Prawo

Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka29.01.20247 min.
Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki

Jak napisać ważny testament to pytanie, które zadaje sobie wiele osób. Testament to ważny dokument, który pozwala uporządkować sprawy majątkowe i rodzinne na wypadek śmierci. Dlatego tak istotne jest, aby sporządzić go prawidłowo. W artykule znajdziesz praktyczne porady i wskazówki, jak samodzielnie napisać poprawny, ważny testament.

Kluczowe wnioski:
 • Należy dokładnie rozważyć, komu i w jakich częściach przekazać majątek.
 • Testament musi być sporządzony w odpowiedniej formie, najlepiej u notariusza.
 • W testamencie warto wskazać wykonawcę, który zadba o realizację zapisów.
 • Dokument trzeba odpowiednio przechowywać i poinformować bliskich o jego istnieniu.
 • Zapisy w testamencie można zmieniać poprzez kolejne testamenty lub kodycyle.

Jak zadecydować o spadku

Decyzja, komu i w jakich częściach przekazać swój majątek, jest kluczowa przy sporządzaniu testamentu. Warto dokładnie przeanalizować sytuację rodzinną i majątkową, aby podjąć słuszną decyzję.

Przede wszystkim należy zastanowić się, czy dysponujemy majątkiem, który chcemy komuś zapisać. Jeśli tak, to kolejnym krokiem jest określenie grona potencjalnych spadkobierców. Zwykle są to członkowie najbliższej rodziny - małżonek, dzieci, wnuki. Jednak spadkobiercą może zostać także każda inna bliska osoba.

Podział majątku

Majątek można podzielić po równo zwischen wszystkich spadkobierców. Jednak często decyduje się także o wydzieleniu poszczególnych składników konkretnym osobom. Na przykład mieszkanie przekazać jednemu dziecku, działkę drugiemu, a oszczędności wnukom. Takie zapisy dają większą swobodę w realizacji swojej ostatniej woli.

Warto też pamiętać o osobach najbliższych, ale będących w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Można im zapisać dodatkowy udział w spadku lub szczególne składniki majątku. To zabezpieczy ich byt po śmierci testatora.

Kto może sporządzić ważny testament

Testament mogą napisać jedynie osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie. Takie osoby zachowują pełną zdolność do czynności prawnych, więc mogą samodzielnie decydować o swoim majątku na wypadek śmierci.

Ważny testament może być napisany własnoręcznie lub w formie aktu notarialnego u notariusza. Osoby przebywające w zakładach leczniczych również mają prawo do sporządzenia takiego dokumentu. A czynić to mogą przed lekarzem z zakładu opieki zdrowotnej.

Testament a małżonek

Warto wspomnieć o przywilejach, jakie przysługują małżonkowi testatora. Nawet jeśli w testamencie nie uwzględniono małżonka, przysługuje mu zachowek. To minimum połowa wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Dlatego wyłączenie małżonka ze spadku jest w praktyce bardzo trudne.

Dzieci 1/2 spadku w równych częściach
Małżonek bezdzietny cały spadek

Czytaj więcej: Scheda spadkowa a zachowek: Kompleksowe informacje o wyłączeniu darowizny z masy spadkowej

Gdzie przechowywać testament

Sporządzony testament należy odpowiednio przechowywać, aby zminimalizować ryzyko jego zaginięcia lub zniszczenia. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie oryginału w kancelarii notarialnej, która go sporządziła.

Dobrym miejscem jest także domowy sejf, szafa pancerna lub schowek. Jednak trzeba mieć pewność, że dokument zostanie znaleziony po śmierci. Warto poinformować o tym zaufane osoby.

Przechowywanie testamentu wyłącznie u siebie niesie ryzyko jego zaginięcia lub zniszczenia np. w pożarze. Dlatego zaleca się zdeponować kopię w sądzie lub u notariusza. Możliwe jest także złożenie testamentu do banku w skrytce sejfowej.

Tajemnica testamentu

Treść testamentu objęta jest tajemnicą do czasu śmierci spadkodawcy. Dopiero wtedy dokument zostaje otwarty i odczytany spadkobiercom. Dlatego tak ważne jest nieujawnianie jego szczegółów za życia testatora.

Należy pamiętać, że to testator decyduje o tym, kto pozna treść testamentu jeszcze za jego życia.

Jakie elementy zawiera testament

Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki

Testament zawsze zaczyna się od wstępu, w którym testator podaje swoje dane personalne. Następnie wskazuje spadkobierców wraz z zapisanymi im udziałami w spadku. Może też wydzielić poszczególne składniki majątku konkretnym osobom.

Kolejny element to wykonawca testamentu, czyli osoba dbająca o realizację jego zapisów. Na końcu znajduje się data i podpis testatora, a w przypadku aktu notarialnego także podpis notariusza.

Zapisy szczególne

W testamencie możliwe jest umieszczenie różnych dodatkowych zapisów. Na przykład wydziedziczenie kogoś z grona spadkobierców ustawowych, zapisy windykacyjne czy polecenia dla spadkobierców.

 • Wydziedziczenie pozbawia daną osobę prawa do zachowku.
 • Zapis windykacyjny przekazuje konkretną rzecz lub prawo wskazanej osobie.

Testament może zawierać też przepisy porządkujące, które np. dzielą spadek per capita lub per stirpes. Te zapisy pomagają uniknąć konfliktów między spadkobiercami.

Jak modyfikować zapisy testamentu

W każdej chwili możliwa jest modyfikacja zapisów testamentowych poprzez sporządzenie kolejnego testamentu lub kodycylu. Nowe dokumenty uchylają postanowienia poprzednich lub zmieniają je, jeśli taka była wola testatora.

Kodycyl dodaje lub anuluje tylko wybrane rozporządzenia z testamentu. Nie unieważnia całego dokumentu. Sporządza się go z zachowaniem tych samych wymogów formalnych co testament.

Najlepiej, aby kolejne testamenty i kodycyle zawierały sformułowanie: "Niniejszy testament/kodycyl unieważnia wszelkie moje poprzednie testamenty / kodycyle". Wtedy nie będzie wątpliwości co do aktualnej wersji ostatniej woli.

Zmiana testamentu notarialnego

Testament sporządzony u notariusza również można zmienić samodzielnie, sporządzając nowy dokument. Jednak zaleca się wtedy przygotowanie również nowego testamentu notarialnego. Tylko wtedy z pewnością uniknie się komplikacji związanych ze zmianami.

Kiedy testament traci ważność

Istnieje kilka przypadków, gdy następuje utrata ważności testamentu:

 • Odwołanie testamentu przez sporządzenie nowego dokumentu.
 • Niespełnienie przez spadkobierców nałożonych na nich obowiązków.
 • Śmierć spadkobiercy, któremu przypadł konkretny przedmiot (caducum).

Do utraty mocy może także dojść automatycznie po 10 latach od sporządzenia w przypadku testamentów allograficznych. Dlatego dobrą praktyką jest cykliczna weryfikacja i aktualizacja testamentu.

Podsumowanie

Artykuł omawiał kwestię tego, jak napisać ważny testament. Przedstawił kluczowe zagadnienia i wskazówki, które warto wziąć pod uwagę przy sporządzaniu testamentu. Dowiedzieliśmy się m.in. jak zadecydować o podziale majątku i wyborze spadkobierców, kto może sporządzić testament, gdzie go przechowywać i jakie elementy powinien zawierać.

Omówiono także sposoby modyfikacji zapisów testamentowych za pomocą kolejnych testamentów i kodycyli. Przedstawiono, kiedy testament traci ważność, abyśmy byli świadomi przypadków unieważnienia naszych zapisów. Całość podana w przystępnej formie z praktycznymi przykładami i poradami, by łatwiej było samodzielnie napisać poprawny, ważny testament.

Mam nadzieję, że artykuł rozwiał najważniejsze wątpliwości i dostarczył Wam przydatnej wiedzy na temat tego, jak zadbać o uporządkowanie swoich spraw zgodnie z własną wolą. Zachęcam do wykorzystania tych informacji w praktyce i sporządzenia własnego testamentu z myślą o bezpieczeństwie najbliższych.

Jeśli macie dodatkowe pytania lub potrzebujecie wsparcia przy pisaniu testamentu, zapraszam do kontaktu ze mną. Chętnie udzielę dodatkowych wyjaśnień i praktycznych wskazówek w tym temacie.

Najczęstsze pytania

Testament mogą sporządzić jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Wyjątkiem są osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, które nie mają prawa do samodzielnego decydowania o swoim majątku.

Najbezpieczniejszym miejscem jest kancelaria notarialna, która go sporządziła. Można także przechowywać w domowym sejfie, skrytce bankowej lub złożyć w sądzie. Ważne, aby poinformować bliskich o miejscu przechowywania.

Jeśli nie ma ważnego testamentu, do dziedziczenia dochodzi na zasadach ustawowych. W pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci. Później rodzice, rodzeństwo, dziadkowie itd. według określonej hierarchii.

Aby zmodyfikować zapisy, należy sporządzić nowy testament lub kodycyl. Ten drugi zmienia tylko wybrane postanowienia testamentu. Każdy nowy dokument uchyla poprzednie lub modyfikuje zapisy.

Testament może stracić ważność w wyniku odwołania go przez nowy dokument lub niespełnienia nałożonych na spadkobierców obowiązków. Traci też moc po 10 latach od sporządzenia w przypadku testamentów allograficznych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.