Praca

Odszkodowanie za Wypadek w Drodze z Pracy - Poznaj Twoje Prawa jako Pracownik

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska29.11.20237 min.
Odszkodowanie za Wypadek w Drodze z Pracy - Poznaj Twoje Prawa jako Pracownik

Odszkodowanie za wypadek w drodze z pracy to temat, który dotyczy wielu pracowników. Niestety zdarza się, że w drodze do pracy lub z pracy, pracownik ulega wypadkowi. Warto wiedzieć, jakie przysługują nam prawa i jak starać się o odszkodowanie w takiej sytuacji.

Kluczowe wnioski:
 • Pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek pracownika w drodze do/z pracy.
 • Aby otrzymać odszkodowanie, należy udowodnić związek wypadku z pracą.
 • Wysokość odszkodowania zależy m.in. od rodzaju obrażeń i ich skutków.
 • O odszkodowanie można starać się przed sądem lub ubezpieczyciela.
 • Warto skorzystać z pomocy prawnika przy składaniu wniosku.

Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie?

Pracownikowi przysługuje odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy, jeśli zostały spełnione określone warunki. Przede wszystkim wypadek musiał mieć miejsce w trakcie lub w związku z pracą. Oznacza to, że doszło do niego w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu.

Co ważne, wypadek nie może być spowodowany postępowaniem pracownika, które nosi znamiona winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Jeśli na przykład pracownik prowadził pojazd po pijanemu, nie otrzyma odszkodowania.

Wypadek musiał również skutkować urazem lub innym uszczerbkiem na zdrowiu pracownika. Nagłe zasłabnięcie, złamanie ręki czy wstrząśnienie mózgu to przypadłości, które uprawniają do starania się o odszkodowanie.

Kiedy uraz powstał poza godzinami pracy

Czasem trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wypadek miał związek z pracą, np. gdy doszło do niego już po zakończeniu zmiany. Wtedy kluczowe znaczenie ma udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego między wykonywaną pracą a urazem.

Na przykład jeśli pracownik wracał do domu zmęczony po nocnej zmianie i uległ wypadkowi z tego powodu, może się ubiegać o odszkodowanie. Podobnie, gdy poślizgnął się na oblodzonej jezdni, bo musiał wcześnie rano wyjść do pracy.

Jak udowodnić, że wypadek miał miejsce w pracy?

Kluczowym elementem ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy jest udowodnienie jego związku z pracą. Należy przedstawić dowody na to, że doszło do wypadku w drodze do lub z pracy.

Jako dowód może posłużyć zwolnienie lekarskie wystawione bezpośrednio po wypadku. Znajdzie się na nim informacja, jak, kiedy i gdzie doszło do urazu. Pomocne mogą być też zeznania świadków, notatka służbowa sporządzona przez pracodawcę, a nawet bilet okresowy potwierdzający, że pracownik regularnie dojeżdżał do pracy.

Jeśli wypadek miał miejsce w drodze powrotnej z pracy, trzeba wykazać wcześniejszą obecność w pracy, np. kartą wejścia/wyjścia lub potwierdzeniem przełożonego.

Ustalenie dokładnych okoliczności wypadku

Oprócz udowodnienia samego faktu wypadku, warto zebrać jak najwięcej informacji na temat jego przebiegu i przyczyn. Może to pomóc w uzyskaniu wyższego odszkodowania. Dlatego zaleca się spisanie zeznań naocznych świadków oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia.

Im więcej dowodów przedstawisz, tym łatwiej udowodnić związek wypadku z pracą i uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie.
Rodzaj urazu Przykładowa wysokość odszkodowania
Złamanie kończyny 5 000 - 15 000 PLN
Uraz kręgosłupa 20 000 - 60 000 PLN

Czytaj więcej: Rozmowa Telefoniczna o Prace: Porady i Przykładowy Scenariusz Rozmowy przez Telefon

Czego może domagać się poszkodowany pracownik?

Zakres świadczeń, o które może wnioskować poszkodowany, zależy od rodzaju doznanych obrażeń, ich konsekwencji zdrowotnych i majątkowych.

Przede wszystkim pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy, które ma wyrównać straty moralne związane z cierpieniem fizycznym i psychicznym. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od rodzaju urazu, czasu leczenia i niezdolności do pracy.

Oprócz odszkodowania jednorazowego, pracownik może także domagać się renty, gdy uraz skutkuje trwałym inwalidztwem. Dotyczy to zwłaszcza przypadków amputacji kończyn lub innego kalectwa uniemożliwiającego normalne funkcjonowanie.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie uzupełniające

W niektórych sytuacjach pracownikowi przysługuje również zadośćuczynienie za doznane krzywdy niemajątkowe (cierpienia psychiczne, rozstroje zdrowia). Może ono przysługiwać niezależenie od odszkodowania za uraz fizyczny.

Ponadto pracownik może domagać się pokrycia przyszłych, prognozowanych szkód i kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją - w ramach tzw. odszkodowania uzupełniającego.

Krok po kroku - jak ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za Wypadek w Drodze z Pracy - Poznaj Twoje Prawa jako Pracownik

Pracownik, który doznał urazu w drodze do lub z pracy, powinien od razu zgłosić ten fakt pracodawcy. Niezbędne jest również uzyskanie dokumentacji medycznej obrażeń w postaci karty informacyjnej z izby przyjęć lub zaświadczenia lekarskiego.

Kolejno trzeba zebrać i zabezpieczyć wszelkie dowody związane z wypadkiem - zeznania świadków, zdjęcia, nagrania monitoringu itp. Posiadanie ich wzmocni pozycję pracownika w staraniach o odszkodowanie.

Następnie pracownik powinien złożyć wniosek o odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy. Można to zrobić samodzielnie lub korzystając z pomocy prawnika. Warto rozważyć tę drugą opcję, gdy sprawa jest skomplikowana i grozi odmowa wypłaty.

Mediacje i postępowanie sądowe

Jeśli pracodawca odmówi wypłaty odszkodowania lub jego wysokość będzie niezadowalająca, pracownik może skorzystać z mediacji. To polubowna forma rozstrzygania sporów, która pozwala uniknąć kosztownego procesu sądowego.

Ostatecznością pozostaje wystąpienie na drogę sądową z powództwem cywilnym przeciwko pracodawcy lub towarzystwu ubezpieczeniowemu. Warto jednak najpierw rozważyć możliwość ugody pozasądowej.

Częste problemy przy ubieganiu się o odszkodowanie

Najczęstsze problemy, na jakie natrafiają poszkodowani pracownicy w staraniach o odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy, to:

 • Brak wystarczających dowodów potwierdzających wypadek lub jego związek z pracą
 • Zbyt późne zgłoszenie wypadku pracodawcy lub służbom medycznym
 • Obrażenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem samego pracownika (np. jazda po pijanemu)
 • Spór co do wysokości należnego odszkodowania i zakresu odpowiedzialności pracodawcy

Dlatego tak istotne jest przestrzeganie wszystkich zasad związanych ze zgłaszaniem i udokumentowaniem wypadku, a także zabezpieczenie interesów prawnych poszkodowanego.

Podsumowanie

Uraz odniesiony w drodze do pracy może przytrafić się każdemu. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy Ci się należy. Musisz jednak udowodnić, że wypadek miał związek z pracą i nie zawiniłeś umyślnie. Zebrane dowody, takie jak zeznania świadków czy zwolnienie lekarskie, wzmocnią Twoją pozycję.

Złóż wniosek o wypadek w drodze do pracy odszkodowanie do pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Jeśli zaoferują zbyt niskie świadczenie lub w ogóle odmówią, rozważ skorzystanie z mediacji lub proces sądowy. Nie obawiaj się dochodzić swoich racji - masz prawo ubiegać się o satysfakcjonujące odszkodowanie!

Wysokość odszkodowania za wypadek w drodze z pracy zależy od rodzaju doznanych obrażeń i ich konsekwencji. Możesz starać się o jednorazowe świadczenie, comiesięczną rentę w razie inwalidztwa oraz pokrycie innych szkód i strat. Z pomocą prawnika łatwiej ustalić, jakie dokładnie wynagrodzenie Ci przysługuje w takiej sytuacji.

Podsumowując, pamiętaj o swoich prawach w przypadku wypadku w drodze do/z pracy. Zebrane na czas dowody i wsparcie specjalisty zwiększą szanse na sprawiedliwe odszkodowanie. Nie rezygnuj z dochodzenia roszczeń, jeśli uraz realnie pogorszył Twoją sytuację życiową!

Najczęstsze pytania

Odszkodowanie przysługuje pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy do domu. Muszą być spełnione określone warunki, m.in. brak winy umyślnej ze strony pracownika.

Kluczowe są wszelkie dowody potwierdzające wypadek i jego okoliczności - zwolnienie lekarskie, zeznania świadków, monitoring, bilety okresowe, zdjęcia miejsca zdarzenia. Im więcej, tym lepiej.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju doznanych obrażeń, czasu leczenia i skutków wypadku. Kwoty wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Odszkodowanie wypłaca pracodawca poszkodowanego pracownika lub towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym pracodawca wykupił polisę odpowiedzialności cywilnej.

Tak, odszkodowanie przysługuje zarówno za wypadek w drodze do pracy, jak i z pracy do domu, o ile zostanie udowodniony związek tego wypadku z pracą.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły