Rozwój

Inflacja w styczniu 2023: Pierwsze dane roku i ich analiza

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska15.03.20249 min.
Inflacja w styczniu 2023: Pierwsze dane roku i ich analiza

Inflacja styczeń 2023 w Polsce osiągnęła poziom 16,6%, co stanowi istotny wzrost w porównaniu z końcem 2022 roku. Ten pierwszy odczyt tegorocznej inflacji skłania do pogłębionej analizy przyczyn tego zjawiska oraz jego konsekwencji dla gospodarki i obywateli. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kluczowym czynnikom napędzającym wzrost cen, porównamy obecną sytuację z latami ubiegłymi i spróbujemy nakreślić perspektywy na nadchodzące miesiące.

Kluczowe wnioski:
 • Głównym powodem wysokiej inflacji styczeń 2023 był dalszy wzrost cen żywności i nośników energii.
 • Gospodarstwa domowe odczuły znaczny wzrost kosztów utrzymania, co wpłynęło negatywnie na siłę nabywczą Polaków.
 • Władze monetarne zareagowały poprzez kolejne podwyżki stóp procentowych, mające na celu schłodzenie popytu.
 • Według ekonomistów szczyt inflacji przypadnie na pierwszą połowę 2023 roku, po czym powinien nastąpić stopniowy spadek.
 • Niepewna sytuacja geopolityczna oraz problemy łańcuchów dostaw mogą jednak utrudnić walkę z inflacją.

Inflacja styczeń 2023 Polska: Jak wyglądały pierwsze dane?

Inflacja styczeń 2023 w Polsce osiągnęła poziom 16,6% w ujęciu rocznym, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z grudniem 2022 roku, kiedy to sięgnęła 16,1%. Ten wynik okazał się wyższy od prognoz analityków, którzy spodziewali się odczytu na poziomie około 16,3%. Według danych GUS, głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen były rosnące koszty żywności oraz nośników energii.

Bardziej szczegółowe dane pokazują, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 20,3% w ujęciu rocznym. Znaczące podwyżki odnotowano również w przypadku nośników energii (31,5%), opłat związanych z mieszkaniem (14%) i transportu (13,2%). Wzrosty cen w tych kategoriach miały ogromny wpływ na budżety gospodarstw domowych, zmniejszając realną siłę nabywczą obywateli.

Główne składowe styczniowej inflacji

Spośród kluczowych składowych styczniowej inflacji styczeń 2023 na uwagę zasługują:

 • Żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost 20,3% r/r)
 • Nośniki energii (wzrost 31,5% r/r)
 • Opłaty związane z mieszkaniem (wzrost 14% r/r)

Tak wysokie wzrosty cen w tych kategoriach negatywnie wpłynęły na portfele Polaków, obniżając realną siłę nabywczą przeciętnego gospodarstwa domowego. Zdaniem ekonomistów, dopóki koszty tych podstawowych dóbr i usług nie zostaną opanowane, trudno będzie zahamować inflacyjną spiralę.

Wpływ inflacji styczeń 2023 na polskie gospodarstwa domowe

Wysoka inflacja styczeń 2023 oznacza znaczące obciążenie budżetów gospodarstw domowych w Polsce. Według danych GUS, w ubiegłym miesiącu wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe wzrosły o ponad 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. To potężny cios dla rodzin, zwłaszcza tych o niższych dochodach, dla których wydatki na jedzenie stanowią znaczącą część całkowitego budżetu.

Równie dotkliwie polskie gospodarstwa domowe odczuwają skutki rosnących cen energii – zarówno prądu, jak i gazu. Nośniki energii podrożały o ponad 31% w ujęciu rocznym, co oznacza dla wielu rodzin konieczność ograniczenia ogrzewania i oszczędzania na innych wydatkach. Dodatkowym obciążeniem są wyższe opłaty związane z mieszkaniem, jak czynsz czy rachunki za wodę i śmieci, które w styczniu wzrosły o 14%.

Według wyliczeń ekspertów, przez wysoką inflację styczeń 2023 roku przeciętna polska rodzina musiała w ubiegłym miesiącu wydać około 300 zł więcej niż rok wcześniej, aby utrzymać dotychczasowy poziom życia. To ogromne wyzwanie dla wielu gospodarstw domowych, zwłaszcza tych najmniej zamożnych.

Choć wzrost płacy minimalnej na początku roku częściowo zrekompensował gwałtowny wzrost kosztów życia, wiele osób i tak musi mierzyć się ze spadkiem realnych dochodów. To negatywne zjawisko dla polskiej konsumpcji, która jest głównym motorem napędowym gospodarki. Dlatego kluczowe będzie powstrzymanie galopującej inflacji styczeń 2023, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji finansowej obywateli.

Czytaj więcej: Rozwiązywanie konfliktów między pracownikami - Praktyczne przykłady i metody

Co wpłynęło na poziom inflacji styczeń 2023?

Wysoka inflacja styczeń 2023 to efekt nakładania się wielu niekorzystnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Głównymi przyczynami są wciąż trwająca agresja Rosji na Ukrainę, zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw i przede wszystkim wyjątkowo wysokie ceny surowców energetycznych, które uderzyły w polską gospodarkę w poprzednim roku.

Nie bez znaczenia pozostaje także luźna polityka pieniężna prowadzona przez wiele banków centralnych w czasie pandemii COVID-19. Zwiększone wsparcie płynnościowe dla gospodarki, choć początkowo bardzo potrzebne, doprowadziło następnie do nadmiernego wzrostu popytu w stosunku do ograniczonej podaży dóbr i usług na rynku. Skutkiem tego było nasilenie presji inflacyjnej.

Czynnik Wpływ
Wojna w Ukrainie Zakłócenia dostaw surowców i żywności
Problemy w łańcuchach dostaw Niedobory towarów i wyższe koszty transportu
Wzrost cen energii Droższe ogrzewanie i prąd dla firm i gospodarstw domowych
Luźna polityka pieniężna Nadmierny wzrost popytu vs ograniczona podaż

W Polsce do głównych czynników napędzających inflację w ostatnim czasie należą także presja płacowa (związana z niedoborem rąk do pracy) oraz osłabienie złotego względem głównych walut. Powoduje to droższe importowane towary, w tym surowce energetyczne.

Analiza trendów - inflacja styczeń 2023 vs lata poprzednie

Zdjęcie Inflacja w styczniu 2023: Pierwsze dane roku i ich analiza

Mimo iż styczniowy odczyt na poziomie 16,6% jest bardzo wysoki, to należy pamiętać, że przez wiele miesięcy ubiegłego roku inflacja w Polsce utrzymywała się na bezprecedensowych poziomach. W październiku 2022 r. przekroczyła nawet 17,5%, osiągając rekordowe dla Polski wartości.

Warto jednak przyjrzeć się dłuższej perspektywie, by zobaczyć jak bardzo obecna sytuacja odbiega od lat minionych. Poniższa tabela przedstawia średnioroczną inflację w Polsce za ostatnie 10 lat:

Rok Średnioroczna inflacja
2022 13,8%
2021 5,1%
2020 3,4%
2019 2,3%
2018 1,7%
2017 2,0%
2016 -0,2%
2015 -0,7%
2014 0,0%
2013 0,9%

Jak widać, ubiegły rok przyniósł nieznaną od dekad skalę wzrostu cen w polskiej gospodarce. Szczególnie uderzające jest to na tle bardzo niskiej i stabilnej inflacji w latach przed 2022. Zdaniem analityków, tak wysokie odczyty średniorocznej inflacji 2023 również mogą utrzymać się w tym roku, zanim nastąpi stopniowe hamowanie dynamiki cen.

Dynamika cen w ostatniej dekadzie

Lata 2012-2021 to okres bardzo niskiej, a nawet ujemnej inflacji w Polsce. Najniższe wartości notowano w latach 2015-2016, kiedy ceny w ujęciu rocznym nieznacznie spadały. Gwałtowny wzrost dynamiki cen przyszedł wraz z pandemią COVID-19 i problemami w globalnych łańcuchach dostaw w 2021 r. Dalej skutki wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego pchnęły inflację na nieznaną od lat 90. wysokość powyżej 17% w 2022 roku.

Doświadczenie ostatnich 2 lat diametralnie zmieniło więc krajobraz cenowy w Polsce. Ludzie i firmy muszą odnaleźć się w otoczeniu bardzo drogich towarów i usług, czego nie zaznali od kilku dekad. To z pewnością spore wyzwanie, zwłaszcza dla sektorów najbardziej wrażliwych na wzrosty cen, jak budownictwo, transport czy przemysł ciężki.

Działania RPP w związku z inflacją styczeń 2023

Gwałtowny wzrost inflacji styczeń 2023 nie pozostaje bez reakcji władz monetarnych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną podwyżkę stóp procentowych na przedostatnim posiedzeniu, dążąc do schłodzenia popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Stopa referencyjna wynosi obecnie 6,75%.

 • Głównym celem zacieśniania polityki pieniężnej jest przywrócenie równowagi pomiędzy popytem a ograniczoną podażą dóbr na rynku.
 • Wyższe stopy procentowe mają zniechęcić konsumentów i firmy do nadmiernego zadłużania się, ograniczyć konsumpcję i skłonić do większych oszczędności.

Jednak efekty tych działań nie są natychmiastowe – z reguły opóźnione o 12-18 miesięcy. Dlatego ekonomiści spodziewają się, że średnioroczna inflacja 2023 w Polsce może sięgnąć 13-14%, zanim w drugiej połowie roku nastąpi wyraźniejsze hamowanie wzrostu cen.

Ryzyko dalszych podwyżek stóp

Przy tak uporczywej presji inflacyjnej, nie można wykluczyć dalszych podwyżek stóp procentowych w Polsce w następnych miesiącach. Wiele będzie zależało od twardości stanowiska RPP oraz reakcji konsumentów i rynków na zastosowane dotychczas kroki.

Prezes NBP Adam Glapinski zasugerował, że jeśli dochodzące w najbliższych miesiącach dane inflacyjne nie będą satysfakcjonujące, możliwe są kolejne podwyżki kosztu pieniądza. To potwierdzenie, że walka z wysoką inflacją pozostaje priorytetem dla banku centralnego.

Zacieśnianie polityki pieniężnej nie jest jednak bezkosztowe. Wyższe stopy uderzają nie tylko w inflację, ale też w PKB i płynność firm oraz zadłużenie gospodarstw domowych. Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy tymi czynnikami to wyzwanie stojące przed RPP w 2023 roku.

Prognozy ekspertów na dalszy przebieg inflacji w 2023 roku

Choć styczniowy odczyt na poziomie 16,6% pokazuje, jak wciąż wysoka pozostaje inflacja w Polsce, wielu ekonomistów spodziewa się, że szczyt zostanie w końcu osiągnięty w pierwszej połowie 2023 roku. W dalszej części roku dynamika wzrostu cen powinna zacząć wyraźnie hamować, o ile nie pojawią się nowe, istotne wstrząsy na rynkach.

Według prognoz ekspertów, średnioroczna inflacja 2023 w Polsce może wynieść około 13-14% - znacznie więcej niż zakładał początkowy cel inflacyjny NBP, ale już mniej niż szokujące odczyty z ostatnich miesięcy. Dalsza trajektoria spadkowa będzie jednak uzależniona od kilku kluczowych czynników:

 • Stabilizacji rynków surowcowych i powrotu równowagi popytu/podaży na rynkach energetycznych.
 • Stopniowego rozluźnienia wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw.
 • Skutecznego oddziaływania zacieśnionej polityki pieniężnej na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny.

Jeśli te warunki zostaną spełnione, menedżerowie koncernów oraz analitycy spodziewają się wyhamowania wzrostu cen w drugiej połowie roku. Ryzyki pozostają jednak znaczne – niepewna sytuacja geopolityczna i ewentualne przerwy w dostawach surowców mogą zaburzyć pozytywny scenariusz.

Podsumowanie

Pierwsze dane na temat inflacji styczeń 2023 pokazują, że pozostaje ona na bardzo wysokim poziomie w Polsce, sięgając 16,6% w ujęciu rocznym. Choć wyższy od oczekiwań, ten odczyt jest przedsmakiem tego, co przyniesie cały rok. Według prognoz, średnioroczna inflacja 2023 może utrzymać się na poziomie ok. 13-14%.

Aby powstrzymać spiralę cenową, kluczowe będą działania banku centralnego. RPP zacieśnia politykę pieniężną, choć efekty podwyżek stóp często są opóźnione. Niepewna jest też skala dalszych kroków. Równie ważna będzie stabilizacja cen surowców i rozwiązanie problemów w łańcuchach dostaw. Niepewność geopolityczna i rosnące koszty życia pozostają jednak wyzwaniami na 2023 rok.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły