Prawo

Rozwiązanie Umowy za Porozumieniem Stron Druk - Pobierz Wzór w Formacie PDF lub Word

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka29.11.20234 min.
Rozwiązanie Umowy za Porozumieniem Stron Druk - Pobierz Wzór w Formacie PDF lub Word

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron druk to dokument, który pozwala pracownikowi i pracodawcy zgodnie zakończyć współpracę bez konieczności wypowiadania umowy o pracę.

Kluczowe wnioski:
 • Rozwiązanie umowy w drodze porozumienia pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji wypowiedzenia.
 • Aby rozwiązać umowę, wystarczy złożyć stosowny wniosek i uzyskać zgodę drugiej strony.
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem nie wymaga podawania przyczyny.
 • Pracownik zachowuje prawo do odprawy, wynagrodzenia za niewykorzystany urlop i świadectwa pracy.
 • Wzór wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem można pobrać w internecie.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem bez podawania przyczyny

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest coraz popularniejszą formą zakończenia stosunku pracy. Główną zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności podawania przyczyny, dla której pracownik chce odejść z pracy.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę trzeba wskazać uzasadniony powód, np. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Natomiast przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron nie ma takiego wymogu.

Korzyści dla pracownika

Dodatkową zaletą dla pracownika jest też uniknięcie negatywnych konsekwencji wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, np. brak referencji czy trudności w znalezieniu nowej pracy.

Ponadto osoba, która sama złoży wniosek o rozwiązanie umowy w tym trybie, zachowuje pełne prawa pracownicze – m.in. prawo do odprawy, wynagrodzenia za niewykorzystany urlop oraz świadectwa pracy.

Jak przygotować wniosek o rozwiązanie umowy

Procedura rozwiązania umowy za porozumieniem rozpoczyna się od złożenia przez jedną ze stron (pracownika lub pracodawcę) pisemnego oświadczenia zawierającego wniosek o rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę za porozumieniem stron wraz z propozycją terminu.

Prawo nie precyzuje sztywnych wytycznych co do formy takiego wniosku. Jednak warto zadbać o to, by zawierał co najmniej: dane wnioskodawcy i drugiej strony, rodzaj umowy, datę jej zawarcia, propozycję terminu rozwiązania oraz podpis.

Nie ma przeciwwskazań, aby taki wniosek sporządzić na podstawie wzoru wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron, który można znaleźć w internecie.

Co powinien zawierać wniosek

 • Dane wnioskodawcy i adresata wniosku
 • Rodzaj i datę zawarcia rozwiązywanej umowy
 • Proponowany termin rozwiązania umowy
 • Podpis wnioskodawcy

Prawidłowo sporządzony wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron daje duże szanse, że druga strona przychyli się do propozycji, co pozwoli spokojnie zakończyć współpracę bez konieczności podawania powodów.

Czytaj więcej: Wzór Wniosku o Przyspieszenie Rozpoznania Sprawy w Sądzie - Praktyczne Wskazówki i Rady

Wzór wniosku do pracodawcy o rozwiązanie umowy

Dane wnioskodawcy (pracownika) Imię, nazwisko, adres zamieszkania
Dane adresata (pracodawcy) Nazwa firmy, adres siedziby
Oznaczenie wniosku Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Rodzaj umowy np. umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia...
Proponowany termin rozwiązania data, do której umowa ma zostać rozwiązana

Powyższy wzór wniosku pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest uniwersalny i zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Warto jednak dostosować go do swojej indywidualnej sytuacji – np. rodzaju łączącej strony umowy czy proponowanego terminu jej rozwiązania.

Co zawiera umowa o rozwiązaniu stosunku pracy

Kolejnym krokiem po złożeniu wniosku przez jedną ze stron jest podpisanie przez obie strony porozumienia w sprawie rozwiązania umowy, zwanego też umową o rozwiązaniu stosunku pracy.

W porozumieniu tym określa się przede wszystkim termin rozwiązania umowy o pracę. Strony mogą również dodatkowo ustalić pomiędzy sobą inne warunki, np. wypłatę odprawy dla pracownika.

Co może zawierać porozumienie

 • Termin rozwiązania umowy o pracę
 • Wysokość odprawy pieniężnej
 • Możliwość wykorzystania zaległego urlopu
 • Ustalenie zasad wydania świadectwa pracy

Takie porozumienie, uwzględniające wszelkie szczegółowe ustalenia, pozwala uniknąć nieporozumień przy rozstaniu.

Wymagane elementy wniosku rozwiązania umowy

Aby wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem spełnił swoją rolę, powinien zawierać kilka podstawowych elementów.

Jak już wspomniano, przepisy prawa nie precyzują sztywnych wytycznych w tym zakresie. Jednak pewne elementy wydają się kluczowe.

Zaliczają się do nich przede wszystkim: dane obu stron, rodzaj umowy łączącej strony wraz z datą jej zawarcia, proponowany termin rozwiązania umowy oraz podpis wnioskodawcy. Zamieszczenie tych informacji ułatwi drugiej stronie podjęcie decyzji.

Warto też zadbać o taką formę wniosku i jego uzasadnienie, które zachęcą pracodawcę do wyrażenia zgody. Pozwoli to sprawnie i bezkonfliktowo zakończyć współpracę.

Najczęstsze pytania

Główne korzyści to m.in. brak konieczności podawania powodu rozwiązania umowy, możliwość określenia dogodnego terminu oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji wypowiedzenia przez pracodawcę, np. gorszych referencji czy utrudnień w znalezieniu nowej pracy.

Tak, rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron pracownik zachowuje pełne prawa, w tym do odprawy, wynagrodzenia za niewykorzystany urlop oraz świadectwa pracy - pod warunkiem zapisania tego w umowie.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie ma okresu wypowiedzenia - wykonywanie pracy kończy się z dniem rozwiązania umowy ustalonym przez obie strony.

Nie ma wymogu formy papierowej. Wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron można złożyć także mailowo - ważne, aby zawierał wszystkie niezbędne informacje.

Nie. W przypadku odmowy przez pracodawcę można złożyć wypowiedzenie umowy na ogólnych zasadach - nie ma przymusu kontynuowania zatrudnienia, jeśli któraś ze stron nie wyraża na to zgody.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć
PrawoUmowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie zlecenia i umowy o dzieło. Jakie rodzaje i zalety? Na czym polegają, jak je rozliczać i opodatkować? Poznaj ich definicję, różnice, wady oraz kiedy najlepiej z nich skorzystać.

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża
PrawoUmowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Jak umowa o pracę na czas określony wpływa na sytuację zawodową kobiety w ciąży? Czy pracodawca może rozwiązać umowę próbną z pracownicą oczekującą dziecka? Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w umowie terminowej po stwierdzeniu ciąży.