Prawo

Klauzula 2018: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2020

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka27.01.20247 min.
Klauzula 2018: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2020

Klauzula 2018 dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych wprowadziła istotne zmiany w zakresie ochrony prywatności obywateli UE. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jej głównym założeniom oraz wpływowi na obowiązki administratorów danych w 2020 roku.

Kluczowe wnioski:
 • Klauzula 2018 wzmocniła prawa osób, których dane dotyczą i nałożyła nowe obowiązki na firmy.
 • Przedsiębiorcy muszą dostosować metody pozyskiwania zgody do wymogów RODO do maja 2020 r.
 • Należy zweryfikować, czy wszystkie operacje na danych osobowych są zgodne z prawem.
 • Dane wrażliwe wymagają szczególnej ochrony i uzasadnienia ich przetwarzania.
 • Warto zapewnić przejrzystą informację o przetwarzaniu danych klientom.

Klauzula 2018 dot. zgody RODO

Klauzula 2018 wprowadziła szereg zmian w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez firmy i instytucje. Jej głównym celem było dostosowanie przepisów do wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Najważniejszą zmianą jest konieczność pozyskania wyraźnej zgody osób, których dane firma zamierza przetwarzać. Zgoda taka musi być dobrowolna, konkretna i świadoma. Oznacza to, że nie może być domyślna ani wymuszona. Ponadto osoba wyrażająca zgodę musi dokładnie wiedzieć, w jakim celu jej dane będą wykorzystywane.

W związku z tym klauzula 2018 nakłada na administratorów danych szereg obowiązków związanych z pozyskaniem i udokumentowaniem zgody. Muszą oni nie tylko poinformować o celach i zasadach przetwarzania danych, ale również umożliwić łatwe wycofanie zgody w każdej chwili.

Konsekwencje dla firm

Klauzula 2018 ma daleko idące konsekwencje dla wszystkich instytucji przetwarzających dane osobowe. Przede wszystkim musiały one zweryfikować, czy dotychczas stosowane metody pozyskiwania i przetwarzania danych są zgodne z RODO. Jeśli nie, konieczna była pilna aktualizacja wzorców zgód, polityki prywatności, procedur wewnętrznych itp.

Ponadto administratorzy musieli przeanalizować, czy w ogóle mają podstawy prawne do przetwarzania poszczególnych rodzajów danych. Jeśli nie – musiały zostać usunięte. Dotyczy to np. historii zakupów klientów, danych wrażliwych czy informacji pozyskanych bez zgody.

Klauzula 2018 a ochrona danych

Jednym z głównych celów klauzuli 2018 było wzmocnienie ochrony danych osobowych obywateli UE. Ta potrzeba wynikała z rosnących zagrożeń prywatności związanych z rozwojem nowych technologii i metod przetwarzania informacji.

Dlatego klauzula precyzyjnie określa zasady legalnego przetwarzania danych i wzmacnia uprawnienia osób, których one dotyczą. Przede wszystkim muszą one wyrazić dobrowolną, konkretną i świadomą zgodę. Tylko to umożliwia zgodne z prawem wykorzystanie danych. Co więcej, w każdej chwili można tę zgodę wycofać.

Prawodawca UE starał się zrównoważyć dwie wartości – z jednej strony ochrona prywatności, a z drugiej rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na danych. Dlatego klauzula 2018 wprowadza szereg zabezpieczeń i gwarancji dla obywateli, jednocześnie nie paraliżując możliwości legalnego wykorzystania danych przez firmy.

Szczególna ochrona danych wrażliwych

Klauzula wprowadza też szczególne wymogi dla danych uznawanych za wrażliwe. Są to informacje dotyczące m.in.: pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, zdrowia, seksualności, informacji genetycznych.

Aby legalnie przetwarzać takie dane firma musi spełnić dodatkowe warunki i wdrożyć specjalne gwarancje. Konieczne jest np. uzasadnienie, dlaczego są one potrzebne oraz wskazanie podstawy prawnej ich wykorzystywania. Dane wrażliwe wymagają też szczególnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Czytaj więcej: Czy Wnuki Dziedziczą po Dziadkach: Kluczowe Informacje o Spadku i Dziedziczeniu po Babci czy Dziadku

Klauzula zgody z 2018 o danych

Jak już wspomniano wcześniej, klauzula 2018 radykalnie zmieniła wymogi dla zgód na przetwarzanie danych osobowych. Muszą one spełniać szereg ściśle określonych warunków, aby być zgodne z RODO.

Po pierwsze zgoda taka musi być konkretna – określać dokładny cel, dla którego dane będą wykorzystywane. Nie może więc mieć ogólnego charakteru. Po drugie powinna być dobrowolna i niemożliwa do wymuszenia. Odmowa wyrażenia zgody lub jej późniejsze wycofanie nie mogą wiązać się z negatywnymi konsekwencjami.

 • konkretna i jednoznaczna zgoda
 • dobrowolna i świadoma
 • możliwość wycofania w każdej chwili
 • jasna i zrozumiała forma
 • zgodność z prawem

Spełnienie tych wymogów oznacza konieczność gruntownej weryfikacji dotychczas stosowanych wzorców i praktyk pozyskiwania zgód przez wszystkie firmy i instytucje przetwarzające dane osobowe.

Przetwarzanie informacji wg klauzuli

Klauzula 2018: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2020

Klauzula 2018 reguluje również szczegółowo dopuszczalne cele oraz sposoby przetwarzania informacji. Chodzi zarówno o wzmocnienie praw jednostek, jak i stworzenie klarownych „reguł gry” dla biznesu.

Administratorzy danych muszą przede wszystkim określić i udokumentować cele każdej operacji na danych osobowych. Cele te muszą być zgodne z prawem, jasno sprecyzowane i uzasadnione. Nie można więc przetwarzać danych „na zapas”, bez wyraźnego powodu.

Określenie celu przetwarzania Zgodność z prawem
Świadoma zgoda osoby Ograniczenie dostępu
Rejestracja operacji Bezpieczeństwo informacji

Ponadto firma musi ograniczyć dostęp do danych tylko do osób, które faktycznie potrzebują ich do pracy. Ma też obowiązek rejestrować i monitorować wykonywane operacje. Oczywiście konieczne są również odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przed wyciekiem bądź kradzieżą informacji.

RODO w świetle klauzuli z 2018

Klauzula 2018 stanowiła kluczowy element wdrażania postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w polskim systemie prawnym. Dostosowała regulacje dotyczące zgód i zasad przetwarzania informacji do unijnego prawa.

W efekcie od maja 2018 roku obowiązują jednolite standardy ochrony prywatności na terenie całej UE. Firmy działające w wielu krajach nie muszą dostosowywać procedur i systemów IT do odmiennych wymogów lokalnych. To istotnie obniża koszty i komplikacje związane z ekspansją zagraniczną.

Jednocześnie RODO gwarantuje wszystkim obywatelom UE silną i spójną ochronę ich prywatności. Bez względu na miejsce zamieszkania czy podróży, mogą oni korzystać z tych samych uprawnień i mechanizmów kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

Klauzula 2018 ws. danych osobowych

Klauzula 2018 bez wątpienia na stałe wpisała się do kanonu najważniejszych regulacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych w Polsce. Jej znaczenie wynika z kilku powodów.

Po pierwsze dostosowała ona przepisy do wymogów unijnego RODO, co oznaczało gruntowną reformę podejścia do kwestii prywatności. Klauzula precyzyjnie określiła też warunki legalnego przetwarzania danych, wzmacniając kontrolę osób, których one dotyczą.

Co równie ważne, na firmy i instytucje nałożyła szereg nowych obowiązków związanych z obsługą zgód, bezpieczeństwem informacji i rozliczalnością działań. Był to zatem istotny impuls do modernizacji wielu organizacji pod kątem ochrony danych.

Wpływ tych zmian odczuwamy do dziś – czy to za sprawą comiesięcznych szkoleń z bezpieczeństwa, czy obsługując kolejne prośby o aktualizację zgód marketingowych. Niewątpliwie na lepsze.

Podsumowanie

W artykule przyjrzeliśmy się regulacjom dotyczącym ochrony danych osobowych w kontekście klauzuli 2018 oraz jej wpływowi na obowiązki administratorów informacji. Kluczowa okazała się potrzeba uzyskiwania dobrowolnych, konkretnych i świadomych zgód na wykorzystanie danych zgodnie z RODO.

Przedsiębiorstwa musiały zweryfikować i dostosować metody pozyskiwania takich zgód, by spełniały one wymogi prawne. Dotyczy to również innych aspektów przetwarzania danych osobowych jak cele czy podstawy działań na informacjach. Szczególne zabezpieczenia wprowadzono dla danych wrażliwych.

Ogólnie rzecz biorąc, klauzula 2018 przyniosła znaczące umocnienie ochrony prywatności obywateli przy jednoczesnym zachowaniu możliwości legalnego przetwarzania danych w biznesie. Jej wdrożenie było kluczowe dla realizacji założeń RODO w polskim systemie prawnym.

W efekcie od 2018 roku mamy do czynienia ze zharmonizowanymi i solidnymi gwarancjami naszych danych osobowych. Choć dla wielu firm oznaczało to spore wyzwanie administracyjne i finansowe, tworzy jednak stabilne ramy dalszego rozwoju gospodarki cyfrowej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.