Mentoring - od wniosku do wyniku

Najprostsza definicja mentoringu określa tę dyscyplinę jako uczenie, inspirowanie i zarządzenia procesem edukacji drugiej osoby mające na celu zwiększenie jej kompetencji i praktycznych umiejętność w sposób możliwy do zweryfikowania jako wyraźny postęp.

Proces ten zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. To krok pierwszy.

Następnym krokiem jest ustalenie jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Oczekiwanie te w warunkach biznesowych dane są z góry i często określone wynikami mierzonymi w postaci matematycznej jak: procent wzrostu, ilość wyeliminowanych awarii, zgodność parametrów z normami, spadek błędów, szybkość działania itd. Podobnie jednak jest w innych dyscyplinach jak choćby w sporcie, gdzie albo kryteria ustalane są przez odpowiednie federacje lub agencje (np.bilard) albo wyznacza je poprzedni wynik, na przykład ilość strzelonych bramek (piłka nożna) lub szybkość pokonania dystansu (bieg sprinterski) lub też pierwszeństwo (wyścig kolarski).

Wreszcie trzecim krokiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą mentee od analizy sytuacji wyjściowej do wyznaczonego rezultatu.

Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków oraz wyników cząstkowych, które są wykorzystywane przez mentee w drodze do określonego na początku rezultatu, zwycięstwa lub konkretnego wyniku określonego czytelnymi, możliwymi do porównywania wynikami.

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.