Prawo

Skarga na czynność komornika - formularz skargi online

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki24.12.20236 min.
Skarga na czynność komornika - formularz skargi online

Skarga na czynność komornika formularz to narzędzie prawne służące do zakwestionowania działań komornika, z którymi się nie zgadzamy. Czasem zdarza się, że komornik przekracza swoje uprawnienia lub prowadzi postępowanie w sposób przewlekły. W takich sytuacjach można wnieść skargę na jego czynności.

Kluczowe wnioski:
 • Skarga na komornika składa się za pośrednictwem sądu rejonowego w formie pisemnej.
 • Należy precyzyjnie wskazać zaskarżone czynności komornika oraz zarzuty.
 • Skarga powinna zawierać wniosek o zmianę zaskarżonej czynności lub podjęcie czynności.
 • Sąd rozpatrzy skargę w terminie 3 miesięcy od jej złożenia.
 • Jeśli sąd uzna skargę, komornik będzie zobowiązany do zmiany swoich działań.

Formularz online skargi na komornika

Chcąc złożyć skargę na czynności komornika, nie trzeba już osobiście udać się do sądu. Można to zrobić przez internet, wypełniając stosowny formularz online. Jest to wygodny i szybki sposób na wniesienie skargi bez wychodzenia z domu.

Formularze online skarg na komornika dostępne są na stronach internetowych wielu sądów rejonowych. Wystarczy wejść na stronę właściwego miejscowo sądu, odszukać zakładkę dotyczącą postępowań egzekucyjnych lub formularzy i ściągnąć odpowiedni druk.

Niektóre sądy udostępniają interaktywne formularze online, które można wypełnić i wysłać przez internet, bez konieczności drukowania. W innych przypadkach trzeba pobrać formularz pdf, wydrukować, wypełnić i złożyć w sądzie osobiście lub drogą pocztową.

Skarga online jest tak samo ważna, jak złożona tradycyjną drogą. Pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć wizyty w sądzie.

Zalety skargi na komornika online

Główne zalety składania skarg na komornika przez internet to:

 • oszczędność czasu - nie trzeba iść do sądu osobiście,
 • wygodny dostęp 24/7 - formularz online dostępny jest o każdej porze,
 • prostota - wystarczy wypełnić odpowiednie pola formularza,
 • szybkość - skarga trafia do sądu od razu po wysłaniu,
 • ekologia - nie trzeba drukować papierowych formularzy.

Jak napisać skuteczną skargę na komornika?

Skarga na komornika składana jest z reguły wtedy, gdy jego działania wydają się bezprawne, nieuzasadnione lub przewlekłe. Jak uczynić ją skuteczną?

Przede wszystkim skarga musi zawierać precyzyjne wskazanie zaskarżonej czynności. Nie wystarczy ogólnikowe stwierdzenie "skarżę komornika". Trzeba dokładnie określić, które konkretnie działanie jest przedmiotem skargi.

Po drugie, skarga powinna zawierać wszystkie zarzuty wobec zaskarżonej czynności wraz z uzasadnieniem, dlaczego według skarżącego jest ona bezprawna. Im bardziej szczegółowe uzasadnienie, tym lepiej.

W skardze należy także jednoznacznie określić wniosek - np. o uchylenie zaskarżonej czynności i przeprowadzenie jej prawidłowo albo o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec komornika.

Skuteczna skarga musi być zgodna z przepisami, właściwie uzasadniona, a także zawierać precyzyjne dane identyfikujące sprawę, której dotyczy.

Czytaj więcej: Dekodowanie darowizny w trakcie małżeństwa: Czy wchodzi do majątku wspólnego?

Gdzie i jak złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu działa dany komornik. Robi się to na piśmie.

Skargę wraz z uzasadnieniem można:

 • złożyć osobiście w sądzie w godzinach urzędowania kancelarii,
 • przesłać pocztą tradycyjną do sądu,
 • przesłać online korzystając z platformy ePUAP.

Nie ma żadnych opłat związanych ze złożeniem skargi na komornika. Jest to czynność bezpłatna. Nie jest też wymagane angażowanie adwokata czy radcy prawnego, choć warto zasięgnąć ich opinii przed wniesieniem skargi.

Wzór skargi do sądu na działania komornika

Sąd Rejonowy w X
I Wydział Cywilny
ul. Y1
00-000 X

[miejscowość i data]

Skarżący:[imię i nazwisko, adres skarżącego]

Komornik: [imię i nazwisko komornika, nr kancelarii]

Sygn. akt sprawy: [sygnatura akt postępowania egzekucyjnego]

Sąd Rejonowy w X

I Wydział Cywilny

Skarga na czynności komornika

Wnoszę skargę na czynności komornika [imię nazwisko komornika i nr kancelarii], polegające na... [precyzyjne określenie zaskarżonej czynności].

UZASADNIENIE

[przedstawić szczegółowe zarzuty dot. zaskarżonej czynności komornika]

W związku z powyższym wnoszę o:

1) uchylenie zaskarżonej czynności,

2) przeprowadzenie czynności zgodnie z prawem i zasadami postępowania,

3) [ewentualnie inne wnioski, np. ws. wszczęcia postępowania dyscyplinarnego].

[własnoręczny podpis]

Załączniki:

1) [np. dokument stanowiący podstawę zarzutów]

2) [ewentualnie inne załączniki]

Skarga na przewlekłość postępowania komorniczego

Jeśli postępowanie komornicze przedłuża się w czasie, można złożyć skargę na przewlekłość. Podstawę do tego daje art. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zgodnie z tym przepisem, skargę na przewlekłość można złożyć po co najmniej roku od ostatniej czynności w sprawie. Składa się ją do właściwego sądu, który bada, czy nie został przekroczony rozsądny termin prowadzenia postępowania.

Gdy sąd uzna skargę za uzasadnioną, zobowiązuje on komornika do podjęcia stosownych działań w celu przyspieszenia postępowania w danej sprawie.

Skuteczna skarga a odwołanie komornika z funkcji

Prawidłowo sformułowana, uzasadniona skarga daje szanse na zmianę kwestionowanych działań komornika. Jeśli jednak rażąco narusza on prawo i podejmuje działania ewidentnie niezgodne z przepisami, można dodatkowo złożyć wniosek o jego odwołanie z funkcji.

Odwołanie komornika z funkcji następuje w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych. Wniosek kieruje się do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem prezesa właściwego sądu apelacyjnego.

Podstawą wniosku są rażące lub uporczywe naruszanie prawa przez komornika, niewypełnianie obowiązków albo ujawniona nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej. Do wniosku dołącza się dowody na poparcie zarzutów.

Podsumowanie

Skarga na czynność komornika formularz to narzędzie służące do zakwestionowania konkretnych działań komorniczych. Można ją złożyć, gdy uznamy, że komornik naruszył prawo lub prowadzi postępowanie w sposób przewlekły i nieuzasadniony.

Aby skarga była skuteczna, trzeba dokładnie wskazać zaskarżoną czynność i wszystkie związane z nią zarzuty wraz z uzasadnieniem. Im więcej szczegółów, tym lepiej. Należy też jednoznacznie określić żądanie, np. uchylenia czynności.

Formularz skargi na czynności komornika dostępny jest w internecie na stronach wielu sądów. Można go ściągnąć, wydrukować, wypełnić i złożyć tradycyjną pocztą lub online. To wygodny i szybki sposób na wniesienie skargi.

Jeśli komornik rażąco narusza prawo, oprócz skargi można złożyć wniosek o jego odwołanie z funkcji. Wymaga to jednak mocnych dowodów uzasadniających taki krok.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć
PrawoUmowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie zlecenia i umowy o dzieło. Jakie rodzaje i zalety? Na czym polegają, jak je rozliczać i opodatkować? Poznaj ich definicję, różnice, wady oraz kiedy najlepiej z nich skorzystać.

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża
PrawoUmowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Jak umowa o pracę na czas określony wpływa na sytuację zawodową kobiety w ciąży? Czy pracodawca może rozwiązać umowę próbną z pracownicą oczekującą dziecka? Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w umowie terminowej po stwierdzeniu ciąży.