Biznes

Dziennik Budowy Domu - Wpisy Krok po Kroku

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska06.01.20246 min.
Dziennik Budowy Domu - Wpisy Krok po Kroku

Dziennik budowy wpisy krok po kroku to kompletny poradnik dla osób budujących dom, które chcą dowiedzieć się wszystkiego na temat prawidłowego prowadzenia dziennika budowy. W artykule omówione zostały kluczowe kwestie, takie jak: jak założyć i rozpocząć dziennik budowy, jakie informacje powinien zawierać, jak krok po kroku wypełniać poszczególne wpisy czy jak uniknąć błędów. Dowiesz się również, jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowo prowadzonego dziennika budowy i jak go poprawnie uzupełnić. Na końcu znajdziesz konkretne wzory i przykłady wpisów do wykorzystania.

Kluczowe wnioski:
 • Dziennik budowy jest niezbędnym dokumentem podczas budowy domu.
 • Wpisy w dzienniku budowy powinny być robione na bieżąco i z zachowaniem formalności.
 • Nieprawidłowo prowadzony dziennik budowy może mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne.
 • W artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, aby poprawnie prowadzić dziennik budowy.
 • Na końcu artykułu zamieszczono konkretne wzory i przykłady wpisów do wykorzystania.

Jak rozpocząć dziennik budowy domu

Rozpoczynając budowę domu, jednym z pierwszych kroków jest założenie dziennika budowy. Jest to dokument obowiązkowy, który należy prowadzić na każdej budowie obiektu budowlanego. Dziennik budowy służy do dokumentowania przebiegu prac oraz komunikacji między inwestorem, wykonawcą i organami nadzoru budowlanego.

dziennik budowy domu należy założyć przed rozpoczęciem robót budowlanych. W tym celu inwestor powinien zgłosić zamiar budowy we właściwym urzędzie i uzyskać dziennik budowy. Dokument ten wydaje Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta na wniosek inwestora. Opłata za wydanie dziennika budowy wynosi około 20-30 zł.

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy

Wpisy w dzienniku budowy mogą dokonywać:

 • Inwestor i inspektor nadzoru inwestorskiego
 • Kierownik budowy i kierownicy robót
 • Projektant i projektant sprawdzający
 • Przedstawiciele organów nadzoru budowlanego i innych kontrolnych

Każda z wymienionych osób ma prawo, a często także obowiązek, dokonywania stosownych wpisów w dzienniku budowy, dokumentujących przebieg procesu budowlanego.

Co powinien zawierać dziennik budowy

Dziennik budowy jest formalnym dokumentem, który musi zawierać określone elementy. Należą do nich między innymi:

dziennik budowy wpisy krok po kroku - datowane wpisy dotyczące przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy

Oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę

Informacje o przeszkodach w budowie, przerwach w budowie i zmianach osób pełniących samodzielne funkcje techniczne

Adnotacje organów nadzoru budowlanego i innych kontrolujących

Dodatkowe elementy dziennika budowy

Oprócz obowiązkowych elementów, w dzienniku budowy można również umieszczać:

 • Informacje o wykonanych badaniach i pomiarach
 • Rysunki, szkice i opisy uzupełniające wpisy w dzienniku
 • Ważniejszą korespondencję dotyczącą budowy

Dokumentowanie dodatkowych elementów nie jest wymagane, ale może okazać się pomocne dla lepszego zobrazowania przebiegu budowy.

Czytaj więcej: Rozwój i Sukces z Turkusową Organizacją - Twój Klucz do Nowoczesnej Firmy

Krok po kroku wypełnianie dziennika budowy

Książka budowy powinna być wypełniana na bieżąco wraz z postępem prac budowlanych. Każdy wpis w dzienniku budowy musi zawierać: datę dokonania wpisu, imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu oraz treść wpisu opisującą przebieg czynności na budowie, stan bezpieczeństwa lub istotne okoliczności.

Przykładowy wpis w dzienniku budowy

Data 10.05.2023
Osoba dokonująca wpisu Jan Kowalski, Kierownik Budowy
Treść wpisu Rozpoczęto prace ziemne. Wykonano wykopy pod ławy fundamentowe. Podłoże zwietrzałe, nośne, przygotowane do betonowania.

Istotne jest, aby jak prowadzić dziennik budowy - wpisy były dokonywane na bieżąco, w sposób czytelny i zrozumiały. W razie pomyłki nie wolno wymazywać wpisów, należy skreślić błędny fragment i opatrzyć go datą i podpisem.

Istotne wpisy w dzienniku budowy domu

Dziennik Budowy Domu - Wpisy Krok po Kroku

Nie wszystkie wpisy mają takie samo znaczenie. Kilka rodzajów wpisów w dziennik budowy jest szczególnie istotnych i wiąże się z nimi szereg obowiązków i konsekwencji. Należą do nich:

Rozpoczęcie budowy - obliguje do prowadzenia dziennika budowy i przestrzegania przepisów budowlanych.

Zakończenie danego etapu robót - umożliwia realizację kolejnych etapów, np. zakończenie stanu surowego otwartego.

Stwierdzenie możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu - kończy proces budowy i umożliwia zasiedlenie domu.

Wpisy dotyczące wstrzymania budowy, stwierdzenia nieprawidłowości czy powiadomienia o wypadku - wiążą się z określonymi sankcjami.

Dziennik budowy kontrola i konsekwencje

Wpisy do dziennika budowy podlegają kontroli organów nadzoru budowlanego, które mogą żądać okazania dziennika w każdym momencie. Brak dziennika budowy na placu budowy stanowi wykroczenie, za które grozi mandat do 500 zł.

Prowadzenie dziennika budowy niezgodnie z przepisami, nieodnotowywanie istotnych elementów czy też dokonywanie wpisów nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym, stanowią poważne uchybienia.

W skrajnych przypadkach inwestorowi może grozić nawet kara aresztu lub grzywny! Dlatego warto poznać zasady i jak prowadzić dziennik budowy.

Dziennik budowy wzór i przykłady wpisów

Poniżej zamieszczam kilka przykładów podstawowych wpisów w dzienniku budowy, które mogą służyć jako wzór do tworzenia własnych wpisów w trakcie budowy domu:

Data Osoba Treść wpisu
10.05.2023 Jan Kowalski Kierownik Budowy Rozpoczęcie prac ziemnych. Wykopy pod fundamenty.
13.05.2023 Anna Malinowska Inspektor Nadzoru Zbrojenie i zabetonowanie ław fundamentowych. Wszystko zgodnie z projektem i normami.
24.05.2023 Jan Kowalski Kierownik Budowy Zakończenie stanu surowego otwartego. Przystąpienie do prac wykończeniowych wewnątrz obiektu.

Mam nadzieję, że powyższe wskazówki i przykłady dziennik budowy wpisy będą pomocne podczas prowadzenia własnego dziennika budowy domu. W razie wątpliwości, warto skorzystać z porady osób posiadających doświadczenie w tym zakresie.

Podsumowanie

Budowa domu to skomplikowany i wymagający proces, w którym kluczowe znaczenie odgrywa prawidłowe prowadzenie dziennika budowy. W artykule przedstawiono wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakładania i wypełniania książki budowy, aby czytelnik mógł w łatwy sposób nauczyć się jak prowadzić dziennik budowy krok po kroku.

Na początku wyjaśniono, jak prawidłowo rozpocząć dziennik budowy domu, kto może dokonywać wpisów i co taki dokument powinien zawierać. Następnie przedstawiono szczegółowy opis tego, jak na bieżąco i prawidłowo wypełniać kolejne wpisy do dziennika budowy, aby uniknąć błędów.

Ponadto, w treści zwrócono uwagę na najważniejsze rodzaje wpisów i związane z nimi obowiązki. Wyjaśniono również, jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia dziennika budowy. Na samym końcu, dla ułatwienia, zamieszczono konkretne przykłady wpisów, które mogą służyć jako wzór do tworzenia własnych.

Zawarte w artykule informacje stanowią kompletny zbiór zasad dotyczących prowadzenia dziennika budowy wpisy krok po kroku. Lektura pozwoli czytelnikowi samodzielnie poprowadzić ten istotny dokument podczas wznoszenia wymarzonego domu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 4. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły