Zasoby w mentoringu

Zasobem w mentoringu jest wszystko czym dysponuje mentor i mentee, co może zostać wykorzystane w procesie edukacji a następnie w toku samodzielnej pracy.

Będą to elementy otoczenia, w którym działa mentee: poczynając od technologii, maszyn i sprzętu po przez wszystkie czynniki związane ze środowiskiem, w którym działa, aż do wiedzy natury psychologicznej dotyczącej konfliktów czy też motywowania. Zasobem są środki trwałe lecz również „miękkie” umiejętności, które nieco trudniej jest zarchiwizować, czy też ocenić ich jakość oraz przydatność. Zatem nie tylko sprzęty lecz również przyroda, obowiązujące prawo i współpracujący z mentee i mentorem ludzie – tworzą zestaw zasobów.

Zasobem jest wszystko to co jest na zewnątrz organizacji, sytemu, działającego człowieka, co można kupić, wynająć, pozyskać oraz to, co jest w miarę niezmienne i stałe jak położenie geograficzne czy systemy polityczne.

Zasobem jest również wszystko to co wewnątrz, czyli konkretne umiejętności, doświadczenia a także cechy charakteru oraz nawyki myślowe a także istniejące wewnątrz organizacji strategie, procedury, modele działania. W przypadku zespołu zasobem wewnętrznym jest jego potencjał, koordynacja, emocje, które towarzyszą pracy zespołowej oraz oczywiście wszystkie pozostałe elementy jak np. suma cech charakterów członków grupy. Zasobami zewnętrznymi dla grupy będą wszystkie elementy systemu, w którym grupa działa. Na przykład dla zespołu sportowego będzie to macierzysty klub, trenerzy, liga w której stratuje, kadra trenerska itd. , dla zespołu pracowniczego – firma, kierownictwo, branża itd., dla zespołu lekarzy – szpital, system opieki zdrowotnej, firmy farmaceutyczne itd.

Wewnętrzne, osobiste zasoby – dotyczą posiadanej przez konkretnego człowieka wiedzy, umiejętności oraz kompetencji wspartych doświadczeniami. Zasobem będą również jego predyspozycje i cechy charakteru, które mogą wspierać zawodowe lub społeczne role, jak np. sumienność, otwartość, ugodowość, uporządkowanie, stabilność emocjonalna, przewidywalność i inne. A także talenty i uzdolnienia jak talent organizatorski, matematyczny, zdolności ekonomiczne, kulinarne, muzyczne i setki innych.

Zasoby materialne i psychologiczne

Inny użyteczny podział to zasoby materialne i psychologiczne. Do materialnych zaliczymy wszelkie aktywa możliwe do prostej specyfikacji zmysłowej: to co widzę, słyszę, czuję lecz równocześnie możliwe do opisania wskaźnikami takim jak: miary i wagi. W przypadku tekstów literackich, ich materialny potencjał mierzony jest np. ilością znaków, wielkością czcionki, ilością arkuszy wydawniczych, gdy zaś tekst trafia do druku: jakością papieru, kolorem itp. Trzymając się przykładu tekstów zasoby psychologiczne oznaczają: znajomość tematu, w którym wypowiada się autor, zdolność posługiwania się językiem literackim, adekwatność języka, styl itd.

Przykładem materialnych zasobów w mentoringu sportowym będą: sprzęt, sale treningowe, odpowiednia dieta, ubrania, program określonych ćwiczeń itd. Zasobami psychologicznym natomiast będą: motywacja zawodnika i trenera, stosunek do rywali, nastawienie do zawodów oraz spodziewanych wyników, reakcja na porażki i wyciągane wnioski, konsekwencja w treningach, punktualność itd.

Oba rodzaje zasobów aktywizuje, wykorzystuje, wzmacnia i rozwija – mentoring.

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.