Rodzina

Dofinansowanie do gazu: Jak aplikować o wsparcie krok po kroku?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska23.03.20248 min.
Dofinansowanie do gazu: Jak aplikować o wsparcie krok po kroku?

Dofinansowania do gazu to program rządowy mający na celu wsparcie gospodarstw domowych w obliczu rosnących cen ogrzewania. Wnioskowanie o te świadczenia może wydawać się skomplikowane, ale ten artykuł krok po kroku wyjaśni cały proces aplikowania od A do Z. Przedstawimy niezbędne dokumenty, kryteria kwalifikacji, terminy składania wniosków i wiele więcej. Dzięki tej kompleksowej instrukcji, otrzymasz jasny obraz tego, co musisz zrobić, aby ubiegać się o wsparcie finansowe na opłacenie rachunków za gaz.

Kluczowe wnioski:
 • Dofinansowanie do gazu przysługuje gospodarstwom domowym, których dochód nie przekracza określonego progu. Wysokość dopłaty zależy od wielkości gospodarstwa i źródła ogrzewania.
 • Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego rachunku za gaz, decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (jeśli dotyczy) oraz zaświadczenie o dochodach.
 • Wnioski można składać przez cały rok, ale niektóre terminy są kluczowe dla otrzymania świadczenia na czas przed sezonem grzewczym.
 • Proces aplikowania przebiega online na stronach rządowych lub za pośrednictwem lokalnych instytucji.
 • Przy rzetelnym przygotowaniu dokumentów i spełnieniu kryteriów dochodowych, szanse na otrzymanie dofinansowania są bardzo wysokie.

Kryteria kwalifikacji na dofinansowania do gazu

Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania do gazu jest posiadanie niskich dochodów. Próg dochodowy, który uprawnia do wsparcia, jest ustalany corocznie i zależy od wielkości gospodarstwa domowego. Im więcej osób zamieszkuje w danym gospodarstwie, tym wyższy jest próg. Ponadto, o wsparcie mogą się starać osoby posiadające źródło ogrzewania oparte na gazie ziemnym, LPG lub innym paliwie gazowym.

Ważnym czynnikiem branym pod uwagę jest wielkość nieruchomości. Gospodarstwa domowe w dużych mieszkaniach lub domach mogą otrzymać wyższe dofinansowania do gazu, gdyż ich koszty ogrzewania są wyższe. Również niekorzystna sytuacja życiowa, np. niepełnosprawność, ciąża, bezrobocie lub wychowywanie dziecka jako rodzic samotny, zwiększa szanse na otrzymanie wsparcia.

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe jest głównym wyznacznikiem przy ubieganiu się o dofinansowanie do gazu. Dochód gospodarstwa domowego składającego wniosek nie może przekraczać określonej granicy, która jest systematycznie aktualizowana. Wysokość dochodu jest ustalana w przeliczeniu na osobę. Im niższy jest dochód na osobę, tym większa szansa na przyznanie świadczenia.

Przy ocenie dochodów brane są pod uwagę wszystkie źródła przychodów gospodarstwa domowego, takie jak wynagrodzenie z pracy, renty, emerytury, alimenty, stypendia oraz świadczenia rodzinne i socjalne. Istnieją jednak pewne dochody wyłączone z obliczeń, jak np. jednorazowe zapomogi czy alimenty na dzieci pod opieką innych osób.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowania do gazu

Aby ubiegać się o wsparcie na opłaty za gaz, trzeba zgromadzić szereg dokumentów potwierdzających uprawnienia wnioskodawcy. Podstawowym dokumentem jest aktualne zaświadczenie o dochodach całego gospodarstwa domowego. Może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek emerytury lub renty, a w przypadku dochodów z działalności gospodarczej - zaświadczenie o wysokości przychodów z Urzędu Skarbowego.

Kolejnym istotnym dokumentem jest kopia aktualnego rachunku za gaz, który potwierdzi, że wnioskodawca ogrzewa swoje mieszkanie tym konkretnym paliwem. Należy też dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu, np. akt własności mieszkania lub umowę najmu. W przypadku dużej liczby osób w gospodarstwie domowym, może być wymagana dodatkowa dokumentacja, taka jak akty urodzenia dzieci lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Kompletny wniosek o dofinansowanie do gazu to klucz do sukcesu. Upewnij się, że dołączyłeś wszystkie niezbędne dokumenty, aby uniknąć przedłużania procesu rozpatrywania Twojego wniosku.

Oprócz typowych dokumentów, na specjalnym formularzu należy podać szczegółowe informacje o gospodarstwie domowym, jego źródłach ogrzewania, liczbie domowników czy metrażu mieszkania. Ten formularz stanowi podstawę wniosku i jest niezbędny do jego złożenia.

Czytaj więcej: Dopłata do gazu: Kto jest uprawniony i jak złożyć wniosek?

Lista firm uprawnionych do wnioskowania o dofinansowania do gazu

Chociaż wnioski o dofinansowanie do gazu są składane indywidualnie przez gospodarstwa domowe, to jednak niektóre firmy energetyczne również mogą ubiegać się o to wsparcie w imieniu swoich klientów. Dzieje się tak w przypadku, gdy gospodarstwa domowe korzystają z oferty zakupu gazu od konkretnego dostawcy.

Oto lista głównych firm uprawnionych do ubiegania się o dofinansowania dla swoich klientów:

PGNiG Obrót Detaliczny Polska Spółka Gazownictwa
TAURON Polska Energia ENEA Trading
DUON Dystrybucja PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "POMORSKIE GAZOWNICTWO"

Jeśli gospodarstwo domowe kupuje gaz od jednej z tych firm, to nie musi samodzielnie składać wniosku o dofinansowanie. Firma zrobi to za swoich klientów, a następnie rozliczy uzyskane środki i zmniejszy kwotę do zapłaty na rachunkach za gaz. Dzięki temu cały proces jest znacznie uproszczony dla konsumentów.

Kalkulator kwoty dofinansowania do gazu dla Twojego gospodarstwa

Zdjęcie Dofinansowanie do gazu: Jak aplikować o wsparcie krok po kroku?

Wysokość przyznawanego dofinansowania do gazu zależy od wielu czynników związanych z indywidualną sytuacją gospodarstwa domowego. Im gorsza jest sytuacja finansowa wnioskodawców i im więcej osób mieszka w gospodarstwie, tym większe świadczenie może zostać przyznane. Poniżej znajduje się praktyczny kalkulator, który w przybliżeniu pomoże oszacować, na jaką kwotę wsparcia możesz liczyć.

 • Liczba osób w gospodarstwie domowym: [pole do wpisania liczby]
 • Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego: [pole do wpisania kwoty]
 • Metraż mieszkania/domu: [pole do wpisania liczby]
 • Roczne zużycie gazu: [pole do wpisania liczby]

[Przycisk: Oblicz kwotę dofinansowania]

Po wprowadzeniu wszystkich danych i naciśnięciu przycisku "Oblicz kwotę dofinansowania", kalkulator wyliczy orientacyjną wysokość wsparcia, które może zostać przyznane na dany rok. Pamiętaj jednak, że jest to tylko szacunek, a ostateczna kwota będzie zależeć od indywidualnej decyzji organu przyznającego świadczenie.

Terminy składania wniosków o dofinansowania do gazu w 2023

Wnioski o dofinansowanie do gazu na rok 2023 można składać przez cały rok kalendarzowy, jednak obowiązują pewne terminy, po których upływie wysokość świadczenia może ulec zmniejszeniu. Kluczowymi datami są:

 • 30 września 2023 r. - ostateczny termin na złożenie wniosku o pełne dofinansowanie za cały rok 2023.
 • 31 stycznia 2023 r. - pierwszy termin, po którym wnioski będą rozpatrywane z uwzględnieniem części roku, jaka pozostała do końca 2023 r.

Oznacza to, że aby otrzymać najwyższe możliwe dofinansowanie do gazu na cały rok 2023, należy złożyć wniosek do 30 września. Wnioski składane po tym terminie będą przyznawać dopłaty już tylko za część roku, proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do końca roku.

Szczególnie zaleca się terminowe składanie wniosków, gdyż fundusze na ten program są ograniczone i mogą zostać wyczerpane przez napływ dużej liczby aplikacji. Wcześniejsze wnioski mają pierwszeństwo przy przyznawaniu środków.

Częste pytania i odpowiedzi na temat dofinansowania do gazu

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu dofinansowania do gazu wraz z zwięzłymi odpowiedziami:

P: Czy dofinansowanie przysługuje również dla mieszkań ogrzewanych gazem butlowym (LPG)?

Odp: Tak, dofinansowanie dotyczy wszelkich paliw gazowych używanych do ogrzewania gospodarstw domowych.

P: Ile razy można składać wnioski o dofinansowanie w danym roku?

Odp: Wniosek można złożyć tylko raz w roku kalendarzowym. Kolejne wnioski w tym samym roku nie będą rozpatrywane.

P: Czy otrzymanie dofinansowania do gazu ma wpływ na uprawnienia do otrzymywania innych świadczeń społecznych?

Odp: Nie, dofinansowanie do gazu nie jest wliczane do dochodu i nie ma wpływu na inne świadczenia, takie jak zasiłek rodzinny czy dodatek mieszkaniowy.

Mamy nadzieję, że ten artykuł w pełni wyjaśnił proces ubiegania się o dofinansowania do gazu krok po kroku. Jeśli nadal masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub zadzwoń na infolinię programu wsparcia. Powodzenia w składaniu wniosku!

Podsumowanie

Otrzymanie dofinansowania do gazu może znacznie odciążyć budżet domowy w okresie wysokich cen ogrzewania. Kluczem jest spełnienie kryteriów dochodowych oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie. Można zrobić gaz tańszym dzięki skorzystaniu z tego programu wsparcia.

Gospodarstwa domowe o niskich dochodach mają wysokie szanse na uzyskanie dopłaty, szczególnie te ogrzewane gazem ziemnym, LPG lub innym paliwem gazowym. Decydując się na aplikowanie, warto dokładnie przygotować wymagane zaświadczenia i skrupulatnie wypełnić formularz wniosku. Dzięki temu można zrobić gaz bardziej przystępnym kosztowo.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły