Coaching

Najlepszy sposób na zrozumienie czym jest coaching - definicja i więcej

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska22.11.20236 min.
Najlepszy sposób na zrozumienie czym jest coaching - definicja i więcej

Czym jest coaching? To pytanie zadaje sobie wielu menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą wprowadzić nowoczesne metody rozwoju pracowników w swoich firmach. Coaching to proces, który ma na celu wspieranie klienta w osiąganiu konkretnych celów i poprawie funkcjonowania w różnych obszarach życia zawodowego i osobistego. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest coaching, jakie daje korzyści i jak znaleźć dobrego coacha.

Kluczowe wnioski:

 • Coaching to metoda rozwoju oparta na budowaniu samoświadomości i wykorzystaniu potencjału klienta.
 • Regularne sesje coachingowe z doświadczonym coachem pozwalają osiągnąć cele, które wcześniej wydawały się nie do zrealizowania.
 • coachingu rozwija takie umiejętności jak komunikacja, zarządzanie zespołem czy rozwiązywanie konfliktów.
 • Należy wybierać coacha z renomowanych firm coachingowych, którzy mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.
 • Coaching różni się od mentoringu czy doradztwa - coach nie doradza, tylko zadaje odpowiednie pytania.

Czym jest coaching? Definicja pojęcia

Coaching to proces, który ma na celu wspieranie klienta w osiąganiu konkretnych celów i poprawie funkcjonowania w różnych obszarach życia zawodowego i osobistego. Polega na cyklicznych spotkaniach coacha z klientem, podczas których poprzez odpowiednie pytania i ćwiczenia coach pomaga klientowi zwiększyć samoświadomość, rozwinąć umiejętności i wykorzystać drzemiący w nim potencjał.

Coaching różni się od doradztwa czy mentoringu tym, że coach nie udziela gotowych porad i wskazówek, a jedynie towarzyszy klientowi w procesie poszukiwania rozwiązań. Rolą coacha jest zadawanie trafnych pytań, które pobudzają klienta do refleksji, poszerzania perspektywy i wzięcia odpowiedzialności za własne działania.

Podstawowe założenia coachingu

Coaching opiera się na kilku podstawowych założeniach. Przede wszystkim zakłada, że klient posiada wiedzę, zasoby i umiejętności potrzebne do osiągnięcia celu. Rolą coacha jest jedynie wspomóc go w zidentyfikowaniu i wykorzystaniu tego potencjału. Coaching zakłada też, że zmiany zachodzą dzięki zwiększonej samoświadomości i wzięciu odpowiedzialności za własne życie.

Kolejne ważne założenie coachingu to traktowanie klienta jako eksperta w swoim życiu, doświadczeniach i sytuacji. Wiedza klienta jest kluczowa dla określenia celów i obszarów do pracy. Rolą coacha jest natomiast budowanie motywacji do pracy nad sobą i wspieranie w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

Na czym polega coaching jako metoda rozwoju?

Coaching jako metoda rozwoju polega na cyklicznych spotkaniach coacha z klientem, podczas których poprzez rozmowę, aktywne słuchanie i zadawanie trafnych pytań coach wspiera klienta w określeniu i osiągnięciu ważnych dla niego celów zawodowych i osobistych.

Proces coachingu składa się z kilku etapów. Na początku następuje określenie obszarów do pracy i celów coachingowych. Ważne, by były one konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (metoda SMART). Kolejny etap to identyfikacja zasobów i ograniczeń klienta, które mogą wspierać lub utrudniać realizację celów. Następnie coach i klient ustalają plan działania, czyli kluczowe kroki do podjęcia w drodze do celu.

Narzędzia wykorzystywane w coachingu

W trakcie sesji coachingowych wykorzystuje się różne narzędzia, które wspierają proces. Są to m.in. burza mózgów, analiza pola sił, technika przekonań, wizualizacje, mapy myśli i wiele innych. Coach dobiera je adekwatnie do potrzeb i stylu pracy klienta. Narzędzia coachingowe pomagają klientowi spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw i znaleźć optymalne rozwiązania.

Regularne sesje coachingowe z doświadczonym coachem pozwalają osiągnąć cele, które wcześniej wydawały się nie do zrealizowania.

Korzyści płynące z coachingu dla jednostek

Korzyści płynące z indywidualnego coachingu są bardzo szerokie. Po pierwsze, regularna praca z coachem pozwala lepiej poznać i zrozumieć siebie, swoje mocne i słabe strony, mechanizmy działania, przekonania i wartości. To prowadzi do większej samoświadomości i pewności siebie.

Coaching ułatwia też wyznaczanie celów osobistych i zawodowych oraz ich skuteczną realizację. Dzięki pracy z coachem łatwiej zidentyfikować swoje cele życiowe, nadać im kierunek i podjąć działania zmierzające do ich spełnienia. W efekcie zwiększa się motywacja i satysfakcja z życia.

Korzyści indywidualnego coachingu Korzyści coachingowych programów grupowych
- większa samoświadomość - możliwość uczenia się od innych
- lepsze zarządzanie czasem - budowanie sieci kontaktów
- radzenie sobie ze stresem - praca nad własnymi ograniczeniami w bezpiecznej grupie
- większa pewność siebie - ćwiczenie nowych umiejętności

Poza tym dzięki indywidualnemu coachingowi zyskuje się lepsze zdolności przywódcze, zarządzania zespołem i motywowania pracowników. Lepsza znajomość własnych zachowań i mechanizmów sprawia, że łatwiej zrozumieć motywacje innych i budować z nimi lepsze relacje.

Coaching w organizacjach i firmach

Coaching wykorzystywany jest z powodzeniem także w organizacjach i firmach. Spotkania z coachem pozwalają menedżerom wyższego i średniego szczebla oraz specjalistom skutecznie realizować cele biznesowe.

W firmach coaching pomaga rozwijać konkretne kompetencje przydatne w pracy, np. umiejętności przywódcze, podejmowanie decyzji, budowanie relacji czy też radzenie sobie ze zmianą lub stresem.

 • Dzięki coachingowi poprawia się komunikacja i współpraca w zespołach
 • Zyskuje się także umiejętność motywowania i delegowania
 • Rezultatem jest większa efektywności pracy oraz wzrost wyników biznesowych

Coaching znajduje zastosowanie również w procesach zmiany organizacyjnej, np. podczas fuzji, przejęć czy budowania nowej kultury organizacyjnej. Rozwój potencjału menedżerów pomaga w takich okresach zachować stabilność, zaangażowanie i efektywność pracy.

Jak znaleźć dobrego coacha?

Wybór dobrego coacha to kluczowy czynnik powodzenia całego procesu rozwoju. Idealnie, gdy coach posiada wykształcenie psychologiczne lub coachingowe, ukończony akredytowany program szkolenia coachingowego oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu klientów.

Należy sprawdzić, czy dany coach posiada własną superwizję, bo to warunek ciągłego rozwoju i doskonalenia kompetencji. Dobrze również, by współpracował z renomowaną firmą coachingową i należał do stowarzyszeń branżowych, np. ICF Polska czy SIP.

Przed podjęciem współpracy warto odbyć kilka sesji próbnych z różnymi kandydatami. Pozwoli to ocenić styl i metody pracy danego coacha a przede wszystkim sprawdzić, czy jest się w stanie zbudować dobrą relację zaufania i bezpieczeństwa.

Różnice między coachingiem a mentoringiem oraz doradztwem

Chociaż coaching, mentoring i doradztwo służą rozwojowi i osiąganiu celów, to istnieją istotne różnice między tymi metodami.

Mentoring jest mniej sformalizowany i polega na dzieleniu się wiedzą, radami i rekomendacjami przez bardziej doświadczonego mentora. Doradztwo natomiast to raczej udzielanie konkretnych porad, konsultacji i wskazówek przez eksperta w danej dziedzinie.

Coaching charakteryzuje się natomiast nastawieniem na klienta i jego indywidualny potencjał. Rolą coacha jest zadawanie pytań, a nie udzielanie gotowych odpowiedzi. Prowadzi to do większej samodzielności i odpowiedzialności klienta za proces zmiany i rozwoju.

Podsumowanie

W artykule wyjaśniliśmy, czym jest coaching. Jest to metoda wspierania klienta w osiąganiu celów osobistych i zawodowych. Polega na cyklicznych spotkaniach z coachem, który poprzez rozmowę i zadawanie pytań pomaga klientowi zmobilizować jego własny potencjał.

Coaching różni się od doradztwa czy mentoringu. Coach nie udziela gotowych porad, ale towarzyszy klientowi w znajdowaniu własnych rozwiązań. Stosując odpowiednie narzędzia i techniki, pobudza go do refleksji, poszerzania perspektywy i brania odpowiedzialności.

Indywidualny coaching przynosi szereg korzyści, takich jak lepsze poznanie siebie, wyznaczanie i realizacja celów czy większa motywacja. Coaching sprawdza się także w rozwoju kompetencji menedżerskich i poprawie efektywności zespołów w firmach.

Wybierając coacha, warto zwrócić uwagę na jego wykształcenie, doświadczenie i przynależność do organizacji branżowych. Kilka sesji próbnych pozwoli ocenić, czy dany coach pasuje do nas stylu pracy i celów rozwojowych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Mentoring czy Coaching: Odkryj Różnice i Zrozum Ich Znaczenie
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły