Biznes

Składki ZUS jako koszt w firmie - Wyjaśniamy zasady

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka07.05.20246 min.
Składki ZUS jako koszt w firmie - Wyjaśniamy zasady

Czy ZUS jest kosztem dla przedsiębiorcy? Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, opłacane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów. Jednak obowiązują tu określone zasady, które wyjaśnimy w tym artykule.

Kluczowe wnioski:
 • Składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów i obniżają podstawę opodatkowania firmy.
 • Składki ZUS płacone przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia są kosztem tylko w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Istnieją limity kwotowe, określające maksymalne koszty składek ZUS, które mogą być odliczone od przychodu.
 • Nieprawidłowe rozliczenie składek ZUS może skutkować konsekwencjami podatkowymi i necessity zapłaty zaległych należności.
 • Aby prawidłowo rozliczać koszty składek ZUS, warto skorzystać z pomocy księgowego lub doradcy podatkowego.

Jakie składki ZUS są kosztem dla przedsiębiorcy?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli tzw. składek ZUS. Dobrą wiadomością jest, że część z tych opłat może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu, a tym samym obniżyć podatek dochodowy przedsiębiorcy.

Generalnie, jako koszty uzyskania przychodów można odliczyć składki ZUS opłacane za siebie oraz za zatrudnionych pracowników. Oznacza to, że czy składka zdrowotna jest kosztem, czy opłacane są składki emerytalne, rentowe czy wypadkowe – wszystkie te kwoty pomniejszają podstawę opodatkowania.

Warto jednak pamiętać, że zasady odliczania składek ZUS różnią się w zależności od formy prowadzonej działalności i zatrudnianych osób. Przyjrzyjmy się zatem szczegółowym przepisom.

Jeśli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, kosztem są tylko te składki, które opłacasz na własne ubezpieczenia. Natomiast gdy zatrudniasz pracowników, możesz odliczyć składki odprowadzane zarówno za siebie, jak i za zatrudnionych.

Czy składki ZUS płacone przez pracodawcę są kosztem?

Zdecydowanie tak – składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu firmy. Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jasno określają, że wszelkie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, odprowadzane przez płatnika od wynagrodzeń pracowników, są kosztem uzyskania przychodów.

Oznacza to, że te kwoty pomniejszają podstawę opodatkowania przedsiębiorstwa. Im więcej pracowników zatrudniasz, tym więcej możesz odliczyć z tytułu zapłaconych składek ZUS.

Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne limity kwotowe, które ograniczają wysokość możliwych do odliczenia kosztów składek. O tych limitach opowiemy w dalszej części artykułu.

Dlaczego składki ZUS obniżają podatek dochodowy firmy?

Składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ są wydatkiem niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników. Kodeks pracy obliguje pracodawców do odprowadzania składek za każdego zatrudnionego, więc są to obowiązkowe obciążenia związane z prowadzeniem firmy.

Skoro składki ZUS stanowią część kosztów działalności, to zgodnie z zasadami opodatkowania mogą zostać odliczone od przychodów przedsiębiorstwa. Dzięki temu obniżają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, a w konsekwencji płaconą do urzędu skarbowego kwotę podatku.

Czytaj więcej: Castorama zwroty sklep stacjonarny: ile dni na zwrot w castoramie?

Kiedy składki ZUS płacone za pracownika są kosztem?

Aby składki ZUS odprowadzane za pracownika przez pracodawcę mogły zostać uznane za koszt uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione określone warunki:

 • Pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej.
 • Wysokość i okresy odprowadzania składek muszą być zgodne z przepisami prawa, w szczególności Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Składki muszą być rzeczywiście odprowadzane przez pracodawcę do ZUS w należnej wysokości i terminach.

Jeśli powyższe warunki są spełnione, pracodawca może zaliczyć całość opłaconych składek do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Oczywiście w granicach określonych limitów, o których opowiemy za chwilę.

Jak oblicza się koszty składek ZUS w firmie?

Zdjęcie Składki ZUS jako koszt w firmie - Wyjaśniamy zasady

Zasady naliczania i rozliczania kosztów składek ZUS zależą od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz zatrudnianych osób. W większości przypadków należy jednak przestrzegać następującego schematu:

 1. Ustal wysokość składek opłacanych za siebie oraz zatrudnionych pracowników zgodnie z aktualnymi stawkami procentowymi i podstawami wymiaru.
 2. Następnie zsumuj kwoty wszystkich składek opłaconych w danym miesiącu/kwartale.
 3. Sprawdź, czy łączna kwota nie przekracza ustawowych limitów.
 4. Odlicz koszty składek od przychodów firmy w rozliczeniu podatkowym.

Przy wyliczaniu kosztów składek ZUS warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak wyższa składka zdrowotna płacona przez przedsiębiorcę, różne stawki dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz specjalne zasady np. dla współpracujących małżonków.

Skorzystanie z pomocy księgowej lub odpowiedniego oprogramowania może znacznie ułatwić i uprościć prawidłowe rozliczenie kosztów.

 • Podstawą odliczenia składek ZUS są rzeczywiście poniesione i udokumentowane wydatki.
 • Istnieją limity roczne określające maksymalną wysokość zaliczanych do kosztów składek ZUS.
 • Składki odlicza się w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym zostały opłacone.

Kiedy składki ZUS nie są uznawane za koszt podatkowy?

Zasadniczo składki ZUS mogą być kosztem uzyskania przychodów, jednak w niektórych przypadkach prawo nie pozwala na ich odliczenie od dochodu do opodatkowania:

Po pierwsze, składki ZUS opłacone przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia mogą być kosztem jedynie wtedy, gdy prowadzi on pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli prowadzisz wyłącznie działalność rolniczą, składki odprowadzane tylko za siebie nie będą kosztem.

Podsumowanie

Jak widać, sprawa opłacania składek ZUS i ich traktowania jako kosztów uzyskania przychodów nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Odpowiedzi na pytania czy składka zdrowotna jest kosztem oraz czy ZUS jest kosztem zależą od kilku czynników, w tym rodzaju działalności, formy zatrudnienia pracowników czy okresów regulowania należności.

Aby mieć pewność, że wszystko robisz zgodnie z przepisami i maksymalnie wykorzystujesz możliwość obniżenia podatku dochodowego, najlepiej skonsultować się z doświadczonym doradcą podatkowym lub księgowym. Dzięki ich wiedzy i pomocy unikniesz błędów oraz skomplikowanych sytuacji z organami skarbowymi.

Najczęstsze pytania

Tak, składki ZUS płacone przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia stanowią koszt uzyskania przychodu pod warunkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie są jednak kosztem w przypadku działalności rolniczej.

Składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę za zatrudnione osoby są kosztem uzyskania przychodów, jeśli pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy, a składki są opłacane zgodnie z prawem w należnych kwotach i terminach.

Tak, składka zdrowotna odprowadzana przez pracodawcę za zatrudnionego pracownika stanowi część składek ZUS, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów firmy.

Tak, istnieją ustawowe limity określające maksymalne kwoty składek ZUS, które mogą być uznane za koszty podatkowe. Limity te są corocznie aktualizowane i zależą od formy prowadzonej działalności.

Składki ZUS nie mogą być odliczone od dochodu do opodatkowania, jeśli nie zostały faktycznie opłacone w należnej wysokości i terminach, a także w przypadku prowadzenia wyłącznie działalności rolniczej (składki opłacane tylko za siebie).

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły