Prawo

Umowa dożywocia: dożywotnik, umowa dożywocia wzór

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka27.12.20237 min.
Umowa dożywocia: dożywotnik, umowa dożywocia wzór

Umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna, na mocy której właściciel nieruchomości przekazuje ją innej osobie (dożywotnikowi), w zamian za dożywotnie utrzymanie. W praktyce umowa ta bywa zawierana przez osoby starsze, samotne, które chcą zapewnić sobie opiekę i utrzymanie do końca życia. Jednak zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy dożywocia, warto dokładnie zapoznać się z jej zasadami, prawami i obowiązkami stron.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna o dożywotnie utrzymanie
 • Przed podpisaniem umowy warto skonsultować ją z prawnikiem
 • Należy dokładnie sprawdzić wiarygodność drugiej strony umowy
 • W umowie należy precyzyjnie określić obowiązki i uprawnienia stron
 • Rozwiązanie umowy jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach

Umowa dożywocia - korzyści i zagrożenia

Umowa dożywocia to umowa, na mocy której właściciel nieruchomości przekazuje ją innej osobie (zwanej dożywotnikiem), w zamian za zobowiązanie dożywotnika do zapewnienia mu utrzymania i opieki do końca życia.

Z punktu widzenia właściciela nieruchomości, czyli zazwyczaj osoby starszej, główne korzyści takiej umowy to:

 • zapewnienie sobie opieki i utrzymania do końca życia
 • uniknięcie samotności i wykluczenia społecznego

Jednak umowa dożywocia niesie ze sobą również pewne zagrożenia, do których należą:

 • utrata prawa własności do nieruchomości już z chwilą zawarcia umowy
 • niewywiązywanie się dożywotnika ze zobowiązań umownych
 • trudności w rozwiązaniu czy wypowiedzeniu umowy

Dlatego zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy dożywocia, dokładnie przeanalizuj jej warunki i rozważ wszystkie za i przeciw.

Jak wybrać odpowiedniego dożywotnika?

Kluczowe przy zawieraniu umowy dożywocia jest wybranie odpowiedniego dożywotnika, który będzie godny zaufania i rzetelnie wywiąże się ze swoich obowiązków.

Warto w tym celu np. poprosić o referencje od innych osób, dla których świadczył podobne usługi lub sprawdzić jego reputację online. Można też w umowie zawrzeć zapisy gwarantujące rekompensatę finansową w razie niewywiązania się dożywotnika.

Jak zawrzeć umowę dożywocia krok po kroku

Oto podstawowe kroki do zawarcia umowy dożywocia:

 1. Znalezienie odpowiedniego dożywotnika i sprawdzenie jego wiarygodności
 2. Uzgodnienie warunków umowy z dożywotnikiem
 3. Sporządzenie umowy przez notariusza
 4. Podpisanie umowy przed notariuszem
 5. Przeniesienie własności nieruchomości na dożywotnika

Warto przy tym pamiętać, że:

 • umowa dożywocia musi mieć formę aktu notarialnego
 • najlepiej, aby przygotował ją doświadczony notariusz lub prawnik
 • przed podpisaniem dokładnie zapoznaj się z treścią umowy i jej konsekwencjami

Ustalenie szczegółowych warunków umowy

Kluczowe w umowie dożywocia jest precyzyjne określenie obowiązków i uprawnień obu stron. Warto więc dopilnować, aby uwzględnione zostały takie kwestie, jak:

 • zakres świadczeń opiekuńczych i zabezpieczenia bytowego
 • zasady korzystania z nieruchomości przez byłego właściciela
 • konsekwencje niewywiązania się stron z umowy

Pozwoli to uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów w przyszłości.

Czytaj więcej: Wzór Wniosku o Przyspieszenie Rozpoznania Sprawy w Sądzie - Praktyczne Wskazówki i Rady

Wzór umowy dożywocia - najważniejsze zapisy

Oto przykładowe, kluczowe zapisy, jakie powinna zawierać umowa dożywocia:

Przedmiot umowy Dokładne określenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy (adres, nr działki, powierzchnia, księga wieczysta)
Data przeniesienia własności Określenie daty, od kiedy dożywotnik staje się właścicielem nieruchomości
Zakres świadczeń Szczegółowe określenie, na czym polega "utrzymanie i opieka" ze strony dożywotnika
Zasady zamieszkiwania Kto i na jakich warunkach może zamieszkiwać w nieruchomości
Kary umowne Określenie konsekwencji finansowych dla stron w razie niewywiązania się z umowy

Wszystkie zapisy umowy dożywocia muszą być precyzyjne, jasno określać prawa i obowiązki stron oraz ewentualne rekompensaty. Pozwoli to uniknąć problemów w przyszłości.

Prawa i obowiązki stron umowy dożywocia

Umowa dożywocia rodzi określone prawa i obowiązki zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla dożywotnika.

Dożywotnik

Do najważniejszych obowiązków dożywotnika należą:

 • zapewnienie byłemu właścicielowi mieszkania, wyżywienia, ubrania, środków higieny
 • zaspokajanie jego potrzeb bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, religijnych
 • pielęgnowanie i pokrywanie kosztów leczenia
 • ponoszenie kosztów utrzymania nieruchomości i opłat publicznoprawnych

W zamian dożywotnik nabywa prawo własności nieruchomości.

Właściciel nieruchomości

Z kolei najważniejsze uprawnienia byłego już właściciela nieruchomości to:

 • dożywotnie zamieszkiwanie w nieruchomości / lokalu
 • korzystanie z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem
 • żądanie należytego wykonywania umowy przez dożywotnika

W zamian traci on prawo własności nieruchomości.

Zabezpieczenie majątku przy umowie dożywocia

Ponieważ wraz z zawarciem umowy dożywocia tracisz prawo własności swojej nieruchomości, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów finansowych.

Najczęściej stosowanymi w umowach dożywocia zabezpieczeniami są:

 • hipoteka - pozwala odzyskać w razie potrzeby część wartości nieruchomości
 • kary umowne - rekompensują finansowo niewykonanie umowy przez dożywotnika
 • gwarancja bankowa - bank wypłaca odszkodowanie, jeśli dożywotnik nie wywiąże się z umowy

Można rozważyć ustanowienie zapisu windykacyjnego na rzecz rodziny byłego właściciela, dzięki czemu nieruchomość wróci do rodziny po jego śmierci.

Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy dożywocia

Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy dożywocia jest możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach.

Były właściciel nieruchomości może wypowiedzieć umowę, gdy dożywotnik rażąco narusza swoje obowiązki, np. porzuca go lub stosuje przemoc. Wymaga to jednak udowodnienia niewypełniania warunków umowy.

Z kolei dożywotnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia tylko wtedy, gdy:

 • dalsze wywiązywanie się z umowy jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z przyczyn leżących po stronie właściciela (np. agresja, uzależnienia)
 • właściciel nie wyraża zgody na niezbędne prace remontowe

Umowa dożywocia wygasa automatycznie w razie śmierci jednej ze stron. By uniknąć komplikacji, warto szczegółowo przemyśleć jej postanowienia jeszcze przed podpisaniem.

Podsumowanie

Umowa dożywocia to coraz popularniejsza forma zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych i opiekuńczych osób starszych. Jednak zanim zdecydujemy się na jej zawarcie, warto dokładnie zapoznać się z zasadami jej funkcjonowania oraz prawami i obowiązkami stron. Kluczowe jest wybranie godnego zaufania dożywotnika, który rzetelnie wywiąże się ze swoich obowiązków opiekuńczych. Istotna jest też precyzyjna treść umowy - powinna ona jasno określać warunki utrzymania, zasady zamieszkiwania w nieruchomości oraz konsekwencje niedotrzymania warunków przez którąkolwiek ze stron.

Zawierając umowę dożywocia, warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenia majątkowe na wypadek niewywiązania się dożywotnika z jego zobowiązań. Mogą to być np. hipoteka, kary umowne czy gwarancja bankowa. Ponadto należy pamiętać, że możliwości wypowiedzenia takiej umowy są mocno ograniczone - zarówno po stronie byłego właściciela, jak i dożywotnika.

Podsumowując, umowa dożywocia daje szansę na godne życie seniorom, ale wymaga wcześniejszego, dogłębnego rozpoznania jej konsekwencji prawnych i majątkowych. Warto skorzystać z pomocy prawnika, aby w pełni zabezpieczyć swoje interesy w tej umowie cywilnoprawnej.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pozwolą Ci podjąć świadomą i przemyślaną decyzję w kwestii ewentualnego zawarcia umowy dożywocia zarówno jako właściciel nieruchomości, jak i potencjalny dożywotnik.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć
PrawoUmowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie zlecenia i umowy o dzieło. Jakie rodzaje i zalety? Na czym polegają, jak je rozliczać i opodatkować? Poznaj ich definicję, różnice, wady oraz kiedy najlepiej z nich skorzystać.

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża
PrawoUmowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Jak umowa o pracę na czas określony wpływa na sytuację zawodową kobiety w ciąży? Czy pracodawca może rozwiązać umowę próbną z pracownicą oczekującą dziecka? Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w umowie terminowej po stwierdzeniu ciąży.