Biznes

Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki22.05.20245 min.
Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Oblicz podatek dochodowy to podstawowe zadanie, przed którym staje każdy, kto osiąga dochody podlegające opodatkowaniu. Prawidłowe ustalenie wysokości należnego podatku dochodowego pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych kar i opłat, a także zapewni spokój ducha. W tym artykule wyjaśnimy krok po kroku, jak obliczyć podatek dochodowy, uwzględniając różne źródła dochodów i dostępne ulgi podatkowe.

Kluczowe wnioski:
 • Podatek dochodowy należy obliczyć od różnych źródeł dochodów, takich jak praca, działalność gospodarcza czy najem.
 • Podstawą obliczenia podatku jest dochód podlegający opodatkowaniu, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Istnieją różne skale podatkowe oraz ulgi, które mogą zmniejszyć kwotę należnego podatku.
 • Termin i sposób zapłaty podatku dochodowego zależy od źródła dochodów.
 • Prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego może być skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego.

Jakie dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Każdy dochód osiągany w Polsce, niezależnie od źródła, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że musisz rozliczyć się z fiskusem nie tylko z dochodów ze stosunku pracy, ale również z przychodów z działalności gospodarczej, najmu, kapitałów czy innych źródeł.

Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym zaliczamy między innymi: wynagrodzenie za pracę najemną, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, zyski kapitałowe z obrotu akcjami lub udziałami, odsetki od lokat bankowych, dywidendy, przychody z najmu nieruchomości oraz wiele innych źródeł dochodów.

Warto pamiętać, że niektóre dochody są zwolnione z opodatkowania, jak np. alimenty, odszkodowania, stypendia naukowe czy dochody z gospodarstwa rolnego poniżej określonego progu. Przed obliczeniem podatku dochodowego należy więc dokładnie przeanalizować źródła przychodów i upewnić się, które z nich wymagają rozliczenia.

Ogólna zasada jest taka, że jeżeli osiągnąłeś dochód w Polsce, musisz go uwzględnić przy obliczaniu podatku dochodowego. Wyjątki od tej reguły są ściśle określone w przepisach podatkowych.

Jak obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?

Podstawą obliczenia podatku dochodowego jest dochód podlegający opodatkowaniu, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Innymi słowy, podatek płacisz od kwoty, która rzeczywiście zostaje w Twojej kieszeni po pokryciu niezbędnych wydatków związanych z osiągnięciem dochodu.

W przypadku dochodów ze stosunku pracy, podstawę opodatkowania stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Koszty uzyskania przychodu są tutaj rozliczane ryczałtowo.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć od przychodów wszelkie uzasadnione koszty związane z prowadzeniem działalności.

Niezależnie od źródła dochodów, po ustaleniu podstawy opodatkowania podatek dochodowy oblicza się według obowiązującej skali podatkowej. Aktualne stawki podatku dochodowego ile procent wynoszą 17% do kwoty 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Czytaj więcej: Jak zostać streamerem kasynowym w 2024 roku?

Oblicz podatek dochodowy od dochodu ze stosunku pracy

Obliczanie podatku dochodowego od wynagrodzenia ze stosunku pracy jest stosunkowo proste. Pracodawca za Ciebie dokonuje większości obliczeń i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Podstawą do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest Twoje wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od tak ustalonej kwoty pracodawca oblicza zaliczkę według obowiązującej skali podatkowej.

Jeśli nie korzystasz z żadnych ulg podatkowych, oznacza to, że cała należna kwota podatku dochodowego została już odprowadzona przez pracodawcę. W przypadku wykorzystania ulg, np. na dzieci, może pojawić się niedopłata lub nadpłata podatku dochodowego, którą rozliczysz w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pamiętaj, że sam musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe, w którym uwzględnisz wszelkie dochody ze stosunku pracy osiągnięte w danym roku podatkowym. Ułatwi to prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego i umożliwi skorzystanie z przysługujących Ci odliczeń i zwolnień.

 • Wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki ubezpieczeniowe stanowi podstawę obliczenia podatku dochodowego.
 • Pracodawca odprowadza zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej.
 • Korzystanie z ulg podatkowych może wpłynąć na wysokość należnego podatku dochodowego.
 • Składasz roczne zeznanie podatkowe obejmujące wszystkie dochody ze stosunku pracy.

Oblicz podatek dochodowy dla działalności gospodarczej

Zdjęcie Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Rozliczanie podatku dochodowego od działalności gospodarczej jest nieco bardziej złożone niż w przypadku dochodów ze stosunku pracy. Przedsiębiorca sam musi obliczyć należny podatek dochodowy i terminowo go odprowadzić.

Podstawą opodatkowania jest tutaj dochód będący różnicą między przychodami a kosztami ich uzyskania. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć od przychodów wszelkie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Po ustaleniu dochodu podlegającego opodatkowaniu, należy zastosować odpowiednią skalę podatkową. Najczęściej stosowaną formą opodatkowania jest skala podatkowa, gdzie podatek dochodowy ile procent wynosi 17% do kwoty 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Podsumowanie

Obliczenie należnego podatku dochodowego jest kluczowe dla zachowania zgodności z przepisami i uniknięcia kar. W zależności od źródła przychodów, sposób ustalania podstawy opodatkowania może się różnić. Dla dochodów ze stosunku pracy, pracodawca odprowadza zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (podatek dochodowy ile procent to 17% do 120 000 zł i 32% powyżej).

W przypadku działalności gospodarczej, podatnik sam oblicza należny podatek dochodowy od dochodu będącego różnicą między przychodami a kosztami. Najpopularniejszą formą jest skala podatkowa, ale przedsiębiorcy mogą wybierać inne metody opodatkowania. Terminowe rozliczenie podatku dochodowego leży w gestii podatnika.

Najczęstsze pytania

W Polsce nie ma kwoty wolnej od podatku. Każda osoba fizyczna, która osiągnęła dochód podlegający opodatkowaniu, musi rozliczyć się z fiskusem. Jednak dzięki kwotom wolnym od podatku (np. 30 000 zł dla pracowników) oraz ulgom podatkowym, część podatników może być zwolniona z płacenia podatku dochodowego.

Roczne zeznanie podatkowe za dany rok należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego. Na przykład zeznanie za 2023 rok trzeba złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Termin ten dotyczy zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców.

Podstawowe stawki podatku dochodowego to 17% do kwoty 120 000 zł dochodu oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Istnieją jednak również inne formy opodatkowania, takie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatek liniowy 19%.

Do najpopularniejszych ulg podatkowych należą: ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet, ulga na działalność badawczo-rozwojową oraz ulga dla klasy średniej. Istnieją także specjalne odliczenia dla osób młodych rozpoczynających karierę zawodową.

Tak, małżonkowie mogą złożyć wspólne roczne zeznanie podatkowe, co często pozwala na znaczne obniżenie wysokości należnego podatku dochodowego. Wspólne rozliczenie jest jednak opcjonalne i należy je wybrać przy składaniu zeznania.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły