Biznes

PIT-28 - Dla kogo jest przeznaczony ten formularz?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki27.05.20246 min.
PIT-28 - Dla kogo jest przeznaczony ten formularz?

Pit 28 dla kogo jest przeznaczony? Ten formularz musi wypełnić każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników. Służy do corocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym z zaliczek na podatek dochodowy pobranych od pracowników. Wypełnienie PIT-28 jest obowiązkowe dla firm, stąd ważne jest, aby wiedzieć, kto i kiedy powinien go złożyć. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Kluczowe wnioski:
 • PIT-28 składają pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne.
 • Formularz ten służy do rozliczenia całorocznych dochodów pracowników i pobranych od nich zaliczek na podatek.
 • Termin składania PIT-28 upływa co roku 31 stycznia za poprzedni rok podatkowy.
 • Obowiązek złożenia PIT-28 dotyczy również firm będących podatnikami podatku zryczałtowanego.
 • Nieprzekazanie PIT-28 w terminie grozi karą finansową i postępowaniem egzekucyjnym.

Pit 28 Dla Kogo - Obowiązek Rozliczenia Podatkowego

PIT-28 dla kogo jest obowiązkowy? Ten formularz musi wypełnić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne. Służy do rozliczenia się z fiskusem z zaliczek na podatek dochodowy pobranych od zatrudnionych osób w danym roku podatkowym.

Nie ma znaczenia, czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy jesteś osobą fizyczną zatrudniającą np. pomoc domową - jeśli wypłacasz pracownikom pensje lub wynagrodzenia, musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym właśnie za pomocą pit 28 dla kogo jest obowiązkowy.

Wypełnienie i terminowe złożenie PIT-28 jest kluczowe, ponieważ umożliwia prawidłowe rozliczenie zobowiązań podatkowych zarówno pracowników, jak i samej firmy. Unikanie tego obowiązku może się skończyć postępowaniem egzekucyjnym i karami finansowymi.

Przejdźmy teraz do tego, kto dokładnie musi złożyć PIT-28. Formularz ten wypełniają nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także małe firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze, a nawet osoby fizyczne zatrudniające pracowników przy pracach sezonowych czy dorywczych.

Pit 28 Dla Kogo Wypeł¿niają Przedstawiciele Prawi

PIT-28 dla kogo wypełniają przedstawiciele prawni określonych podmiotów? Obowiązek złożenia tego formularza ciąży na płatnikach, czyli osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Do grona płatników zaliczamy więc nie tylko przedsiębiorstwa, spółki i korporacje, ale także fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego oraz wszelkie inne podmioty zatrudniające pracowników. Wypełnienie PIT-28 jest wymagane nawet wtedy, gdy podmiot jest zwolniony z podatku dochodowego lub opodatkowany ryczałtem.

W przypadku małych firm prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, pit 28 dla kogo wypełnia właściciel będący jednocześnie płatnikiem składek. Natomiast w większych podmiotach formularz przygotowuje dział księgowości lub biuro rachunkowe.

Warto pamiętać, że pit 11 dla kogo jest obowiązkowy w nieco innej sytuacji niż PIT-28. Podczas gdy PIT-28 składa płatnik, PIT-11 wypełnia się dla każdego pracownika oddzielnie w celu informacji o dochodzie uzyskanym w danym roku podatkowym.

 • PIT-28 wypełniają wszyscy płatnicy, czyli podmioty zatrudniające pracowników i wypłacające im wynagrodzenia.
 • Obowiązek złożenia PIT-28 dotyczy zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm oraz osób fizycznych będących pracodawcami.
 • Formularz PIT-28 przygotowuje właściciel działalności, dział księgowości lub zewnętrzne biuro rachunkowe.
 • PIT-11 przygotowuje się natomiast dla każdego zatrudnionego pracownika z osobna i obejmuje informacje o jego rocznym dochodzie.

Czytaj więcej: E-commerce: Strategie efektywnego prowadzenia biznesu online

Pit 28 Dla Kogo Przygotowany Jest Ten Formularz

PIT-28 dla kogo jest przeznaczony? Ten formularz został przygotowany dla płatników zobowiązanych do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W praktyce oznacza to, że dotyczy on wszystkich podmiotów, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych tytułów. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to duża korporacja, małe przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, czy osoba fizyczna zatrudniająca np. pomoc domową.

PIT-28 należy wypełnić, jeżeli w ciągu roku podatkowego wypłacano pracownikom wynagrodzenia ze stosunku pracy, z tytułu członkostwa w zarządzie, z umów cywilnoprawnych lub ze stosunku pokrewnego do stosunku pracy. Formularz służy do rozliczenia tych dochodów oraz zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatnika.

Składając PIT-28, płatnik informuje właściwy urząd skarbowy, jakie dochody zostały wypłacone zatrudnionym osobom oraz ile zaliczek na podatek dochodowy zostało z tych dochodów pobranych. Umożliwia to prawidłowe rozliczenie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy oraz jego pracowników.

Pit 28 Dla Kogo Jest Obowiązkowy W Rozliczeniu

Zdjęcie PIT-28 - Dla kogo jest przeznaczony ten formularz?

PIT-28 dla kogo jest obowiązkowy w rozliczeniu? Generalnie rzecz biorąc, każdy podmiot będący płatnikiem zobowiązany jest do złożenia formularza PIT-28. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-28 składają więc pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę oraz podmiot prowadze działalność gospodarczą, spółki jawne, spółki cywilne, spółki komandytowe zatrudniające pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych - głównie umów zlecenia i o dzieło.

Formularz ten muszą również wypełnić osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, jeśli w minionym roku zatrudniały np. pomoc domową lub pracowników sezonowych. Obowiązek złożenia PIT-28 spoczywa zatem na wszystkich płatnikach, bez względu na formę prowadzonej działalności.

Podsumowanie

Mając już wiedzę, dla kogo pit 36 oraz pit 11 dla kogo są obowiązkowe, można z całą pewnością stwierdzić, że rozliczenie się przy pomocy PIT-28 dotyczy szerokiego grona płatników. Nie tylko firmy, ale również osoby fizyczne zatrudniające pracowników powinny pamiętać o tym obowiązku.

Prawidłowe i terminowe złożenie PIT-28 jest niezwykle istotne. Pozwala na właściwe rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy pracodawcy i pracowników. Unikanie tego obowiązku może się skończyć postępowaniem egzekucyjnym oraz karami finansowymi. Dlatego tak ważne jest dopełnienie tego wymogu każdego roku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły