Umowy

Wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka29.11.20237 min.
Wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór to dokument, z którego mogą skorzystać rodzice po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Pozwala on w prosty sposób złożyć prośbę do pracodawcy o zmniejszenie etatu, aby łatwiej godzić obowiązki zawodowe z opieką nad dzieckiem.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek należy złożyć na piśmie w terminie 21 dni przed rozpoczęciem obniżonego wymiaru czasu pracy.
 • Pracodawca może odmówić, jeśli obniżenie czasu pracy zakłóci organizację pracy.
 • Warto skorzystać ze wzoru, aby wniosek zawierał wszystkie niezbędne informacje.
 • Obniżony wymiar czasu pracy może trwać do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy w trakcie korzystania z obniżonego czasu pracy.

Wzór wniosku o obniżenie czasu pracy

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy to dokument, który pozwala rodzicom lub opiekunom dziecka wystąpić do pracodawcy z prośbą o zmniejszenie etatu. Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania przysługuje matce lub ojcu dziecka do ukończenia przez nie 6. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - do 18. roku życia.

Złożenie wniosku o obniżenie czasu pracy jest szczególnie pomocne dla rodziców wracających do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Pozwala pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad dzieckiem i jego wychowaniem.

Korzyści z obniżonego wymiaru czasu pracy

Podstawową korzyścią jest możliwość spędzania większej ilości czasu z dzieckiem przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia. Ponadto:

 • Obniżony etat pozwala stopniowo wrócić do pracy po długiej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim.
 • Rozwiązanie to daje większą elastyczność i pozwala lepiej godzić życie zawodowe z rodzinnym.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Wniosek o obniżenie czasu pracy powinien zawierać:

 • Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, stanowisko).
 • Datę złożenia pisma.
 • Dane dotyczące dziecka (imię, data urodzenia).
 • Okres, na jaki obniżany ma być wymiar czasu pracy.
 • Liczbę godzin pracy po obniżeniu.
 • Proponowany rozkład czasu pracy.
 • Uzasadnienie potrzeby obniżenia czasu pracy.
 • Podpis pracownika składającego wniosek.

Warto pamiętać, że wniosek należy złożyć co najmniej 21 dni przed domniemanym terminem obniżenia etatu. W przypadku pracy zmianowej ten termin wynosi aż 35 dni.

Jak obniżyć wymiar czasu pracy?

Obniżenie wymiaru czasu pracy jest możliwe w dwóch trybach:

 1. Do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W tym przypadku wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
 2. Co najmniej do połowy pełnego wymiaru czasu pracy bez zmniejszania wynagrodzenia. W tym trybie maksymalny okres korzystania z ulgi wynosi 12 miesięcy.

Obniżenie czasu pracy może dotyczyć zarówno osoby zatrudnionej w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia okres zatrudnienia ani wykonywany zawód.

Czytaj więcej: Podwyższenie Alimentów: Jak Podwyższyć Alimenty i Przejść przez Sprawę o Podwyższenie Alimentów

Wymagane elementy wniosku o obniżenie

Aby wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy został rozpatrzony pozytywnie, powinien zawierać szereg istotnych elementów.

Przede wszystkim precyzyjne wskazanie:

 • o ile ma zostać pomniejszony wymiar czasu świadczenia pracy (np. z pełnego do 1⁄2 etatu),
 • w jakim okresie pracownik zamierza korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy (data rozpoczęcia i zakończenia),
 • propozycję rozkładu czasu pracy po obniżeniu (np. 3 dni w tygodniu po 4 godziny).
Element wniosku Przykład zapisu we wniosku
Oznaczenie wnioskodawcy Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 10, 00-000 Warszawa
Data i miejsce złożenia wniosku Warszawa, 15.07.2023 r.

Warto również zawrzeć w treści pisma powód złożenia wniosku, czyli wytłumaczyć, dlaczego chcemy skorzystać z instytucji obniżonego wymiaru czasu pracy.

Obniżenie czasu pracy po urlopie macierzyńskim

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim stanowi dobry sposób na pogodzenie opieki nad dzieckiem i powrotu do aktywności zawodowej. Szczególnie w pierwszych miesiącach życia maluch wymaga nieustannej uwagi, co utrudnia normalne funkcjonowanie w pracy.

Dzięki obniżonemu wymiarowi czasu pracy łatwiej wdrożyć się w obowiązki i nabrać rytmu pracy. Stopniowe zwiększanie liczby godzin i dni świadczenia pracy z czasem pozwoli także na rezygnację z tego uprawnienia i podjęcie zatrudnienia na dotychczasowych zasadach.

Obniżony wymiar czasu pracy to ulga przede wszystkim dla mam wracających do pracy po urlopie macierzyńskim - Anna Nowak, ekspert rynku pracy

Aby ubiegać się o takie rozwiązanie po powrocie z urlopu macierzyńskiego, należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przewidywanym terminem podjęcia pracy. We wniosku wskazujemy liczbę godzin, w jakiej zamierzamy pracować oraz propozycję rozkładu czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia.

Obniżenie czasu pracy po urlopie rodzicielskim

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie rodzicielskim umożliwia rodzicom powrót do pracy etapami. W przypadku dłuższej nieobecności w firmie (nawet kilkunastu miesięcy) pełny etat na starcie może okazać się zbyt dużym wyzwaniem.

Dlatego warto rozważyć możliwość stopniowego zwiększania liczby godzin pracy i dni obecności w biurze. Pozwala to bez stresu nadrobić zaległości, przypomnieć sobie obowiązki i specyfikę pracy na danym stanowisku.

Podobnie jak po urlopie macierzyńskim, również i tu niezbędne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie. Pracodawca musi mieć możliwość dostosowania organizacji pracy do naszych potrzeb jeszcze przed powrotem z urlopu rodzicielskiego.

Przykładowy wzór wniosku o obniżenie czasu pracy

Poniżej zamieszczamy przykład wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, który może posłużyć jako inspiracja do złożenia takiego pisma do pracodawcy.

Miejscowość, data Warszawa, 15.07.2023 r.
Imię i nazwisko pracownika Jan Kowalski
Stanowisko Specjalista ds. marketingu
Nazwa pracodawcy Firma "XYZ" Sp. z o.o.

WNIOSEK O OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY

Zwracam się z prośbą o obniżenie mojego wymiaru czasu pracy z pełnego wymiaru, tj. 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo do wymiaru 1⁄2 etatu, czyli 4 godzin dziennie, 20 godzin tygodniowo na okres od 01.09.2023 r. do 28.02.2024 r. z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Po analizie moich obowiązków służbowych proponuję następujący rozkład czasu pracy: od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie w godzinach 8:00-12:00. Rezygnacja z pracy w godzinach popołudniowych nie wpłynie negatywnie na moją efektywność w wykonywanych zadaniach.

Z poważaniem
Jan Kowalski

Podsumowanie

Możliwość złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy to szansa dla rodziców na pogodzenie pracy zawodowej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Szczególnie przydatne jest to rozwiązanie dla mam i tatów powracających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Złożenie wniosku o zmniejszenie etatu po macierzyńskim pozwala stopniowo wrócić do pracy i nabrać rutyny. Podobnie działa wniosek o zmniejszenie etatu po urlopie rodzicielskim - etapowe zwiększanie obciążenia ułatwia ponowne wdrożenie się w obowiązki.

Warto pamiętać, że obniżenie etatu w ramach urlopu wychowawczego jest możliwe maksymalnie do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy złożyć wniosek minimum 21 dni przed planowanym terminem obniżenia wymiaru czasu pracy.

We wniosku warto zaproponować konkretny rozkład obniżonych godzin pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Ułatwi to pracodawcy zorganizowanie pracy i zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Skorzystanie ze wzoru wniosku zamieszczonego w artykule pozwoli uniknąć błędów formalnych i zawrzeć wszystkie niezbędne informacje.

Najczęstsze pytania

Wniosek mogą złożyć zarówno matka, jak i ojciec dziecka, opiekun prawny czy rodzic zastępczy. Osoby te przysługuje to uprawnienie w okresie do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Aby wniosek został rozpatrzony, należy złożyć go w terminie co najmniej 21 dni przed przewidywaną datą obniżenia wymiaru czasu pracy. W przypadku pracy zmianowej termin ten wynosi 35 dni.

Warto zaproponować w piśmie, w jakich dniach tygodnia i w jakich godzinach chcemy pracować po obniżeniu wymiaru czasu pracy. Ułatwi to pracodawcy organizację pracy i zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Pracodawca może odmówić, jeśli obniżenie wymiaru czasu pracy zakłóci organizację pracy lub pociągnie za sobą konieczność zatrudnienia dodatkowych osób. Musi jednak pisemnie uzasadnić swoją decyzję.

Okres ten nie może przekroczyć do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka niepełnosprawnego jest to maksymalnie do ukończenia przez nie 18 lat.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Jak napisać ważny testament: porady i wskazówki
 3. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady
 4. Nadgodziny w porze nocnej - Najlepsze praktyki i porady
 5. Zgoda rodziców na pracę małoletniego - wzór zgody i wymogi

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły