Coaching

Odliczenia od podatku: Jakie koszty możesz legalnie odliczyć?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska14.03.202410 min.
Odliczenia od podatku: Jakie koszty możesz legalnie odliczyć?

Co można odliczyć od podatku? Odpowiedź na to pytanie może mieć istotny wpływ na Twoją sytuację finansową. Podczas rozliczania rocznego zeznania podatkowego, wiele osób pomija legalne możliwości obniżenia kwoty należnego podatku. Znajomość dozwolonych odliczeń i zwolnień podatkowych pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze i zmaksymalizować zwrot z urzędu skarbowego. Przyjrzyjmy się bliżej różnym kategoriom wydatków, które możesz odliczyć od dochodu w celu obniżenia podatku.

Kluczowe wnioski:
 • Możesz odliczyć koszty związane z edukacją, takie jak czesne, materiały edukacyjne i opłaty za kursy. Pomoże Ci to obniżyć podatek i zainwestować w rozwój zawodowy.
 • Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, wiele wydatków biznesowych, takich jak koszty biurowe, opłaty prawne i rachunki za telefon, może być odliczanych jako koszty uzyskania przychodu.
 • Istnieją specjalne ulgi podatkowe dostępne dla rodzin z klasą średnią, które pozwalają odliczyć część kosztów życia, takich jak wydatki na dzieci i opłaty medyczne.
 • Darowizny na cele charytatywne i społeczne mogą być odliczane od dochodu w określonych limitach. To świetna okazja, aby wspomóc ważne dla Ciebie cele i zaoszczędzić na podatkach.
 • Wiele wydatków związanych ze zdrowiem, w tym koszty leczenia, ubezpieczenia i składki na opiekę medyczną, kwalifikuje się do odliczenia od podatku.

Co można odliczyć z tytułu edukacji?

Jedną z najczęściej pomijanych kategorii wydatków, które możesz odliczyć od podatku dochodowego, są koszty związane z edukacją. Jeśli w minionym roku podjąłeś naukę lub kształciłeś się, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, masz prawo dochodzić odliczeń podatkowych. Dotyczy to nie tylko opłat za studia, ale również szerokiego wachlarza innych wydatków edukacyjnych.

Do kwalifikowanych kosztów możesz zaliczyć czesne za zajęcia na uczelniach, kursy zawodowe, szkolenia oraz materiały dydaktyczne. Ponadto możesz odliczyć koszty zakupu książek, podręczników, oprogramowania edukacyjnego i innych pomocy naukowych. Jeśli musisz dojechać na zajęcia, możesz również dochodzić zwrotu za przejazdy środkami komunikacji miejskiej lub nawet uwzględnić koszty paliwa do samochodu.

Jednak, aby skorzystać z odliczenia co można odliczyć od podatku 2023 za naukę, musisz spełnić określone warunki. Po pierwsze, kurs lub szkolenie powinny kształcić Cię w zakresie umiejętności przydatnych w Twoim obecnym lub przyszłym zawodzie. Po drugie, poniesione koszty nie mogą zostać zwrócone przez pracodawcę lub sfinansowane ze środków publicznych. Wreszcie, pamiętaj, że kwota odliczenia jest ograniczona i zależy od Twojego dochodu oraz innych czynników.

Odliczanie czesnego za studia wyższe

Jedną z najbardziej oczywistych kategorii kosztów edukacyjnych kwalifikowanych do odliczenia od podatku jest czesne za studia wyższe, zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Dotyczy to studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Odliczeniu podlegają również opłaty za zajęcia wieczorowe, kursy online oraz naukę w szkołach policealnych lub pomaturalnych.

Warto jednak pamiętać, że odliczenie ma swoje limity - maksymalna kwota, jaką możesz odliczyć, jest uzależniona od Twojego dochodu. Dla osób o niższych dochodach limit ten jest stosunkowo niski, ale rośnie wraz ze wzrostem zarobków. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie limity są wyższe niż dla osób samotnych.

Odliczenia od podatku: Koszty związane z prowadzeniem działalności

Jeśli prowadzisz własną firmę lub działalność gospodarczą, masz dostęp do szerokiej gamy odliczeń podatkowych związanych z kosztami biznesowymi. Co można odliczyć od podatku 2023 w tym przypadku? Praktycznie wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i odliczone od dochodu do opodatkowania.

Jedną z największych kategorii są koszty operacyjne, takie jak czynsz za biuro lub lokal, rachunki za media, opłaty telekomunikacyjne i internetowe oraz zakup materiałów biurowych. Możesz również odliczyć koszty usług księgowych, prawnych oraz wszelkich opłat związanych z prowadzeniem firmy. Wydatki na reklamę, marketing, udział w targach i konferencjach branżowych to kolejne pozycje możliwe do odliczenia.

Ponadto, jeśli zatrudniasz pracowników, ich wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne również kwalifikują się jako koszt uzyskania przychodu. Podobnie rzecz ma się z amortyzacją środków trwałych wykorzystywanych w firmie oraz leasingiem samochodów, maszyn i sprzętu. Nie zapomnij również o podróżach służbowych - koszty transportu, noclegów i diet mogą zostać odliczone.

Pamiętaj, że odliczenia dostępne dla firm zależą od formy opodatkowania działalności. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mają największy wybór kosztów możliwych do odliczenia.

Czytaj więcej: Brutto 5000: Jak szybko przeliczyć na netto i planować budżet?

Odliczenia od podatku: Ulga dla klasy średniej - jakie wydatki brane pod uwagę?

System podatkowy w Polsce oferuje specjalne ulgi dla rodzin z klasą średnią, które pozwalają odliczać część kosztów utrzymania od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dzięki temu rodzice mogą obniżyć swój podatek dochodowy, co pomoże im zaoszczędzić pieniądze i lepiej zrównoważyć budżet domowy. Jednak co można odliczyć od podatku 2023 w ramach tej ulgi?

Jedną z głównych pozycji są koszty opieki nad dziećmi do 18 roku życia. Zaliczają się do nich nie tylko opłaty za przedszkola i żłobki, ale także wynagrodzenia opiekunek lub niań. Ponadto możesz odliczyć część wydatków na zajęcia pozalekcyjne, takie jak nauka języków obcych, korepetycje, zajęcia sportowe i artystyczne dla dzieci.

 • Opłaty za przedszkole, żłobek i opiekunki
 • Korepetycje, zajęcia dodatkowe dla dzieci
 • Koszty leczenia i lekarstw dla dzieci
 • Wydatki na podręczniki i pomoce szkolne

Kolejną kategorią są wydatki na ochronę zdrowia całej rodziny. W tym przypadku możesz odliczyć składki na ubezpieczenia medyczne, koszty wizyt u lekarzy, zakupu leków, badań diagnostycznych i zabiegów medycznych. Limit odliczenia tych kosztów jest wprawdzie relatywnie niski, ale może pomóc zmniejszyć obciążenie podatkowe.

Odliczenia od podatku: Darowizny na cele charytatywne i społeczne

Zdjęcie Odliczenia od podatku: Jakie koszty możesz legalnie odliczyć?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przekazując darowizny na rzecz organizacji charytatywnych i społecznych, mogą obniżyć swój podatek należny. Tego typu odliczenia to świetna okazja, aby wesprzeć ważne dla siebie cele i jednocześnie oszczędzić na podatkach. Co można odliczyć od podatku 2023 w tej kategorii?

Przekazywanie darowizn na: Limit odliczenia od dochodu:
- Działalność organizacji pożytku publicznego Do 6% dochodu
- Cele kultu religijnego (np. parafie, zakony)
- Cele krwiodawstwa

Jak widać w tabeli powyżej, darowiznę na wskazane cele możesz odliczyć od dochodu do opodatkowania aż do wysokości 6% uzyskanych przychodów. Jest to więc niemała kwota, która może znacząco obniżyć należny podatek. Pamiętaj jednak, że muszą to być wpłaty na zarejestrowane organizacje, a nie prywatne przekazy.

Oprócz organizacji pożytku publicznego i kultu religijnego, do grupy uprzywilejowanej należą również honorowi krwiodawcy. Jeśli regularnie oddajesz krew, wartość tej ''szczodrej daniny'' możesz odliczyć od podatku według specjalnych zasad. Możesz także odliczyć koszty dojazdu na pobór krwi oraz utracone dochody z tytułu czasu spędzonego na oddawaniu krwi.

Odliczenia od podatku: Koszty leczenia i składki zdrowotne

Jedną z najpopularniejszych kategorii kosztów kwalifikowanych do odliczenia od podatku są wydatki na ochronę zdrowia oraz ubezpieczenia medyczne. Co można odliczyć od podatku 2023 w tym zakresie? Praktycznie wszystkie opłaty związane z leczeniem oraz składki na prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla Ciebie i Twoich najbliższych.

W pierwszej kolejności możesz odjąć od dochodu koszty wizyt u lekarzy, zabiegów ambulatoryjnych i szpitalnych, badań diagnostycznych, rehabilitacji oraz zakupu leków na receptę. Dodatkowo możesz odliczyć wydatki na prywatne usługi medyczne, dla których trzeba było uzyskać zgodę NFZ, takie jak zabiegi okulistyczne czy stomatologiczne.

Składki na prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Drugą istotną pozycją są składki na prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla Ciebie, Twojego małżonka i dzieci. Możesz je odliczyć w całości, niezależnie od wysokości wydatków na leczenie. Jest to bardzo ważna ulga, ponieważ ubezpieczenie daje dostęp do lepszej i szybszej opieki medycznej w razie choroby lub wypadku.

Nie zapomnij jednak o limitach odliczeń na koszty leczenia i składki - możesz je odliczyć do łącznej kwoty 1281 zł przy samodzielnym rozliczaniu lub 2562 zł jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem. Powyżej tego progu wydatki nie będą już mogły zostać odliczone od dochodu.

Odliczenia od podatku: Wydatki związane z zakupem mieszkania lub domu

Zakup nieruchomości, czy to mieszkania, domu, czy działki budowlanej to kosztowne przedsięwzięcie. Jednak przepisy podatkowe oferują liczne możliwości pomniejszenia należnego podatku poprzez odliczenia związane z tym typem wydatków. Co można odliczyć od podatku 2023, jeśli zdecydowałeś się na taki krok?

Na początek masz prawo do odliczenia odsetek zapłaconych od kredytu hipotecznego lub pożyczki mieszkaniowej. Obejmuje to zarówno odsetki bieżące, jak i koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu. Jest to bardzo istotna ulga, która może znacząco zmniejszyć koszty związane z zakupem nieruchomości.

 • Odsetki od kredytu hipotecznego
 • Składki na ubezpieczenie nieruchomości
 • Koszty remontu i materiałów budowlanych
 • Opłaty notarialne, sądowe, skarbowe

Poza odsetkami możesz również odliczyć składki zapłacone na ubezpieczenie swojej nieruchomości. A jeśli zdecydowałeś się na remont lub przebudowę zakupionego mieszkania lub domu, koszty materiałów budowlanych, robocizny i usług firm remontowych także podlegają odliczeniu.

Wreszcie, pamiętaj o dodatkowych opłatach związanych z nabyciem nieruchomości, takich jak koszty aktu notarialnego, opłaty sądowe i skarbowe. Wszystkie tego typu wydatki możesz również odliczyć od swojego podatku dochodowego za dany rok podatkowy. Pozwoli Ci to zaoszczędzić część pieniędzy wydanych na zakup wymarzonego mieszkania lub domu.

Podsumowanie

Jak widać, system podatkowy w Polsce oferuje wiele możliwości odliczeń i ulg, które pozwalają obniżyć należny co można odliczyć od podatku dochodowego. Od kosztów edukacji i prowadzenia działalności gospodarczej, przez wydatki na zdrowie i darowizny charytatywne, aż po koszty związane z zakupem nieruchomości - wszystkie te pozycje mogą być odliczane od dochodu. Dzięki temu każdy rozliczający podatek co można odliczyć od podatku 2023 ma szansę na zaoszczędzenie części swoich ciężko zarobionych pieniędzy.

Pamiętaj jednak, że odliczenia podlegają określonym limitom i warunkom, których należy przestrzegać. Zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego, który pomoże Ci zoptymalizować rozliczenie i skorzystać ze wszystkich przysługujących Ci co można odliczyć od podatku 2023 ulg oraz odliczeń. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych szans na obniżenie podatku i zatrzymasz więcej pieniędzy w swojej kieszeni.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły