Rodzina

Wniosek o urlop ojcowski PDF - Wzór do pobrania

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka31.01.20245 min.
Wniosek o urlop ojcowski PDF - Wzór do pobrania

Wniosek o urlop ojcowski PDF to dokument, który musi złożyć ojciec ubiegający się o prawo do opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Na podstawie tego wniosku pracodawca udziela pracownikowi urlopu ojcowskiego, dzięki któremu może on spędzić czas z dzieckiem w pierwszych tygodniach jego życia.

Kluczowe wnioski:
 • Urlop ojcowski przysługuje każdemu pracownikowi-ojcu w wymiarze 2 tygodni, niezależnie od liczby narodzonych dzieci.
 • Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć u swojego pracodawcy najpóźniej 7 dni po porodzie.
 • Do wniosku trzeba dołączyć akt urodzenia dziecka lub jego kopię.
 • Ojciec może łączyć urlop ojcowski z urlopem rodzicielskim, wychowawczym oraz bezpłatnym.
 • Bezpłatny wzór wniosku o urlop ojcowski PDF można pobrać ze strony internetowej ZUS.

Wniosek o urlop ojcowski PDF

Wniosek o urlop ojcowski to formalny dokument, który każdy ojciec musi złożyć u swojego pracodawcy, aby uzyskać prawo do dwutygodniowego płatnego urlopu po urodzeniu dziecka. Pobranie gotowego formularza wniosku w formacie PDF pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć błędów przy jego wypełnianiu.

Urlop ojcowski jest urlopem obligatoryjnym. Oznacza to, że przysługuje każdemu pracownikowi-ojcu, niezależnie od stażu pracy czy rodzaju umowy. Aby go otrzymać, trzeba jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego wzór którego można pobrać na końcu artykułu, składa się osobiście u pracodawcy bądź przesyła pocztą. Termin na złożenie dokumentu wynosi 7 dni od dnia urodzenia się dziecka.

Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego, jeśli pracownik dopełnił wszystkich formalności. Może jedynie zmienić termin rozpoczęcia urlopu, jeśli wniosek został złożony zbyt późno lub urlop koliduje z interesem firmy.

Czy trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę?

Wniosek o urlop ojcowski PDF mogą złożyć zarówno pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, dzieła). Jedyny warunek to podleganie ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa.

Co ważne, wniosek przysługuje także ojcom prowadzącym działalność gospodarczą lub pracującym na własny rachunek, o ile opłacają oni dobrowolnie składki chorobowe do ZUS.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający fakt urodzenia się dziecka. Może to być:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • kopia aktu urodzenia dziecka poświadczona za zgodność z oryginałem przez ojca,
 • zaświadczenie ze szpitala potwierdzające urodzenie się dziecka lub książeczka zdrowia dziecka z wpisem potwierdzającym tę okoliczność.

Jeśli wniosek składany jest pocztą, wymagane jest załączenie kopii ww. dokumentów potwierdzonej notarialnie.

Jak wygląda procedura udzielania urlopu?

Pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku o urlop ojcowski w ciągu 7 dni. W praktyce zazwyczaj zgadza się na proponowany przez pracownika termin rozpoczęcia urlopu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach może go zmienić.

Data złożenia wniosku przez pracownika np. 10 stycznia 2023 r.
Data rozpoczęcia urlopu wskazana we wniosku np. 15 stycznia 2023 r.
Data zawiadomienia pracownika przez pracodawcę np. 15 stycznia 2023 r.
Ostateczny termin rozpoczęcia urlopu np. 15 stycznia 2023 r.

Jak widać na powyższym przykładzie, cała procedura przebiega sprawnie i ojciec może rozpocząć opiekę nad noworodkiem w zaplanowanym terminie.

Czytaj więcej: Poznaj stopnie pokrewieństwa: powinowactwo w linii prostej, krewni i powinowaci pierwszego stopnia

Gdzie pobrać bezpłatny wzór wniosku?

Bezpłatny wniosek o urlop ojcowski PDF jest dostępny m.in. na stronie internetowej ZUS w zakładce formularze i wnioski. Wystarczy go wydrukować, ręcznie wypełnić i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami u pracodawcy.

Pobierz bezpłatny wzór wniosku o urlop ojcowski PDF ze strony ZUS i złóż go u pracodawcy w ciągu 7 dni od narodzin dziecka. Do wniosku dołącz odpis aktu urodzenia lub inny dokument poświadczający fakt narodzin dziecka.

Elektroniczny formularz wniosku o urlop ojcowski PDF można również znaleźć na portalu gov.pl. Dokument znajdujący się w centralnym repozytorium formularzy można wypełnić na komputerze, wydrukować i podpisać przed złożeniem u pracodawcy.

Podsumowanie

Wniosek o urlop ojcowski PDF - Wzór do pobrania

Urlop ojcowski to dwutygodniowe zwolnienie z pracy przysługujące każdemu ojcu po urodzeniu się dziecka. Aby z niego skorzystać, trzeba złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (wzór wniosku jest dostępny m.in. na stronach internetowych ZUS i gov.pl) wraz z załącznikiem potwierdzającym fakt narodzin dziecka.

Wniosek o urlop ojcowski w formacie PDF należy złożyć w terminie 7 dni od porodu - osobiście lub pocztą. Pracodawca ma kolejne 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku i wyrażenie zgody na termin rozpoczęcia urlopu wskazany przez pracownika lub zaproponowanie innego terminu.

Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać zarówno pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne. Warunkiem jest objęcie ich ubezpieczeniem społecznym z tytułu choroby i macierzyństwa. Przysługuje on również ojcom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Urlop ojcowski to dobra okazja, by nawiązać relację z dzieckiem i wesprzeć partnerkę w opiece nad noworodkiem. Warto zatem pamiętać o formalnościach z tym związanych i terminowo złożyć wniosek, aby móc w pełni wykorzystać przysługujące dwa tygodnie opieki.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły