Mentoring - procedury i procesy

Mentoring oparty jest na wykorzystaniu gotowych procedur wraz ze ściśle określoną metodą trenowania wcześniej nabytych umiejętności. Mentor, jako bardziej doświadczony zawodnik sportowy a teraz trener, pracownik, instruktor lub menedżer przekazuje osobie o mniejszym doświadczeniu (zawodnikowi, pracownikowi, kursantowi itp.) w jaki sposób ma skutecznie działać w danej dyscyplinie.

Rezultatem jest uzyskanie wprawy, zdobycie doświadczenia i w efekcie i wytrenowanie umiejętności praktycznych. Najczęstszym przykładem mentoringu w warunkach polskich jest nauka sprzedaży. Bardziej doświadczony sprzedawca uczy swoich podopiecznych, młodszych lub dopiero zatrudnianych kolegów, zarówno wiedzy o produkcie lub obsłudze a także standardów sprzedaży obowiązujących w firmie. Gdy uczniowie już opanują podstawową wiedzę o produkcie mentor trenuje z podopiecznymi (mentee) jak należy postępować w zgodzie z tak zwaną ścieżką sprzedaży (od badania potrzeb klienta, poprzez prezentację oferty, zamykanie sprzedaży, skończywszy na wystawieniu faktury). Następnie osobiście uczestniczy w sytuacjach kiedy młodsi koledzy sprzedają klientom produkty lub usługi i udziela informacji zwrotnej, koryguje, poprawia, odwołuje się do standardów. Każdy proces edukacyjny oparty na wzmacnianiu doświadczenia ucznia i trenowaniu konkretnych umiejętności branżowych pod okiem nauczyciela, to mentoring.

Mentoring jako proces

Mentoring jest zatem procesem edukacyjnym opartym na zdobywaniu wiedzy, jej utrwalaniu oraz treningu nabytych umiejętności aż do uzyskania samodzielności przez mentee w wykonywaniu zadań i osiąganiu wyniku. Mentoring wykorzystuje zasoby w postaci wiedzy i doświadczeń czerpanych zarówno z dobrych praktyk branży jak i samego mentora.

Oparty jest na aktywności trenera oraz zawodnika (mentora i mentee) z wykorzystaniem sprawdzonej metody dostosowanej do danej dyscypliny. Podobnie jak w sporcie mentoring potrzebuje również boiska, czyli przestrzeni, w której bezpiecznie odbywa się proces edukacji. Za mentora uznamy takiego profesjonalistę, który może poszczycić się akredytacją uznanej organizacji oraz ukończył certyfikowany kurs, studia podyplomowe lub inny rodzaj edukacji gwarantujący etyczną i skuteczną postawę edukatora.

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.