Prawo

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak27.12.20236 min.
Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron wzór to dokument, który pomoże Ci sprawnie zakończyć tę formę współpracy z kontrahentem. Obydwoje zgodziliście się na rozwiązanie umowy i teraz potrzebujesz odpowiedniego wzoru, by wszystko poszło zgodnie z prawem. W poniższym artykule znajdziesz przykładowy wzór wraz z objaśnieniami i wskazówkami, które ułatwią Ci ten proces.

Kluczowe wnioski:
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron wymaga sporządzenia specjalnego dokumentu. Znajdziesz tu gotowy wzór, z którego możesz skorzystać.
 • Dowiesz się, jakie elementy muszą znaleźć się w wypowiedzeniu i jak właściwie je sformułować.
 • Wyjaśnimy, jak długi jest okres wypowiedzenia i kiedy dokładnie umowa zostanie rozwiązana.
 • Podpowiemy, w jaki sposób należy dostarczyć wypowiedzenie drugiej stronie i jak się przed tym zabezpieczyć.
 • Przedstawimy typowe powody, dla których strony decydują się na zakończenie współpracy w takiej formie.

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron - wzór z przykładami

Czasami okoliczności zmuszają nas do rozwiązania umowy zlecenia wcześniej niż zakładaliśmy. Jeśli obydwie strony zgadzają się na zakończenie współpracy, możecie to zrobić za porozumieniem stron. W takim przypadku niezbędny jest odpowiedni wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron.

Poniżej znajdziesz przykładowy wzór, który ułatwi Ci przygotowanie takiego oświadczenia o rozwiązaniu umowy zlecenia. Pamiętaj jednak, że przed wysłaniem dokumentu warto skonsultować jego treść z prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron:
[wzór dokumentu]

Jak widzisz, taki wzór wypowiedzenia umowy zlecenia pdf jest prosty i zwięzły. Najważniejsze elementy to dane stron, przyczyna rozwiązania umowy oraz daty jej zakończenia. Warto też dodać zapisy o rozliczeniu wzajemnych zobowiązań.

Porcja porad przy wypowiadaniu umowy zlecenia za porozumieniem

Rozstanie się z kontrahentem, nawet za obopólną zgodą, nie należy do najprostszych spraw. Warto więc zadbać o załatwienie wszystkich formalności w sposób właściwy. Oto garść przydatnych wskazówek:

 • Porozumiejcie się co do konkretnej daty rozwiązania umowy i zapiszcie ją w dokumencie. Ułatwi to późniejsze rozliczenia.

 • Dokonajcie wzajemnego rozliczenia finansowego i zamknijcie wszystkie sprawy związane z wynagrodzeniem.

 • Ustalcie zasady zwrotu materiałów, narzędzi lub danych związanych z realizacją zleceń.

 • Jeśli obydwie strony są zadowolone ze współpracy, zachęcajcie się wzajemnie do polecania w przyszłości.

Pamiętaj, że mimo przyjaznej atmosfery warto zabezpieczyć swoje prawa. Zwłaszcza jeśli w grę wchodzą znaczne kwoty lub ważne zobowiązania. Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia pdf pomoże Ci uniknąć sporów.

Czytaj więcej: Jak sprawdzić swój PIT za 2022 rok online?

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia - do pobrania za darmo

Wypełnienie odpowiedniego druku powinno ułatwić Ci zakończenie współpracy. Dlatego załączamy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami:

[link do pobrania wzoru]

Po pobraniu wystarczy uzupełnić odpowiednie sekcje danymi stron, terminem wypowiedzenia oraz określić przyczynę rozwiązania umowy. Gotowy dokument należy przekazać zleceniobiorcy oraz zachować dla siebie kopię.

Gdy zabraknie jakichś danych lub pojawią się dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami. Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na Twoje wątpliwości.

Ile czasu upływa od wypowiedzenia umowy zlecenia do jej końca?

Zgodnie z przepisami, okres wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron wynosi 2 tygodnie. To standardowy termin liczony od dnia, w którym zleceniodawca zawiadomi zleceniobiorcę o wypowiedzeniu.

Warto jednak pamiętać, że strony mogą samodzielnie ustalić inny okres wypowiedzenia i zapisać to w treści umowy. Jeśli tak się stanie, należy zastosować właśnie tę indywidualną klauzulę.

 • Jeżeli nie wprowadziliście odmiennych zapisów, po prostu odliczcie 2 tygodnie od daty wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron wzór.

 • W przypadku własnego ustalenia, postępujcie zgodnie z zapisami w swojej umowie.

Data rozwiązania umowy ma duże znaczenie dla prawidłowego rozliczenia, dlatego warto mieć ją wyraźnie określoną na piśmie.

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia - pełna treść z objaśnieniami

Poniżej zamieszczamy kompletny wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron wraz z objaśnieniami pomocnymi przy jego wypełnianiu:

[pełen wzór wypowiedzenia z opisami poszczególnych pól]

Jak widzisz, wzór wypowiedzenia umowy zlecenia pdf nie jest skomplikowany. Zawiera podstawowe dane identyfikacyjne stron, przyczynę rozwiązania umowy oraz deklarację woli zakończenia współpracy.

Warto zwrócić uwagę na czytelne wypisanie daty, od której umowa ma się zakończyć. Wpłynie to na prawidłowe rozliczenie zobowiązań pomiędzy stronami.

Po wypełnieniu dokumentu i przekazaniu kopii drugiej stronie masz za sobą formalną część rozwiązania umowy. Pozostają Wam jeszcze wzajemne rozliczenia i zamknięcie współpracy.

Najpopularniejsze przyczyny zakończenia umowy zlecenia za porozumieniem

Rozwiązanie umowy zlecenia na mocy porozumienia stron wcale nie musi oznaczać konfliktu czy wzajemnej niechęci. Wręcz przeciwnie, często wynika z naturalnych przyczyn i przebiega w przyjaznej atmosferze.

Oto niektóre z najczęstszych powodów wypowiadania umów zleceń za obopólną zgodą:

 • Zakończenie zlecenia lub projektu, na potrzeby którego zawarto umowę.

 • Zmiana planów lub rezygnacja zleceniodawcy z określonych usług.

 • Obawa zleceniobiorcy przed nadmiarem obowiązków przy wielu kontraktach.

 • Przeniesienie zleceniobiorcy do innej firmy lub zmiana charakteru jego działalności.

 • Podsumowanie

  Gdy strony decydują się na zakończenie współpracy w oparciu o umowę zlecenia, potrzebują wzoru wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron. Przedstawiony wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy zlecenia pomogą sprawnie przejść przez tę procedurę.

  Wypowiedzenie umowy zlecenia pdf, czyli wypowiedzenie umowy zlecenia wzór pdf, zapewni wypełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Ułatwi to uniknięcie sporów i prawidłowe rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron wzór. Dzięki temu obydwie strony będą mogły zakończyć współpracę w przyjaznej atmosferze.

Najczęstsze pytania

Tak, wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron musi być obustronnie zaakceptowane. Jeśli jedna strona się nie zgadza, nie będzie można rozwiązać umowy w ten sposób. Konieczne będzie wtedy zastosowanie standardowej procedury wypowiedzenia.

W tym artykule zamieściliśmy przykładowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron, który możesz pobrać i wykorzystać do sporządzenia własnego dokumentu. Gotowy druk do wypełnienia znajdziesz w załączniku.

Zgodnie z przepisami, jeśli strony nie ustaliły inaczej w swojej umowie, okres wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron wynosi standardowo 2 tygodnie.

Przepisy nie nakładają obowiązku zachowania szczególnej formy przy wypowiadaniu umowy zlecenia. Wystarczające jest złożenie wypowiedzenia na piśmie, które powinno zawierać niezbędne elementy wskazane we wzorze.

Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron jest dobrym pomysłem, gdy współpraca dobiega końca, a obie strony są zadowolone ze wzajemnych relacji. Pozwoli to zakończyć kontrakt w przyjaznej atmosferze, bez niepotrzebnych sporów.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły