Prawo

Kto może żądać nagrania z monitoringu RODO - Zasady udostępniania nagrania z monitoringu

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska29.12.20236 min.
Kto może żądać nagrania z monitoringu RODO - Zasady udostępniania nagrania z monitoringu

Kto może żądać nagrania z monitoringu RODO to kluczowe pytanie dla każdego administratora systemu monitoringu wizyjnego. W artykule wyjaśniamy, kim są osoby uprawnione do dostępu do nagrań z kamer, a także omawiamy zasady, na jakich administrator powinien je udostępniać. Analizujemy przepisy RODO, Kodeksu pracy i innych aktów prawnych regulujących tę kwestię.

Kluczowe wnioski:
 • Nagrania z monitoringu mogą żądać uprawnione organy ścigania w związku z toczącymi się postępowaniami.
 • Pracownicy firmy objętej monitoringiem mają prawo dostępu do nagrań z ich udziałem w określonych sytuacjach.
 • Osoby trzecie (np. klienci sklepu) z zasady nie są uprawnione do oglądania nagrań.
 • Administrator musi zabezpieczyć nagrania przed dostępem nieupoważnionych osób zgodnie z RODO.
 • Żądanie udostępnienia nagrań należy każdorazowo zweryfikować i udokumentować.

Kto może żądać dostępu do nagrań

Nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią dane osobowe, dlatego dostęp do nich reguluje RODO. Zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia, prawo dostępu do swoich danych osobowych przysługuje każdej osobie, której dane dotyczą. Oznacza to, że jeśli na nagraniu z monitoringu została utrwalona nasza sylwetka lub wizerunek, możemy zażądać od administratora systemu monitoringu udostępnienia tego nagrania.

W praktyce jednak administratorzy często odmawiają udostępniania nagrań, powołując się na ochronę praw i wolności innych osób. Argument ten jest słuszny, gdyż na nagraniach z reguły utrwalonych jest wiele osób, których zgoda na udostępnienie nagrań nie została uzyskana. Dlatego dostęp do nagrań z monitoringu dla osób trzecich jest mocno ograniczony.

Dostęp dla pracowników

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników firmy, która zainstalowała monitoring. Mają oni znacznie szersze uprawnienia dostępu do nagrań z ich udziałem. Przepisy takie zawiera Kodeks pracy w art. 222. § 2 i 3.

Zgodnie z tym artykułem, pracodawca na żądanie pracownika ma obowiązek udostępnić mu wszelkie zebrane na jego temat informacje, w tym nagrania z monitoringu. Jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach pracodawca może odmówić pokazania całości lub części nagrań.

Komu administrator powinien udostępnić nagrania

Administrator systemu monitoringu ma obowiązek udostępniania nagrań na żądanie uprawnionych organów. Są to przede wszystkim:

 • organy ścigania - policja, prokuratura, sądy - w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych - w ramach realizacji jego zadań kontrolnych.

Nagrania udostępnia się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wymienionych organów. Np. jeśli policja prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży, która miała miejsce na terenie objętym monitoringiem, administrator powinien przekazać funkcjonariuszom nagranie z włamania, natomiast nie ma podstaw do udostępniania nagrań z innych kamer lub z innego okresu.

Czytaj więcej: Kara za Alimenty: Jak Uniknąć, Co Grozi za Niepłacenie, Kiedy Więzienie Czeka?

Zasady udostępniania nagrań organom ścigania

Udostępnianie nagrań z monitoringu organom ścigania powinno odbywać się na drodze pisemnego wniosku konkretnego organu skierowanego do administratora systemu. Tylko formalne żądanie, np. postanowienie prokuratury lub policji o zabezpieczeniu nagrań jako dowodu, zobowiązuje administratora do przekazania nagrań. Brak podstawy prawnej po stronie organu ścigania oznacza, że również administrator nie ma podstaw udostępnienia nagrań.

Organ ścigania Forma wniosku
Prokuratura Postanowienie lub zarządzenie o zabezpieczeniu dowodu w postaci zapisu z monitoringu
Policja Notatka urzędowa policjanta o zabezpieczeniu zapisu z monitoringu jako dowodu

Administrator monitoringu powinien zweryfikować zakres żądania organu i przekazać jedynie te nagrania, które wiążą się z przedmiotem prowadzonego postępowania. Każdorazowe udostępnienie nagrań uprawnionym podmiotom należy zabezpieczyć protokołem w systemie zarządzania monitoringiem.

Ograniczenia w dostępie do nagrań monitoringu

Kto może żądać nagrania z monitoringu RODO - Zasady udostępniania nagrania z monitoringu

Nagrania z monitoringu są chronioną ustawowo tajemnicą przedsiębiorstwa. Z tego względu nie wolno ich udostępniać osobom nieuprawnionym, np. klientom, znajomym pracowników, mediom. Niedopuszczalne jest także rozpowszechnianie nagrań w celach komercyjnych.

W zakresie ochrony tajemnicy administrator powinien działać z najwyższą starannością. Dotyczy to zarówno udostępniania nagrań na zewnątrz, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa. Dostęp do monitoringu i zapisów powinien być ograniczony jedynie do niezbędnego minimum osób.

Sposoby zabezpieczenia nagrań przed dostępem osób nieuprawnionych

Aby zabezpieczyć nagrania z monitoringu, administrator powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak:

 • system haseł i uprawnień dostępu do rejestratorów i oprogramowania systemu monitoringu,
 • szyfrowanie nagrań zapisywanych na dyskach twardych,
 • ograniczenie fizycznego dostępu do serwerowni i urządzeń rejestrujących,
 • prowadzenie rejestru osób uprawnionych do dostępu do nagrań.

Wszystkie udostępnienia nagrań osobom uprawnionym powinny być rejestrowane i podpisywane odpowiednim protokołem. Procedury obiegu dokumentów z nagraniami monitoringu warto opisać w wewnętrznej instrukcji.

Nagrania z monitoringu to wrażliwe dane osobowe, dlatego administrator systemu powinien zadbać o ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Podsumowanie

Kto może żądać nagrania z monitoringu RODO to jedno z kluczowych pytań w kontekście dopuszczalności udostępniania nagrań z kamer. Na mocy RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym nagrań z monitoringu, przysługuje każdej osobie, której one dotyczą. Jednak ze względu na ochronę prywatności innych osób udostępnianie nagrań osobom trzecim jest mocno ograniczone.

Znacznie większe uprawnienia mają organy ścigania i kontroli, takie jak policja, prokuratura czy Urząd Ochrony Danych Osobowych. Administrator monitoringu ma obowiązek udostępnić im nagrania w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. Muszą one jednak przedstawić formalny wniosek bądź postanowienie o zabezpieczeniu nagrań jako materiału dowodowego.

Szerokie uprawnienia dostępu do nagrań z monitoringu posiadają również pracownicy danej firmy - na żądanie pracodawca musi im udostępnić wszelkie nagrania z ich udziałem. Ma na to podstawę w przepisach Kodeksu pracy. Jedynie w uzasadnionych przypadkach może odmówić pokazania części nagrań.

Nagrania z monitoringu są prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa. Dlatego administrator systemu ma obowiązek zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych, np. przypadkowych klientów czy mediów. Każde udostępnienie nagrań należy scedować na piśmie i zarchiwizować wraz z wnioskiem podmiotu uprawnionego.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.