Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy

Kurs prowadzi w części wykładowo-warsztatowej Maciej Bennewicz – Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, superwizor; ze wsparciem Anny Jera – wykładowcy i trenera kognitywnego, a także superwizorzy i egzaminatorzy Instytutu Kognitywistyki.

Zakres programu

Uczestnicy nabędą kompetencje i umiejętności mentoringowe w zakresie:

 • Tworzenia programów mentoringowych dla swoich klientów
 • Tworzenia i ewaluowanie dostosowanych do klienta projektów mentoringowych
 • Budowy etycznej postawy mentora i moderatora zmian dotyczących biznesu lub dowolnego obszaru rozwoju u swoich klientów (mentee)
 • Wyboru narzędzi treningowych i dostosowywanie metody treningowej do potrzeb klienta, jego tempa rozwoju oraz początkowych umiejętności
 • Tworzenia efektywnej komunikacji z klientem
 • Rozpoznawania i diagnozowania potrzeb rozwojowych klienta oraz tworzenia na ich podstawie celów rozwojowych oraz skutecznych treningów
 • Kierowanie treningiem klienta zgodnie z ustalonymi celami a także motywowania i mobilizowania klienta do osiągania wyznaczonych rezultatów

Ponadto uczestnicy posiądą umiejętności dobierania odpowiednich metod, narzędzi oraz ćwiczeń pomagających w realizowaniu obranych celów przez klienta. Dokonywania wyboru oraz praktycznego stosowanie technik służących skutecznemu mentoringowi.

Każdy z uczestników przejdzie własny mentoring związany z realnymi celami w ramach ćwiczeń, których przebieg będzie superwizowany. Ponadto zrealizuje superwizowany program mentoringu dla realnego mentee (w ramach obowiązkowego wolontariatu).

Zajęcia warsztatowo – wykładowe prowadzi Maciej Bennewicz Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, superwizor, coach, terapeuta, mentor. Zespół trenerów oraz superwizorów Instytutu Kognitywistyki będzie towarzyszył uczestnikom w trakcie zajęć, treningów, superwizji oraz w czasie egzaminu.

Po ukończeniu kursu, którego uwieńczeniem jest praktyczny i teoretyczny egzamin certyfikacyjny uczestnik będzie wykazywał się pragmatycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu mentora, zostanie wyposażony w kilkanaście technik i metod ćwiczeniowych. Będzie gotów do podjęcia samodzielnej aktywności mentora w zakresie mentoringu indywidualnego o charakterze biznesowym, projektowym oraz w działaniach nastawionych na wynik.

Do kogo skierowany jest kurs Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy?

270 godzinny kurs rozłożony na 16 dni szkoleniowych, plus pracę własną, zaadresowany jest przede wszystkim do:

 • Trenerów biznesowych, trenerów wewnętrznych, trenerów rozwoju osobistego, coachów, tutorów, pedagogów i nauczycieli oraz poczatkujących mentorów
 • Menedżerów różnych szczebli
 • Doradców, konsultantów, HR business partnerów oraz pracowników szeroko pojętego HR-u
 • Pracowników działów szkoleniowych, personalnych, sprzedażowych oraz osób zarządzające potencjałem ludzkim
 • Nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w placówkach szkolnych oraz opiekuńczych
 • Specjalistów zawodów pomocowych w medycynie a także resocjalizacji
 • Osób zawodowo zajmujących się pomaganiem i wspieraniem rozwoju oraz pasjonatów rozwoju osobistego i kreatywności w działaniu

Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób zainteresowanych dyrektywnymi i wynikowymi metodami wspierania rozwoju osobistego oraz dla menedżerów różnych szczebli. Mentoring to skuteczna metoda również dla samodzielnych specjalistów pracującym przy zarządzaniu talentami, pracowników pionów HR, rekrutacji, szkoleń, oraz sprzedaży.

Z mentoringu mnogą skorzystać również osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem. Mentoring jest użyteczny również dla freelancerów pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach. Uczestnicy zyskają usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń metodami mentoringowymi oraz zarządzania sukcesją wiedzy. Poszczególne techniki i ćwiczenia można będzie wykorzystać również do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników. Metody mentoringowe są skuteczne również w szeroko pojętych procesach zarządzania personelem w firmie.

Proces certyfikacji oraz efekty kursu

Rezultatem ukończenia kursu będzie uzyskanie certyfikatu zawodowego Profesjonalnego Certyfikowanego Mentora Biznesowego (Business Mentor Professional Certificate).

Certyfikat ukończenia kursu wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 • Odbycia i zakończenia treningu grupowego, który rozpoczyna kurs (3 dni)
 • Aktywnego uczestnictwa w całości kursu (zalicza tylko 100 % obecności na zajęciach)
 • Pozytywne odbycie treningów superwizowanych
 • Terminowe wykonywanie i zaliczenie prac oraz zadań domowych (w tym raportów z sesji treningowych oraz wolontariatu)
 • Zaliczenia pracy własnej studenta (literatura, opanowanie teorii i praktyki)
 • Przeprowadzenia, do dnia egzaminu, treningów w wolontariacie (30 h zegarowych),
 • Pozytywne zaliczanie egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Egzamin teoretyczny przebiega w formie testu sprawdzającego. Egzamin praktyczny polega na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji mentoringowej z rzeczywistym klientem mentoringu w obecności komisji egzaminacyjnej. Sesja egzaminacyjna jest oceniana i superwizowana przez zespół superwizorów. Odbywa się publicznie.

Metoda

Kurs mentoringowy jest prowadzony metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik szkoleniowych, mentoringowych oraz coachingowych. Każda partia materiału warsztatowego i teoretycznego znajduje swoje odbicie w technikach oraz ćwiczeniach będących narzędziami mentoringowym. Zostanie praktycznie, wielokrotnie przećwiczona przez uczestników aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnienia.

Uczestnicy otrzymają również zestaw narzędzi i technik mentoringowych oraz sprawdzone modele działania w określonych sytuacjach mentoringowych. Ponadto uczestnicy zostaną wyszkoleni w zakresie samodzielnego tworzenia programów mentoringowych oraz skutecznego tworzenia i ewaluowania projektów mentoringowych skierowanych do klientów.

W czasie kursu praca będzie się odbywała w grupach maksymalnie 12 osobowych.

Oprócz zajęć warsztatowo-wykładowych każdy z uczestników będzie miał obowiązek poprowadzić 12 sesji treningowych ze swoim partnerem mentoringowym. Sesje treningowe oraz postępy uczestnika będą poddawane cyklicznej superwizji i omawiane w kategoriach osiąganych rezultatów.

Kurs trwa 270 godzin, obejmuje 16 dni szkoleniowych, 12 superwizji grupowych, przygotowanie do egzaminu, znajomość ponad 20 narzędzi i technik mentoringowych. Uczestnicy otrzymają podręcznik, materiały ćwiczeniowe oraz całodzienny posiłek w czasie zjazdów.

Absolwent Instytut Kognitywistyki może ubiegać się o akredytację w ramach Instytutu logując się nas tronie http://akredytacjabik.pl Wówczas może podjąć ścieżkę akredytacyjną, w wyniku której może uzyskać jeden z trzech tytułów mistrzowskich.

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.