Biznes

Podatek od nieruchomości - Kto musi go zapłacić?

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki18.05.20247 min.
Podatek od nieruchomości - Kto musi go zapłacić?

Kto płaci podatek od nieruchomości? To pytanie nurtuje wielu właścicieli nieruchomości w Polsce. Podatek od nieruchomości to obowiązkowy podatek lokalny, który musi zostać zapłacony przez osoby fizyczne, przedsiębiorców oraz inne podmioty posiadające nieruchomości gruntowe, budynki czy lokale. Jego wysokość zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj nieruchomości, jej powierzchnia oraz stawki określone przez gminę. W tym artykule wyjaśnimy, kto dokładnie musi płacić ten podatek oraz jakie są wyjątki i ulgi.

Kluczowe wnioski:
 • Podatek od nieruchomości muszą płacić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy posiadający nieruchomości na terytorium Polski.
 • Istnieją pewne zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości, m.in. dla gruntów rolnych, lasów i niektórych budynków związanych z działalnością gospodarczą.
 • Wysokość podatku jest ustalana przez gminę w drodze uchwały, na podstawie maksymalnych stawek określonych w przepisach.
 • Osoby fizyczne mogą skorzystać z ulg, np. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych.
 • Podatek od nieruchomości należy opłacać w ratach, zgodnie z terminami określonymi przez gminę.

Kto Płaci Podatek od Nieruchomości - Podstawowe Informacje

Podatek od nieruchomości to obowiązkowy podatek lokalny, który musi być opłacony przez właścicieli nieruchomości na terenie Polski. Dotyczy on zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców posiadających nieruchomości gruntowe, budynki lub lokale. Warto wiedzieć, kto dokładnie musi zapłacić podatek od nieruchomości, aby uniknąć potencjalnych kar za niezapłacony podatek.

Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje z dniem 1 stycznia każdego roku i obejmuje wszystkie nieruchomości będące w posiadaniu podatnika na dzień 1 stycznia. Oznacza to, że nawet jeśli nieruchomość zostanie sprzedana lub nabyta w trakcie roku, podatek musi zostać zapłacony za cały rok.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości, a także jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorcy, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub ich części.

Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana przez gminę w drodze uchwały, na podstawie maksymalnych stawek określonych w przepisach. Stawki te są różne dla gruntów, budynków mieszkalnych i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od Nieruchomości dla Osób Fizycznych - Stawki, Ulgi

Osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości muszą płacić podatek od nieruchomości na rzecz gminy, na terenie której dana nieruchomość się znajduje. Wysokość podatku zależy od rodzaju nieruchomości oraz stawek ustalonych przez gminę.

W przypadku gruntów, stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych są różne w zależności od przeznaczenia gruntu. Na przykład, stawka dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wyższa niż dla gruntów pod budynkami mieszkalnymi.

Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, osoby fizyczne mogą skorzystać z ulgi i nie płacić podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny, w którym zamieszkują. Warunkiem jest, aby nie prowadzić w nim działalności gospodarczej.

Ponadto, osoby fizyczne mogą ubiegać się o obniżenie podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy, jeśli np. nieruchomość jest użytkowana w sposób szczególny, jak np. na cele ochrony środowiska.

 • Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości za grunty, budynki i lokale mieszkalne.
 • Istnieje możliwość zwolnienia z podatku dla budynków mieszkalnych stanowiących miejsce zamieszkania.
 • Stawki podatku są ustalane przez gminę w drodze uchwały, na podstawie limitów określonych w przepisach.
 • Podatnicy mogą ubiegać się o obniżenie podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy.

Czytaj więcej: Kariera w Ernst & Young: Kluczowe informacje dla kandydatów

Podatek od Nieruchomości dla Przedsiębiorców - Rozliczanie

Przedsiębiorcy posiadający nieruchomości na terenie Polski muszą płacić podatek od nieruchomości na rzecz gminy, na terenie której te nieruchomości się znajdują. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów prawnych.

W przypadku przedsiębiorców, stawki podatku od nieruchomości są wyższe niż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotyczy to zwłaszcza gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców jest rozliczany co roku w formie deklaracji podatkowej składanej do właściwego urzędu gminy. Deklaracja zawiera informacje o posiadanych nieruchomościach oraz wysokości należnego podatku.

Przedsiębiorcy mogą odliczać podatek od nieruchomości od dochodu jako koszt uzyskania przychodu. Istnieją jednak pewne ograniczenia w odliczaniu podatku, np. w przypadku budynków mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Kto Nie Płaci Podatku od Nieruchomości - Zwolnienia, Wyjątki

Zdjęcie Podatek od nieruchomości - Kto musi go zapłacić?

Istnieją pewne zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Dotyczą one zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że katalog zwolnień może się różnić w zależności od gminy, ponieważ to rady gmin decydują o wprowadzeniu określonych zwolnień.

Do najczęściej występujących zwolnień należą:

 • Grunty rolne i leśne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Budynki gospodarcze lub ich części, położone na gruntach gospodarstw rolnych.
 • Budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
 • Budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności kulturalnej, oświatowej, naukowej lub ochrony zdrowia.
 • Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek budżetowych.

Ponadto, gminy mogą wprowadzać dodatkowe zwolnienia dla określonych grup podatników, np. emerytów, rencistów czy też przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zasady Obniżania Podatku od Nieruchomości dla Rolników

Szczególne zasady dotyczące podatku od nieruchomości obowiązują rolników. Zgodnie z przepisami, grunty gospodarstw rolnych są zwolnione z podatku od nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Ponadto, budynki gospodarcze lub ich części, położone na gruntach gospodarstw rolnych, także są zwolnione z podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczy budynków służących wyłącznie działalności rolniczej.

Jednakże, w przypadku gdy część budynku gospodarczego jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza, podatek od nieruchomości należy zapłacić tylko za tę część budynku.

Podsumowanie

Podatek od nieruchomości to obowiązek każdego właściciela lub posiadacza nieruchomości na terenie Polski. Ważne jest, aby pamiętać o terminach płatności i jak zapłacić podatek od nieruchomości na rzecz właściwej gminy. Niepłacenie podatku może skutkować karą za niezapłacony podatek od nieruchomości, dlatego warto dopilnować tego obowiązku.

Wysokość podatku zależy od rodzaju nieruchomości, jej przeznaczenia oraz stawek ustalonych przez gminę. Istnieją również ulgi i zwolnienia, z których można skorzystać, np. dla gruntów rolnych czy budynków mieszkalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązku podatkowego, warto zapoznać się z lokalnymi przepisami lub skonsultować się z doradcą podatkowym.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły