Prawo

Wysokość podatku dochodowego: Co musisz wiedzieć? Podstawy

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak14.03.20248 min.
Wysokość podatku dochodowego: Co musisz wiedzieć? Podstawy

Ile podatku dochodowego musisz zapłacić? To pytanie zadaje sobie każdy, kto osiąga dochody w Polsce - zarówno pracownicy etatowi, jak i przedsiębiorcy. Wysokość zobowiązania podatkowego zależy od wielu czynników, takich jak źródło przychodów, kwota zarobków oraz ulgi i odliczenia przysługujące podatnikowi. W tym wszechstronnym artykule wyjaśnimy, jak obliczyć ile podatku dochodowego zapłacisz w różnych sytuacjach i podpowiemy sposoby na legalne zmniejszenie kwoty należnego fiskusowi podatku. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Wysokość podatku dochodowego zależy od źródła przychodów - inne stawki obowiązują pracowników, inne podatników prowadzących działalność gospodarczą.
 • Corocznie ZUS i urzędy skarbowe ustalają progi podatkowe określające wysokość stawek dla poszczególnych przedziałów dochodów.
 • Prawidłowe rozliczanie się z fiskusem wymaga sumiennego wyliczania dochodów oraz skrupulatnego korzystania z przysługujących ulg i odliczeń.
 • Istnieją dozwolone przez prawo sposoby na obniżenie kwoty podatku dochodowego, o których warto wiedzieć.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą również płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy zamiast skali podatkowej.

Ile podatku dochodowego zapłacisz w zależności od dochodu?

Wysokość ile wynosi podatek dochodowy, który będziesz musiał zapłacić, zależy przede wszystkim od kwoty Twoich dochodów w danym roku podatkowym. W Polsce obowiązuje tzw. skala podatkowa, która dzieli przychody na określone przedziały i przypisuje im różne stawki podatkowe. Im wyższe dochody, tym większy ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Warto pamiętać, że stawki procentowe ile wynosi podatek dochodowy 2021 są co roku aktualizowane. Ministerstwo Finansów publikuje obwieszczenie określające progi dochodowe i przypisane im kwoty do zapłacenia. W 2023 roku skala podatkowa przedstawiała się następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi:
do 120 000 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
ponad 120 000 zł 15 600 zł + 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł

Przykładowo, osoba zarabiająca w 2023 roku 80 000 zł brutto zapłaciła ok. 9 300 zł podatku, natomiast dochody na poziomie 150 000 zł obciążone były kwotą 33 000 zł.

Podatek liniowy

Oprócz standardowej skali podatkowej istnieje również możliwość opodatkowania dochodów stawką liniową 19%. Z tej formy mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Jej zaletą jest prostota rozliczenia i stała stawka niezależnie od wielkości przychodów.

Ile podatku dochodowego płaci się od pracy na etacie?

Osoby zatrudnione na etacie rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej lub 19% stawką liniową. W praktyce większość etatowców korzysta ze skali, ponieważ jest ona dla nich korzystniejsza finansowo przy niższych i średnich dochodach.

Ważną kwestią jest, że pracodawcy odprowadzają już za swoich pracowników zaliczki na podatek dochodowy ile wynosi przy każdej wypłacie wynagrodzenia. Razem ze składkami ZUS obciążenia mogą sięgać nawet 35-37% pensji brutto. Na koniec roku podpisywana jest deklaracja PIT, rozliczająca ostateczną kwotę podatku należnego fiskusowi.

Jeśli podatnik skorzystał z ulg lub odliczeń, może otrzymać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Z kolei w przypadku niedopłaty będzie musiał uregulować różnicę.

Etatowcy mogą się również zdecydować na rozliczenie podatku dochodowego według stawki liniowej, o ile spełnią określone warunki – np. jeżeli osiągają też dochody z innych źródeł niż stosunek pracy. Wówczas kwota ile wynosi podatek dochodowy od całości przychodów rocznych obliczana jest według stawki 19%, bez kwoty wolnej i progresji, co często wiąże się z wyższym obciążeniem podatkowym.

Czytaj więcej: Czy Wnuki Dziedziczą po Dziadkach: Kluczowe Informacje o Spadku i Dziedziczeniu po Babci czy Dziadku

Ile podatku dochodowego płacą przedsiębiorcy i osoby samozatrudnione?

Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą ile wynosi podatek dochodowy, zależy przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania. Przedsiębiorca może zdecydować się na rozliczanie według skali podatkowej, liniowej stawki 19% lub opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Najbardziej popularną formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Jest ona korzystna dla firm osiągających niskie i średnie dochody, ponieważ zapewnia stosunkowo niskie stawki oraz kwotę wolną od podatku.

 • Skala podatkowa dla przedsiębiorców w 2023 roku:
  • Dochód do 120 000 zł – stawka 18%
  • Dochód powyżej 120 000 zł – 32%

Z kolei przedsiębiorcy o wysokich przychodach często decydują się na podatek liniowy 19%. Jego zaletą jest stała, niezmienna stawka niezależnie od wielkości dochodów. Wiąże się jednak z koniecznością samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek co miesiąc.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Szczególną formą opodatkowania, która cieszy się popularnością wśród małych firm, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Polega on na opłacaniu stałej stawki podatku bezpośrednio od wysokości przychodów, bez możliwości odliczania kosztów działalności. Ile wynosi podatek dochodowy w tej formie? Stawki ryczałtu wahają się od 3% do 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Jak obliczyć ile podatku dochodowego zapłacisz w danym roku?

Zdjęcie Wysokość podatku dochodowego: Co musisz wiedzieć? Podstawy

Obliczenie kwoty należnego podatku dochodowego jest procesem złożonym, zależącym od wielu czynników – formy opodatkowania, wysokości przychodów i kosztów, a także przysługujących ulg i odliczeń. Mając te dane, ile wynosi podatek dochodowy można obliczyć na dwa sposoby:

 1. Samodzielnie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
 2. Korzystając z darmowych programów do rozliczenia PIT dostępnych online.

W pierwszym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwymi dla wybranej formy opodatkowania. Na przykład przy skali podatkowej należy:

 1. Ustalić roczny dochód poprzez odjęcie od przychodów poniesionych kosztów,
 2. Odliczyć od dochodu przysługujące ulgi i odliczenia,
 3. Obliczyć podatek według stawek skali,
 4. Odjąć kwotę odliczoną z tytułu składki zdrowotnej.

Prostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z darmowego programu do wypełniania deklaracji PIT, który samodzielnie dokonuje wyliczeń na podstawie wprowadzonych danych.

Strategie legalnego zmniejszania wysokości podatku dochodowego

Każdy z nas dąży do tego, by płacić jak najniższe podatki. Na szczęście istnieje wiele legalnych sposób na obniżenie wysokości ile wynosi podatek dochodowy należny do zapłacenia. Oto najważniejsze z nich:

 • Korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych, np. ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, odliczenia od dochodu (np. darowizny, składki na IKZE).
 • Optymalna forma opodatkowania - wybór skali podatkowej, liniowej stawki 19% lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zależności od wysokości dochodów.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – skuteczna optymalizacja kosztów.
 • Korzystanie z legalnych zwolnień podatkowych, np. dla młodych podatników do ukończenia 26 roku życia.
 • Inwestowanie w korzystne formy oszczędzania, podlegające szczególnym zasadom opodatkowania (np. IKE, PPK).

Dzięki rozsądnemu planowaniu i wykorzystywaniu wszystkich dostępnych narzędzi można zaoszczędzić znaczne kwoty na podatku dochodowym.

Ile podatku dochodowego zapłacisz od dochodów kapitałowych?

Osobną kategorią przychodów podlegających opodatkowaniu są dochody kapitałowe, czyli między innymi odsetki od lokat bankowych, dywidendy, przychody z giełdy papierów wartościowych czy zyski ze sprzedaży nieruchomości. Tutaj wysokość ile wynosi podatek dochodowy jest stała, niezależna od wysokości osiągniętych przychodów.

W przypadku dochodów kapitałowych obowiązuje stawka podatku 19%. Oznacza to, że niezależnie od wielkości zysków np. ze sprzedaży akcji lub odsetek bankowych, należny będzie podatek w wysokości 19% tej kwoty.

Rodzaj dochodu kapitałowego Stawka podatku
Odsetki od lokat bankowych 19%
Dywidendy
Zyski z giełdy
Dochód ze sprzedaży nieruchomości

Uregulowanie zobowiązań z tytułu dochodów kapitałowych następuje w zeznaniu rocznym PIT-38 lub poprzez samodzielne odprowadzanie zaliczek na podatek. W przypadku lokat i dywidend należną kwotę podatku nalicza i odprowadza bank lub podmiot wypłacający.

Podsumowanie

Określenie ile wynosi podatek dochodowy należny fiskusowi nie jest sprawą prostą. Wysokość zobowiązania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj uzyskiwanych przychodów, forma opodatkowania, koszty prowadzonej działalności czy przysługujące ulgi i odliczenia. Każdy podatnik powinien zapoznać się ze skalą podatkową oraz progami dochodowymi aktualnymi dla danego roku (ile wynosi podatek dochodowy 2021).

Dokładne wyliczenie kwoty ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych wymaga sumiennego zestawienia wszystkich przychodów i kosztów. Warto także wykorzystać dostępne możliwości obniżenia podatku dochodowego ile wynosi, takie jak ulgi, odliczenia czy wybór najbardziej optymalnej formy opodatkowania. Prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego pozwoli uniknąć dodatkowych opłat i zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Najczęstsze pytania

Termin zapłaty podatku dochodowego zależy od źródła przychodów i wybranej formy opodatkowania. Najczęściej jest on regulowany w formie zaliczek miesięcznych/kwartalnych lub jednorazowo przy składaniu rocznej deklaracji podatkowej. Szczegółowe terminy określone są w przepisach podatkowych.

Studenci pracujący na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych podlegają obowiązkowi podatkowemu na takich samych zasadach jak pozostałe osoby fizyczne. Istnieją jednak możliwości skorzystania z ulg i odliczeń obniżających wysokość należnego podatku.

Zeznanie roczne PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Możliwe jest także przesłanie deklaracji drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Aby odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania, należy przekazać ją na rzecz organizacji pożytku publicznego posiadającej odpowiedni status. Warunkiem jest również zgromadzenie stosownej dokumentacji potwierdzającej dokonanie darowizny oraz ujęcie jej w zeznaniu rocznym PIT.

Przedsiębiorcy mogą obniżyć zobowiązanie podatkowe poprzez optymalizację kosztów firmy, wybór najbardziej korzystnej formy opodatkowania (skala, liniowa stawka 19%, ryczałt) oraz korzystanie z dostępnych ulg i odliczeń. Pomocne może być również oszczędzanie w ramach IKE lub PPK.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły