Rodzina

Separacja w Małżeństwie: Co to Jest i Co Oznacza Małżeńska Separacja

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka30.11.20237 min.
Separacja w Małżeństwie: Co to Jest i Co Oznacza Małżeńska Separacja

Co to jest separacja? Separacja to formalne orzeczenie sądu, które zawiesza obowiązki małżeńskie między dwojgiem ludzi pozostających w związku małżeńskim. Jest to swego rodzaju "próba rozstania" przed ostatecznym rozwodem, która daje czas na przemyślenie decyzji o definitywnym zakończeniu małżeństwa.

Kluczowe wnioski:
 • Separacja zawiesza obowiązki małżeńskie, ale nie kończy małżeństwa.
 • Jest orzekana przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków.
 • Najczęściej poprzedza rozwód, będąc swoistym "okresem próbnym".
 • W czasie separacji małżonkowie nie mieszkają razem, ale nie mogą ponownie wstąpić w związek małżeński.
 • Separacja przeważnie trwa od roku do trzech lat.

Separacja jako etap przed rozwodem

Separacja to orzeczenie sądu, które zawiesza pożycie małżeńskie między dwojgiem osób będących w związku małżeńskim. Jest to zatem swego rodzaju "próba rozstania" przed ostatecznym rozwiązaniem małżeństwa poprzez rozwód.

Separacja daje czas na przemyślenie, czy na pewno chcemy zakończyć związek małżeński. Bywa, że po pewnym czasie separacji małżonkowie dochodzą do wniosku, że jednak chcą być razem i wnoszą o zniesienie orzeczonej separacji. W innym wypadku - jeśli okaże się, że rozstanie było słuszną decyzją - separacja stanowi wstępny etap przed całkowitym rozwiązaniem małżeństwa poprzez rozwód.

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do rozwodu, separacja nie kończy związku małżeńskiego. Małżonkowie nadal są - z punktu widzenia prawa - mężem i żoną. Jednak zawieszone zostają obowiązki i prawa charakterystyczne dla pożycia małżeńskiego, między innymi wspólne zamieszkiwanie i współdziałanie w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W czasie orzeczonej separacji, małżonkowie nie mogą ponownie zawrzeć małżeństwa z inną osobą. Mogą natomiast swobodnie nawiązywać nowe, nieformalne związki.

Czas trwania separacji

Najkrótszy okres, na jaki może być orzeczona separacja, to 6 miesięcy. Z reguły jednak trwa ona od roku do 3 lat. Dłuższy czas separacji daje szansę na spokojniejsze przemyślenie sytuacji i podjęcie decyzji, czy definitywnie kończyć związek małżeński poprzez rozwód.

W praktyce zdarza się, że separacja toczy się latami - szczególnie jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Wówczas bywa, że decyzję o rozwodzie odkłada się aż do pełnoletności dzieci, aby zapewnić im jak najbardziej stabilne warunki rozwoju.

Co to jest separacja prawna małżeńska

Separacja prawna (sądowa) to orzeczenie sądu regulujące kwestie związane z zawieszeniem pożycia małżeńskiego. Stanowi potwierdzenie faktycznego rozstania małżonków i rozpoczęcia "okresu próbnego" przed ewentualnym całkowitym zakończeniem związku poprzez rozwód.

Aby uzyskać separację prawną, jedno z małżonków (lub oboje) musi złożyć wniosek w sądzie. Do wniosku należy załączyć uzasadnienie żądania separacji - na przykład wskazać, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

Separacja prawna reguluje kwestie związane z zawieszeniem wspólnego pożycia małżonków oraz wynikających z niego praw i obowiązków. Stanowi rodzaj próbnego rozstania przed rozwodem.

W orzeczeniu o separacji sąd określa zasady dotyczące miejsca zamieszkania małżonków, sposobu korzystania ze wspólnego majątku, obowiązku alimentacyjnego czy opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Czytaj więcej: Rozumienie konsekwencji rozwodu z orzeczeniem o winie i jak to wygrać - skutki, znaczenie i więcej

Jakie są przyczyny orzeczenia separacji

Zasadniczą przesłanką do orzeczenia separacji jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie faktycznie przestali funkcjonować jako para - nie mieszkają, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie współdziałają jako mąż i żona.

Najczęstszymi powodami, dla których dochodzi do takiej sytuacji, są:

 • Niezgodność charakterów
 • Zdrada jednego z małżonków
 • Przemoc fizyczna lub psychiczna
 • Uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard)
 • Długotrwała choroba jednego z małżonków

W praktyce bardzo rzadko zdarza się, aby do rozpadu małżeństwa doszło z jednego, pojedynczego powodu. Zwykle jest to kumulacja kilku negatywnych czynników - na przykład niezgodność charakterów plus alkoholizm jednego z małżonków.

Inne przyczyny separacji

Oprócz faktycznego rozkładu pożycia, separacji można żądać także z innych powodów. Na przykład wtedy, gdy jeden z małżonków:

 • Dopuszcza się czynów uwłaczających godności drugiego z małżonków (np. znęca się psychicznie)
 • Dopuścił się czynu przestępczego o dużej wadze społecznej i w związku z tym dalsze pożycie małżeńskie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Jak wygląda proces uzyskania separacji

Separacja w Małżeństwie: Co to Jest i Co Oznacza Małżeńska Separacja

Aby uzyskać orzeczenie o separacji, należy złożyć wniosek do sądu okręgowego. Może to zrobić jedno z małżonków lub oboje łącznie.

Krok 1 Złożenie wniosku o separację wraz z uzasadnieniem
Krok 2 Zapoznanie drugiej strony z treścią wniosku
Krok 3 Posiedzenie sądu i postępowanie dowodowe
Krok 4 Wydanie orzeczenia o separacji lub oddalenie wniosku

Postępowanie w sprawie o separację toczy się według ogólnych zasad procesowych. Oznacza to między innymi, że sąd bada wszystkie dowody na poparcie żądania separacji oraz wysłuchuje stron.

Na posiedzenie wzywani są małżonkowie, ewentualnie świadkowie powołani przez strony. W niektórych przypadkach sąd może także powołać biegłego (np. psychologa lub pedagoga), aby zaopiniował szanse na utrzymanie małżeństwa.

Jakie skutki niesie za sobą separacja

Orzeczenie separacji skutkuje zawieszeniem większości obowiązków i praw małżeńskich. Przede wszystkim małżonkowie przestają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe - nie mieszkają razem i nie współdziałają ze sobą jako mąż i żona.

Ponadto ustaje obowiązek wierności małżeńskiej i współżycia seksualnego. Małżonkowie mogą swobodnie nawiązywać nieformalne związki z innymi osobami. Nadal jednak - przynajmniej do czasu orzeczenia rozwodu - nie mogą zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego.

Inne skutki separacji, które szczegółowo określa orzeczenie sądu, to między innymi:

 • Wyprowadzka jednego z małżonków
 • Podział majątku
 • Obowiązek alimentacyjny
 • Opieka i kontakty z dziećmi

Jak długo trwa separacja przed rozwodem

Nie ma sztywno określonych ram czasowych, jak długo musi trwać separacja przed rozwodem. Minimalny okres orzeczonej separacji to 6 miesięcy - dopiero po tym czasie można złożyć pozew rozwodowy.

Najczęściej jednak okres separacji wynosi od 1 roku do 3 lat. Im dłużej ona trwa, tym lepsza jest "próba rozstania" i możliwość spokojnego przemyślenia, czy na pewno chcemy definitywnie zakończyć małżeństwo.

Zdarza się, że separacja ciągnie się latami - zwłaszcza gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. W takim przypadku rozwód bywa odkładany nawet do czasu osiągnięcia pełnoletności przez dzieci.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły