Prawo

Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska30.01.20246 min.
Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A

Wypełnienie formularza Z-15A jest obowiązkiem każdego rolnika, który chce ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie dokumentu w urzędzie gminy jest kluczowe, aby otrzymać należne środki finansowe. W artykule wyjaśniono krok po kroku, jak poprawnie uzupełnić formularz, gdzie można go pobrać oraz jakie grożą konsekwencje za niedopełnienie tego obowiązku.

Kluczowe wnioski:
 • Formularz Z-15A należy składać corocznie do 15 maja.
 • We wzorze trzeba wpisać m.in. dane rolnika, informacje o użytkach rolnych i zwierzętach gospodarskich.
 • Druk można pobrać na stronie ARiMR lub osobiście w urzędzie gminy.
 • Za niezłożenie formularza grożą dotkliwe kary finansowe.
 • Osoby prowadzące małe gospodarstwa mogą być zwolnione ze składania deklaracji.

Wymagane dane we wzorze 15A

Formularz Z-15A, czyli załącznik do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, zawiera szereg rubryk, które rolnik musi wypełnić, aby poprawnie złożyć dokument. W formularzu należy podać przede wszystkim swoje dane jako wnioskodawcy – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i gospodarstwa oraz numer telefonu.

Kolejne rubryki dotyczą już informacji o prowadzonej produkcji rolniczej. Są to m.in.:

 • powierzchnia działek rolnych w hektarach,
 • liczba i rodzaj zwierząt gospodarskich utrzymywanych w gospodarstwie,
 • prowadzenie produkcji ekologicznej,
 • użytki rolne wykorzystywane do produkcji amarantusa, lnu lub konopi,
 • informacja o nawadnianiu gruntów.

Wszystkie dane muszą być podane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 maja danego roku. Błędne lub nierzetelne informacje mogą skutkować odmową przyznania dopłat.

Szczegółowe instrukcje wypełniania

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dostępne są szczegółowe instrukcje, jak wypełnić poszczególne rubryki formularza Z-15A. Zawierają one dodatkowe objaśnienia i wskazówki, w jaki sposób wpisać konkretne uprawy czy gatunki zwierząt.

Jak prawidłowo wypełnić rubryki formularza

Wypełniając formularz Z-15A, należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie dane były wpisane czytelnie i bez błędów. Wszelkie poprawki czy skreślenia mogą skomplikować weryfikację wniosku i opóźnić wypłatę środków. Dlatego zaleca się, aby najpierw sporządzić brudnopis, a gotowy dokument wypełniać długopisem lub piórem.

Najczęstsze błędy przy wypełnianiu formularza Z-15A:
 • Nieczytelny podpis
 • Brak podpisu małżonka
 • Rozbieżności w danych rolnika
 • Błędy w numerach działek

Bardzo ważne jest też, aby formularz podpisał nie tylko wnioskodawca, ale również jego małżonek (o ile wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim). Podpisy muszą być czytelne. W przypadku działek rolnych konieczne jest podanie poprawnych numerów według ewidencji gruntów.

Czytaj więcej: Wniosek o wstrzymanie wykonania kary: Kompletny wzór i informacje o odroczeniu kary

Gdzie pobrać i wydrukować formularz Z-15A

Gotowy formularz Z-15A można pobrać ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl. Znajduje się tam do pobrania zarówno czysty formularz, jak i wersja z instrukcją wypełniania poszczególnych rubryk.

Innym sposobem jest osobisty wyjazd do urzędu gminy, gdzie również powinny być dostępne druki. Pracownicy urzędu mogą także udzielić dodatkowych wyjaśnień, jak prawidłowo wypełnić konkretne rubryki we wzorze Z-15A.

Niezależnie od źródła, z którego pobierzemy formularz, ważne jest, aby wydrukować go lub skserować w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Oprócz oryginału dla urzędu warto przygotować kopię dla siebie, jako potwierdzenie złożenia dokumentu.

Kiedy należy złożyć druk 15A w urzędzie

Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A

Ustawowy termin na złożenie formularza Z-15A mija 15 maja każdego roku. Jest to ostateczny dzień, kiedy wypełniony i podpisany dokument wraz z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie należy dostarczyć do właściwego urzędu gminy.

Niezłożenie formularza Z-15A w terminie skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie płatności. Oznacza to utratę dowolnych dopłat za dany rok.

Dlatego tak istotne jest, aby pamiętać o corocznym obowiązku złożenia dokumentu i zrobić to w terminie określonym przez ARiMR. Spóźnienie nawet o jeden dzień oznacza pozbawienie się należnych środków finansowych.

Komu przysługuje zwolnienie z obowiązku składania

Większość rolników jest zobowiązana do corocznego składania formularza Z-15A. Jednak ustawa przewiduje zwolnienia dla tych gospodarstw, które ze względu na małą powierzchnię nie muszą tego robić. Zwolnienie dotyczy gospodarstw do 1 ha użytków rolnych.

Aby skorzystać ze zwolnienia, wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 7 dni poprzedzających dzień, w którym upływa termin składania formularzy.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji Z-15A przysługuje danemu gospodarstwu przez 5 kolejnych lat. Po tym okresie konieczne jest ponowne złożenie stosownego oświadczenia, jeśli powierzchnia w dalszym ciągu nie przekracza 1 ha UR.

Sankcje za niezłożenie lub błędne wypełnienie

Niedopełnienie obowiązku złożenia formularza Z-15A wiąże się z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Za niezłożenie formularza w terminie rolnikowi nie przysługują żadne płatności za dany rok. Nawet jeśli wniosek trafi do urzędu po terminie, wnioskodawca zostaje pozbawiony wszelkich dopłat.

Równie surowe konsekwencje grożą za podanie nieprawdziwych danych w formularzu. W takim przypadku oprócz odmowy przyznania dopłat za dany rok, rolnik musi się liczyć z dodatkową karą finansową.

Dlatego tak ważne jest, aby formularz Z-15A wypełnić ze szczególną starannością i dokładnością oraz złożyć go w urzędzie w ustawowym terminie. Tylko wówczas można liczyć na otrzymanie należnych dopłat bezpośrednich za prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Podsumowanie

Formularz Z-15A jest kluczowym dokumentem dla każdego rolnika ubiegającego się o dopłaty bezpośrednie. Prawidłowe wypełnienie wzoru Z-15A oraz terminowe złożenie go we właściwym urzędzie decyduje o uzyskaniu należnych środków finansowych z ARiMR. Dlatego warto zapoznać się ze szczegółową instrukcją, jak krok po kroku poprawnie wypełnić formularz Z-15A.

W artykule wyjaśniono, jakie dane należy obligatoryjnie podać we wzorze Z-15A – m.in. informacje o powierzchni gospodarstwa, uprawach, hodowli zwierząt. Przedstawiono najczęstsze błędy popełniane przy wypełnianiu oraz sposoby ich uniknięcia. Wskazano również, skąd można ściągnąć i wydrukować druk formularza 15A.

Dowiedzieć się można także, kiedy dokładnie mija termin złożenia deklaracji w urzędzie oraz jakie konsekwencje grożą za zaniedbanie tego obowiązku. Wyjaśniono również, kto może być zwolniony ze składania corocznego formularza Z-15A.

Całość podana jest w przystępnej formie, co ułatwi rolnikom samodzielne wypełnienie formularza 15A oraz pomoże uniknąć błędów, które mogą opóźnić otrzymanie płatności.

Najczęstsze pytania

Gotowy formularz Z-15A jest dostępny na stronie internetowej ARiMR pod adresem www.arimr.gov.pl. Można go również otrzymać bezpośrednio w urzędzie gminy.

Rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni poniżej 1 ha mogą być zwolnieni ze składania corocznej deklaracji Z-15A. Wymaga to jednak złożenia stosownego oświadczenia w urzędzie gminy.

Przekroczenie terminu na złożenie formularza Z-15A, który mija 15 maja każdego roku, skutkuje odmową przyznania płatności bezpośrednich za dany rok.

Tak, jeśli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, to formularz Z-15A powinien podpisać zarówno on, jak i jego współmałżonek. Jest to warunek przyjęcia dokumentu.

Numer działki ewidencyjnej należy wpisać w rubryce dotyczącej lokalizacji poszczególnych gruntów rolnych. Powinien być zgodny z numerem w ewidencji gruntów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 3. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 4. Ustawa o PIT - Najważniejsze zasady opodatkowania
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.