Prawo

Druk PIT: Gdzie znaleźć i jak wypełnić formularze podatkowe?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska17.03.20249 min.
Druk PIT: Gdzie znaleźć i jak wypełnić formularze podatkowe?

Druk PIT to formularz podatkowy, który każdego roku wypełniają miliony Polaków. Moment składania zeznania podatkowego to często stresujący czas, zwłaszcza gdy nie wiesz, gdzie znaleźć odpowiednie formularze PIT i jak je prawidłowo wypełnić. Na szczęście całą tę wiedzę znajdziesz w tym przystępnym artykule, gdzie krok po kroku wyjaśnimy, w jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy.

Kluczowe wnioski:
 • Dowiesz się, jak łatwo pobrać formularze PIT online lub w wersji papierowej.
 • Zapoznasz się z listą wszystkich obowiązkowych i dodatkowych druków PIT, które należy wypełnić.
 • Odkryjesz krok po kroku instrukcje wypełniania różnych formularzy PIT.
 • Zrozumiesz, kto musi składać konkretne zeznania podatkowe, jak PIT-37 czy PIT-28.
 • Poznasz ważne terminy składania dokumentów PIT w bieżącym roku podatkowym.

Obowiązkowe i dodatkowe druki PIT: które należy wypełnić?

Rozliczenie podatku dochodowego w Polsce wiąże się z koniecznością wypełnienia właściwych formularzy PIT. Ale jakie druki PIT należy złożyć w Twoim przypadku? To zależy od kilku kluczowych czynników, takich jak źródło dochodów czy sytuacja rodzinna. Oto krótki przegląd najważniejszych formularzy podatkowych w Polsce.

Podstawowym i najbardziej popularnym drukiem PIT jest formularz PIT-37. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych, które osiągają dochody ze stosunku pracy, rent, emerytur lub działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej. PIT-37 wypełniają również osoby samotnie wychowujące dzieci oraz rozwodnicy, u których dzieci zamieszkują.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia druku PIT-36. Dotyczy on pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej, a także najmu lub dzierżawy rzeczy i praw majątkowych. Inny formularz - PIT-28 - przeznaczony jest dla podatników rozliczających się według zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Istnieją również dodatkowe, bardziej specjalistyczne druki PIT. PIT-38 wypełniają podatnicy uzyskujący dochody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych. Z kolei PIT-39 obowiązuje przy dochodach z odpłatnego zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych. Duże rodziny mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej na formularzu PIT/0.

Zestawienie popularnych formularzy PIT

Aby ułatwić Ci orientację, która deklaracja podatkowa będzie dla Ciebie obowiązkowa, zestawiliśmy najpopularniejsze formularze druku PIT w przejrzystej tabeli:

Formularz PIT Dla kogo przeznaczony?
PIT-37 Pracownicy na etacie, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci
PIT-36 Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
PIT-28 Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
PIT-38 Dochody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych
PIT-39 Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych praw majątkowych

Warto dodać, że niektórzy podatnicy mogą być zobowiązani do wypełnienia więcej niż jednego druku PIT. Na przykład, jeżeli prowadzisz firmę i jesteś zatrudniony na etacie, złożysz zarówno PIT-36 jak i PIT-37.

Formularze PIT krok po kroku: co wpisać w każdą rubrykę?

Po określeniu, który konkretny druk PIT musisz złożyć, czas na jego prawidłowe wypełnienie. Poszczególne formularze zawierają różne pola i rubryki, w których należy wpisać odpowiednie informacje i kwoty. Aby ułatwić Ci to zadanie, pokażemy teraz krok po kroku, co i gdzie wpisać na najpopularniejszych deklaracjach podatkowych.

Dokładne i rzetelne wypełnienie formularza PIT jest kluczowe. Nawet drobny błąd może skutkować koniecznością złożenia korekty lub dopłaty podatku wraz z odsetkami.

Zacznijmy od druku PIT-37, czyli tego najczęściej wypełnianego przez osoby pracujące na etacie. Na początku wpisz swoje podstawowe dane osobowe i adresowe. Następnie przejdź do sekcji C, gdzie należy wprowadzić kwoty przychodów z różnych źródeł - np. z umowy o pracę, rent lub emerytur. W kolejnych częściach udokumentuj koszty uzyskania przychodów, dochody opodatkowane oraz obliczone podatki.

