Prawo

Konsekwencje niezłożenia PIT - kary, odsetki, postępowanie

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak01.05.20246 min.
Konsekwencje niezłożenia PIT - kary, odsetki, postępowanie

Co jeśli nie rozliczę PIT-u na czas? Nierozliczenie podatku dochodowego w terminie skutkuje poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim grożą Ci surowe kary finansowe. Urząd skarbowy może również wszcząć postępowanie administracyjne, prowadzące do egzekucji należności. Co więcej, nieterminowe złożenie zeznania podatkowego może spowodować utratę prawa do skorzystania z ulg i odliczeń w kolejnych latach.

Kluczowe wnioski:
 • Niezłożenie PIT-u w terminie grozi wysokimi karami pieniężnymi.
 • Możliwe jest wszczęcie postępowania administracyjnego przez urząd skarbowy.
 • W skrajnych przypadkach prawdopodobna jest egzekucja zaległego podatku.
 • W przyszłości możesz stracić prawo do wielu ulg i odliczeń podatkowych.
 • Warto co roku rozliczać się terminowo, aby uniknąć poważnych konsekwencji finansowych i prawnych.

Jakie kary grożą za niezłożenie PIT-u w terminie?

Nierozliczenie się z urzędem skarbowym w wyznaczonym terminie może przynieść bardzo poważne konsekwencje. Główną karą jest oczywiście grzywna. Jej wysokość jest uzależniona od tego, jak długo opóźniałeś się ze złożeniem zeznania podatkowego. Im dłuższy był ten okres, tym wyższe będą nałożone na Ciebie obciążenia finansowe.

Oprócz grzywny, co jeśli nie rozliczę PIT-u na czas, muszę liczyć się również z karą pieniężną będącą określonym procentem zaniżonej lub nienależnie zwróconej kwoty podatku. Stawka tej kary wynosi 30% wartości uszczuplonej należności publicznoprawnej.

Warto pamiętać, że wspomniane kary mogą być nakładane wielokrotnie - za każdy rok opóźnienia w rozliczeniu osobno. To sprawia, że łączna suma do zapłacenia może osiągnąć bardzo wysokie wartości. Dlatego w żadnym wypadku nie należy bagatelizować sytuacji, gdy nie rozliczyliśmy się na czas z fiskusem.

Dodatkową, rzadziej stosowaną konsekwencją jest możliwość zastosowania przez urząd skarbowy tak zwanej kary porządkowej. Jej celem jest wywarcie na podatniku presji, by ten jak najszybciej uregulował zobowiązanie. Kara porządkowa może zostać nałożona wielokrotnie i jej stawka jest bardzo zróżnicowana - od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Co jeśli nie rozliczę PIT-u na czas?

Złożenie deklaracji podatkowej po upływie określonego terminu nie należy do rzadkości. Najczęstszymi przyczynami takiej sytuacji są zapominalstwo lub kłopoty ze zgromadzeniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Jednak nierozliczenie się w terminie nigdy nie pozostaje bez konsekwencji.

Pierwszą z nich są odsetki od zaległości podatkowej, które zaczynają naliczać się już następnego dnia po upływie ustawowego terminu do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Ich wysokość ustalana jest na podstawie stawki bazowej Narodowego Banku Polskiego i może znacząco wpłynąć na całkowitą kwotę zobowiązania wobec fiskusa.

Co więcej, jeśli co się stanie jak nie rozliczę PIT-u, urząd skarbowy nie będzie mógł przyznać mi ewentualnych ulg i odliczeń, do których nabyłem prawo w danym roku podatkowym. Nie otrzymam zatem oczekiwanego zwrotu nadpłaconego podatku i będę musiał w całości uregulować swoje zobowiązanie z odsetkami.

Nie można również wykluczyć, że nierozliczenie się na czas może doprowadzić do wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko podatnikowi. W jego toku urząd skarbowy będzie dochodził swoich roszczeń, które w przypadku dalszego uchylania się od obowiązku może skutkować zajęciem należności komorniczym.

Czytaj więcej: Podatek od nieruchomości - Terminy płatności w 2023 roku

Odsetki za brak PIT-u - kiedy są naliczane?

Niestety za każdy dzień opóźnienia we wpłaceniu podatku lub złożeniu rocznej deklaracji PIT-u, płatnik zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz urzędu skarbowego ustawowych odsetek. Stawiają one pod znakiem zapytania cały sens uchylania się od terminowego rozliczenia z fiskusem, ponieważ finalnie kwota do zapłaty będzie o wiele wyższa.

Wysokość naliczanych odsetek za zwłokę jest zmienna i uzależniona od aktualnej stawki odsetek określanej co roku przez Ministerstwo Finansów. Ich naliczanie rozpoczyna się już od następnego dnia po upływie ustawowego terminu płatności podatku lub złożenia zeznania.

Co ważne, odsetki naliczane są codziennie, przez cały okres opóźnienia, aż do dnia uregulowania całej zaległej kwoty zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Przy bardzo długich opóźnieniach suma odsetek może finalnie wielokrotnie przewyższyć wartość samego podatku, jaki musimy zapłacić.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania kilku niezapłaconych zobowiązań wobec fiskusa, odsetki naliczane są osobno dla każdego z nich. To wszystko sprawia, że im szybciej uregulujemy zadłużenie wraz z odsetkami, tym korzystniejsze będzie to dla naszego portfela.

Postępowanie ws. nierozliczenia PIT-u - wszczęcie i przebieg

Zdjęcie Konsekwencje niezłożenia PIT - kary, odsetki, postępowanie

W przypadku gdy podatnik uchyla się przed obowiązkiem rozliczenia PIT-u i nie reaguje na upomnienia ze strony urzędu skarbowego, może zostać wszczęte wobec niego postępowanie administracyjne. Ma ono na celu wyegzekwowanie należności.

 • Pierwszym krokiem urzędu jest wysłanie do podatnika wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie braku deklaracji lub zapłaty podatku.
 • Gdy wezwanie pozostaje bez odpowiedzi, zostaje wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Następnie urząd skarbowy przesyła podatnikowi upomnienie z wezwaniem do zapłaty zadłużenia w określonym terminie.
 • Jeśli mimo wszystko należność nie zostanie uregulowana, sprawa przechodzi na drogę postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne wobec niesolidnego podatnika prowadzi komornik sądowy na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez urząd skarbowy. W jego ramach może dojść do zajęcia nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, a nawet funduszy z rachunków bankowych podatnika.

Jak uniknąć kar za niezłożenie PIT-u?

Najlepszym sposobem na uniknięcie kar związanych z nierozliczeniem się w terminie jest po prostu złożenie deklaracji podatkowej przed upływem wyznaczonego czasu. Jeśli jednak z jakichś przyczyn nie uda nam się tego zrobić, warto jak najszybciej zadziałać i uregulować sprawę.

Podsumowanie

Jak widać, co jeśli nie rozliczę PIT-u na czas, może przynieść bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Grożą wysokie grzywny, odsetki za zwłokę, a nawet postępowanie egzekucyjne i zajęcie majątku przez komornika. Warto więc pamiętać o terminowym składaniu rocznych deklaracji podatkowych.

W przypadku, gdy zdarzy się jednak opóźnienie, najrozsądniej jest jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem. Im dłużej będziemy zwlekać, tym większa kara finansowa co się stanie jak nie rozliczę PIT-u. Mając na uwadze wszystkie konsekwencje, znacznie lepiej uniknąć ryzyka i co roku składać PIT terminowo.

Najczęstsze pytania

Główną konsekwencją jest grzywna, której wysokość zależy od długości okresu opóźnienia. Dodatkowo urząd skarbowy może naliczyć karę w wysokości 30% kwoty zaniżonego lub nienależnie zwróconego podatku. Grozi także postępowanie egzekucyjne przez komornika.

Odsetki naliczane są już od następnego dnia po upływie ustawowego terminu na złożenie zeznania podatkowego lub zapłatę podatku. Ich wysokość jest zmienna i określana corocznie przez Ministerstwo Finansów. Naliczane są codziennie, aż do dnia uregulowania całej zaległości.

Tak, jeśli podatnik uporczywie uchyla się od złożenia deklaracji lub zapłaty podatku, urząd skarbowy ma prawo wszcząć przeciwko niemu postępowanie administracyjne. Jego celem jest wyegzekwowanie należnych kwot. W skrajnych przypadkach sprawa przechodzi na drogę postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Najlepiej rozliczać się z fiskusem terminowo, przed upływem wyznaczonego terminu składania deklaracji. W przypadku drobnych opóźnień warto jak najszybciej dopełnić wszystkich formalności i ewentualnie uregulować zobowiązanie wraz z odsetkami.

Niestety tak. Nierozliczenie się na czas może skutkować utratą prawa do skorzystania z dostępnych ulg i odliczeń podatkowych w kolejnych latach podatkowych. Warto więc unikać takiej sytuacji, aby nie stracić na tym finansowo w przyszłości.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym - co warto wiedzieć?
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.