Prawo

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka29.01.20246 min.
Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Umowa z ciążą, okres próbny - to tematyka, która często budzi wiele wątpliwości zarówno wśród pracodawców, jak i samych pracownic. W artykule postaramy się przyjrzeć kwestii ciąży podczas trwania umowy na okres próbny - czy i w jaki sposób wpływa ona na warunki zatrudnienia, jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży zatrudnionej na podstawie umowy na czas określony, kiedy pracodawca może taką umowę rozwiązać i na jakich warunkach. Poruszymy także kwestię przedłużenia czy przekształcenia umowy na czas próbny w umowę na czas nieokreślony.

Kluczowe wnioski:
 • Ciąża pracownicy chroni ją przed rozwiązaniem umowy o pracę
 • Pracodawca może przedłużyć okres próbny z powodu ciąży pracownicy
 • Rozwiązanie umowy w czasie ciąży wymaga zgody związków zawodowych
 • Ciąża nie wpływa na możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony
 • Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy kobiecie w ciąży

Umowa z ciążą w okresie próbnym

Kobiety w ciąży podlegają szczególnej ochronie prawnej, co dotyczy również sytuacji zawarcia umowy na okres próbny. Warto wiedzieć, jak ciąża wpływa na warunki tego rodzaju umowy i jakie uprawnienia przysługują pracownicy.

Przepisy prawa pracy nie zabraniają zawierania umów na czas określony z kobietami w ciąży. Jednak ciąża i macierzyństwo są szczególnym stanem, który dodatkowo chroni stosunek pracy.

Wydłużenie okresu próbnego z powodu ciąży

Pracodawca może wydłużyć okres próbny pracownicy, która jest w ciąży, o czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Robi się to po to, aby móc w pełni ocenić umiejętności i predyspozycje kandydatki.

Jest to zgodne z prawem, ponieważ w czasie urlopu macierzyńskiego nie dochodzi do wykonywania obowiązków pracowniczych. Wydłużenie okresu próbnego wydłuża jednak okres niepewności zatrudnienia.

Jak umowa wpływa na ciążę

Umowa o pracę na okres próbny wpływa na ciążę przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa zatrudnienia. Pracodawca może ją rozwiązać za wypowiedzeniem w każdym momencie - również gdy pracownica jest w ciąży.

Nie może to być jednak dyskryminacja z powodu ciąży. Jeśli pracodawca zwolni kobietę w ciąży, musi mieć ku temu inne przyczyny.

Okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy

Do powodów uzasadniających wypowiedzenie umowy ciężarnej pracownicy może należeć np. nieudzielenie się w pracy, niewywiązywanie się z obowiązków czy też ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Rozwiązanie umowy nie może jednak dyskryminować pracownicy ze względu na ciążę. Pracodawca musi więc wykazać, że zostało dokonane z innych przyczyn.

Czytaj więcej: Czy Wnuki Dziedziczą po Dziadkach: Kluczowe Informacje o Spadku i Dziedziczeniu po Babci czy Dziadku

Ciąża a rozwiązanie umowy próbnej

Choć umowa na okres próbny daje większą swobodę pracodawcy, rozwiązanie jej w czasie ciąży pracownicy wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy zawartej na czas określony z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Oznacza to, że po zaistnieniu ciąży umowa o pracę na czas określony przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zasady zwalniania kobiet w ciąży

Umowa z ciążą na 3 miesiące - okres próbny a ciąża

Kodeks pracy reguluje również zasady zwalniania pracownic w ciąży. Rozwiązanie stosunku pracy z taką osobą możliwe jest tylko w wyjątkowych wypadkach.

 • Rozwiązanie umowy o pracę wymaga uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników
 • Wypowiedzenie jest dopuszczalne tylko z przyczyn, które uzasadniają wypowiedzenie umowy bez wypowiedzenia

Są to więc bardzo wąsko zakreślone okoliczności. Dotyczą one np. popełnienia przestępstwa uniemożliwiającego kontynuowanie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w ciąży lub korzystającej z urlopu macierzyńskiego jest niedopuszczalne również z przyczyn niezwiązanych z pracownicą (np. likwidacji stanowiska pracy).

Ochrona stosunku pracy przy ciąży

Jak widać, przepisy prawa pracy zapewniają szeroką ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Dotyczy to również umów na czas określony.

Ciąża pracownicy automatycznie przekształca umowę terminową w umowę na czas nieokreślony. Pracodawca może ją rozwiązać tylko w wyjątkowych, ściśle określonych przypadkach i za zgodą związków zawodowych.

Daje to kobiecie większe bezpieczeństwo zatrudnienia w tym szczególnym dla niej okresie.

Możliwość przedłużenia umowy próbnej

Co do zasady, po upływie terminu wskazanego w umowie na okres próbny powinna ona ulec rozwiązaniu lub przekształceniu na czas nieokreślony.

Możliwość przedłużenia umowy na okres próbny Maksymalny łączny okres
tak, o urlop macierzyński/rodzicielski/ojcowski 3 lata

Pracodawca może zdecydować o przedłużeniu umowy na czas próbny - maksymalnie o łączny okres 3 lat. Robi się to jednak tylko w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika, gdy np. korzystał on przez pewien czas z urlopu.

Nie może to być działanie mające na celu ominięcie stabilności zatrudnienia gwarantowanej przez przepisy prawa pracy.

Podsumowanie

Umowa o pracę na czas określony zawarta z kobietą w ciąży rodzi wiele wątpliwości. Jak wpływa na warunki zatrudnienia ciąża podczas umowy na 3 miesiące? Czy pracodawca może zwolnić pracownicę mimo ciąży? A może następuje automatyczne przekształcenie umowy terminowej w kontrakt na czas nieokreślony?

Przede wszystkim należy podkreślić, że ciąża nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy na czas określony, także umowy na okres próbny. Niemniej zmienia ona sytuację prawną pracownicy. Przysługuje jej szczególna ochrona trwałości stosunku pracy.

To oznacza, że po zaistnieniu ciąży umowa na czas określony ulega przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. Pracodawca może ją rozwiązać tylko z przyczyn niedotyczących osoby pracownicy lub stanu ciąży. Konieczna jest też zgoda związków zawodowych.

Taka konstrukcja przepisów ma zapobiegać nieuzasadnionemu zwalnianiu kobiet w ciąży, dając im również większe poczucie stabilizacji zatrudnienia. Z drugiej strony zabezpiecza pracodawcę przed ewentualnymi nadużyciami.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Tygodniowy odpoczynek kierowcy - Skrócony wzór i porady

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Polski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?
PrawoPolski Ład - Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Dowiedz się, kiedy wchodzą w życie zmiany z nowego systemu podatkowego Polski Ład. Poznaj harmonogram i odkryj, od kiedy obowiązują przepisy m.in. podniesionej kwoty wolnej od podatku, nowej ulgi dla klasy średniej oraz stawek PIT w ramach Nowego Polskiego Ładu.