Praca

Oświadczenie Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Rodzicielskiego - Jak To Zrobić?

Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska30.11.20234 min.
Oświadczenie Rodzica o Niekorzystaniu z Urlopu Rodzicielskiego - Jak To Zrobić?

Oświadczenie rodzica o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego to ważny dokument, od którego złożenia często zależą losy urlopu. Warto wiedzieć, kiedy i w jaki sposób można z niego zrezygnować. Poniższy poradnik wyjaśnia, jak poprawnie sporządzić oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego.

Kluczowe wnioski:
 • Oświadczenie należy złożyć u pracodawcy w formie pisemnej.
 • Może je napisać każdy rodzic, który ma prawo do urlopu wychowawczego.
 • Dokument powinien zawierać dane osobowe i datę rezygnacji z urlopu.
 • Oświadczenie można wycofać, ale trzeba robić to na piśmie.
 • Niektórzy rodzice nie mogą zrezygnować z urlopu rodzicielskiego.

Oświadczenie rodzica o rezygnacji z urlopu

Oświadczenie rodzica o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego to ważny dokument, od którego złożenia często zależą losy urlopu. Warto wiedzieć, kiedy i w jaki sposób można z niego zrezygnować.

Kto może złożyć oświadczenie o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego?

Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego może złożyć każdy rodzic, który nabył do niego prawo, czyli:

 • matka dziecka;
 • ojciec dziecka;
 • osoba, która przysposobiła dziecko (przysposabiający).

Nie ma znaczenia, czy rodzic aktualnie korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy też nie. Istotne jest to, aby miał prawo do takiego urlopu.

Gdzie i w jaki sposób złożyć oświadczenie?

Aby skutecznie zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, oświadczenie w tej sprawie należy:

 1. sporządzić w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej);
 2. własnoręcznie podpisać;
 3. złożyć u pracodawcy.

Pracodawca nie może odmówić przyjęcia takiego oświadczenia. Ma natomiast obowiązek potwierdzić na piśmie datę jego złożenia.

Wzór oświadczenia o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego nie ma ściśle określonego wzoru. Powinno jednak zawierać co najmniej:

 • dane osobowe rodzica składającego oświadczenie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL);
 • nazwę i adres pracodawcy;
 • datę sporządzenia pisma;
 • oświadczenie woli o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego;
 • datę, od której rezygnuje się z urlopu;
 • podpis rodzica.

Przykładowy wzór oświadczenia

Imię i nazwisko rodzica Jan Kowalski
adres zamieszkania ul. Kwiatowa 10 m. 2, 01-100 Warszawa
PESEL 1234567890
Nazwa i adres pracodawcy Fabryka Mebli "Leśny Dwór" Sp. z o.o., ul. Dębowa 5, 05-085 Otwock

Oświadczam, że rezygnuję z urlopu rodzicielskiego udzielonego mi w związku z urodzeniem córki Zofii Kowalskiej w dniu 15 maja 2019 r., począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r.

2 stycznia 2023 r. ..............................

(podpis)

Czytaj więcej: Wzór podania o praktyki - Przykładowe podanie na praktyki i prośba o przyjęcie na praktyki

Skutki złożenia oświadczenia o rezygnacji z urlopu

Złożenie oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego skutkuje utratą prawa do urlopu rodzicielskiego od wskazanej w nim daty. Od tego momentu rodzic traci prawo do dalszej opieki nad dzieckiem w ramach urlopu. Jeżeli rodzic był w trakcie korzystania z urlopu, to pracodawca może wezwać go do stawienia się do pracy.

Cofnięcie złożonego oświadczenia

Rodzic, który złożył oświadczenie o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego, może je wycofać. Musi w tym celu złożyć kolejne pismo informujące o cofnięciu wcześniejszego oświadczenia o rezygnacji z urlopu. Wycofanie oświadczenia przywraca rodzica do prawa kontynuowania urlopu rodzicielskiego.

Oświadczenie o cofnięciu rezygnacji z urlopu rodzicielskiego należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podjęcia pracy wskazany jako termin rezygnacji z urlopu.

Kiedy nie można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?

Są sytuacje, kiedy mimo złożenia stosownego oświadczenia rezygnacja z urlopu rodzicielskiego jest nieskuteczna. Dotyczy to przede wszystkim rodziców samotnie wychowujących dziecko. W ich przypadku rezygnacja z urlopu jest niedopuszczalna, chyba że drugi rodzic dziecka w tym samym czasie korzysta z urlopu rodzicielskiego.

Ponadto z urlopu rodzicielskiego nie może zrezygnować rodzic:

 • który wykorzystał wcześniej 8 tygodni urlopu rodzicielskiego po porodzie;
 • dziecko ukończyło 6. miesiąc życia.

W powyższych przypadkach ewentualna rezygnacja z urlopu rodzicielskiego byłaby bezskuteczna. Rodzic mógłby jedynie złożyć oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu na okres przypadający po 6. miesiącu życia lub po 8 tygodniach opieki nad dzieckiem.

Najczęstsze pytania

Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego może złożyć każdy rodzic, który nabył do niego prawo, czyli matka dziecka, ojciec dziecka oraz osoba, która przysposobiła dziecko.

Aby skutecznie zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, oświadczenie w tej sprawie należy sporządzić w formie pisemnej, własnoręcznie podpisać i złożyć u pracodawcy.

Tak, rodzic może wycofać złożone oświadczenie o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. W tym celu musi poinformować o tym pracodawcę na piśmie najpóźniej w dniu poprzedzającym podjęcie pracy.

Nie można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w przypadku samotnego wychowywania dziecka lub gdy rodzic wykorzystał już 8 tygodni takiego urlopu lub gdy dziecko ukończyło 6 miesięcy.

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego skutkuje utratą prawa do dalszej opieki nad dzieckiem. Od wskazanej daty rodzic traci prawo do urlopu, a pracodawca może wezwać go do pracy.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi
Autor Krystyna Pawłowska
Krystyna Pawłowska

Jestem dietetyczką i trenerką personalną z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doborze suplementów w zależności od celu treningowego i trybu życia. Moim celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, aby każdy mógł cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Wzór podania o pracę w formacie Word i PDF
PracaWzór podania o pracę w formacie Word i PDF

Podanie o pracę wzór Word - pobierz gotowy szablon dokumentu aplikacyjnego w edytorze tekstu Word. Dowiedz się jak przygotować profesjonalne podanie - jakie informacje zawrzeć, jak sformatować i uzupełnić o załączniki.