Praca

Zasady Zatrudniania Pracownika z Urzędu Pracy: Jak zatrudnić pracownika przez urząd pracy?

Autor Kinga Górecka
Kinga Górecka29.11.20237 min.
Zasady Zatrudniania Pracownika z Urzędu Pracy: Jak zatrudnić pracownika przez urząd pracy?

Zatrudnienie pracownika z urzędu pracy może być korzystne zarówno dla pracodawców, jak i dla osób bezrobotnych. W artykule wyjaśniono, jakie są zasady zatrudniania bezrobotnych, z jakich form wsparcia może skorzystać pracodawca i jak przebiega cały proces rekrutacji przez urząd pracy. Dowiesz się również, jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający bezrobotnych i na jakich warunkach można rozwiązać z nimi umowę.

Kluczowe wnioski:
 • Zatrudnienie bezrobotnego to szansa dla obu stron - zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.
 • Pracodawca może liczyć na wsparcie finansowe przy zatrudnieniu bezrobotnego.
 • Ważne jest przestrzeganie warunków umowy z urzędem pracy przez cały wymagany okres.
 • Proces rekrutacji bezrobotnych różni się od standardowej ścieżki rekrutacyjnej.
 • Rozwiązanie umowy z bezrobotnym możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach.

Jakie są warunki zatrudnienia bezrobotnego?

Aby zatrudnić bezrobotnego z urzędu pracy, pracodawca musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim oferowane stanowisko nie może być zajęte przez innego pracownika, ani też nie może powstać w wyniku zwolnienia innych osób. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w przypadku umowy o pracę lub 6 miesięcy przy umowie cywilnoprawnej.

Co więcej, pracodawca musi zagwarantować bezrobotnemu zatrudnionemu na podstawie skierowania wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie powinien zapewnić takie same warunki pracy i płacy, jakie obowiązują wobec innych pracowników wykonujących te same obowiązki.

Wsparcie finansowe

Zatrudniając bezrobotnego z urzędu pracy, przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie finansowe z Funduszu Pracy. refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Mogą to być dopłaty do wynagrodzeń, refundacja składek na ZUS czy pokrycie kosztów przeszkolenia.

Kto może skorzystać z zatrudnienia bezrobotnych?

Z możliwości zatrudnienia bezrobotnego z urzędu pracy mogą skorzystać zarówno pracodawcy z sektora prywatnego, jak i podmioty publiczne. Obejmuje to przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne.

Co istotne, nie ma znaczenia wielkość firmy - zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Pod uwagę brana jest natomiast sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Kryteria wyboru kandydatów

Urząd pracy dobiera bezrobotnych do ofert pracy według ustalonych kryteriów. Brane są pod uwagę m.in. predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Zatrudnienie bezrobotnego to nie tylko korzyści finansowe, ale także szansa na pozyskanie wartościowego pracownika.

Czytaj więcej: Ciąża i Praca Przy Komputerze: Czas Pracy i Wskazówki dla Kobiet w Ciąży

Jakie są korzyści dla pracodawcy z zatrudnienia bezrobotnych?

Zatrudniając bezrobotnego z polecenia urzędu pracy, pracodawca zyskuje szereg korzyści. Po pierwsze, otrzymuje możliwość pozyskania dopasowanego kandydata bez konieczności prowadzenia pełnej rekrutacji. Ponadto, może otrzymać wsparcie finansowe na częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem.

Nie bez znaczenia są też profit wizerunkowy - wpływ na postrzeganie firmy jako odpowiedzialnej społecznie oraz satysfakcja z faktycznego pomagania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie zatrudnienia.

Refundacja części kosztów wynagrodzenia do 12-24 miesięcy
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne do 12-36 miesięcy

Inne formy pomocy

Oprócz refundacji pracodawca może otrzymać szereg dodatkowych form wsparcia. Należą do nich m.in. pokrycie kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, finansowanie wynagrodzenia za czas przeszkolenia czy pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Jak przebiega proces rekrutacji bezrobotnych z urzędu pracy?

Zasady Zatrudniania Pracownika z Urzędu Pracy: Jak zatrudnić pracownika przez urząd pracy?

Proces rekrutacji bezrobotnych z urzędu pracy różni się od standardowej ścieżki rekrutacyjnej. Wszystko zaczyna się od zgłoszenia wolnego miejsca pracy do urzędu i określenia oczekiwań wobec kandydatów. Następnie urząd dobiera odpowiednie osoby bezrobotne i przedstawia wybrane CV pracodawcy.

Kolejnym etapem są rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami bezrobotnymi. W razie potrzeby, możliwe jest przeprowadzenie dodatkowych testów czy sprawdzenie umiejętności praktycznych. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje jednak zawsze pracodawca.

 • Zgłoszenie oferty pracy przez pracodawcę
 • Dobór kandydatów przez urząd pracy
 • Selekcja CV i rozmowy rekrutacyjne
 • Decyzja o zatrudnieniu
 • Podpisanie umowy

Jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego bezrobotnych?

Decydując się na zatrudnienie bezrobotnego z urzędu pracy, pracodawca musi liczyć się z koniecznością wypełnienia określonych obowiązków. Przede wszystkim, po podpisaniu umowy zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia przez gwarantowany okres (najczęściej 12 miesięcy).

Ponadto, pracodawca musi terminowo składać wnioski o refundację kosztów do urzędu pracy oraz comiesięczne raporty potwierdzające zatrudnienie bezrobotnego. Ważne jest również informowanie urzędu o ewentualnym wypowiedzeniu umowy takiemu pracownikowi.

Zatrudnienie na uczciwych zasadach

Co istotne, osoba bezrobotna kierowana z urzędu pracy powinna być traktowana na równi z pozostałymi pracownikami. Dotyczy to w szczególności takich kwestii jak wynagrodzenie, warunki pracy, awanse czy dostęp do benefitów pozapłacowych.

Jakie są zasady rozwiązania umowy z bezrobotnym z urzędu pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z bezrobotnym skierowanym z urzędu pracy możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach. W grę wchodzą tu przede wszystkim sytuacje takie jak:

 • Rozwiązanie za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie umowy z winy pracownika
 • Wygaśnięcie umowy o pracę na czas określony

Należy pamiętać, że urząd pracy musi zostać bezzwłocznie poinformowany o takim wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy. Brak zawiadomienia wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy.

Podsumowując, zatrudnienie pracownika z urzędu pracy daje szereg korzyści, ale rodzi również szczególne obowiązki po stronie pracodawcy. Warto zapoznać się z zasadami takiej współpracy jeszcze przed jej formalnym nawiązaniem.

Podsumowanie

Zatrudnienie pracownika przez urząd pracy może być dobrym rozwiązaniem zarówno dla pracodawców, jak i osób bezrobotnych. Pracodawca otrzymuje wsparcie finansowe i pomoc w rekrutacji odpowiedniego kandydata, a bezrobotny szansę na wejście lub powrót na rynek pracy. Decydując się na taką formę zatrudnienia, trzeba jednak pamiętać o spełnieniu określonych warunków i wypełnianiu zobowiązań wobec urzędu pracy.

Artykuł szczegółowo wyjaśnia, jak wygląda proces rekrutacji bezrobotnych z urzędu pracy, kto może się ubiegać o wsparcie na zatrudnienie takich osób, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i w jakich sytuacjach możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy z pracownikiem z polecenia urzędu. Znajomość tych zasad jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji i satysfakcjonującej dla obu stron współpracy.

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu bezrobotnego ze skierowaniem z urzędu pracy powinno zostać poprzedzone zapoznaniem się ze wszystkimi warunkami takiego rozwiązania. Pozwoli to uniknąć problemów oraz w pełni wykorzystać możliwości wsparcia oferowane przez urząd.

Zatrudniając pracownika z urzędu pracy, należy pamiętać o partnerskim i uczciwym traktowaniu takiej osoby. Tylko w ten sposób można zbudować satysfakcjonującą i obopólnie korzystną relację, która być może wykroczy poza wymagany przez urząd pracy okres zatrudnienia.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 2

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pełne Szkolenia Life Coachingu z Hipnozą bez Transu - Prowadzenie Coachingu Life
 2. Biała lista VAT - jak zweryfikować kontrahenta online?
 3. Wypełnienie formularza Z-15A - wzór, jak wypełnić, druk 15A
 4. Podatek dochodowy - Jak obliczyć należną kwotę?
 5. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania - Wzór oświadczenia i procedura

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły