Biznes

Faktura ustrukturyzowana: Co to jest i od kiedy obowiązuje?

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak17.03.20249 min.
Faktura ustrukturyzowana: Co to jest i od kiedy obowiązuje?

Faktura ustrukturyzowana to dokument elektroniczny, który zyskał szczególne znaczenie w ostatnich latach. Zastąpił tradycyjne papierowe faktury, usprawniając proces wystawiania i przetwarzania tych kluczowych dokumentów księgowych. Jej wdrożenie oznacza także szereg korzyści dla firm, a stosowanie się do przepisów stało się obowiązkowe. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest faktura ustrukturyzowana, jakie niesie ze sobą zalety oraz przedstawimy harmonogram jej wprowadzenia w Polsce.

Kluczowe wnioski:
 • Faktura ustrukturyzowana to elektroniczny dokument księgowy, który zastąpił tradycyjne papierowe faktury. Zawiera ustandaryzowany zestaw wymaganych informacji.
 • Jej wdrożenie przynosi wiele korzyści, takich jak łatwiejsze przetwarzanie, mniejsze ryzyko błędów i szybsza wymiana danych.
 • W Polsce faktury ustrukturyzowane stały się obowiązkowe od 2022 roku dla dużych firm, a od 2024 roku objęły także małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących faktur ustrukturyzowanych może skutkować karami finansowymi nakładanymi przez organy podatkowe.
 • Cyfryzacja i automatyzacja procesów fakturowania to przyszłość, która przyspieszy i uprości działanie firm poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.

Definicja faktury ustrukturyzowanej - czym jest ten dokument?

Faktura ustrukturyzowana to dokument księgowy w formie elektronicznej, który zastąpił tradycyjne papierowe faktury. Jest to ustandaryzowany format zawierający wymagany zestaw informacji, takich jak dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy, przedmiotu transakcji, kwoty należności oraz innych niezbędnych elementów. Faktura ta została zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwić automatyczne przetwarzanie i wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi różnych firm.

Dokument ten różni się od zwykłej faktury elektronicznej przede wszystkim strukturą danych, która jest ściśle określona i musi być przestrzegana. Oznacza to, że każdy element faktury, taki jak nazwa produktu, cena czy stawka podatku VAT, ma przypisane konkretne miejsce w strukturze pliku. To ujednolicenie formatów sprawia, że faktura ustrukturyzowana może być łatwo odczytywana i analizowana przez systemy księgowe oraz programy do zarządzania finansami.

Formaty plików faktur ustrukturyzowanych

Faktura ustrukturyzowana może być zapisana w różnych formatach plików, takich jak XML, CSV, EDI lub innych. Najpopularniejszym i zalecany przez Ministerstwo Finansów jest format XML, który zapewnia dobrą czytelność zarówno dla człowieka, jak i maszyny. Ważne jest jednak, aby przestrzegać określonych standardów i wytycznych dotyczących struktury danych, niezależnie od formatu.

Warto również wspomnieć, że faktura ustrukturyzowana nie musi być wysyłana jako osobny plik. Może stanowić część większego komunikatu elektronicznego, np. systemu EDI (Electronic Data Interchange), który umożliwia automatyczną wymianę różnych dokumentów handlowych między kontrahentami.

Wymagania techniczne dotyczące faktur ustrukturyzowanych

Przejście na system faktur ustrukturyzowanych wiąże się z pewnymi wymogami technicznymi zarówno dla wystawców, jak i odbiorców tych dokumentów. Po pierwsze, niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie lub system informatyczny, który umożliwia tworzenie, wysyłanie, odbieranie i przetwarzanie faktur w wymaganym formacie.

Ministerstwo Finansów opracowało szczegółowe wytyczne dotyczące struktury i formatu plików XML dla faktur ustrukturyzowanych. Obejmują one między innymi określone nazwy pól, kodowanie znaków, zasady numeracji oraz sposoby prezentacji danych. Przestrzeganie tych standardów jest kluczowe dla zapewnienia zgodności i poprawnej wymiany informacji między systemami firm.

Faktury ustrukturyzowane są obowiązkowe dla wszystkich firm od 2024 roku. Przygotowanie się do tego procesu wymaga odpowiedniego wsparcia IT oraz dostosowania systemów księgowych i finansowych w przedsiębiorstwach.

Oprócz samego formatu, ważne są również kwestie związane z bezpieczeństwem i autentycznością przesyłanych dokumentów elektronicznych. W tym celu stosuje się podpisy elektroniczne, szyfrowanie oraz inne środki zapewniające integralność i niezaprzeczalność danych.

Czytaj więcej: Nowy Ład: Kalkulator zmian dla przedsiębiorców i ich wpływ

Korzyści stosowania faktur ustrukturyzowanych dla firm

Wdrożenie faktur ustrukturyzowanych przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstw, które zdecydowały się na cyfryzację procesów fakturowania. Oto niektóre z najważniejszych zalet:

 • Automatyzacja procesów - dzięki ustandaryzowanej strukturze danych, faktury mogą być przetwarzane automatycznie przez systemy księgowe, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich.
 • Szybsza wymiana danych - elektroniczny obieg dokumentów znacznie przyspiesza przepływ informacji między kontrahentami, co przekłada się na sprawniejszą realizację zleceń i płatności.
 • Oszczędności kosztów - rezygnacja z tradycyjnych papierowych faktur wiąże się z mniejszymi kosztami druku, przesyłki oraz archiwizacji dokumentów.
 • Łatwiejszy dostęp do danych - informacje zawarte w fakturze są łatwo dostępne i mogą być analizowane w różnych systemach informatycznych firmy.

Dodatkowo, faktura ustrukturyzowana przyczynia się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, a także ułatwia proces kontroli podatkowej i audytu finansowego. Cyfryzacja fakturowania jest również korzystna dla środowiska naturalnego, ponieważ zmniejsza zużycie papieru i pozwala ograniczyć transport fizycznych dokumentów.

Korzyści Opis
Automatyzacja Faktury mogą być przetwarzane automatycznie przez systemy księgowe
Szybkość Elektroniczny obieg dokumentów przyspiesza realizację zleceń i płatności
Oszczędności Mniejsze koszty druku, przesyłki i archiwizacji papierowych faktur
Dostęp do danych Informacje z faktury są łatwo dostępne w różnych systemach firmy

Kiedy faktura ustrukturyzowana stała się obowiązkowa w Polsce?

Zdjęcie Faktura ustrukturyzowana: Co to jest i od kiedy obowiązuje?

W Polsce przejście na system faktur ustrukturyzowanych zostało podzielone na etapy, które stopniowo obejmowały różne grupy przedsiębiorstw. Proces ten rozpoczął się już w 2022 roku i został zaplanowany do pełnego wdrożenia do 2025 roku.

Pierwsze kroki w kierunku obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych dotyczyły dużych firm, czyli podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 250 osób oraz o rocznym obrocie przekraczającym 50 milionów euro lub sumie aktywów bilansowych powyżej 43 milionów euro. Dla tej grupy przedsiębiorstw obowiązek ten wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku.

Kolejnym etapem było wprowadzenie obowiązku dla średnich przedsiębiorstw, zatrudniających od 50 do 249 osób oraz o rocznym obrocie od 10 do 50 milionów euro lub sumie aktywów bilansowych od 10 do 43 milionów euro. Dla tej grupy faktura ustrukturyzowana stała się obowiązkowa od 1 lipca 2023 roku.

Terminy wdrożenia dla małych firm

Ostatnim krokiem było objęcie obowiązkiem stosowania faktur ustrukturyzowanych małych firm. Dla tej grupy, obejmującej przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 osób oraz o rocznym obrocie lub sumie aktywów nieprzekraczających 10 milionów euro, termin wdrożenia został ustalony na 1 stycznia 2024 roku.

Warto zauważyć, że obowiązek ten dotyczy zarówno faktur sprzedaży, jak i zakupu. Oznacza to, że od określonych dat, wystawcy muszą wysyłać faktury ustrukturyzowane, a odbiorcy powinni być przygotowani na ich odbiór i przetwarzanie w systemach księgowych.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych

Przejście na system faktur ustrukturyzowanych nie jest jedynie kwestią techniczną, ale również obowiązkiem prawnym, który wiąże się z konkretnymi sankcjami za jego nieprzestrzeganie. Organy podatkowe w Polsce mają możliwość nakładania kar finansowych na przedsiębiorstwa, które nie dostosują się do nowych regulacji.

Wysokość kar uzależniona jest od skali naruszeń oraz wielkości firmy. Dla dużych podmiotów gospodarczych kary mogą sięgać nawet 180 tys. zł, natomiast dla małych i średnich przedsiębiorstw maksymalna wysokość grzywny wynosi 90 tys. zł.

 • Duże firmy (powyżej 250 pracowników): do 180 tys. zł kary
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa: do 90 tys. zł kary

Ponadto, organy podatkowe mogą również wymierzyć kary za każdą pojedynczą fakturę wystawioną niezgodnie z przepisami. W takim przypadku wysokość grzywny wynosi od 0,2% do 30% kwoty należności wynikającej z tej faktury.

Należy jednak pamiętać, że kary nakładane są przede wszystkim w przypadku świadomego i rażącego naruszenia obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych. Organy podatkowe biorą pod uwagę okoliczności każdego przypadku, a ich celem nie jest karanie firm, które rzetelnie starają się dostosować do nowych przepisów.

Przyszłość fakturowania - cyfryzacja i automatyzacja procesów

Wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych stanowi ważny krok w kierunku dalszej cyfryzacji i automatyzacji procesów związanych z fakturowaniem w firmach. Jest to część szerszego trendu, który obejmuje wdrażanie nowoczesnych technologii w celu usprawnienia działalności gospodarczej i zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstw.

W przyszłości można się spodziewać, że coraz więcej firm będzie inwestować w zaawansowane systemy do zarządzania fakturami i dokumentami finansowymi. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego, procesy takie jak rozpoznawanie i klasyfikacja faktur, wyodrębnianie kluczowych informacji czy weryfikacja danych, będą mogły być w znacznym stopniu zautomatyzowane.

Kolejnym krokiem będzie integracja systemów fakturowania z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak systemy ERP, CRM czy łańcuchy dostaw. Umożliwi to bardziej kompleksową analizę danych oraz lepszą koordynację procesów w całej organizacji.

Cyfryzacja fakturowania to przyszłość, która pozwoli firmom na znaczące oszczędności czasu i kosztów oraz zwiększy efektywność operacyjną dzięki automatyzacji i integracji systemów.

Ponadto, wraz z rozwojem technologii blockchain i rozproszonej księgowości, pojawią się nowe możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i niezaprzeczalności transakcji finansowych. Umożliwi to stworzenie zaufanych sieci wymiany danych między kontrahentami, co może dodatkowo przyspieszyć i uprościć procesy fakturowania.

Niezależnie od dalszego postępu technologicznego, wdrożenie faktur ustrukturyzowanych stanowi istotny krok w kierunku cyfryzacji i modernizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. Umożliwia ono zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów oraz lepszą integrację systemów, co w rezultacie przekłada się na wyższą konkurencyjność firm na rynku.

Podsumowanie

Faktura ustrukturyzowana to obowiązkowy format dokumentu księgowego w formie elektronicznej, który zastąpił tradycyjne papierowe faktury. Jej wdrożenie przynosi szereg korzyści, takich jak automatyzacja procesów, szybsza wymiana danych i oszczędności kosztów. Kluczowe jest przestrzeganie określonych standardów struktury danych.

Obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych został wprowadzony stopniowo w Polsce, obejmując najpierw duże firmy od 2022 roku, następnie średnie przedsiębiorstwa od 2023 roku, a na końcu małe firmy od kiedy stał się obowiązkowy od 1 stycznia 2024 roku. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami finansowymi.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły