Praca

Odbiór dnia wolnego za święto w sobotę - Zasady

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka23.05.20246 min.
Odbiór dnia wolnego za święto w sobotę - Zasady

Odbiór za święto w sobotę to temat, który często budzi wątpliwości wśród pracowników. Czy masz prawo do dnia wolnego, jeśli święto wypada w sobotę? A może należy Ci się rekompensata finansowa? W tym artykule wyjaśnimy wszystkie zasady związane z odbiorem dni wolnych za święta przypadające w sobotę, abyś wiedział, czego możesz się spodziewać.

Kluczowe wnioski:
 • Zasady odbioru dni wolnych za święta sobotnie reguluje Kodeks pracy. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów.
 • Nie wszyscy pracownicy mają takie samo prawo do dnia wolnego lub rekompensaty finansowej. Wiele zależy od Twojego systemu czasu pracy.
 • Jeśli święto wypada w sobotę, a jest to Twój dzień roboczy, przysługuje Ci albo dzień wolny w innym terminie, albo dodatkowe wynagrodzenie.
 • Wysokość rekompensaty za pracę w święto sobotnie jest ściśle określona w przepisach. Warto znać obowiązujące stawki.
 • Zasady dotyczące odbioru za święto w sobotę okresowo się zmieniają. Ważne, aby śledzić aktualne regulacje.

Jakie są wynagrodzenia za odbiór święta w sobotę?

Kiedy święto wypada w sobotę, a jest to Twój dzień roboczy, masz prawo do rekompensaty finansowej. Wysokość wynagrodzenia za odbiór święta w sobotę jest ściśle określona w Kodeksie pracy i zależy od kilku czynników, takich jak system czasu pracy, w jakim jesteś zatrudniony.

Jeśli pracujesz w podstawowym systemie czasu pracy, za każdą godzinę świadczoną w święto przypadające w sobotę otrzymasz 100% stawki wynikającej z Twojego osobistego wynagrodzenia, powiększonej o 100% dodatku. Oznacza to, że zarobisz dwa razy więcej niż w dzień roboczy.

Jednak w przypadku równoważnego systemu czasu pracy zasady są nieco inne. Za każdą godzinę pracy w święto sobotnie przysługuje Ci 100% wynagrodzenia oraz dodatkowe 100% wynagrodzenia za godzinę pracy w nocy, niedzielę lub święto - w zależności od tego, który ze składników jest wyższy.

Niezależnie od systemu czasu pracy, wynagrodzenie za odbiór dnia wolnego za święto w sobotę należy wypłacić wraz z najbliższą wypłatą po przepracowanym święcie. Pracodawca nie ma prawa zmniejszyć tego świadczenia ani zastąpić go inną formą rekompensaty.

Czy zastępstwo dnia wolnego za święto w sobotę należy się?

Niektórzy pracodawcy zamiast wypłacać dodatkowe wynagrodzenie, wolą udzielić pracownikowi dzień wolny w zamian za odbiór święta w sobotę. Jednak nie każdemu zatrudnionemu przysługuje taka możliwość - wszystko zależy od systemu czasu pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy, w przypadku podstawowego systemu czasu pracy, pracownik nie ma prawa do zastępczego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Jedyną formą rekompensaty jest dodatkowe wynagrodzenie, o którym mówiliśmy wcześniej.

Jeśli jednak jesteś zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, masz prawo domagać się od pracodawcy udzielenia dnia wolnego w zamian za odbiór święta w sobotę. Dzień ten powinien zostać odrobiony w okresie rozliczeniowym lub na końcu tego okresu.

Warto pamiętać, że ostateczna decyzja należy do pracownika - to on wybiera, czy woli otrzymać dzień wolny, czy dodatkowe wynagrodzenie. Pracodawca nie może narzucić jednej z tych opcji bez Twojej zgody.

Czytaj więcej: Wywiad zawodowy OL 10 - Druk, wypełnienie, przykład

Jak obliczyć ekwiwalent za odbiór święta w sobotę?

Obliczenie dokładnej kwoty należnej za odbiór dnia wolnego za święto w sobotę nie jest skomplikowane, jednak wymaga uwzględnienia kilku zmiennych. Poza systemem czasu pracy istotne są także: stawka godzinowa pracownika, liczba przepracowanych godzin w święto oraz ewentualne dodatki.

 • W podstawowym systemie: stawka godzinowa x 2 x liczba godzin pracy w święto + pozostałe dodatki
 • W równoważnym systemie: stawka godzinowa + (stawka za godzinę w nocy LUB w niedzielę/święto - ta wyższa) x liczba godzin pracy w święto

Przykładowo, jeśli Twoja stawka godzinowa to 20 zł, a w święto sobotnie przepracowałeś 8 godzin w podstawowym systemie, ekwiwalent wyniesie: 20 zł x 2 x 8 = 320 zł. Do tego doliczysz ewentualne dodatki za zmianowość, pracę nocną itp.

Pamiętaj, że obliczenia mogą się nieco różnić w zależności od wewnętrznych regulaminów danej firmy, dlatego najlepiej skonsultować się z działem kadr. Oni pomogą Ci obliczyć dokładną kwotę należną za odbiór święta w sobotę.

Odbiór święta w sobotę - zmiany w przepisach

Zdjęcie Odbiór dnia wolnego za święto w sobotę - Zasady

Zasady dotyczące odbioru dnia wolnego za święto w sobotę ulegały na przestrzeni lat pewnym modyfikacjom. Dlatego ważne jest, aby na bieżąco śledzić zmiany w przepisach i upewnić się, że pracodawca przestrzega aktualnych regulacji.

Do niedawna obowiązywały inne stawki za pracę w święto sobotnie. Wynagrodzenie wynosiło 100% stawki za każdą godzinę pracy, bez dodatkowych 100% jak obecnie. Dopiero nowelizacja Kodeksu pracy z 2022 roku zrównała tę stawkę z innymi dniami wolnymi od pracy.

Zmiany dotyczyły również samej definicji święta. Wcześniej odbiór święta w sobotę był zależny od faktu, czy dana sobota była dniem roboczym dla danego pracownika. Obecnie liczy się jedynie, czy zgodnie z ustalonym dla niego rozkładem czasu pracy miał przypaść w sobotę dzień pracy.

Ponadto, ustawodawca wyraźnie rozgraniczył zasady dla podstawowego i równoważnego systemu czasu pracy w kwestii możliwości otrzymania dnia wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia. To z pewnością pomogło rozwiać wiele wątpliwości.

Odbiór święta w sobotę a czas pracy - wytyczne

Jak już wiemy, prawo pracownika do odbioru dnia wolnego za święto w sobotę jest ściśle powiązane z jego systemem czasu pracy. Zasady są inne dla podstawowego i równoważnego systemu, jednak obie te formy mają swoje wytyczne, których trzeba przestrzegać.

W podstawowym systemie czasu pracy niedozwolone jest przekraczanie 8 godzin na dobę oraz 40 godzin średnio w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że odbiór święta w sobotę nie może naruszać tego limitu.

Podsumowanie

Przepisy regulujące odbiór dnia wolnego za święto w sobotę mogą początkowo wydawać się skomplikowane. Jednak po dokładnym zapoznaniu się z nimi, staje się jasne, że wszystko zależy od systemu czasu pracy pracownika oraz tego, czy sobota była dla niego dniem roboczym. Kluczowe jest przestrzeganie obowiązujących norm i wypłacanie należnych świadczeń.

Pamiętajmy, że za święto przypadające w sobotę, jeśli jest to nasz dzień roboczy, zawsze przysługuje nam rekompensata – albo w formie dnia wolnego, albo dodatkowego wynagrodzenia. Warto znać swoje prawa i upewnić się, że pracodawca ich nie narusza. Wtedy odbiór święta w sobotę nie będzie już stanowił dla nas żadnej zagadki.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły