Coaching Dao (Tao) - Coaching Transpersonalny

  • W jaski sposób współczesny człowiek może skorzystać z pojęcia Dao?
  • Jak zastosować i wykorzystać narzędzia coachingowe oparte na koncepcji Dao?
  • Jak zastosować idee Dao w codziennych realiach polskich?
  • Jakie są punkty wspólne pomiędzy stoicyzmem, taoizmem i współczesną edukacją człowieka (coaching, mentoring, tutoring)?

Metoda taoistyczna w coachingu współczesnym

Narzędzia oraz zamysł programu powstawały w procesie wieloletniej praktyki terapeutycznej, coachingowej, mentoringowej oraz doświadczeń podróżniczych Macieja Bennewicza. Program został rozwinięty i zmodyfikowany w Instytucie Kognitywistyki z wykorzystaniem współczesnej wiedzy naukowej. Podstawy programowe lecz również konkretne ćwiczenia można znaleźć w książkach Bennewicza m.in Coaching Tao, Tao i samoświadomość (ukaże się w 2017) oraz Coaching na Wyspach szczęśliwych.

Uczestnicy kursu zapoznają się z głównymi ideami i koncepcjami Dao (taoizmu filozoficznego) jako metody rozwoju osobistego. Na podbudowie wiedzy i doświadczenia starożytnych mistrzów powstał zwarty, nierzadko zaskakujący system o charakterze praktycznym. Kurs nie koncentruje się na aspektach religijnych choć tego rodzaju praktyki powstały na podbudowie Dao i do dziś funkcjonują w Azji. Taoizm powstał i rozwijał się jako zestaw praktycznych sugestii, nastawionych na osiąganie osobistej harmonijności i spójności. W Dao istotna jest relacja mistrza i ucznia. Mistrz jednakże pełni w taoizmie jedynie rolę inspiratora nie zaś nauczyciela kierującego dyrektywnie rozwojem ucznia. Rola taoistycznego mistrza jest zatem podobna do roli współczesnego coacha w oddziaływaniach coachingowych.

Z idei Dao czerpał buddyzm oraz konfucjanizm – najważniejsze prądy filozoficzno-religijne Chin oraz Azji Środkowo- Wschodniej. Inaczej jak te dwa nurty - taoizm koncentrował się jednakże na stronie praktycznej, radości życia, naturalności i prostocie działania. Współcześnie idee Dao traktujemy jako zaproszenie do osobistej efektywności opartej na, nierzadko zaskakujących dla ludzi Zachodu, założeniach: skromności, umiaru, prostoty, łatwości.

Dao zamiast do rywalizacji, dążenia do sukcesu za wszelką cenę, konsumpcjonizmu zaprasza do wykorzystywania naturalnych mechanizmów inteligentnej natury. Inspiruje w odkrywaniu lekkości życia. Zachęca do tworzenia wewnętrznego spokoju. Wskazuje drogę do stanu przebudzenia.

W czasie dwudniowego kursu (16 h lekcyjnych z przerwami) poznasz główne zasady Dao oraz wynikające z nich narzędzia (techniki, ćwiczenia) coachingowe. Każda z głównych zasad taoizmu jest zilustrowana ćwiczeniem, które w sposób praktyczny umożliwi działanie w sprawach dotyczących życia codziennego, biznesu, pracy, nauki, zdrowia i wieli innych obszarów funkcjonowania współczesnego człowieka.

Kurs zbudowany jest z krótkich wykładów uzupełnianych demonstracjami narzędzi oraz ćwiczeń praktycznych będących pragmatycznym wykorzystaniem omawianej zasady. Każde ćwiczenie oparte jest na sprawdzonym modelu coachingowym. Demonstracje ćwiczeń polegają na pracy coachingowej z poszczególnymi uczestnikami, odnoszą się do ich realnych celów, problemów oraz dylematów. W czasie kursu obowiązuje zasada poufności. Zostaną również omówione mechanizmy decydujące o skuteczności poszczególnych ćwiczeń (tzw. silnik ćwiczeń ).

Kurs odbywa się w kameralnych grupach, w atmosferze skupienia i współpracy (maksymalnie 12 osób). W szkoleniu uczestniczą również stażyści Instytutu Kognitywistyki.

Do kogo skierowany jest kurs?

Na wiedzy i doświadczeniu Dao skorzystać mogą praktykujących coache, mentorzy, terapeuci, specjaliści resocjalizacji, pedagodzy, edukatorzy, oraz nauczyciele i menedżerowie poszukujący niedyrektywnych metod zarządzania. Coaching Dao jest zaawansowaną metodą pracy z uczniem-klientem. Kurs skierowany jest również do pasjonatów doświadczonych w procesie osobistej zmiany i rozwoju kompetencji. Kurs poprzedza obowiązkowa indywidualna rozmowa rekrutacyjna z każdym uczestnikiem.

Odbiorcy kursu, uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz ćwiczenia do wykonywania po szkoleniu.

Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzyma: Certyfikat Specjalizacji Coachingowej Instytutu Kognitywistyki - Coaching Dao. Coaching Transpersonalny.

Program stanowi zaawanasowany, kompletny model pracy z użyciem narzędzi Coachingu Dao. W cenie kursu uczestnicy otrzymują również przerwy kawowe, lunch oraz materiały dydaktyczne.

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.