Prawo

Formularz PIT-37: Jak prawidłowo go wypełnić krok po kroku?

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka17.03.202412 min.
Formularz PIT-37: Jak prawidłowo go wypełnić krok po kroku?

Dół formularzowy PIT-37 to sekcja zeznania podatkowego, która często sprawia trudności podatnikom. Choć może się wydawać prosta, niewłaściwe jej wypełnienie może skutkować błędami w rozliczeniu podatku. W tym artykule krok po kroku wyjaśnimy, jak prawidłowo wypełnić tę część formularza, omówimy najczęstsze problemy i podzielimy się cennymi wskazówkami, które ułatwią Ci złożenie prawidłowej deklaracji.

Kluczowe wnioski:
 • Dół formularza PIT-37 zawiera sekcje dotyczące różnych źródeł Twoich dochodów, dlatego istotne jest staranne uzupełnienie każdej z nich.
 • Pomimo pozornej prostoty, nieprawidłowe wypełnienie dołu formularza może prowadzić do błędów w rozliczeniu podatku, dlatego warto poświęcić czas na zapoznanie się z instrukcją.
 • Dostępne są praktyczne wskazówki, które pomogą Ci uniknąć typowych pomyłek i sprawnie wypełnić deklarację.
 • Należy pamiętać o terminach składania zeznań podatkowych oraz zasadach ich korygowania w przypadku błędów.
 • W artykule poznasz szczegółowe objaśnienia krok po kroku dotyczące prawidłowego wypełniania dołu formularza PIT-37.

Co zawiera dół formularzowy PIT-37 dla rozliczenia podatku?

Dół formularza PIT-37 jest kluczową sekcją zeznania podatkowego, w której należy rzetelnie wykazać wszystkie źródła Twoich dochodów. Jest to niezwykle istotne, ponieważ od kompletności i poprawności tych informacji zależy prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego. W tej części formularza znajdziesz szereg rubryk przeznaczonych do uwzględnienia różnych typów przychodów, takich jak dochody z pracy najemnej, działalności gospodarczej, najmu czy kapitałów pieniężnych.

Bardzo ważne jest, abyś dokładnie wypełnił wszystkie pola dotyczące Twoich dochodów, ponieważ pominięcie choćby jednej pozycji może skutkować zaniżeniem podstawy opodatkowania, a w konsekwencji narazić Cię na zarzut uchylania się od płacenia należnych podatków. Dlatego tak istotne jest, by dół formularzowy PIT-37 został wypełniony zgodnie z prawdą i z należytą starannością.

Kluczowe sekcje w dole formularza

W dole formularza PIT-37 znajdują się następujące kluczowe sekcje dotyczące różnych źródeł dochodów:

 • Dochody z pracy najemnej (umowa o pracę, dzieło, zlecenie)
 • Przychody z działalności gospodarczej
 • Dochody kapitałowe (np. z lokat, odsetek, dywidend)
 • Przychody z innych źródeł (np. najem, sprzedaż nieruchomości)

Dla każdej z tych pozycji musisz wpisać kwotę osiągniętego dochodu, a następnie odpowiednio zsumować je w celu obliczenia łącznego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. To właśnie od tej kwoty będzie zależała wysokość Twojego zobowiązania podatkowego.

Kiedy i jak należy złożyć dół formularzowy PIT-37?

Rozliczenie roczne za pomocą formularza PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który rozliczasz się ze swoich dochodów. Można tego dokonać na dwa sposoby – elektronicznie poprzez system e-Deklaracje lub tradycyjnie w formie papierowej składając dokumenty w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania.

Jeśli jednak prowadzisz działalność gospodarczą, termin na złożenie dołu formularzowego PIT-37 upływa 30 kwietnia drugiego roku następującego po roku podatkowym. Dodatkowo przedsiębiorcy mają obowiązek do 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.

Warto pamiętać, że jeśli Twoje rozliczenie będzie nieprawidłowe lub niepełne, zawsze istnieje możliwość skorygowania zeznania rocznego. Możesz to zrobić, składając korektę PIT-37 w urzędzie skarbowym. Pamiętaj jednak, że za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych grożą określone sankcje, więc lepiej wypełnić formularz ze szczególną starannością już za pierwszym razem.

Dopóki nie upłynął ostateczny termin na złożenie zeznania rocznego, możesz korygować swoje rozliczenie PIT-37 bez żadnych konsekwencji.

Czytaj więcej: Ochrona danych osobowych: Dlaczego jest aż tak istotna?

Porady dla wypełniania dołu formularzowego PIT-37 krok po kroku

Wypełnianie dołu formularza PIT-37 może przyprawić o zawrót głowy, jeśli nie podejdziesz do niego z odpowiednią uwagą i przygotowaniem. Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki krok po kroku, które ułatwią Ci to zadanie i pomogą uniknąć błędów:

 1. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty – PIT-y od pracodawców, informacje o dochodach z innych źródeł (np. umowy najmu, odsetki bankowe), faktury dokumentujące poniesione koszty.
 2. Uważnie przeczytaj instrukcję wypełniania formularza PIT-37 oraz objaśnienia do poszczególnych pozycji dochodu.
 3. Rozpocznij od uzupełnienia pozycji dotyczących Twoich dochodów, wpisując kwoty z dokumentów źródłowych.
 4. Następnie przejdź do części kosztowej – wpisz wszystkie koszty, które możesz odliczyć od dochodu zgodnie z przepisami (np. koszty uzyskania przychodów, składki ZUS, straty z lat ubiegłych).
 5. Oblicz sumę dochodów pomniejszonych o koszty. To będzie Twój dochód podlegający opodatkowaniu.
 6. Sprawdź, czy przysługują Ci jakieś ulgi lub odliczenia od dochodu i je uwzględnij.
 7. Na końcu oblicz należny podatek dochodowy zgodnie ze stawkami podatkowymi.
 8. Porównaj wyliczoną kwotę podatku z zaliczkami wpłaconymi w roku podatkowym. Nadwyżka stanowi dopłatę, której musisz dokonać, niedopłata oznacza zwrot podatku.

Zachowaj spokój i poświęć odpowiednio dużo czasu na staranne wypełnienie dołu formularzowego PIT-37. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z doradcą podatkowym. Niewielki dodatkowy wysiłek zaoszczędzi Ci sporo nerwów i problemów w przyszłości.

Najczęstsze błędy w dole formularzowym PIT-37 i jak ich uniknąć

Zdjęcie Formularz PIT-37: Jak prawidłowo go wypełnić krok po kroku?

Wypełnianie formularzy podatkowych często prowadzi do popełniania różnego rodzaju błędów. W przypadku dołu formularzowego PIT-37 najczęstsze uchybienia to:

 • Brak uwzględnienia wszystkich źródeł dochodów lub błędne zsumowanie kwot przychodów
 • Nieprawidłowe odliczenie kosztów uzyskania przychodów (np. nieuwzględnienie ograniczeń)
 • Błędy rachunkowe przy obliczaniu dochodów i należnego podatku
 • Pominięcie ulg lub odliczeń od dochodu, do których podatnik jest uprawniony
 • Niewłaściwe wykazanie zapłaconych w roku podatkowym zaliczek na podatek

Aby uniknąć tych pomyłek, zawsze dokładnie sprawdzaj swoje wyliczenia i zestawienia. Skorzystaj z dostępnych darmowych programów do rozliczania PIT online, które pomogą Ci obliczyć należne kwoty i zweryfikować poprawność danych. Nie odkładaj też wypełniania zeznania na ostatnią chwilę – przez pośpiech łatwo o przeoczenie istotnych pozycji.

Typowe błędy Jak ich uniknąć?
Brak danych o dochodach Zgromadź wszystkie dokumenty źródłowe
Nieprawidłowe odliczenia Sprawdź przepisy dotyczące odliczeń
Błędy rachunkowe Użyj kalkulatora, programów do PIT

Jeśli po złożeniu zeznania zorientujesz się, że popełniłeś błąd, nic straconego. Zawsze możesz skorygować swoje rozliczenie składając korektę PIT-37. Pamiętaj jednak, że czym wcześniej to zrobisz, tym lepiej – unikniesz przykrych konsekwencji.

Dół formularzowy PIT-37 dla różnych źródeł dochodów

W dole formularzowym PIT-37 wykazuje się dochody z różnorodnych źródeł przychodów. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób uwzględnić niektóre z nich:

Dochody z pracy najemnej: W tej pozycji należy wykazać przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Kwoty te znajdziesz w otrzymanych od pracodawców lub zleceniodawców PIT-11.

Dochody z działalności gospodarczej: Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, swoje przychody i koszty prowadzenia firmy wykazujesz w odpowiednich rubrykach dołu formularza PIT-37 na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów i kosztów lub księgi przychodów i rozchodów.

Dochody kapitałowe: Jeśli osiągałeś dochody z instrumentów finansowych (np. odsetek od lokat bankowych, dywidend), musisz je ująć w stosownej sekcji dołu formularza. Znajdziesz tam również miejsce do wpisania przychodów ze zbycia papierów wartościowych.

Przychody z najmu: Wszelkie dochody z tytułu wynajmu nieruchomości, zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych, również powinieneś wykazać w dole formularza PIT-37, pomniejszając je o koszty utrzymania nieruchomości najem.

Dodatkowe informacje dot. dołu formularzowego PIT-37

Wypełnianie dołu formularza PIT-37 może sprawiać pewną trudność, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z nietypowymi źródłami dochodów lub skomplikowaną sytuacją życiową (np. osiągasz przychody za granicą). W takich przypadkach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doświadczonego doradcy podatkowego lub biura rachunkowego.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, pomocne może okazać się również odpowiednie oprogramowanie do prowadzenia księgowości i rozliczania podatków. Ułatwi ono śledzenie przychodów i kosztów oraz automatyczne generowanie wielu pozycji rozliczeniowych, oszczędzając Twój cenny czas.

Pamiętaj, że rzetelne rozliczenie się z fiskusem to nie tylko obowiązek, ale również przejaw odpowiedzialności obywatelskiej. Prawidłowo odprowadzane podatki zasilają budżet państwa, z którego finansowane są kluczowe wydatki na rzecz społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest, by nie zaniedbywać tej kwestii i wypełniać swoje zobowiązania podatkowe sumiennie.

Co zawiera dół formularzowy PIT-37 dla rozliczenia podatku?

Dół formularzowy PIT-37 jest kluczową sekcją zeznania podatkowego, w której należy rzetelnie wykazać wszystkie źródła Twoich dochodów. Jest to niezwykle istotne, ponieważ od kompletności i poprawności tych informacji zależy prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego. W tej części formularza znajdziesz szereg rubryk przeznaczonych do uwzględnienia różnych typów przychodów, takich jak dochody z pracy najemnej, działalności gospodarczej, najmu czy kapitałów pieniężnych.

Bardzo ważne jest, abyś dokładnie wypełnił wszystkie pola dotyczące Twoich dochodów, ponieważ pominięcie choćby jednej pozycji może skutkować zaniżeniem podstawy opodatkowania, a w konsekwencji narazić Cię na zarzut uchylania się od płacenia należnych podatków. Dlatego tak istotne jest, by dół formularzowy PIT-37 został wypełniony zgodnie z prawdą i z należytą starannością.

Kluczowe sekcje w dole formularza

W dole formularza PIT-37 znajdują się następujące kluczowe sekcje dotyczące różnych źródeł dochodów:

 • Dochody z pracy najemnej (umowa o pracę, dzieło, zlecenie)
 • Przychody z działalności gospodarczej
 • Dochody kapitałowe (np. z lokat, odsetek, dywidend)
 • Przychody z innych źródeł (np. najem, sprzedaż nieruchomości)

Dla każdej z tych pozycji musisz wpisać kwotę osiągniętego dochodu, a następnie odpowiednio zsumować je w celu obliczenia łącznego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. To właśnie od tej kwoty będzie zależała wysokość Twojego zobowiązania podatkowego.

Kiedy i jak należy złożyć dół formularzowy PIT-37?

Rozliczenie roczne za pomocą formularza PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który rozliczasz się ze swoich dochodów. Można tego dokonać na dwa sposoby – elektronicznie poprzez system e-Deklaracje lub tradycyjnie w formie papierowej składając dokumenty w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania.

Jeśli jednak prowadzisz działalność gospodarczą, termin na złożenie dołu formularzowego PIT-37 upływa 30 kwietnia drugiego roku następującego po roku podatkowym. Dodatkowo przedsiębiorcy mają obowiązek do 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.

Warto pamiętać, że jeśli Twoje rozliczenie będzie nieprawidłowe lub niepełne, zawsze istnieje możliwość skorygowania zeznania rocznego. Możesz to zrobić, składając korektę PIT-37 w urzędzie skarbowym. Pamiętaj jednak, że za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych grożą określone sankcje, więc lepiej wypełnić formularz ze szczególną starannością już za pierwszym razem.

Dopóki nie upłynął ostateczny termin na złożenie zeznania rocznego, możesz korygować swoje rozliczenie PIT-37 bez żadnych konsekwencji.

Porady dla wypełniania dołu formularzowego PIT-37 krok po kroku

Wypełnianie dołu formularza PIT-37 może przyprawić o zawrót głowy, jeśli nie podejdziesz do niego z odpowiednią uwagą i przygotowaniem. Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki krok po kroku, które ułatwią Ci to zadanie i pomogą uniknąć błędów:

 1. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty – PIT-y od pracodawców, informacje o dochodach z innych źródeł (np. umowy najmu, odsetki bankowe), faktury dokumentujące poniesione koszty.
 2. Uważnie przeczytaj instrukcję wypełniania formularza PIT-37 oraz objaśnienia do poszczególnych pozycji dochodu.
 3. Rozpocznij od uzupełnienia pozycji dotyczących Twoich dochodów, wpisując kwoty z dokumentów źródłowych.
 4. Następnie przejdź do części kosztowej – wpisz wszystkie koszty, które możesz odliczyć od dochodu zgodnie z przepisami (np. koszty uzyskania przychodów, składki ZUS, straty z lat ubiegłych).
 5. Oblicz sumę dochodów pomniejszonych o koszty. To będzie Twój dochód podlegający opodatkowaniu.
 6. Sprawdź, czy przysługują Ci jakieś ulgi lub odliczenia od dochodu i je uwzględnij.
 7. Na końcu oblicz należny podatek dochodowy zgodnie ze stawkami podatkowymi.
 8. Porównaj wyliczoną kwotę podatku z zaliczkami wpłaconymi w roku podatkowym. Nadwyżka stanowi dopłatę, której musisz dokonać, niedopłata oznacza zwrot podatku.

Zachowaj spokój i poświęć odpowiednio dużo czasu na staranne wypełnienie dołu formularzowego PIT-37. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z doradcą podatkowym. Niewielki dodatkowy wysiłek zaoszczędzi Ci sporo nerwów i problemów w przyszłości.

Podsumowanie

Prawidłowe wypełnienie dołu formularzowego PIT-37 jest kluczowe dla rzetelnego rozliczenia podatku dochodowego. Dlatego tak ważne jest, by poświęcić odpowiednio dużo uwagi na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów źródłowych, takich jak formularz PIT-11 od pracodawców i informacje o innych dochodach. Dzięki szczegółowej instrukcji krok po kroku oraz przedstawionym wskazówkom możesz uniknąć typowych błędów.

Pamiętaj, że kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie dołu formularza PIT-37 zapewni Ci spokój i uchroni przed potencjalnymi konsekwencjami. Jeśli jednak zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, zawsze możesz skorygować swoje zeznanie składając korektę. Bądź więc sumiennym podatnikiem – to także wyraz Twojej odpowiedzialności jako obywatela.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły