Biznes

PIT-0 i PIT-12 - Czym się różnią i kto może skorzystać?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki25.05.20246 min.
PIT-0 i PIT-12 - Czym się różnią i kto może skorzystać?

Pit 0 co to? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub uzyskujesz dochody ze źródeł innych niż umowa o pracę, z pewnością spotkałeś się z terminami PIT-0 i PIT-12. Są to formularze podatkowe, które służą do rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Ale czym się różnią i kto powinien z nich skorzystać? W tym artykule wyjaśnimy wszystkie najważniejsze kwestie związane z tymi dwoma rodzajami deklaracji PIT.

Kluczowe wnioski:
 • PIT-0 służy do rozliczania przychodów z działalności gospodarczej, a PIT-12 - przychodów z innych źródeł niż stosunek pracy.
 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą składają PIT-0, natomiast osoby uzyskujące dochody np. z najmu lub dzieł autorskich - PIT-12.
 • W PIT-0 można odliczyć koszty uzyskania przychodów, w PIT-12 możliwości odliczania są bardziej ograniczone.
 • Terminy składania PIT-0 i PIT-12 przypadają na inny miesiąc roku.
 • Niezłożenie którejkolwiek z tych deklaracji w terminie grozi konsekwencjami karnymi i finansowymi.

PIT-0 - Zasady składania i kto jest zwolniony z tego obowiązku

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, z pewnością doskonale znasz termin PIT-0. Jest to deklaracja podatkowa, którą musisz składać corocznie w urzędzie skarbowym. Jak więc wygląda obowiązek złożenia PIT-0? Dowiedz się tego z poniższych informacji.

PIT-0 składają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Formularz ten służy do obliczenia i rozliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z działalności w danym roku podatkowym.

Składanie PIT-0 jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy uzyskali w danym roku dochód, czy też ponieśli stratę. Zwolnione z obowiązku złożenia tego formularza są natomiast osoby, które w całym roku podatkowym nie prowadziły działalności gospodarczej i nie uzyskały z niej żadnych przychodów.

Termin składania PIT-0 upływa 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Oznacza to, że deklarację za 2023 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Należy pamiętać, że niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie grozi nałożeniem kary finansowej.

Kiedy należy złożyć pit-0 i pit-12, a kiedy tylko pit-0?

Zarówno PIT-0, jak i PIT-12 to formularze przeznaczone do rozliczania różnego rodzaju dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Zastanawiasz się jednak, kiedy trzeba złożyć oba te druki, a kiedy wystarczy tylko jeden z nich? Wyjaśniamy tę kwestię.

PIT-0 składają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Ten formularz służy do rozliczenia przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej oraz odliczenia związanych z nią kosztów. Jeśli więc jesteś przedsiębiorcą, musisz złożyć PIT-0, niezależnie od tego, czy osiągnąłeś dochód, czy poniosłeś stratę.

Z kolei PIT-12 wypełniają osoby fizyczne, które uzyskały dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza lub stosunek pracy. Może to być np. najem nieruchomości, prawa autorskie, prawa pokrewne oraz inne należności wypłacane przez osoby niebędące płatnikami.

 • Jeśli w danym roku podatkowym uzyskiwałeś dochody zarówno z działalności gospodarczej, jak i innych źródeł, musisz złożyć oba formularze - PIT-0 i PIT-12.
 • Jeżeli jednak twoje przychody pochodziły wyłącznie z działalności gospodarczej, wystarczy, że rozliczysz się tylko na druku PIT-0.

Czytaj więcej: Koszty uzyskania przychodu - Jak je obliczyć w praktyce?

Różnice w składaniu pit 0 i pit 12 - co trzeba uzupełnić?

Choć zarówno PIT-0, jak i PIT-12 służą do rozliczania dochodów osób fizycznych, istnieją między nimi pewne różnice. Dotyczą one m.in. zakresu wymaganych informacji oraz możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów. Przyjrzyjmy się tym różnicom bliżej.

W PIT-0 przedsiębiorca musi szczegółowo wykazać wszystkie przychody z działalności gospodarczej, a także należne koszty ich uzyskania. Może tu odliczyć m.in. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, koszty materiałów, energii, wynagrodzenia dla pracowników, amortyzację środków trwałych, koszty użytkowania samochodu itp.

Z kolei w PIT-12 podatnicy wykazują jedynie kwotę uzyskanych przychodów, nie mają natomiast możliwości odliczenia wszystkich kosztów ich uzyskania. Dozwolone są jedynie koszty określone w ustawie, takie jak np. koszty uzyskania przychodów związane z najmem. W przypadku pozostałych przychodów możliwość odliczeń jest bardziej ograniczona.

Inna różnica dotyczy sposobu obliczania podatku. W PIT-0 podatek obliczany jest według skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast w PIT-12 zastosowanie ma najczęściej stawka liniowa 19% lub 17% w przypadku niektórych przychodów.

Rozliczanie pit 0 przez Internet - jak to zrobić krok po kroku?

Zdjęcie PIT-0 i PIT-12 - Czym się różnią i kto może skorzystać?

W dzisiejszych czasach coraz więcej spraw można załatwić online, bez konieczności wychodzenia z domu. Rozliczenie PIT-0 przez Internet to bardzo wygodne i proste rozwiązanie. Jak krok po kroku wypełnić i przesłać tę deklarację drogą elektroniczną?

 1. Zaloguj się na swoje e-konto na stronie podatki.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
 2. W zakładce "Usługi i formularze" wybierz opcję "Roczne deklaracje podatkowe".
 3. Znajdź formularz PIT-0 i kliknij "Wypełnij". Jeśli rozliczasz się po raz pierwszy, wybierz opcję "Nowa deklaracja". W przeciwnym razie możesz skorzystać z deklaracji wypełnionej automatycznie, zawierającej dane z poprzedniego roku.
 4. Uzupełnij wszystkie wymagane pola formularza zgodnie z posiadanymi danymi finansowymi. Możesz również wprowadzić ulgi podatkowe oraz kwotę odliczeń, jeśli Ci przysługują.
 5. Po wypełnieniu całego formularza sprawdź poprawność wprowadzonych danych i kliknij "Dalej".
 6. Na koniec złóż podpis elektroniczny potwierdzający złożenie deklaracji.

Rozliczenie PIT-0 przez Internet jest nie tylko wygodne, ale również bezpieczne. Wszystkie przesyłane dane są szyfrowane, a Ty otrzymujesz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jako dowód prawidłowego złożenia deklaracji. To prosty i szybki sposób na wywiązanie się z obowiązku podatkowego.

Podsumowanie

Rozliczenie roczne za pomocą formularzy PIT-0 i PIT-12 jest obowiązkiem większości osób uzyskujących dochody. PIT-0 dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, natomiast PIT-12 rozliczają m.in. osoby uzyskujące przychody z najmu, dzieł autorskich czy innych źródeł niż praca najemna.

Każdy formularz różni się zasadami wypełniania i szczegółowością wymaganych informacji. Przedsiębiorca składający PIT-0 może odliczyć szeroki zakres kosztów uzyskania przychodów, podczas gdy w PIT-12 możliwości odliczeń są ograniczone. Ważne jest prawidłowe rozliczenie się, niezależnie od źródła dochodów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły