Biznes

Limity kosztów uzyskania przychodów - Ile wynoszą?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska19.05.20246 min.
Limity kosztów uzyskania przychodów - Ile wynoszą?

Limit kosztów uzyskania przychodu to kwestia, z którą muszą się zmierzyć zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne osiągające dochody z różnych źródeł. Określa on maksymalną kwotę, jaką możemy odliczyć od naszych przychodów jako koszty uzyskania przychodu. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest ten limit, jak go obliczyć oraz jakie są konsekwencje jego przekroczenia.

Kluczowe wnioski:
 • Limit kosztów uzyskania przychodu różni się w zależności od źródła dochodu oraz formy opodatkowania.
 • Istnieją pewne kategorie kosztów, które są zwolnione z tego limitu i mogą być w pełni odliczone.
 • Przekroczenie limitu kosztów uzyskania przychodu wiąże się z dodatkowymi obciążeniami podatkowymi.
 • Prawidłowe ustalenie tego limitu jest kluczowe dla optymalizacji rozliczeń podatkowych.
 • Wysokość limitu kosztów uzyskania przychodu zmienia się co roku wraz ze zmianami w przepisach podatkowych.

Limit kosztów uzyskania przychodu dla podatników PIT

Jedną z najbardziej istotnych kwestii, z którą muszą się zmierzyć podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej PIT, jest limit kosztów uzyskania przychodów. Mówimy tu o maksymalnej kwocie, jaką możemy odliczyć od naszych przychodów jako koszty związane z prowadzoną działalnością lub pracą.

W przypadku dochodów z pracy najemnej, ten limit kosztów uzyskania przychodów wynosi 5 692,50 zł rocznie. Oznacza to, że niezależnie od rzeczywistej wysokości poniesionych przez nas wydatków związanych z zatrudnieniem, takich jak dojazdy do pracy czy zakup narzędzi, możemy odliczyć maksymalnie tę kwotę.

Jeśli jednak prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą, to limit kosztów uzyskania przychodów waha się od 20% do 5,5% uzyskanych przychodów, w zależności od rodzaju działalności. Na przykład dla usług budowlanych limit ten wynosi 20%, natomiast dla niektórych działalności produkcyjnych może wynosić zaledwie 5,5%.

Warto dodać, że w przypadku dochodów z najmu limit kosztów uzyskania przychodów został ustalony na poziomie 20% osiągniętych przychodów. To samo dotyczy przychodów z praw majątkowych, gdzie możemy odliczyć nawet 50% przychodów jako koszty uzyskania.

Limit kosztów uzyskania przychodu dla podatników CIT

W przypadku podmiotów gospodarczych rozliczających się na zasadach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), sytuacja wygląda nieco inaczej. Tutaj limit kosztów uzyskania przychodów nie jest z góry ustalony, ale obowiązuje zasada, że koszty te muszą być rzeczywiście poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą odliczać wszystkie koszty bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem że są one należycie udokumentowane. Nie ma tu sztywnego limitu procentowego czy kwotowego, jak ma to miejsce w przypadku PIT.

Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne wyjątki i ograniczenia dotyczące niektórych kategorii kosztów. Na przykład, ograniczenia dotyczą kosztów reprezentacji czy wydatków na samochody osobowe wykorzystywane na potrzeby firmy. Szczegółowe regulacje w tym zakresie są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Istotną różnicą między PIT a CIT jest więc brak z góry określonego limitu kosztów uzyskania przychodów dla firm.
 • Koszty te muszą jednak spełniać określone warunki, aby mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Czytaj więcej: PIT za 2024 - Do kiedy trzeba go rozliczyć?

Ustalanie limitu kosztów uzyskania przychodu krok po kroku

Prawidłowe ustalenie limitu kosztów uzyskania przychodów jest kluczowe z punktu widzenia optymalizacji rozliczeń podatkowych. W zależności od źródła dochodów i formy opodatkowania, proces ten może wyglądać nieco inaczej. Poniżej przedstawiamy ogólne kroki, które należy podjąć, aby prawidłowo określić limit tych kosztów.

Po pierwsze, należy zidentyfikować źródło uzyskiwanych przychodów - czy są to dochody z pracy najemnej, działalności gospodarczej, najmu czy praw majątkowych. Następnie trzeba ustalić, czy rozliczamy się na zasadach PIT, czy CIT, ponieważ od tego zależy sposób obliczania limitu.

W przypadku PIT, dla każdego źródła przychodów istnieją odrębne limity procentowe lub kwotowe, które należy zastosować do obliczenia maksymalnej wysokości kosztów uzyskania przychodów. Dla działalności gospodarczej może być to nawet 20% przychodów, a dla wynajmu nieruchomości 20% przychodów brutto.

Jeśli rozliczamy się na zasadach CIT, nie ma z góry określonego limitu kosztów uzyskania przychodów. Musimy jednak szczegółowo przeanalizować i udokumentować wszystkie poniesione wydatki bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rodzaje kosztów bez limitu kosztów uzyskania przychodu

Zdjęcie Limity kosztów uzyskania przychodów - Ile wynoszą?

Warto pamiętać, że istnieją pewne kategorie wydatków, które nie podlegają limitowi kosztów uzyskania przychodów i mogą być w całości odliczone od przychodów, niezależnie od formy opodatkowania. Zaliczają się do nich między innymi:

 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane przez przedsiębiorców i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 • Odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych przy najmie prywatnego mieszkania (ograniczone kwotowo).
 • Należności z tytułu składek członkowskich odprowadzanych do organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego.
 • Wydatki na zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przed odliczeniem tego rodzaju kosztów należy jednak dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami podatkowymi, ponieważ katalog tych wyjątków może ulegać zmianom.

Konsekwencje przekroczenia limitu kosztów uzyskania przychodów

Przekroczenie limitu kosztów uzyskania przychodów może skutkować mniej korzystnym rozliczeniem podatkowym i wyższą kwotą należnego podatku do zapłacenia. W skrajnych przypadkach grozi także zakwestionowaniem części kosztów przez organy podatkowe i naliczeniem dodatkowych sankcji.

W przypadku podatników PIT, jeśli odliczymy od przychodów większą kwotę kosztów niż dozwolony limit, nadwyżka ta zostanie potraktowana jako przychód podlegający opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej. Oznacza to wyższy podatek do zapłaty.

Dla firm rozliczających się na zasadach CIT, przekroczenie limitu kosztów uzyskania przychodów może skutkować zakwestionowaniem części wydatków jako niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W takim przypadku koszty te nie będą mogły zostać odliczone, co również zwiększy podstawę opodatkowania i należny podatek.

Podsumowanie

Prawidłowe określenie limitu kosztów uzyskania przychodów ma kluczowe znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych osiągających dochody. Nieuwzględnienie lub przekroczenie tego limitu może prowadzić do wyższego obciążenia podatkowego i potencjalnych konsekwencji ze strony organów skarbowych.

Należy zawsze pamiętać, że limit kosztów uzyskania przychodów różni się w zależności od źródła dochodów, formy opodatkowania oraz rodzaju prowadzonej działalności. Dokładne zapoznanie się z obowiązującymi regulacjami i skrupulatne udokumentowanie poniesionych wydatków pozwoli na optymalne rozliczenie podatków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Co to znaczy blokada na koncie bankowym? Procedura odblokowania
 3. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - porady dla rodziców
 4. Wyliczanie wynagrodzenia - krok po kroku
 5. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły