Prawo

Egzekucja komornicza - procedura, prawa dłużnika, koszty

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki02.05.20247 min.
Egzekucja komornicza - procedura, prawa dłużnika, koszty

Co to egzekucja komornicza? To proces prawny, podczas którego komornik sądowy ściąga należności od dłużnika zgodnie z wyrokiem sądu lub innym tytułem egzekucyjnym. Procedura może obejmować zajęcie ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia lub innych składników majątku, aż do całkowitej spłaty zaległego zobowiązania wraz z kosztami postępowania. W tym artykule omówię szczegółowo przebieg egzekucji, prawa dłużnika oraz typowe koszty i opłaty.

Kluczowe wnioski:
 • Egzekucja komornicza jest ostatecznością stosowaną wobec dłużników uchylających się od zapłaty.
 • Dłużnik ma pewne prawa, które powinien znać, aby się nie pogorszyć jego sytuacja.
 • Proces dzieli się na kilka etapów, które należy przejść krok po kroku.
 • Istnieją różne rodzaje egzekucji, stosowane w zależności od składników majątkowych dłużnika.
 • Koszty i opłaty mogą być wysokie, ale są jasno określone w przepisach prawa.

Co to egzekucja komornicza - procedura i koszty

Być może słyszałeś już kiedyś termin "egzekucja komornicza", ale nie do końca rozumiesz, co on oznacza. W skrócie jest to proces prawny, w którym komornik sądowy windykuje należności od dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, np. prawomocnego wyroku sądu. Innymi słowy, jeśli nie spłacasz dobrowolnie swoich zobowiązań finansowych, wierzyciel może skierować sprawę na drogę sądową, a następnie egzekucję.

Celem egzekucji komorniczej jest przymusowe ściągnięcie długu wraz z odsetkami, kosztami sądowymi i opłatami egzekucyjnymi. Komornik może zająć składniki majątkowe dłużnika, takie jak ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenie za pracę czy środki na rachunkach bankowych. Zajęcie trwa aż do momentu całkowitej spłaty zadłużenia lub wyczerpania majątku dłużnika.

Koszty postępowania egzekucyjnego są określone w przepisach i obciążają dłużnika. Muszą być uiszczone na rzecz komornika, sądu oraz wierzyciela. W przypadku egzekucji komorniczej kluczową rolę odgrywa ścisłe przestrzeganie procedur, które szczegółowo wyjaśnimy w dalszej części artykułu.

Jeśli jesteś dłużnikiem, ważne jest, abyś znał swoje prawa i obowiązki. Choć egzekucja może wydawać się straszna, obowiązują pewne ograniczenia, które mają na celu ochronę Twojej podstawowej egzystencji. Dlatego przeczytaj uważnie kolejne sekcje, aby nauczyć się, jak możesz się bronić i zminimalizować skutki postępowania egzekucyjnego.

Prawa dłużnika w trakcie egzekucji komorniczej

Jako dłużnik, powinieneś zdawać sobie sprawę z przysługujących Ci praw w trakcie egzekucji komorniczej. Najważniejsze z nich to:

 • Prawo do ochrony minimum egzystencji – są składniki majątku, których komornik nie może zająć, aby zapewnić Ci możliwość podstawowego bytu.
 • Prawo do złożenia sprzeciwu od zajęcia – masz możliwość zakwestionowania działań komornika, jeśli uznajesz je za niezgodne z prawem.
 • Prawo do informacji – komornik jest zobowiązany poinformować Cię o wszczęciu postępowania oraz przysługujących Ci uprawnieniach.
 • Prawo do negocjacji warunków spłaty – w uzasadnionych sytuacjach możesz starać się o rozłożenie długu na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie części należności.

Pamiętaj jednak, że zwlekanie z wykonaniem obowiązku może przynieść negatywne skutki w postaci narastania odsetek i kosztów. Dlatego jeśli uznasz roszczenie za zasadne, najlepiej dobrowolnie podjąć kroki do spłaty zadłużenia.

Czytaj więcej: Druk ERPO - Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Kroki postępowania egzekucji komorniczej

Egzekucja komornicza jest skomplikowanym procesem, który przebiega według ściśle określonych procedur. Zazwyczaj składa się z następujących etapów:

 1. Wystawienie tytułu wykonawczego przez uprawniony organ, np. sąd lub administrację.
 2. Złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym.
 3. Doręczenie dłużnikowi przez komornika zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
 4. Zajęcie składników majątku dłużnika przez komornika.
 5. Ustalenie ceny i warunków sprzedaży zajętych ruchomości lub nieruchomości.
 6. Przeprowadzenie licytacji zajętego majątku lub jego sprzedaż.
 7. Zaspokojenie należności wierzyciela z uzyskanych środków finansowych.

W zależności od sytuacji dłużnika i rodzaju zajmowanego majątku, niektóre etapy mogą zostać pominięte lub przebiegać w innej kolejności. Cały proces, przy zachowaniu wymogów formalnych, powinien być przeprowadzony sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Typy egzekucji komorniczej - co może zająć komornik

Zdjęcie Egzekucja komornicza - procedura, prawa dłużnika, koszty

Na samym początku komornik ustala, jakim majątkiem dysponuje dłużnik i decyduje o sposobie prowadzenia egzekucji. Istnieją trzy główne rodzaje:

 1. Egzekucja z ruchomości – obejmuje zajęcie np. samochodów, mebli, sprzętów domowych, biżuterii, dzieł sztuki i innych przedmiotów wartościowych. Po wycenie komornik zlicytuje je lub sprzeda zgodnie z przepisami.
 2. Egzekucja z nieruchomości – jest prowadzona w przypadku, gdy dłużnik posiada dom, mieszkanie lub działkę, których nie jest w stanie sprzedać dobrowolnie. Komornik zajmuje je, a następnie wystawia na licytację.
 3. Egzekucja ze świadczeń – dotyczy zajęcia przez komornika wynagrodzenia za pracę, rent, emerytur, rachunków bankowych lub innych należności cyklicznych.

Jeśli dłużnik nie posiada majątku lub posiadane składniki nie wystarczą na pokrycie długu, komornik może zastosować tzw. egzekucję mieszaną, łącząc różne metody. Warto pamiętać, że od zajęcia egzekucji komorniczej chroni część składników, niezbędnych dla zapewnienia minimum egzystencji dłużnika i jego rodziny.

Konsekwencje prawne braku współpracy z egzekucją

Podsumowanie

Egzekucja komornicza to proces ściągania należności od dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego. Rozpoczyna się, gdy dłużnik nie spłaca dobrowolnie swoich zobowiązań pieniężnych. Co to egzekucja? To przymusowe zajęcie majątku, takich jak ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenie czy rachunki bankowe, aż do całkowitej spłaty długu wraz z odsetkami i kosztami.

Dłużnik ma określone prawa podczas postępowania egzekucyjnego. Należy do nich ochrona minimum egzystencji, możliwość kwestionowania działań komornika czy negocjowania warunków spłaty. Brak współpracy z egzekucją grozi jednak konsekwencjami karnymi i dodatkowymi opłatami. Najlepiej dobrowolnie podjąć kroki do uregulowania zobowiązań.

Czego nie można odebrać w toku egzekucji komorniczej?

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że istnieją pewne składniki majątku, których komornik nie może zająć w trakcie egzekucji. Są to przedmioty niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dłużnika i jego rodziny. Należą do nich m.in.:

 • Ubrania, bielizna, obuwie – w ilości niezbędnej dla dłużnika i jego najbliższych.
 • Pościel, podstawowe meble, naczynia kuchenne – w zakresie odpowiadającym utrzymaniu skromnego gospodarstwa domowego.
 • Żywność, opał – w ilości wystarczającej na najbliższe 3 miesiące.
 • Narzędzia i książki niezbędne do pracy zarobkowej lub nauki zawodu.
 • Część wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty – w wysokości chroniącej minimum egzystencji.

Celem tego wyłączenia jest zapewnienie dłużnikowi i jego rodzinie możliwości podstawowej egzystencji w czasie trwania postępowania egzekucyjnego. Chronione są tylko niezbędne przedmioty użytku osobistego i domowego, odzież i żywność, ale już nie takie składniki jak np. samochód, telewizor, biżuteria.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.