Praca

Wzór wniosku o urlop bezpłatny - Podanie o urlop, wniosek urlopowy PDF do druku

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka27.05.20246 min.
Wzór wniosku o urlop bezpłatny - Podanie o urlop, wniosek urlopowy PDF do druku

Wzór wniosku o urlop bezpłatny to dokument, którego będziesz potrzebować, gdy z różnych powodów zdecydujesz się na przerwę w zatrudnieniu. Może to być związane z planami osobistymi, rodzinnymi czy zawodowymi. Niezależnie od przyczyny, ważne jest, aby prawidłowo złożyć wniosek zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi. W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat właściwego przygotowania takiego dokumentu, wraz z przykładowym wzorem do druku w formacie PDF.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek o urlop bezpłatny to oficjalne podanie składane przez pracownika do pracodawcy. Musi zawierać określone informacje i być sporządzone w odpowiedniej formie.
 • Dokument powinien określać dokładny okres, na który wnioskujesz o przyznanie urlopu bezpłatnego oraz podać przyczyny swojej prośby.
 • Prawidłowo wypełniony wzór wniosku o urlop bezpłatny stanowi podstawę do podjęcia przez pracodawcę decyzji w tej sprawie.
 • W artykule znajdziesz szczegółową instrukcję, jak krok po kroku napisać poprawnie podanie o urlop bezpłatny oraz przykład takiego wniosku w wersji do wydrukowania.
 • Zapoznaj się również z informacjami na temat dalszego postępowania po złożeniu wniosku urlopowego oraz ewentualnych konsekwencji związanych z przerwą w zatrudnieniu.

Wzór wniosku o urlop bezpłatny - jak napisać prawidłowo?

Jeśli planujesz przerwę w zatrudnieniu i potrzebujesz wniosku o urlop bezpłatny, musisz wiedzieć, jak poprawnie go napisać. Dokument ten ma określoną formę i wymagania, które należy spełnić, aby Twoja prośba została prawidłowo rozpatrzona przez pracodawcę.

Przede wszystkim pamiętaj, że wniosek urlopowy bezpłatny powinien być sporządzony na papierze firmowym lub zwykłej kartce z dołączoną wizytówką. Następnie zapisz datę sporządzenia dokumentu oraz dane adresowe - swoje i pracodawcy, do którego jest kierowany wniosek.

W treści precyzyjnie określ okres, na jaki wnioskujesz o przyznanie urlopu bezpłatnego, podając dokładne daty. Nie zapomnij również o wyjaśnieniu powodów ubiegania się o przerwę w zatrudnieniu. Mogą to być np. sprawy rodzinne, zdrowotne, konieczność sprawowania opieki nad bliską osobą lub inne ważne okoliczności.

Na końcuwniosku umieśćformułę grzecznościową oraz swój podpis. Przygotowany zgodnie z zasadami wniosek o urlop bezpłatny pdf złóż u pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, zachowując obowiązujące terminy.

Wzór wniosku o urlop bezpłatny - treść i przykład

Treść wniosku o urlop bezpłatny powinna być zwięzła i precyzyjna. Najlepiej zacząć od zwrotu grzecznościowego, np. "Szanowni Państwo" lub "Uprzejmie proszę o". Następnie określ powód ubiegania się o urlop bezpłatny, np. "Ze względu na konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu bezpłatnego...".

W kolejnym akapicie podaj dokładny okres, na który wnioskujesz o przerwę w zatrudnieniu, np. "...w okresie od 15 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r." Pamiętaj o wskazaniu precyzyjnych dat.

Możesz również dodać dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące Twojej prośby, jeśli uznasz je za istotne. Na przykład: "Przerwa w zatrudnieniu jest mi niezbędna, ponieważ muszę osobiście zająć się opieką nad chorą matką, której stan wymaga stałej asysty."

Zakończ wniosek urlopowy bezpłatny formułą grzecznościową, np. "Z poważaniem" lub "Z wyrazami szacunku" oraz datą i podpisem. Oto przykładowa treść wniosku:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w okresie od 15 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. ze względu na konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Przerwa w zatrudnieniu jest mi niezbędna, ponieważ muszę osobiście zająć się opieką nad chorą matką, której stan wymaga stałej asysty.

Z poważaniem
Jan Kowalski
21.05.2024 r.

Czytaj więcej: Wzór podania o praktyki - Przykładowe podanie na praktyki i prośba o przyjęcie na praktyki

Wniosek o urlop bezpłatny wzór - wymagane informacje

Aby wniosek o urlop bezpłatny został uznany za prawidłowy, musi zawierać określone informacje. Podstawowe elementy to:

 • Data sporządzenia dokumentu
 • Dane adresowe wnioskodawcy (pracownika) i adresata (pracodawcy)
 • Zwrot grzecznościowy, np. "Szanowni Państwo"
 • Jednoznaczne i precyzyjne określenie okresu, na jaki wnioskujesz o urlop bezpłatny wraz z konkretnymi datami
 • Przyczyna ubiegania się o przerwę w zatrudnieniu (np. opieka nad bliską osobą, sprawy rodzinne, zdrowotne, inne ważne okoliczności)
 • Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia lub informacje uzupełniające, jeśli są potrzebne
 • Formuła grzecznościowa na zakończenie, np. "Z poważaniem"
 • Data i czytelny podpis wnioskodawcy

Zawierając te wszystkie elementy we wniosku urlopowym bezpłatnym pdf, dajesz szansę na sprawne rozpatrzenie Twojej prośby i przyznanie urlopu bezpłatnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przykładowy wzór wniosku o urlop bezpłatny w PDF do pobrania

Dla Twojej wygody przygotowaliśmy gotowy wzór wniosku o urlop bezpłatny pdf do druku. Możesz go pobrać, wydrukować i wypełnić odręcznie, oszczędzając czas na samodzielne pisanie dokumentu od początku.

W pliku znajdziesz wszystkie wymagane elementy ułożone w przejrzysty sposób. Wystarczy uzupełnić brakujące dane, czyli:

 • Datę sporządzenia wniosku
 • Swoje dane adresowe i pracodawcy
 • Okres, na jaki wnioskujesz o urlop bezpłatny (daty od-do)
 • Przyczynę ubiegania się o przerwę w zatrudnieniu
 • Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia (opcjonalnie)
 • Datę i podpis na końcu

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, podanie o urlop bezpłatny wzór będzie gotowy do złożenia u pracodawcy. Pamiętaj, aby zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem, przestrzegając terminów określonych w wewnętrznych regulacjach firmy.

Podsumowanie

Aby prawidłowo przygotować wniosek o urlop bezpłatny pdf, wystarczy przestrzegać określonych zasad. Zwięzła treść powinna zawierać konkretne daty przerwy w zatrudnieniu oraz przyczynę ubiegania się o urlop. Gotowy wzór wniosku urlopowego bezpłatnego pdf możesz pobrać i wydrukować, oszczędzając czas na samodzielne pisanie od podstaw.

Jeśli potrzebujesz podania o urlop bezpłatny wzór lub wniosku o urlop bezpłatny do druku, skorzystaj z naszych wskazówek. Przygotowaliśmy przykładową treść oraz omówiliśmy niezbędne elementy dokumentu. Wystarczy uzupełnić brakujące informacje i złożyć wniosek zgodnie z procedurami obowiązującymi w Twoim miejscu pracy.

Najczęstsze pytania

Termin złożenia wniosku o urlop bezpłatny regulują zwykle wewnętrzne przepisy danej firmy. Zaleca się jednak, aby zrobić to z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, aby pracodawca miał czas na rozpatrzenie sprawy. Im dłuższy urlop, tym wcześniej powinno zostać złożone podanie.

Niekoniecznie. Wniosek o urlop bezpłatny może być sporządzony zarówno odręcznie, jak i przy użyciu edytora tekstów. Ważne, aby zawierał wszystkie niezbędne elementy i był czytelny. Zazwyczaj mile widziana jest wersja elektroniczna lub wydrukowana na papierze firmowym.

Niestawienie się do pracy bez uprzedniego poinformowania pracodawcy i uzyskania jego zgody na urlop bezpłatny może być potraktowane jako samowolna, nieusprawiedliwiona nieobecność. W konsekwencji może to prowadzić nawet do rozwiązania umowy o pracę.

Nie, pracodawca nie ma obowiązku prawnego przyznania pracownikowi urlopu bezpłatnego. Decyzja w tej sprawie należy do niego. Dlatego ważne jest, aby wniosek był należycie umotywowany i pracodawca miał czas na jego rozpatrzenie.

W czasie urlopu bezpłatnego pracownik nie zachowuje pełnych uprawnień do świadczeń socjalnych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne czy rentowe. Niektóre z nich mogą jednak być odprowadzane dobrowolnie przez pracownika na preferencyjnych zasadach.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły