczne rozliczenie podatku - płatne do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

W przypadku zaliczek miesięcznych i kwartalnych mowa o płatnościach zaliczkowych, które są rozliczane przy składaniu rocznej deklaracji. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek będzie wyższa niż podatek należny za dany rok, podatnik otrzyma nadpłatę z urzędu skarbowego.

Niezależnie od wybranej metody opłacania zaliczek, ostateczne rozliczenie całoroczne musi zostać uregulowane do końca marca następnego roku. Jest to okres, w którym należy zapłacić ewentualne pozostałe zobowiązania lub otrzymać zwrot nadpłaty podatku.

Terminy składania deklaracji podatku dochodowego

Zdjęcie Do kiedy zapłacić podatek dochodowy? Terminy płatności

Oprócz samej płatności podatku kluczowe są również terminy składania deklaracji podatkowych. Wyróżniamy tutaj kilka najważniejszych dat:

 • PIT dla osób fizycznych - do 30 kwietnia (przez internet - do 2 maja)
 • PIT dla przedsiębiorców na skali podatkowej - do 30 kwietnia (przez internet - do 2 maja) za rok poprzedni
 • PIT dla firm na stawce liniowej lub ryczałcie - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
 • CIT dla osób prawnych - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie może skutkować konsekwencjami w postaci kar finansowych. Dlatego tak istotne jest pilnowanie odpowiednich dat i przygotowywanie rozliczeń z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności utrudniających złożenie deklaracji na czas, istnieje możliwość wystąpienia o przesunięcie terminu składania zeznania. Urząd skarbowy może udzielić zgody, pod warunkiem przedstawienia uzasadnionej przyczyny opóźnienia.

Sankcje za opóźnienie w płatności podatku dochodowego

Niestosowanie się do terminów związanych z podatkiem dochodowym może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Podstawową karą jest naliczenie odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie kwoty podatku.

Dodatkowo, w przypadku rażącego uchylania się od płatności, organy podatkowe mogą wszcząć postępowanie karne skarbowe. Jego efektem może być grzywna, a nawet w skrajnych sytuacjach kara pozbawienia wolności.

Z tego względu warto na bieżąco regulować należności publicznoprawne. Jeżeli z jakichś przyczyn terminy nie mogą zostać dotrzymane, należy skontaktować się z urzędem skarbowym i wyjaśnić przyczyny opóźnienia. Pozwoli to uniknąć najbardziej dotkliwych sankcji i kłopotów prawnych.

W sytuacjach losowych lub kryzysowych rząd może zdecydować się na odroczenie terminów płatności podatków. Było to widoczne chociażby podczas pandemii COVID-19, gdy przedsiębiorcy otrzymali możliwość przesunięcia rozliczeń w czasie.

Ulgi i zwolnienia z podatku dochodowego – kiedy przysługują?

<

Podsumowanie

Jak widać, do kiedy płaci się podatek dochodowy, zależy od tego, czy rozliczamy się jako osoby fizyczne, czy prowadząc własną działalność gospodarczą. Dla osób prywatnych kluczową datą jest 30 kwietnia, podczas gdy przedsiębiorcy mają terminy rozłożone w czasie – miesięczne, kwartalne lub roczne rozliczenia.

Niezależnie od formy opodatkowania, ważne jest pilnowanie odpowiednich dat, aby uniknąć kar i odsetek. Jeśli pojawią się trudności z dotrzymaniem terminów, warto skontaktować się z urzędem skarbowym. Wówczas istnieje możliwość przesunięcia płatności lub złożenia deklaracji. Pozwoli to zaoszczędzić sporo nerwów i pieniędzy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym - co warto wiedzieć?
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.