Praca

Prośba o zmianę godzin pracy - Wniosek o zmianę godzin pracy wzór

Autor Bruno Górecki
Bruno Górecki03.01.20245 min.
Prośba o zmianę godzin pracy - Wniosek o zmianę godzin pracy wzór

Prośba o zmianę godzin pracy to formalny wniosek, który pracownik kieruje do pracodawcy z prośbą o modyfikację dotychczasowego harmonogramu pracy. Może dotyczyć na przykład wcześniejszego rozpoczynania lub kończenia zmiany, skrócenia bądź wydłużenia przerwy lunchowej lub zmiany konkretnych godzin pracy w ramach obowiązującego wymiaru etatu.

Kluczowe wnioski:
 • Prośba o zmianę godzin pracy powinna mieć formę oficjalnego pisma skierowanego do pracodawcy.
 • We wniosku warto powołać się na konkretne przepisy prawa pracy, które uzasadniają taką zmianę.
 • Należy rzeczowo przedstawić powody, dla których zmiana godzin jest konieczna i korzystna.
 • Pracodawca nie musi automatycznie zgodzić się na proponowaną zmianę - może ją rozpatrzyć negatywnie.
 • W przypadku odmowy można złożyć odwołanie lub próbować negocjować.

Jak poprawnie napisać prośbę o zmianę godzin pracy?

Aby poprawnie napisać prośbę o zmianę godzin pracy, należy przygotować formalny wniosek skierowany do pracodawcy. Dokument taki powinien zawierać:

 • Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, stanowisko)
 • Dane pracodawcy
 • Datę sporządzenia pisma
 • Zwięzły tytuł, np. „Wniosek o zmianę godzin pracy”
 • Treść wniosku
 • Podpis wnioskodawcy

We wniosku należy jasno określić, jakiej zmiany godzin pracy oczekujemy. Może to być np. wcześniejsze rozpoczynanie pracy, późniejsze kończenie, wydłużenie lub skrócenie przerwy lunchowej. Ważne, aby precyzyjnie wskazać proponowane godziny.

Uzasadnienie wniosku

Kluczowym elementem jest rzeczowe uzasadnienie prośby. Należy wskazać powody, dla których zmiana jest konieczna, i przedstawić argumenty przemawiające za jej wprowadzeniem. Mogą to być np. względy zdrowotne, rodzinne, logistyczne.

Kiedy składać wniosek o zmianę godzin pracy do pracodawcy?

Najlepiej złożyć podanie o zmianę godzin pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby pracodawca miał czas na analizę wniosku i ewentualne konsultacje. Zazwyczaj termin ok. 2 tygodni uznaje się za wystarczający.

Sam moment złożenia pisma również ma znaczenie. Nie powinno się składać wniosku tuż przed ważnym projektem czy terminowym zadaniem, gdy ewentualna zmiana mogłaby zakłócić pracę zespołu. Warto wybrać dogodny moment, gdy firma nie jest mocno obciążona obowiązkami.

Kiedy wniosek ma największe szanse powodzenia?

Poniższe czynniki zwiększają szansę na pozytywne rozpatrzenie prośby o zmianę godzin:

 • Długi staż pracy w firmie
 • Bardzo dobre wyniki i zaangażowanie
 • Elastyczność proponowanych godzin
 • Uwzględnienie potrzeb pracodawcy
 • Dogodna sytuacja biznesowa firmy

Czytaj więcej: Zasady Zatrudniania Pracownika z Urzędu Pracy: Jak zatrudnić pracownika przez urząd pracy?

Wzór formalnej prośby o zmianę godzin w firmie - przykład

Jan Kowalski Warszawa, 15.01.2023 r.
Specjalista ds. marketingu

Wniosek o zmianę godzin pracy

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, specjalista ds. marketingu zatrudniony w firmie X, wnioskuję o zmianę godzin mojej pracy. [...]

Uzasadnienie zmiany godzin - argumenty za i przeciw

Prośba o zmianę godzin pracy - Wniosek o zmianę godzin pracy wzór

We wniosku o zmianę godzin pracy warto przedstawić argumenty za i przeciw proponowanym modyfikacjom.

Korzyści dla pracownika mogą dotyczyć np. łatwiejszego godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, eliminacji zbędnego pośpiechu i stresu, poprawy komfortu codziennego funkcjonowania.

Z drugiej strony, należy rozważyć potencjalne wady i problemy takiej zmiany z punktu widzenia pracodawcy. Mogą to być np. trudności w koordynacji pracy zespołu, konieczność przesunięcia spotkań i harmonogramów projektów.

Rzetelna analiza obu perspektyw zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Pracodawca doceni tak konstruktywne i wyważone podejście pracownika.

Z jakiego powodu można prosić o zmianę godzin pracy?

Typowe powody ubiegania się o zmianę godzin pracy to m.in.:

 • Konieczność opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
 • Problemy zdrowotne (np. dojazdy na rehabilitację)
 • Nauka, dokształcanie się
 • Wolontariat, działalność społeczna
 • Długi dojazd do pracy
 • Potrzeba większego komfortu psychofizycznego

Niezależnie od przyczyny, kluczowe jest solidne umotywowanie wniosku i wykazanie, że zmiana będzie korzystna lub przynajmniej neutralna dla pracodawcy.

Co zrobić, gdy pracodawca nie zgadza się na zmianę godzin?

Jeśli pracodawca negatywnie rozpatrzy prośbę o zmianę godzin pracy, pracownik ma następujące opcje działania:

 • Złożenie odwołania z dodatkowymi argumentami
 • Negocjacje co do zakresu i warunków zmiany godzin
 • Poszukiwanie kompromisu akceptowalnego dla obu stron
 • Wycofanie wniosku
 • W ostateczności – zmiana pracy na bardziej elastyczną

Kluczowa jest otwarta komunikacja z pracodawcą i dążenie do rozwiązania, które zadowoli obie zainteresowane strony.

Należy pamiętać, że pracodawca nie musi automatycznie akceptować proponowanych przez pracownika zmian. Jednak otwarta rozmowa i gotowość do kompromisu zwykle pozwala znaleźć satysfakcjonujące wyjście.

Podsumowanie

Prośba o zmianę godzin pracy to formalny dokument, za pomocą którego pracownik zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o modyfikację dotychczasowego harmonogramu pracy. Może dotyczyć różnych aspektów, np. godzin rozpoczynania i kończenia pracy, długości przerwy lunchowej czy konkretnych godzin obecności w biurze.

Aby przygotować poprawny wniosek o zmianę godzin pracy, warto zawrzeć w nim dane wnioskodawcy i pracodawcy, datę sporządzenia, zwięzły tytuł, jasną prośbę o zmianę godzin oraz rzeczowe uzasadnienie. Dobrze przedstawić zarówno argumenty za zmianą z punktu widzenia pracownika, jak i potencjalne wady takiego rozwiązania dla firmy.

Pracodawca nie musi automatycznie zgodzić się na proponowane modyfikacje godzin pracy. W razie odmowy można podjąć negocjacje, złożyć odwołanie lub wycofać wniosek, szukając innych rozwiązań umożliwiających godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Niezależnie od powodów prośby o zmianę i decyzji pracodawcy, kluczowa jest otwarta komunikacja obu stron i dążenie do kompromisu, który zadowoli zarówno pracownika, jak i firmę.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły