Coaching


Coaching jest procesem szkolenia, który poprzez postawienie odpowiednich pytań pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom rozwijać się, zwiększać efektywności i osiągać cele. Zadaniem coachingu nie jest nauka, a pomoc przy jej realizacji. Odpowiednio zadane pytania mają na celu pobudzić do myślenia, ukierunkować na dany cel i optymalizację swoich działań.


Spis treści - coachingCzym jest coaching?


Pierwszy krok w coachingu - Zanim zrobisz pierwszy krok jako coach lub jako klient coachingu, czyli osoba zainteresowana własnym treningiem, poznaj zasady. Zajmuję się coachingiem i edukacją w tym stosunkowo nowym zawodzie od 10 lat, a od ponad 25 psychoterapią, szkoleniami i tak zwanym rozwojem osobistym. Już samo doświadczenie w pracy z ludźmi pozwala mi odróżnić kiepską usługę od dobrej.

Nie daj się zwieść. W branży coachingowej, podobnie jak w motoryzacyjnej, jest sporo szpachli, czyli pozorów. Lśniący lakier czasem kryje pod powłoką rdzę i załatane dziury, nie mówiąc o silniku, skrzyni biegów i zawieszeniu, które bywają bardzo zawodne. Profesjonalni sprzedawcy samochodów używają specjalnych urządzeń, żeby pomierzyć grubość lakieru by sprawdzić czy nie był pod spodem szpachlowany, to znów żeby przeanalizować poziom toksyczności spalin, czy też działanie komputera. Książka, którą masz przed sobą, jest takim zestawem pomiarowym pozwalających zmierzyć jakość coachingu. Pozwala również na poznanie najlepszych zasad tej dyscypliny wraz ze skutecznym modelem jej stosowania.

Przejdź do całego artykułu na temat Czym jest coaching


Czym coaching nie jest


Nie każdy trening rozwoju jest coachingiem. Słowo „coaching” i kryjąca się za nim obietnica skuteczności zostało uogólnione przez dziesiątki osób, które skupiły się na osobistym zysku, który zamierzają czerpać bez względu na zasady i etykę coachingu, dopóki utrzymuje się trend wysokiej popularności wszelkiego rodzaju treningów rozwoju.

Model, popularny zwłaszcza w USA, oparty na prezentacji scenicznej i tak zwanych mowach motywacyjnych, w których show uzależniony jest od technik wpływu społecznego i manipulacji, zagościł również w Polsce. Uczestnicy tego rodzaju oddziaływań przeżywają w ciągu kilku godzin, czasem nawet kilku dni, swego rodzaju „olśnienie”. Niestety odwraca się tu zasada coachingu, gdyż uczestnicy są bierni, zaś ich aktywność jest zazwyczaj jedynie pozorowana. Przedsięwzięcia oparte na iluzorycznym poczuciu zmiany, która rzekomo następuje „tu i teraz”, w sposób trwały, zyskują jednak popularność.

W istocie potrzeba zmiany jest realizowana zastępczo, powierzchownie poprzez mówienie o niej, nie zaś poprzez dokonywanie zmiany realnej. W efekcie zmiana czyli poprawa jest tłumiona. Oczywiście, po spadku wysokiego poziomu hormonów pobudzonych do aktywności ekscytującym przedstawieniem, poziom motywacji również wraca do normy. Niestety w niektórych przypadkach ukryty zamiar tego rodzaju prelegentów pozostaje – kompulsywne przywiązanie odbiorców do ekscytującego przeżycia. Mechanizm jest identyczny jak w przypadku hazardu.

Przejdź do całego artykułu na temat Czym coaching nie jest


Rodzaje coachingu


Wraz z rozwojem metody coaching zaczął się różnicować. Obecnie na rynku polskim spotyka się nawet kilka rodzajów coachingu, a pracujący profesjonalnie coachowie coraz bardziej specjalizują się w przyjętej metodzie i konkretnym zakresie działań.

Coaching biznesowy (Business coaching) - Ten rodzaj coachingu ma najczęstsze zastosowanie w organizacjach biznesowych, lecz również urzędach, firmach usługowych, redystrybucyjnych, sprzedażowych i innych. Wszędzie tam, gdzie materią działania człowieka jest praca i tym samym konieczność wykonywania zadań zgodnie z procedurami, zwiększanie efektywności, utrzymywanie wysokich standardów, a także innowacyjność i elastyczność biznesowa. W przypadku pełnienia funkcji menedżerskich coaching skupi się na polepszeniu standardów zarządzania – poprzez lepszą alokację zasobów materialnych i niematerialnych, sprawniejsze kontrolowanie zadań, planowanie i egzekwowanie wyników, lecz przede wszystkim skupi się na czynnikach automotywacyjnych i motywacyjnych w miejscu pracy i w związku z pełnioną rolą zawodową. Przedmiotem zainteresowania coachingu biznesowego będzie też polepszanie relacji wewnątrz zespołów pracowniczych oraz podniesienie efektywności w miejscu pracy.

Najbardziej ogólnym zadaniem coachingu biznesowego jest stymulowanie rozwoju kompetencji zawodowych poprzez doskonalenie umiejętności prowadzących - z jednej strony do zapewniania wysokiej jakości pracy oraz realizowania obowiązujących standardów, z drugiej zaś do koniecznej innowacyjności poprzez pobudzenie kreatywności.

Przejdź do całego artykułu na temat Rodzaje coachingu


Inne formy wspierające rozwój


Jaka jest różnica miedzy coachingiem, a terapią lub poradą psychologa? Czym różni się coaching od mentoringu? Jak szybko wytłumaczyć czym zajmuje się coaching? Sprawa z pozoru nie jest prosta, gdyż różne szkoły i modele coachingu podają czasem sprzeczne, a niekiedy nawet wykluczające się definicje. Jednak dzięki Matrycy Edukacyjnej z łatwością znajdziesz wszystkie potrzebne ci odpowiedzi oraz informacje dotyczące pytań: czym różni się coaching od innych oddziaływań? Gdzie się plasuje? W czym się różni od innych metod?

Matryca edukacyjna - Dzięki Matrycy edukacyjnej możesz znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie zastosować metody w kwestii osobistych wyborów lub problemów, które przeżywasz lub jako coach w odpowiedni sposób dostosować narzędzia edukacyjne do potrzeb swojego klienta. Możesz również w skuteczny sposób uporządkować większość procesów edukacyjnych w organizacji, w której pracujesz. Matryca dotyczy czterech skrajnych postaw wobec edukacji, a tym samym wobec dokonywania zmian: swobody i dyrektywności, gotowych rozwiązań i rozwiązań kreatywnych.

Przejdź do całego artykułu na temat Inne formy wspierające rozwój


Kiedy korzystać z coachingu?


Skuteczny trening -Dobry trener potrafi nawet z przeciętnego zawodnika zrobić dobrego gracza. Początkowo słabszy od innych tancerz, przeciętny piosenkarz albo muzyk, źle ubrana businesswoman, młody kucharz, właściciel kiepsko prosperującej restauracji może pod wypływem treningu stać się, jeśli nie super mistrzem, to sprawnym profesjonalistą. Przyglądając się sukcesom innych ludzi często dostrzegamy jedynie efekt końcowy, jednak jest on skutkiem wytężonej pracy w zaciszu sal treningowych, studia nagraniowego albo kuchni. Tam odbywa się właśnie coaching.

Zgodnie przyjmuje się, że popularność coachingu pojawiła się wraz z książką Timothy Gallwey`a The Inner Game [tłum. polskie Wewnętrzna gra]. Gallwey był przez lata trenerem tenisa. W czasie wieloletniej pracy z zawodnikami odkrył, że skuteczność i wyniki w grze zależą bardziej od tego co zawodnik myśli, niż od tego jak wytrenowaną ma rękę, mięśnie oraz jaką ma technikę uderzenia w piłkę. W latach 70. XX wieku to była szokująca teza. Sukcesy sportowe zależą przede wszystkim od tego, co zawodnik ma w głowie, a dopiero potem od tego co ma w rękach, czy nogach! Przykładem są tak zwani niepełnosprawni sportowcy. Już samo określenie jest żenująco niesprawiedliwe, gdyż ich pozorna niepełnosprawność przewyższa wielokrotnie pozorną sprawność ludzi spędzających życie na kanapie.

Przejdź do całego artykułu na temat Kiedy korzystać z coachingu?


Coach w procesie coachingu


Zasoby w coachingu - Zasobem w coachingu jest wszystko czym dysponujesz. Od technologii, maszyn i sprzętu poprzez wszystkie elementy związane ze środowiskiem, w którym działasz. Zatem nie tylko sprzęty, lecz również przyroda, obowiązujące prawo i współpracujący z tobą ludzie. Wszystko to co jest na zewnątrz, co można kupić, wynająć, pozyskać oraz to, co jest w miarę niezmienne i stałe, jak położenie geograficzne czy systemy polityczne. Zasobem może być jednak również wszystko to co wewnątrz, czyli konkretne umiejętności, doświadczenia, a także cechy charakteru oraz nawyki myślowe.

W przypadku zespołu zasobem wewnętrznym jest jego potencjał, zgranie, emocje, które towarzyszą pracy zespołowej oraz oczywiście wszystkie pozostałe elementy jak np. suma cech charakterów członków grupy. Zasobami zewnętrznymi dla grupy będą wszystkie elementy systemu, w którym zespół działa. Na przykład dla zespołu sportowego będzie to jego klub, trenerzy, liga w której startuje, kadra trenerska itd. , dla zespołu pracowniczego - firma, kierownictwo, branża itd., dla zespołu lekarzy – szpital, system opieki zdrowotnej, firmy farmaceutyczne itd.

Przejdź do całego artykułu na temat Coach w procesie coachingu


Jak wybrać coacha?


Wybór coacha zarówno na potrzeby organizacji jak dla i dla osobistego rozwoju to niełatwa decyzja. Na rynku funkcjonuje spora rzesza coachów freelancerów, wiele firm coachingowych i jeszcze więcej szkół, kursów, a także studiów podyplomowych. Na przykład większość dużych uczelni humanistycznych, menedżerskich i ekonomicznych w znanych ośrodkach akademickich proponuje podyplomowe studia coachingu. Nie brakuje również prywatnych szkół i kursów. Podobna tendencja utrzymuje się w całej Polsce, również w mniejszych ośrodkach. Również z tych powodów istnieje zamieszanie definicyjne i kompetencyjne. Niektóre z definicji i podejść wzajemnie się wykluczają. Nieuniknionym i naturalnym zjawiskiem jest też silna konkurencja.

Skuteczność coachingu oprócz szczególnej relacji interpersonalnej jaka zawiązuje się między coachem i coachee zależy od kliku czynników, które stosunkowo łatwo określić a następnie wskazać. Odnotujmy najważniejsze z nich a jednocześnie nietrudne do specyfikacji. Zawierają się one w następujących pytaniach:...

Przejdź do całego artykułu na temat Jak wybrać coacha?


Schemat coachingu


Poniżej wyszczególniony został schemat procesu coachingowego, który warto stosować w przebiegu wspólnej pracy z klientem lub w autocoachingu. Niektóre elementy jak feed-back, zadania domowe, ćwiczenia towarzyszą całemu procesowi i są powtarzane wielokrotnie. Ilekroć pojawia się impas zazwyczaj należy wrócić do kroku pierwszego – ustalenia celów. Najczęściej elementy hamujące, spadek motywacji, opór pojawiają się wówczas, gdy klient przestał utożsamiać się z celami, realizuje cele zbyt mało motywujące lub wtedy, gdy realizował cele zastępcze, pod którymi kryją się nieuświadomione lub utajnione cele właściwe. Wówczas powrót do kroku pierwszego (ustalenie i zwymiarowanie celów), nawet w bardzo już zaawanasowanym coachingu, pozwala na wzrost motywacji i uzyskanie spodziewanych efektów w finale coachingu.

Cel - Ustal i zapisz swój cel. Używaj pierwszej osoby liczby pojedynczej. Pamiętaj cel to zamiar (np. chcę wyjechać na tygodniowe wczasy w lipcu). Cel określa kierunek dążenia, czyli dokąd i w jakim celu zmierzasz? Powinien być sformułowany bez zaprzeczeń – co chcę uzyskać, osiągnąć, dokąd zmierzam (bez zaprzeczeń – np. czego nie chcę). Jeśli pojawia się zaprzeczenie, ustal – co chcesz uzyskać pozytywnego w zamian za to, czego nie chcesz (np. nie chcę czuć się zmęczony po wykonaniu ćwiczeń gimnastycznych). Co chcesz w zamian? (np. chcę czuć energię).

Przejdź do całego artykułu na temat Schemat coachingu

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.