Rodzina

Niewykorzystana ulga na dzieci - Co musisz wiedzieć?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki20.05.20246 min.
Niewykorzystana ulga na dzieci - Co musisz wiedzieć?

Niewykorzystana ulga na dzieci to korzyść podatkowa, która może znacząco obniżyć Twój podatek dochodowy. Dotyczy ona rodziców lub opiekunów, którzy ponieśli wydatki związane z wychowywaniem dzieci, ale z różnych powodów nie skorzystali z tej ulgi w danym roku podatkowym. W tym artykule wyjaśnimy, jak odzyskać niewykorzystaną ulgę na dzieci, kto jest uprawniony oraz jakie są zasady jej rozliczania.

Kluczowe wnioski:
 • Niewykorzystana ulga na dzieci pozwala obniżyć podatek za ubiegłe lata, jeśli wcześniej nie odliczono całej kwoty należnej ulgi.
 • Aby skorzystać z niewykorzystanej ulgi, musisz spełnić określone warunki dotyczące dochodów i liczby dzieci na utrzymaniu.
 • Możesz odliczyć niewykorzystaną ulgę za maksymalnie 5 lat wstecz od bieżącego roku rozliczeniowego.
 • Kwota odliczenia zależy od liczby dzieci oraz dochodów rodziny w danym roku podatkowym.
 • Skorzystanie z niewykorzystanej ulgi na dzieci może znacząco obniżyć Twój podatek dochodowy i zwiększyć zwrot nadpłaty.

Niewykorzystana ulga na dzieci 2023 - zasady odliczania

Wychowywanie dzieci wiąże się z licznymi wydatkami, dlatego polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość skorzystania z niewykorzystanej ulgi na dzieci. Ta ulga podatkowa pozwala odzyskać część pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie pociech, jeśli w poprzednich latach nie wykorzystano jej w pełni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice lub opiekunowie prawni mogą odliczyć od dochodu niewykorzystaną ulgę na dzieci za maksymalnie 5 lat wstecz, licząc od bieżącego roku rozliczeniowego. Warto pamiętać, że ulga ta podlega ściśle określonym zasadom, takim jak limit dochodowy czy liczba dzieci na utrzymaniu.

Skorzystanie z niewykorzystanej ulgi na dzieci może przynieść wymierną korzyść finansową w postaci obniżenia podatku do zapłaty lub zwiększenia kwoty zwrotu nadpłaty. Dlatego warto dokładnie poznać zasady jej rozliczania i upewnić się, czy jesteśmy do niej uprawnieni.

W dalszej części artykułu wyjaśnimy, komu przysługuje niewykorzystana ulga na dzieci, jak obliczyć jej wysokość oraz jak krok po kroku ją odliczyć od dochodu. Poznasz również, w jaki sposób niewykorzystana ulga wiąże się z innymi świadczeniami rodzinnymi oraz jakie mogą być konsekwencje jej nieprawidłowego rozliczenia.

Kiedy przysługuje niewykorzystana ulga na dzieci?

Niewykorzystana ulga na dzieci może zostać odliczona od dochodu podatnika, jeśli spełni on określone warunki dotyczące dochodów i liczby dzieci pozostających na jego utrzymaniu. Jednym z głównych kryteriów jest fakt, że w poprzednich latach podatkowych rodzic lub opiekun prawny nie wykorzystał w pełni należnej mu ulgi na dzieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niewykorzystana ulga na dzieci przysługuje osobom wychowującym jedno lub więcej dzieci w wieku do 25 lat, pod warunkiem że nie uzyskują one własnych dochodów podlegających opodatkowaniu lub ich dochody nie przekraczają określonej kwoty (w 2023 roku jest to 3089 zł rocznie).

Ulgą tą mogą również skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci bez ograniczenia wieku, jeśli te dzieci otrzymują rentę socjalną lub rodzinną. Warto podkreślić, że niewykorzystana ulga na dzieci przysługuje niezależnie od tego, czy dziecko uczy się, studiuje, czy też już pracuje.

Kolejnym istotnym warunkiem uprawniającym do skorzystania z niewykorzystanej ulgi na dzieci jest nieprzekroczenie określonego progu dochodowego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Limit ten jest corocznie aktualizowany, dlatego dokładne kwoty należy każdorazowo sprawdzić w obowiązujących przepisach.

Czytaj więcej: Zgubienie kluczyka do samochodu - Zgubiony kluczyk od auta

Niewykorzystana ulga na dzieci - ile możesz odliczyć?

Wysokość niewykorzystanej ulgi na dzieci, od której możesz odliczyć podatek, zależy od kilku czynników: liczby dzieci pozostających na utrzymaniu oraz dochodów uzyskanych przez rodziców lub opiekunów prawnych w danym roku podatkowym. Warto pamiętać, że kwota ta może się zmieniać z roku na rok, ponieważ podlega corocznej waloryzacji.

W 2023 roku niewykorzystana ulga na dzieci wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (1112,04 zł rocznie)
 • 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko (1112,04 zł rocznie)
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (2000,04 zł rocznie)
 • 225 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko (2700 zł rocznie)

Oznacza to, że rodzice lub opiekunowie prawni wychowujący np. troje dzieci mogą odliczyć od swojego dochodu maksymalnie 4224,12 zł rocznie (1112,04 zł + 1112,04 zł + 2000,04 zł).

Warto również pamiętać, że kwota niewykorzystanej ulgi na dzieci podlega ograniczeniu ze względu na poziom uzyskiwanych dochodów. Im wyższy jest dochód rodziny, tym niższa jest wysokość ulgi. Szczegółowe zasady obliczania tej kwoty są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niewykorzystana ulga na dzieci - krok po kroku

Zdjęcie Niewykorzystana ulga na dzieci - Co musisz wiedzieć?

Jeśli spełniasz warunki uprawniające do skorzystania z niewykorzystanej ulgi na dzieci, warto odliczyć ją od swojego dochodu, aby obniżyć wysokość płaconego podatku. Proces ten przebiega krok po kroku w następujący sposób:

1. Sprawdź, czy w poprzednich latach nie wykorzystałeś w pełni przysługującej Ci ulgi na dzieci. Możesz to zrobić, przeglądając deklaracje podatkowe z ostatnich 5 lat.

2. Ustal, ile dzieci pozostawało na Twoim utrzymaniu w danym roku podatkowym oraz jaki był ich wiek. Pozwoli Ci to obliczyć wysokość niewykorzystanej ulgi.

3. Sprawdź, czy Twoje dochody w tym roku nie przekraczały limitu uprawniającego do skorzystania z niewykorzystanej ulgi. Limits te są corocznie aktualizowane.

4. Oblicz dokładną kwotę niewykorzystanej ulgi, od której możesz odliczyć podatek, uwzględniając liczbę dzieci i wysokość uzyskanych dochodów.

5. Wypełnij odpowiednie pola w deklaracji podatkowej PIT, wpisując kwotę niewykorzystanej ulgi, którą chcesz odliczyć.

6. Złóż korektę deklaracji podatkowej za dany rok, w którym nie wykorzystano ulgi na dzieci w pełnej wysokości.

Zwróć uwagę!

Podsumowanie

Niewykorzystana ulga na dzieci to świetna możliwość obniżenia wysokości podatku dla rodziców lub opiekunów prawnych, którzy w poprzednich latach nie odliczyli w pełni przysługującej im ulgi. Skorzystanie z niej może przynieść wymierną korzyść finansową w postaci zmniejszenia kwoty podatku do zapłaty lub zwiększenia kwoty zwrotu nadpłaty.

Pamiętaj jednak, że odliczenie niewykorzystanej ulgi na dzieci podlega ściśle określonym zasadom. Musisz spełnić określone kryteria dochodowe i mieć na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, które nie przekroczyło wieku uprawniającego do skorzystania z ulgi. Kwotę odliczenia należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, biorąc pod uwagę liczbę dzieci i wysokość uzyskanych dochodów.

Najczęstsze pytania

Przepisy umożliwiają odliczenie niewykorzystanej ulgi na dzieci maksymalnie za 5 lat wstecz od bieżącego roku podatkowego. Oznacza to, że jeśli rozliczasz się za rok 2023, możesz odzyskać ulgę niewykorzystaną od 2018 roku wzwyż.

Tak, prawo do odliczenia niewykorzystanej ulgi na dzieci jest uzależnione od wysokości Twoich dochodów w danym roku podatkowym. Obecnie obowiązujące limity dochodowe należy każdorazowo sprawdzić w przepisach.

Tak, możesz skorzystać z niewykorzystanej ulgi na dzieci niezależnie od tego, czy Twoje dziecko uczy się, studiuje czy pracuje. Ważne jest, aby nie przekroczyło ono wieku uprawniającego do odliczenia ulgi oraz aby jego dochody nie przekraczały określonego limitu.

Kwota niewykorzystanej ulgi na dzieci zależy od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu oraz od wysokości dochodów rodziców lub opiekunów prawnych w danym roku podatkowym. Dokładne zasady obliczania tej kwoty są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do korekty deklaracji podatkowej należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z niewykorzystanej ulgi na dzieci, np. akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o dochodach czy orzeczenia o niepełnosprawności. Listę niezbędnych dokumentów warto sprawdzić w urzędzie skarbowym.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły