Umowy

Wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka29.11.20237 min.
Wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór to dokument, z którego mogą skorzystać rodzice po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Pozwala on w prosty sposób złożyć prośbę do pracodawcy o zmniejszenie etatu, aby łatwiej godzić obowiązki zawodowe z opieką nad dzieckiem.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek należy złożyć na piśmie w terminie 21 dni przed rozpoczęciem obniżonego wymiaru czasu pracy.
 • Pracodawca może odmówić, jeśli obniżenie czasu pracy zakłóci organizację pracy.
 • Warto skorzystać ze wzoru, aby wniosek zawierał wszystkie niezbędne informacje.
 • Obniżony wymiar czasu pracy może trwać do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy w trakcie korzystania z obniżonego czasu pracy.

Wzór wniosku o obniżenie czasu pracy

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy to dokument, który pozwala rodzicom lub opiekunom dziecka wystąpić do pracodawcy z prośbą o zmniejszenie etatu. Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania przysługuje matce lub ojcu dziecka do ukończenia przez nie 6. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - do 18. roku życia.

Złożenie wniosku o obniżenie czasu pracy jest szczególnie pomocne dla rodziców wracających do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Pozwala pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad dzieckiem i jego wychowaniem.

Korzyści z obniżonego wymiaru czasu pracy

Podstawową korzyścią jest możliwość spędzania większej ilości czasu z dzieckiem przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia. Ponadto:

 • Obniżony etat pozwala stopniowo wrócić do pracy po długiej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim.
 • Rozwiązanie to daje większą elastyczność i pozwala lepiej godzić życie zawodowe z rodzinnym.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Wniosek o obniżenie czasu pracy powinien zawierać:

 • Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, stanowisko).
 • Datę złożenia pisma.
 • Dane dotyczące dziecka (imię, data urodzenia).
 • Okres, na jaki obniżany ma być wymiar czasu pracy.
 • Liczbę godzin pracy po obniżeniu.
 • Proponowany rozkład czasu pracy.
 • Uzasadnienie potrzeby obniżenia czasu pracy.
 • Podpis pracownika składającego wniosek.

Warto pamiętać, że wniosek należy złożyć co najmniej 21 dni przed domniemanym terminem obniżenia etatu. W przypadku pracy zmianowej ten termin wynosi aż 35 dni.

Jak obniżyć wymiar czasu pracy?

Obniżenie wymiaru czasu pracy jest możliwe w dwóch trybach:

 1. Do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W tym przypadku wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
 2. Co najmniej do połowy pełnego wymiaru czasu pracy bez zmniejszania wynagrodzenia. W tym trybie maksymalny okres korzystania z ulgi wynosi 12 miesięcy.

Obniżenie czasu pracy może dotyczyć zarówno osoby zatrudnionej w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia okres zatrudnienia ani wykonywany zawód.

Czytaj więcej: Podwyższenie Alimentów: Jak Podwyższyć Alimenty i Przejść przez Sprawę o Podwyższenie Alimentów

Wymagane elementy wniosku o obniżenie

Aby wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy został rozpatrzony pozytywnie, powinien zawierać szereg istotnych elementów.

Przede wszystkim precyzyjne wskazanie:

 • o ile ma zostać pomniejszony wymiar czasu świadczenia pracy (np. z pełnego do 1⁄2 etatu),
 • w jakim okresie pracownik zamierza korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy (data rozpoczęcia i zakończenia),
 • propozycję rozkładu czasu pracy po obniżeniu (np. 3 dni w tygodniu po 4 godziny).
Element wniosku Przykład zapisu we wniosku
Oznaczenie wnioskodawcy Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 10, 00-000 Warszawa
Data i miejsce złożenia wniosku Warszawa, 15.07.2023 r.

Warto również zawrzeć w treści pisma powód złożenia wniosku, czyli wytłumaczyć, dlaczego chcemy skorzystać z instytucji obniżonego wymiaru czasu pracy.

Obniżenie czasu pracy po urlopie macierzyńskim

Wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim stanowi dobry sposób na pogodzenie opieki nad dzieckiem i powrotu do aktywności zawodowej. Szczególnie w pierwszych miesiącach życia maluch wymaga nieustannej uwagi, co utrudnia normalne funkcjonowanie w pracy.

Dzięki obniżonemu wymiarowi czasu pracy łatwiej wdrożyć się w obowiązki i nabrać rytmu pracy. Stopniowe zwiększanie liczby godzin i dni świadczenia pracy z czasem pozwoli także na rezygnację z tego uprawnienia i podjęcie zatrudnienia na dotychczasowych zasadach.

Obniżony wymiar czasu pracy to ulga przede wszystkim dla mam wracających do pracy po urlopie macierzyńskim - Anna Nowak, ekspert rynku pracy

Aby ubiegać się o takie rozwiązanie po powrocie z urlopu macierzyńskiego, należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przewidywanym terminem podjęcia pracy. We wniosku wskazujemy liczbę godzin, w jakiej zamierzamy pracować oraz propozycję rozkładu czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia.

Obniżenie czasu pracy po urlopie rodzicielskim

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie rodzicielskim umożliwia rodzicom powrót do pracy etapami. W przypadku dłuższej nieobecności w firmie (nawet kilkunastu miesięcy) pełny etat na starcie może okazać się zbyt dużym wyzwaniem.

Dlatego warto rozważyć możliwość stopniowego zwiększania liczby godzin pracy i dni obecności w biurze. Pozwala to bez stresu nadrobić zaległości, przypomnieć sobie obowiązki i specyfikę pracy na danym stanowisku.

Podobnie jak po urlopie macierzyńskim, również i tu niezbędne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie. Pracodawca musi mieć możliwość dostosowania organizacji pracy do naszych potrzeb jeszcze przed powrotem z urlopu rodzicielskiego.

Przykładowy wzór wniosku o obniżenie czasu pracy

Poniżej zamieszczamy przykład wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, który może posłużyć jako inspiracja do złożenia takiego pisma do pracodawcy.

Miejscowość, data Warszawa, 15.07.2023 r.
Imię i nazwisko pracownika Jan Kowalski
Stanowisko Specjalista ds. marketingu
Nazwa pracodawcy Firma "XYZ" Sp. z o.o.

WNIOSEK O OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY

Zwracam się z prośbą o obniżenie mojego wymiaru czasu pracy z pełnego wymiaru, tj. 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo do wymiaru 1⁄2 etatu, czyli 4 godzin dziennie, 20 godzin tygodniowo na okres od 01.09.2023 r. do 28.02.2024 r. z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Po analizie moich obowiązków służbowych proponuję następujący rozkład czasu pracy: od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie w godzinach 8:00-12:00. Rezygnacja z pracy w godzinach popołudniowych nie wpłynie negatywnie na moją efektywność w wykonywanych zadaniach.

Z poważaniem
Jan Kowalski

Podsumowanie

Możliwość złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy to szansa dla rodziców na pogodzenie pracy zawodowej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Szczególnie przydatne jest to rozwiązanie dla mam i tatów powracających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Złożenie wniosku o zmniejszenie etatu po macierzyńskim pozwala stopniowo wrócić do pracy i nabrać rutyny. Podobnie działa wniosek o zmniejszenie etatu po urlopie rodzicielskim - etapowe zwiększanie obciążenia ułatwia ponowne wdrożenie się w obowiązki.

Warto pamiętać, że obniżenie etatu w ramach urlopu wychowawczego jest możliwe maksymalnie do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy złożyć wniosek minimum 21 dni przed planowanym terminem obniżenia wymiaru czasu pracy.

We wniosku warto zaproponować konkretny rozkład obniżonych godzin pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Ułatwi to pracodawcy zorganizowanie pracy i zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Skorzystanie ze wzoru wniosku zamieszczonego w artykule pozwoli uniknąć błędów formalnych i zawrzeć wszystkie niezbędne informacje.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły