Prawo

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron

Autor Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak27.12.20236 min.
Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron wzór to przydatna informacja dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, które chcą ją rozwiązać bez konieczności podawania przyczyny. W artykule wyjaśniam, kiedy można skorzystać z takiego wypowiedzenia, jak je sformułować, na co zwrócić uwagę i gdzie znaleźć gotowe wzory pism.

Kluczowe wnioski:
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron jest proste i nie wymaga podawania przyczyn.
 • W wypowiedzeniu warto określić datę rozwiązania umowy, aby uniknąć nieporozumień.
 • Przydatne mogą być gotowe wzory wypowiedzeń dostępne w internecie.
 • Wypowiadając umowę zlecenia, należy sprawdzić jej postanowienia - czasem konieczny jest dłuższy okres wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron nie wymaga dodatkowych formalności czy uzasadniania.

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez obie strony

Umowa zlecenia może zostać rozwiązana w każdym momencie za porozumieniem obu stron. Nie jest wymagane podawanie przyczyn takiego rozwiązania stosunku pracy ani przestrzeganie okresów wypowiedzenia. Jedyne co należy zrobić, to złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zlecenia.

Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron odbywa się więc w sposób polubowny, na zgodnych warunkach, bez konieczności podawania argumentów czy dowodów. Daje to dużą swobodę i elastyczność w kwestii zakończenia współpracy.

Korzyści z wypowiedzenia umowy za obopólną zgodą

Złożenie wypowiedzenia w oparciu o porozumienie dwóch stron ma same zalety:

 • Brak konieczności podawania powodów wypowiedzenia
 • Możliwość natychmiastowego zakończenia umowy, bez okresów wypowiedzenia
 • Uniknięcie ewentualnych sporów czy konfliktów związanych z wypowiedzeniem

Dlatego jeśli zleceniodawca i zleceniobiorca zgodzili się co do warunków oraz daty zakończenia współpracy, wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron jest najprostszą drogą do sfinalizowania tej kwestii.

Kiedy można rozwiązać umowę zlecenia

Umowa zlecenia może zostać wypowiedziana zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę. Jednak w zależności od tego, która ze stron składa oświadczenie o wypowiedzeniu, obowiązują pewne zasady i terminy.

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniobiorcę

Osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jedyne co musi zrobić, to złożyć zleceniodawcy stosowne oświadczenie na piśmie.

Wypowiedzenie przez zleceniodawcę

Zleceniodawca również może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ale musi wziąć pod uwagę ustalony w niej ewentualny okres wypowiedzenia, który zwykle wynosi od 2 tygodni do 1 miesiąca.

Czytaj więcej: Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie: Jak wpływa na dziedziczenie po śmierci małżonka?

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę zlecenia, należy zachować formę pisemną. Można sporządzić pismo od podstaw lub skorzystać z gotowego wzoru wypowiedzenia umowy zlecenia.

Elementy wypowiedzenia umowy zlecenia

Podstawowe elementy, które powinno zawierać oświadczenie to:

 • Dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy
 • Data zawarcia wypowiadanej umowy
 • Klauzula o wypowiedzeniu umowy zlecenia
 • Data rozwiązania umowy
 • Podpisy obu stron

Warto dodać zapis, że strony zgodnie postanowiły rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dzięki temu uniknie się nieporozumień.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zlecenia jest pismem o ustalonej formie. Powinno zawierać poniższe elementy, aby było w pełni skuteczne:

Dane stron umowy zlecenia - Imię, nazwisko, adres zleceniobiorcy
- Nazwa, adres, NIP zleceniodawcy
Odwołanie do wypowiadanej umowy - Data i miejsce zawarcia rozwiązywanej umowy
Klauzula wypowiedzenia - Jednoznaczny zapis o wypowiedzeniu umowy zlecenia
Data rozwiązania umowy - Określenie dnia, z którym umowa zlecenia przestaje obowiązywać
Podpisy obu stron - Czytelne podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy

Osoby wypowiadające umowę zlecenia za porozumieniem stron mogą ustalić wcześniejszą datę jej rozwiązania, bez konieczności dotrzymywania okresu wypowiedzenia wynikającego z jej zapisów.

Wzór pisma wypowiedzenia umowy zlecenia

Najprostszym sposobem na sformułowanie skutecznego wypowiedzenia umowy jest skorzystanie z gotowego wzoru. W internecie z łatwością można znaleźć różne wzory wypowiedzenia umowy zlecenia, które będą dobrą bazą do przygotowania własnego pisma.

Pamiętajmy, że gotowy dokument i tak trzeba dostosować do swojej konkretnej sytuacji, uzupełniając go o niezbędne dane czy daty.

Najważniejsze jest, aby oświadczenie zawierało jednoznaczną wolę rozwiązania umowy zlecenia oraz podpisy obu zainteresowanych stron. Wówczas będzie w pełni skuteczne.

Skutki wypowiedzenia umowy zlecenia przez strony

Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron oznacza, że traci ona moc obowiązującą z dniem określonym w wypowiedzeniu. Od tej daty zleceniodawca i zleceniobiorca nie mają wobec siebie żadnych zobowiązań wynikających z łączącej ich umowy.

Co istotne, strony mogą ustalić wcześniejszy niż przewidziany w umowie termin jej zakończenia. Dzięki temu obie zainteresowane osoby mają całkowitą dowolność w wyborze ostatecznej daty współpracy.

Wypowiedzenie przez zleceniodawcę z pominięciem ustalonego okresu wypowiedzenia może skutkować koniecznością wypłaty zleceniobiorcy ekwiwalentu pieniężnego za czas pracy, który by mu przysługiwał.

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron daje dużą swobodę i elastyczność. Można wtedy zakończyć współpracę w dowolnym terminie, bez konieczności podawania przyczyn. Wystarczy złożyć oświadczenie zgodne z zawartym porozumieniem. Przydatne mogą być gotowe wzory wypowiedzenia umowy zlecenia dostępne w internecie.

Zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca mają prawo do wypowiedzenia umowy zlecenia. Jednak w przypadku zleceniodawcy trzeba zwykle uwzględnić okres wypowiedzenia zapisany w umowie. Aby uniknąć wątpliwości, w wypowiedzeniu warto dokładnie określić datę zakończenia współpracy.

Skuteczne wypowiedzenie umowy zlecenia musi mieć formę pisemną i zawierać dane stron, jednoznaczną klauzulę rozwiązania umowy oraz podpisy. Można skorzystać z dostępnych wzorów, na bazie których przygotować własne pismo.

Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron pozbawia ją mocy prawnej od ustalonego dnia. Od tego momentu zleceniodawca i zleceniobiorca nie mają już wobec siebie żadnych zobowiązań z tytułu łączącej ich umowy.

Najczęstsze pytania

Tak, zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jedyne ograniczenie dotyczy okresu wypowiedzenia, który w przypadku zleceniodawcy może wynikać z zapisów umowy.

Nie ma takiego obowiązku. Wypowiadając umowę zlecenia za porozumieniem stron, nie musimy uzasadniać ani tłumaczyć przyczyn naszej decyzji.

W internecie dostępnych jest wiele wzorów wypowiedzenia umowy zlecenia, które mogą posłużyć jako szablon do przygotowania własnego pisma. Warto skorzystać z takich gotowych dokumentów.

Tak, wypowiedzenie musi zawierać podpisy zarówno osoby wypowiadającej umowę zlecenia, jak i drugiej strony. Tylko wtedy jest ono w pełni skuteczne.

Wypowiedzenie musi zawierać m.in. dane stron umowy, datę i miejsce jej zawarcia, jednoznaczną klauzulę o wypowiedzeniu oraz określenie daty rozwiązania umowy.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Zabezpieczenie Potrzeb Rodziny - Pozew o Zaspokojenie Potrzeb Rodziny Wzór
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć
PrawoUmowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć

Umowy cywilnoprawne - wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnieniu na podstawie zlecenia i umowy o dzieło. Jakie rodzaje i zalety? Na czym polegają, jak je rozliczać i opodatkować? Poznaj ich definicję, różnice, wady oraz kiedy najlepiej z nich skorzystać.

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża
PrawoUmowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Jak umowa o pracę na czas określony wpływa na sytuację zawodową kobiety w ciąży? Czy pracodawca może rozwiązać umowę próbną z pracownicą oczekującą dziecka? Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w umowie terminowej po stwierdzeniu ciąży.