Prawo

Umowa o dział spadku - co to jest, umowny i sądowy dział spadku

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska30.12.20238 min.
Umowa o dział spadku - co to jest, umowny i sądowy dział spadku

Umowa o dział spadku to umowa zawierana pomiędzy spadkobiercami w celu podziału majątku po zmarłym. Dokument ten reguluje kwestie dziedziczenia bez konieczności prowadzenia postępowania spadkowego przed sądem. W artykule wyjaśnimy, czym jest umowa o dział spadku, jakie są jej rodzaje i korzyści oraz jak przebiega proces jej zawierania.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa o dział spadku pozwala uniknąć postępowania sądowego i kosztów sądowych.
 • Można zawrzeć umowę przed notariuszem lub prywatnie w formie pisemnej.
 • Umowa musi uwzględniać wszystkich spadkobierców uprawnionych do spadku.
 • Należy sprawdzić czy wszyscy spadkobiercy zgadzają się na proponowany podział.
 • W razie sporu można złożyć pozew o dział spadku do sądu lub zawrzeć ugodę sądową.

Umowa notarialna o dział spadku

Umowa o dział spadku to umowa zawierana przed notariuszem pomiędzy spadkobiercami w celu podziału majątku osoby zmarłej. Dokument ten reguluje kwestie dziedziczenia bez konieczności prowadzenia sprawy spadkowej przed sądem.

Zawarcie umowy notarialnej o dział spadku jest dobrowolne. Jednak w praktyce bardzo często okazuje się ona niezbędna, aby uniknąć konfliktów między spadkobiercami oraz przyspieszyć proces dziedziczenia.

Korzyści z umowy notarialnej

Podstawową korzyścią z zawarcia umowy notarialnej o dział spadku jest uniknięcie postępowania spadkowego przed sądem. Prowadzenie sprawy przez sąd wiąże się zazwyczaj z dużymi kosztami i przeciągającą się procedurą.

Umowa notarialna pozwala też uniknąć ewentualnych konfliktów pomiędzy spadkobiercami i szybko podzielić majątek zmarłego. Co ważne, ma ona moc prawną na równi z postanowieniem sądu.

Rodzaje umów działu spadku - umowny i sądowy

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje umów o dział spadku:

 • umowny dział spadku - umowa zawierana dobrowolnie przez spadkobierców,
 • sądowy dział spadku - postanowienie sądu kończące postępowanie spadkowe.

Kluczowa różnica polega na tym, że umowa zawierana jest bez udziału sądu, natomiast dział spadku sądowy jest efektem postępowania spadkowego prowadzonego przed sądem. Ten drugi wariant jest zdecydowanie bardziej czasochłonny i kosztowny.

Kiedy umowny dział spadku?

Umowny dział spadku zalecany jest wtedy, gdy:

 • spadkobiercy dogadują się co do podziału spadku i chcą go szybko przeprowadzić,
 • spadek nie jest skomplikowany (np. kilka nieruchomości i oszczędności na koncie),
 • nie ma konieczności sprzedaży nieruchomości w celu podziału spadku.

W takich sytuacjach umowa pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Należy ją po prostu sporządzić u notariusza według uzgodnień spadkobierców.

Kiedy sądowy dział spadku?

Sądowy dział spadku będzie konieczny, gdy:

 • spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału spadku,
 • występuje duża liczba składników spadku (np. kilka mieszkań i działek),
 • konieczna jest sprzedaż nieruchomości aby podzielić spadek.

Wówczas spadkobiercy zmuszeni są wnieść sprawę do sądu, a podziałem zajmie się sędzia. Może to jednak zająć nawet kilka lat.

Czytaj więcej: Jak Złożyć Oświadczenie o Odrzuceniu Spadku w Imieniu Małoletniego: Wniosek, Zgoda i Wzór

Korzyści z umowy notarialnej działu spadku

Zawarcie umowy notarialnej o dział spadku zamiast postępowania sądowego ma szereg zalet:

 • Unikanie wielomiesięcznego, kosztownego procesu sądowego.
 • Możliwość szybkiego działu spadku, zgodnie z wolą spadkobierców.
 • Pewność co do ostatecznego kształtu podziału spadku.
 • Uniknięcie konfliktów pomiędzy spadkobiercami dotyczącymi podziału.
 • Obniżenie kosztów obsługi prawnej i opłat sądowych.

Dlatego zawsze warto rozważyć możliwość zawarcia umowy notarialnej zanim od razu kierować sprawę do sądu. Pozwoli to zaoszczędzić nerwy i pieniądze.

Wymogi formalne przy zawieraniu umowy

Umowa o dział spadku - co to jest, umowny i sądowy dział spadku

Aby prawidłowo zawrzeć umowę notarialną o dział spadku, konieczne jest spełnienie kilku warunków formalnych:

 1. Obecność wszystkich spadkobierców z dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.
 2. Przedstawienie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo ze zmarłym.
 3. Okazanie testamentu, jeśli spadkobiercy dziedziczą na jego podstawie.
 4. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku przez spadkobierców.
 5. Opisanie w umowie wszystkich składników spadku wraz z ich wartością i przypisaniem do poszczególnych spadkobierców.

Należy pamiętać, że umowa musi objąć wszystkie osoby, które są uprawnione do spadku. W przeciwnym razie może zostać uznana za nieważną. Dlatego kluczowe jest ustalenie kręgu spadkobierców.

Przykładowy podział w umowie notarialnej

Składnik spadku Wartość Przypisany spadkobierca
Mieszkanie 60 m2 300 000 zł Jan Kowalski
Działka budowlana 150 000 zł Anna Kowalska
Samochód osobowy 20 000 zł Jan Kowalski
Gotówka na koncie 30 000 zł Podział po równo

W umowie notarialnej o dział spadku precyzyjnie określa się, które składniki majątku przypadają poszczególnym spadkobiercom. Ułatwi to późniejsze dokończenie wszelkich formalności związanych z dziedziczeniem konkretnych składników, np. przepisanie nieruchomości.

Konsekwencje nierównego podziału spadku

Spadkobiercy sporządzając umowę działu spadku, dzielą majątek według własnego uznania. Nie zawsze jednak podział jest równy, np. z powodu wcześniejszych darowizn lub nierównego wkładu w opiekę nad zmarłym.

Co istotne, nierówny podział spadku w umowie notarialnej nie oznacza automatycznie, że któryś ze spadkobierców został pokrzywdzony. Jeśli wszyscy wyrazili zgodę na taki podział i podpisali umowę, jest on prawnie wiążący.

Problemy mogą się pojawić, gdy jeden ze spadkobierców w przyszłości uzna, że nie otrzymał należnej mu części spadku. Wtedy może on żądać unieważnienia umowy lub dokonania dodatkowego działu spadku.

Ochrona przy nierównym podziale

Aby zabezpieczyć interesy wszystkich spadkobierców, warto w umowie zawrzeć następujące zapisy:

 • dokładne wyszczególnienie wartości poszczególnych składników spadku,
 • przyczyny nierównego podziału spadku pomiędzy uprawnionych,
 • oświadczenia spadkobierców, że nie będą rościć pretensji z tytułu nierówności działów.

Pozwoli to uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że spadkobiercy zawsze mogą żądać dodatkowego działu spadku w razie pominięcia jakiegoś składnika w pierwotnej umowie.

Co zrobić gdy nie ma porozumienia między spadkobiercami

Zdarza się, że spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia odnośnie podziału spadku. Sprzeczki mogą dotyczyć zarówno samego sposobu podziału jak i prawidłowości określenia kręgu spadkobierców.

Co wtedy zrobić?

Pierwszą opcją jest mediacja, czyli dobrowolne, poufne porozumienie przy udziale bezstronnego mediatora. Jej celem jest wypracowanie kompromisowego stanowiska akceptowalnego przez obie strony. Mediacja jest zdecydowanie tańsza niż proces sądowy.

Gdy mediacja nie przynosi efektu, konieczne staje się złożenie pozwu o dział spadku do sądu. Wówczas to sędzia podejmie decyzję o podziale i przyzna poszczególne składniki spadku każdemu uprawnionemu.

Ostatecznie spadkobiercy zawsze mają możliwość zawarcia ugody sądowej w trakcie trwania procesu. Jest ona podobna do umowy notarialnej, z tą różnicą, że zatwierdzana jest przez sąd i kończy postępowanie.

W przypadku braku możliwości porozumienia między spadkobiercami, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest polubowne zakończenie sporu. Pozwala to uniknąć przeciągającego się i kosztownego procesu sądowego.

Podsumowanie

Umowa o dział spadku to dobrowolna umowa zawierana pomiędzy spadkobiercami w celu podziału majątku po zmarłym. Pozwala ona dzielić spadek bez udziału sądu, co przyspiesza cały proces i pozwala uniknąć kosztów. Wyróżnia się umowny oraz sądowy dział spadku. Ten pierwszy odbywa się na drodze zawarcia umowy, drugi zaś jest efektem postępowania sądowego.

Zawarcie umowy o dział spadku jest dobrowolne i zależy od woli spadkobierców. Jednak w wielu przypadkach okazuje się korzystniejsze niż długotrwałe i kosztowne postępowanie sądowe. Co istotne, umowa notarialna ma moc prawną na równi z postanowieniem sądu.

Aby umowa o dział spadku była ważna, konieczny jest udział wszystkich spadkobierców uprawnionych do spadku. Umowa musi precyzyjnie określać, które składniki spadku przypadają konkretnym osobom. Umożliwi to późniejsze przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z dziedziczeniem.

W przypadku braku porozumienia co do sposobu podziału spadku, spadkobiercy muszą oddać sprawę do sądu. Jednak zdecydowanie lepiej jest doprowadzić do ugody jeszcze przed wszczęciem postępowania - albo w drodze mediacji, albo przez zawarcie ugody sądowej już po złożeniu pozwu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Usługi zwolnione z VAT - lista, warunki, dokumentacja
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Ochrona danych osobowych pracowników - O czym pamiętać?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.