Jeśli wypełniasz PIT-36 dla działalności gospodarczej, zacznij od danych identyfikacyjnych i informacji o formie opodatkowania w części A. Następnie w częściach B oraz C zsumuj przychody z poszczególnych źródeł i odlicz koszty ich uzyskania. Na końcu znajdziesz rubryki na wyliczenie dochodów i podatków do zapłaty.

Podobny schemat wypełniania obowiązuje w przypadku PIT-28 dla ryczałtowców. Po danych podstawowych wpisz kwoty przychodów z poszczególnych źródeł opodatkowanych ryczałtem. Dalej oblicz należności publicznoprawne oraz odlicz zapłacone w roku składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Porady ułatwiające wypełnianie deklaracji PIT

Wypełnianie formularzy podatkowych na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane. Warto jednak pamiętać o kilku praktycznych wskazówkach:

 • Przed rozpoczęciem zbierz wszystkie niezbędne dokumenty źródłowe, np. PIT-11 od pracodawcy czy faktury z prowadzonej działalności.
 • Jeżeli masz trudności z obliczeniem dochodów i podatków, skorzystaj z bezpłatnych programów do wypełniania PIT online lub papierowych broszur instruktażowych.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wypełniania poszczególnych pól, zasięgnij porady księgowej lub doradcy podatkowego.
Dokładne i sumienne wypełnienie formularzy PIT jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także gwarancją prawidłowego rozliczenia Twojego podatku dochodowego.

Czytaj więcej: Kara za Alimenty: Jak Uniknąć, Co Grozi za Niepłacenie, Kiedy Więzienie Czeka?

Kto wypełnia druk PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne druki?

Różne grupy podatników zobowiązane są do składania zróżnicowanych formularzy rozliczeniowych. Jakie osoby powinny wypełnić m.in. druk PIT-37, PIT-36 czy PIT-28? Przyjrzyjmy się poszczególnym przypadkom.

Druk PIT-37 to podstawowy formularz dla osób fizycznych uzyskujących dochody m.in. z tytułu umowy o pracę, rent lub emerytur. Rozliczenie PIT-37 dotyczy więc większości pracowników najemnych oraz emerytów i rencistów. Osoby samotnie wychowujące dzieci również składają PIT-37, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Z kolei druk PIT-36 obowiązuje przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Ten formularz wypełniają zatem m.in. właściciele małych firm jednoosobowych, większe spółki osobowe czy też wolne zawody np. lekarze lub prawnicy.

PIT-28 to z kolei formularz dla ryczałtowców, czyli osób opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności. Ten uproszczony sposób rozliczania często wybierany jest przez drobnych usługodawców, rzemieślników, taksówkarzy czy sprzedawców.

Istnieją również inne, bardziej specyficzne formularze jak PIT-38 dla podatników uzyskujących dochody kapitałowe, PIT-39 dla rozliczania sprzedaży nieruchomości czy PIT-0 umożliwiający skorzystanie z ulgi na dzieci.

Ważne terminy składania druków PIT w 2024 roku

Zdjęcie Druk PIT: Gdzie znaleźć i jak wypełnić formularze podatkowe?

Prawidłowe i terminowe złożenie druków PIT to jeden z najbardziej istotnych obowiązków podatkowych polskich podatników. W 2024 roku obowiązują następujące, kluczowe terminy składania poszczególnych formularzy PIT:

 • 30 kwietnia 2024 - ostateczny termin składania deklaracji rocznych PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39 oraz innych druków rozliczających dochody osiągnięte w 2023 roku.
 • 31 stycznia 2024 - w tym terminie należy wpłacić zaliczki na podatek za 2023 rok dla osób prowadzących działalność gospodarczą (dot. PIT-36)
 • 20 marca 2024 - do tego dnia przedsiębiorcy powinni złożyć zaliczki kwartalne na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w pierwszym kwartale 2024 roku (PIT-36L)

Warto pilnować tych terminów, ponieważ ich niedotrzymanie wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi w postaci odsetek karnych lub ewentualnej kary grzywny za uchylanie się od opodatkowania. Jeśli jednak z ważnych przyczyn nie złożyłeś druku PIT w terminie, możesz skorygować swoje rozliczenie w ramach tzw. czynnego żalu.

Sposoby złożenia deklaracji podatkowych

Formularze PIT można składać na trzy sposoby: elektronicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Najpopularniejszą metodą stało się już e-rozliczenie za pomocą systemu e-Deklaracje lub z wykorzystaniem programów do wypełniania PIT online. Jeśli jednak wolisz wersję papierową, możesz osobiście złożyć wypełnione druki PIT w urzędzie skarbowym lub wysłać je tradycyjną przesyłką pocztową.

Jak rozliczyć druk PIT przy różnych sytuacjach życiowych?

Polskie przepisy podatkowe przewidują różne formularze i zasady rozliczania się z fiskusem w zależności od sytuacji rodzinnej i życiowej podatnika. Jakie więc druki PIT wypełnić np. w przypadku rozwodu, posiadania dzieci czy przeprowadzki za granicę?

Jedną z bardziej skomplikowanych sytuacji jest rozliczenie w przypadku rozwodu. Tutaj kluczowe jest, z kim zamieszkują dzieci po rozstaniu. Rodzic, z którym dzieci pozostają, wypełnia PIT-37 jako osoba samotnie wychowująca dzieci i ma prawo do ulg rodzinnych. Drugi rodzic również składa PIT-37, ale bez możliwości odliczania od podatku kwoty wolnej i ulgi prorodzinnej.

Zupełnie inaczej wyglądają zasady rozliczania się po zawarciu związku małżeńskiego. Małżonkowie mają wówczas możliwość rozliczenia się wspólnie na jednym druku PIT-37 lub też złożenia dwóch indywidualnych deklaracji. Wspólne rozliczenie zwykle jest korzystniejsze, ponieważ dochody małżonków sumuje się i dzieli na pół, co może obniżyć podatek.

Osobną kwestią jest rozliczenie po przeprowadzce za granicę. Jeżeli opuściłeś Polskę na stałe i wywiązałeś się z obowiązków podatkowych w Polsce za dany rok podatkowy, nie musisz składać żadnego PIT-0 druku w następnym roku. W przypadku powrotu do Polski ponownie stajesz się rezydentem podatkowym i podlegasz polskim przepisom o podatku dochodowym.

Jak widzisz, sytuacje życiowe znacząco wpływają na sposób rozliczania się z podatków. Dlatego zawsze warto dokładnie przeanalizować swój przypadek, aby trafnie wybrać właściwe druki PIT oraz skorzystać z przewidzianych ulg i odliczeń.

Podsumowanie

Jak widać, prawidłowe wypełnienie odpowiednich druków PIT, takich jak PIT-37, PIT-36, PIT-28 czy PIT-0 druk, jest kluczowe dla rozliczenia podatku dochodowego. Przedstawione wskazówki pozwoliły zrozumieć, kto składa poszczególne formularze i jak je prawidłowo wypełnić. Poznano również istotne terminy, jak np. 30 kwietnia na złożenie PIT-37.

Aby uniknąć problemów z organami skarbowymi, warto dokładnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wypełniania druku PIT-2 i innych druków zgodnie z indywidualną sytuacją życiową i rodzinną. Niezależnie od źródła przychodów, sumienne składanie deklaracji PIT jest prawnym obowiązkiem każdego podatnika.

Najczęstsze pytania

Podstawowy termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego, takich jak druk PIT-37, PIT-36 czy PIT-28 upływa 30 kwietnia 2024 roku. Jeżeli jednak rozliczasz się przez internet, masz czas do 2 maja. Pamiętaj, że niedotrzymanie terminu grozi karami finansowymi.

Druki podatkowe PIT znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz urzędów skarbowych. Można je pobrać w wersji elektronicznej lub otrzymać w formie papierowej, odwiedzając właściwy urząd skarbowy. Wielu podatników decyduje się również na wypełnienie PIT za pomocą darmowych programów komputerowych.

Istnieją trzy możliwości złożenia deklaracji PIT: elektronicznie przez system e-Deklaracje, osobiście w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem poczty. Obecnie zdecydowana większość podatników wybiera wygodne rozwiązanie online, chociaż papierowa wersja nadal jest akceptowana.

Aby prawidłowo wypełnić PIT-37 dla dochodów z pracy na etacie, niezbędne są informacje zawarte na formularzu PIT-11 otrzymanym od pracodawcy. Dodatkowo przydatne mogą być zaświadczenia o dochodach z innych źródeł, jak np. od organów rentowych czy informacje o zapłaconych składkach na ubezpieczenia.

Jeżeli po złożeniu zeznania podatkowego zauważysz w nim jakiekolwiek błędy lub braki, powinieneś niezwłocznie złożyć korektę właściwego druku PIT. Jest to bardzo ważne, gdyż organ podatkowy może naliczyć odsetki czy nawet kary za uchylanie się od opodatkowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły