Prawo

Zaprzeczenie ojcostwa: pozew, wniosek, termin

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka26.12.20236 min.
Zaprzeczenie ojcostwa: pozew, wniosek, termin

Zaprzeczenie ojcostwa to temat, który może być dość kontrowersyjny i drażliwy. Jednak życie niesie ze sobą różne sytuacje, w których ojciec dziecka może mieć uzasadnione wątpliwości co do swojego biologicznego pokrewieństwa. W takich przypadkach istnieje możliwość złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa – procesu, który wymaga spełnienia określonych warunków i terminów. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty tej procedury, w tym kwestię wniosku, pozwu oraz obowiązujących terminów.

Kluczowe wnioski:
 • Zaprzeczenie ojcostwa jest procesem prawnym, który umożliwia mężczyźnie zakwestionowanie swojego ojcostwa w przypadku uzasadnionych wątpliwości.
 • Aby zaprzeczyć ojcostwu, należy złożyć pozew i wniosek do sądu, spełniając określone wymogi formalne i terminowe.
 • Istnieją ścisłe terminy, w których należy złożyć stosowne dokumenty, dlatego ważne jest przestrzeganie tych regulacji.
 • Podczas procesu zaprzeczenia ojcostwa konieczne jest przeprowadzenie dowodów, np. badań genetycznych, które potwierdzą lub wykluczą biologiczne pokrewieństwo.
 • Decyzja o zaprzeczeniu ojcostwa ma istotne konsekwencje prawne i emocjonalne dla wszystkich zaangażowanych stron, dlatego wymaga rozważnej analizy.

Zaprzeczenie ojcostwa: podstawy prawne i terminy składania pozwu

Zaprzeczenie ojcostwa to procedura prawna, która umożliwia zakwestionowanie ojcostwa w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do biologicznego pokrewieństwa z dzieckiem. Podstawą prawną tej procedury jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który reguluje kwestie związane z ustalaniem pochodzenia dziecka i zaprzeczaniem ojcostwu.

Zgodnie z prawem, pozew o zaprzeczenie ojcostwa może zostać złożony zarówno przez mężczyznę, którego ojcostwo zostało ustalone, jak i przez matkę dziecka lub prokuratora. Istnieją jednak ściśle określone terminy, w których należy wnieść taki pozew.

Jeśli pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone, ma on na to 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka. Jeżeli natomiast pozew o zaprzeczenie ojcostwa ma być złożony przez matkę dziecka lub prokuratora, termin wynosi rok od dnia urodzenia dziecka.

Warto pamiętać, że istnieją również przypadki, w których termin na wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa może zostać przedłużony lub skrócony. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z przepisami prawa i terminami obowiązującymi w konkretnej sytuacji.

Jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa? Krok po kroku

Proces zaprzeczenia ojcostwa wymaga złożenia stosownego wniosku do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak należy to zrobić:

1. Przygotuj niezbędne dokumenty, w tym odpis aktu urodzenia dziecka, dowody na poparcie Twoich wątpliwości co do ojcostwa oraz ewentualne inne istotne dokumenty.

2. Wypełnij formularz pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, który możesz pobrać ze strony internetowej sądu lub uzyskać na miejscu w sekretariacie.

3. W pozwie należy dokładnie opisać powody, dla których kwestionujesz swoje ojcostwo oraz dołączyć wszystkie istotne dowody.

4. Złóż pozew wraz z kompletem dokumentów w sekretariacie sądu okręgowego, uiszczając jednocześnie opłatę sądową.

Czytaj więcej: Umowa o dział spadku - co to jest, umowny i sądowy dział spadku

Zaprzeczenie ojcostwa: niezbędne dokumenty do pozwu i wniosku

Aby skutecznie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa oraz wniosek o zaprzeczenie ojcostwa, niezbędne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Do najważniejszych z nich należą:

1. Odpis aktu urodzenia dziecka, którego ojcostwo ma zostać zaprzeczone.

2. Dowody potwierdzające wątpliwości co do ojcostwa, takie jak wyniki badań genetycznych, dokumentacja medyczna lub inne istotne informacje.

3. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby wnoszącej pozew/wniosek.

4. Wypełniony formularz pozwu/wniosku o zaprzeczenie ojcostwa, zgodnie z wymaganiami sądu.

 • Pamiętaj, że sąd może zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji w trakcie postępowania, dlatego warto być przygotowanym na taką ewentualność.
 • Brak wymaganych dokumentów może opóźnić lub utrudnić proces zaprzeczenia ojcostwa, dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie całej dokumentacji.

Zaprzeczenie ojcostwa: koszty postępowania sądowego o ustalenie bezskuteczności uznania

Zdjęcie Zaprzeczenie ojcostwa: pozew, wniosek, termin

Proces sądowy związany z zaprzeczeniem ojcostwa wiąże się z poniesieniem określonych kosztów. Należy liczyć się z opłatami sądowymi, które zależą od wartości przedmiotu sporu oraz kosztami przeprowadzenia niezbędnych dowodów, takich jak badania genetyczne.

Opłata sądowa za złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa wynosi obecnie 600 zł. Dodatkowo, w przypadku konieczności przeprowadzenia badań genetycznych, należy liczyć się z kosztami rzędu kilkuset złotych.

Warto pamiętać, że sąd może zwolnić stronę postępowania z obowiązku ponoszenia kosztów, jeśli znajduje się ona w trudnej sytuacji finansowej. W takim przypadku koszty te zostaną pokryte ze środków Skarbu Państwa.

Ponadto, strona przegrywająca spór może zostać zobowiązana do pokrycia kosztów procesu poniesionych przez stronę wygrywającą. Dlatego tak ważne jest dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji i szans na wygranie sprawy przed wniesieniem pozwu.

Konsekwencje zaprzeczenia ojcostwa dla dziecka: prawa i obowiązki

Zaprzeczenie ojcostwa ma istotne konsekwencje nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla samego dziecka. Skutkiem prawomocnego orzeczenia sądu o bezskuteczności uznania ojcostwa jest utrata wszelkich praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego między dzieckiem a mężczyzną, którego ojcostwo zostało zaprzeczone.

Oznacza to, że dziecko traci prawa dziedziczenia po tym mężczyźnie, a także prawo do korzystania z jego nazwiska. Z drugiej strony, mężczyzna ten przestaje mieć obowiązek alimentacyjny wobec dziecka oraz traci wszelkie prawa rodzicielskie.

Podsumowanie

Zaprzeczenie ojcostwa to skomplikowany proces prawny, który wymaga spełnienia określonych warunków i przestrzegania ścisłych terminów. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może zostać złożony zarówno przez domniemanego ojca, jak i matkę dziecka lub prokuratora. Kluczowe jest dołączenie niezbędnych dokumentów oraz dowodów, takich jak badania genetyczne, potwierdzających brak pokrewieństwa biologicznego.

Należy pamiętać, że zaprzeczenie ojcostwa po latach, gdy dziecko nawiązało już emocjonalną więź z domniemanym ojcem, może mieć dla niego poważne konsekwencje. Dlatego tak ważne jest rozważenie wszystkich aspektów sprawy przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o zaprzeczenie ojcostwa. Proces ten wiąże się również z konkretnymi kosztami, dlatego warto przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przed rozpoczęciem procedury.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.